Wat bedoelen Marxisten met ‘’burgerlijk’’ en burgerij ( bourgeoisie )?

Mensen die niet bekend zijn met marxistische thermen, kunnen zich afvragen waarom marxisten zich afkeren van de burgerij? Mensen leven in de veronderstelling dat de burgerij bestaat uit burgers, normale mensen. Dat klopt echter niet. De burgerij is niet een woord bedacht voor de burgers van een land. De burgerij is het Nederlandse woord voor bourgeoisie ( Frans ). Deze bourgeoisie bestaat uit mensen die de productiemiddelen in bezit hebben. Het gaat om een rijke sociale klasse van kapitalisten ( tegenwoordig ondernemers of werkgevers genoemd ) die hun rijkdom te danken hebben aan het feit dat ze bezit hebben.  

Karl Marx verdeelde de maatschappij in klassen. De eerste sociale klasse is de armoede klasse. Mensen die tot die klasse behoren zijn arm ( financieel gezien ), hebben nauwelijks geld en leven vaak in de slechtste huizen. Boven de armoedeklasse staat de arbeidersklasse. Ongeveer 60% van alle Nederlanders behoort tot de arbeidersklasse. Arbeiders moeten hun arbeid verkopen om geld te verdienen. Ze moeten gaan werken voor een baas ( kapitalist ). Deze baas betaald de arbeider een loon, maar behoudt alle rijkdom die een arbeider produceert.

De klasse boven de arbeiders is de kleine burgerij ( petitie bourgeoisie ). Mensen die tot de kleine burgerij behoren zijn vaak; kleine ondernemers, arbeiders met een hoog salaris en mensen die bij de overheid werken ( traditioneel gezien). Deze klasse zit tussen de arbeidersklasse en de kapitalistenklasse in.

Als laatste is er de klasse van de kapitalisten, de burgerij. De burgerij bestaat uit mensen die dankzij hun fortuin veel status en rijkdom hebben. Bill Gates is een bekende kapitalist, hij bezit miljarden dollar dankzij het succes van Microsoft. Bill Gates hoeft nooit meer te werken, hij kan alles doen wat hij wil. Natuurlijk zijn er kapitalisten die keihard werken, maar door hun enorm salaris ( meer dan 1 miljoen euro per jaar ) hoeven ze zich geen zorgen te maken over hoge ziektekosten, boetes en maandelijkse kosten. 150 euro aan boodschappen is voor een arbeider met een maandinkomen van 1.500 euro netto veel geld. Voor een groot kapitalist die 83.333 euro per maand krijgt, is 150 euro aan boodschappen niet veel geld.

Kapitalisten zijn mensen met veel geld. Vroeger kregen alleen mensen met economisch bezit de titel kapitalist, maar tegenwoordig kun je iedereen die veel geld heeft rekenen tot de burgerlijke kapitalisten klasse. Zijn kapitalisten allemaal slecht? Nee, niet elke rijke stinkerd is meteen een slecht iemand. Alleen het is wel heel egoïstisch om te leven op een salaris van miljoenen euro’s. 99% van alle mensen op deze planeet verdient minder dan 60.000 euro per jaar.  

Wat zijn burgerlijke opvattingen?

1.      Het geloof dat alleen het kapitalisme werkt en welvaart produceert.
2.      Dat de burgerij recht heeft op veel geld ( omdat ze hard werken! ).
3.      De vrije markt is god, concurrentie is koning ( neoliberalisme ).
4.      Dat het individualisme heel goed is.
5.      Dat mensen egoïstisch zijn en alleen aan zich zelf denken.
6.      Dat miljoenen verdienen en bezitten acceptabel is, omdat je ervoor gewerkt hebt.
7.      Antikapitalistische opvattingen zijn naïef, idealistisch en werken niet in de praktijk.

Burgerlijk denken komt overeen met rechts denken. Rechts in de zin van politiek. Men is wel bekend met de thermen rechts en links in de politiek. In de jaren 60 en 70 was je heel populair als je antiburgerlijk dacht. Wie rechts was in de jaren 60, die werd meteen gelijkgeschakeld met uitbuiting en egoïstisch denken.

In de jaren 90 en in de eerste 10 jaar van de 21ste eeuw veranderde dat. Toen was het juist goed om rechts te zijn en werd iedereen die links dacht gelijkgeschakeld met; naïef denken, dom idealisme, salonsocialisme en autoritarisme. De aanhangers van het kapitalisme wezen dan steeds op de val van de Sovjet-Unie ( 1922-1991 ) en de kapitalistische hervormingen in de Volksrepubliek China ( vanaf 1983 ). Het rechtse denken werd dominant in het begin van de 21ste eeuw. Rechtse populisten wonnen veel steun dankzij de degeneratie van de sociaal democratie. De sociaal democraten ( oude socialisten ) waren gecapituleerd voor het kapitalisme en adopteerde burgerlijke opvattingen ( zie boven ). 

Door de degeneratie en verrechtsing binnen politiek links werd het burgerlijke gedachtegoed de dominante opvatting in de wereld. Op scholen leren kinderen alleen de burgerlijke versie van de geschiedenis. De Sovjet-Unie wordt onterecht neergezet als ‘’communistisch’’ en ondanks de kapitalistische regimes in China en Vietnam, worden die landen nog steeds neergezet als ‘’communistisch’’. Antikapitalistisch denken wordt tegenwoordig als vreemd gezien. Wie zich tegen de heerschappij van de groot kapitalisten keert, die wordt gek aangekeken. 

Men zegt dat het een jeugdzonde is. Veel jongeren uit de jaren 60 en 70 waren antikapitalistisch en beweerde tegen de burgerij te zijn. Maar in de jaren 80 en 90 kregen al deze jongeren goede bannen en verdwenen hun idealistische antikapitalistische opvattingen. Daarom zegt men ook wel; Wie als jongere niet links is, die heeft geen hart. Wie als oudere nog links is, heeft geen hersenen. Zo praat de burgerlijke media.

Wat is de burgerlijke media?  Iedere krant, tv station dat eigendom is van een kapitalist. Wie de media bestuurd, die bestuurd de mensen. Sinds alleen kapitalisten rijk genoeg zijn om een tv kanaal te bezitten, zul je niet snel een antikapitalistische tv zender vinden. Alleen mensen met veel geld kunnen zich dat permitteren.

Wat zijn burgerlijke ideologieën?
Er zijn veel burgerlijke opvattingen. Ook al zijn ze allemaal voor het kapitalisme, zijn er veel verschillende ideologieën.

Politiek links wordt sinds jaren gedomineerd door burgerlijk linkse partijen. De meeste van die partijen zijn sociaal democratisch van aard. De sociaal democraten ontstonden als een antirevolutionaire socialistische groep, die langzaam degenereerde in een kapitalistische burgerlijke ideologie.

Politiek rechts is altijd burgerlijk geweest. Je kunt rechts ook wel de lakeien van de burgerij noemen. Rechtse partijen steunen en het kapitalisme en zijn hun spreekbuizen in parlementen. In de Verenigde Staten van Amerika, is het burgerlijke denken heel standaard. Wie daar niet burgerlijk denkt, die wordt al snel neergezet als een vijand van Amerika.

Sinds de 21ste eeuw is Amerika zeer verrechtst. Zelfs de burgerlijke liberalen, worden neergezet als linkse socialisten. Het conservatieve gedachtegoed is zeer sterk in de Verenigde Staten van Amerika. Politiek links is altijd zeer zwak geweest in het land van de ‘’onbegrensde mogelijkheden’’   

Welke politieke ideologieën zijn burgerlijk/kapitalistisch?

-          Het conservatisme, christen democraten en sociaal conservatieven.
-          Het liberalisme, progressieve democraten en neo-liberalen. 
-          De sociaal democratie, de oude socialisten nu bekeerd tot het kapitalisme.
-          Het nationalisme, fascisten en nazi’s steunen hun eigen burgerij tegen buitenlanders.
-          Het libertarisme, anarchisten van de vrije markt, ze haten elke overheid.   

Sinds de verrechtsing van de sociaal democratie, zijn bijna alle grote politieke ideologieën verburgerlijkt. Daarom is politiek de laatste 20/30 jaar saai geworden. De politici praten niet meer over gewone mensen. Alles draait om het welzijn van de burgerij en de economische markten die ze besturen. De politici zijn als de dood voor de macht van de markten en doen alles om ze gerust te stellen ( via privatiseringen, markwerking en versoepeling van de sociale zekerheid ).  

Als het kapitalisme een economische crisis veroorzaakt, dan staat de politiek klaar om miljarden aan overheidsgeld in de economie te pompen. Dat geld moeten de arbeiders weer terug betalen, door middel van hogere belastingen, meer kosten voor zorg en langer doorwerken. Daarom groeit bij veel mensen een haat tegen de politiek van de burgerij. Helaas hebben velen ( dankzij burgerlijke anticommunistische propaganda ) het gevoel dat ze niets tegen de politiek van de burgerij kunnen doen.

Marxisten keren zich tegen de burgerij en worden daarom gehaat. Al sinds 1867 worden marxisten vervolgd en opgejaagd. Dat begon toen Karl Marx het boek; Das Kapital schreef. Dit boek was een aanklacht tegen de sociale ongelijkheid die het kapitalisme veroorzaakte. De arbeiders verenigde zich in arbeiderspartijen en begonnen voor hun rechten te vechten. Helaas bleken de meeste arbeidersleiders compromisbereid te zijn met de burgerij. De sociaal democratie ontstond uit compromis bereidde socialistenleiders zoals Eduard Bernstein, Friedrich Ebert, Willem Drees en Joop den Uyl.

Deze groep socialisten die compromissen wouden maken met de burgerij kregen de meerderheid binnen de arbeiderspartijen. In 1914 steunde de meeste partijen van de arbeiders, de imperialistische eerste wereld oorlog. Daar begon de eerste misdaad van de sociaal democratische leiders. In 1918 kwamen de leiders van de arbeiderspartijen de burgerij te hulp in hun strijd  tegen de revolutionaire socialisten. In Duitsland hielp de Sociaaldemocratische Partij de Duitse kapitalisten klasse en voorkwam zo een opstand van de arbeidersraden.

Tot de tweede wereld oorlog moesten de burgerlijke politieke partijen niets weten van de arbeiderspartijen. Ondanks hun burgerlijke houding, waren veel kapitalisten zeer sceptisch over die ‘’smerige rode honden’’. Na 1945 werd alles anders. De burgerij zag dat men niet meer om de arbeiderspartijen heen kon. Dus besloot men om compromissen te maken. Het kapitalisme bleef bestaan, maar de arbeiders kregen betere lonen en betere huizen. Hierdoor wonnen de sociaal democratische leiders veel steun bij werknemers.

De communistische politieke partijen boden weinig alternatieven. Na 1924 had de leider van de Sovjet-Unie een ideologie aangenomen, die bereid was om compromissen te maken met de burgerij. De stalinistische bureaucratie van Joseph Stalin, dwong alle revolutionaire marxisten om samen te gaan werken met de progressieve burgerij. Dat begon in Spanje in 1936 en ging na de tweede wereld oorlog verder.

Veel ‘’marxisten’’ zaten in burgerlijke regeringen na 1945. Dankzij het verzet en hun antifascisme wonnen veel revolutionaire marxisten steun. De burgerij echter had al een goede ‘’linkse’’ partner en dankzij antimarxistische propaganda keerde veel werknemers zich af van de revolutionaire partijen. Dat kwam vooral door de koude oorlog waarin de wereld verwikkeld was. De totalitaire stalinistische Sovjet-Unie stond lijnrecht tegenover het burgerlijke democratische westen.

Dat westen kon dankzij de burgerlijke democratie ( parlementaire democratie ) de illusies hoog houden dat de burgerij in de democratie geloofde. Alle revolutionair linkse opvattingen zouden stalinistisch van aard zijn en tegen de vrijheid van meningsuiting, zo brulde de burgerlijke kranten. 

Er waren ook marxisten die tegen Stalin waren. Die werden vroegtijdig door de stalinisten tussen 1927-1930 geroyeerd en later vermoord. Stalin en zijn bende, zuiverde de Sovjet-Unie van alle kritische marxisten. Toen het grote terreur in 1936 begon, waren de kritische marxisten de eerste die Stalin liet executeren. 600.000 leden van de Unie Wijde Communistische Partij werden door de stalinisten vermoord.

Moskou gaf het bevel aan alle communistische partijen om antistalinistische marxisten te royeren. Iedereen die kritiek had op het ‘’socialisme in eigen land’’ ( stalinisme ) werd zonder pardon geroyeerd. Aangezien marxisten toch al gehaat werden door de burgerlijke maatschappij en buiten de communistische partij geen leven hadden, kozen de meeste marxisten voor Stalin.

Na de tweede wereld oorlog, waren de meeste communistische partijen bereid om samen te werken met de burgerlijke partijen. Ze werden door hun antikapitalisme echter niet toe gelaten tot burgerlijke regeringen. Hoewel er wel uitzonderingen waren.

De patijen van het kapitalisme kozen de kant van de Verenigde Staten van Amerika. Ze steunde rechtse dictaturen en beweerde voor de ‘’vrijheid en de democratie’’ te vechten. Rechtse partijen steunde de staatsgreep van Mobutu in 1965, het rechtse autoritaire regime in Zuid Korea en de dictatuur van Ngô Đình Dim in Zuid Vietnam.

Tijdens de koude oorlog stond de wereldwijde burgerij aan de kant van de Verenigde Staten. Het kapitalisme had er baat bij dat een supermacht het kapitalisme wou verspreiden en het marxisme wou vernietigen. In de jaren 60 verklaarde veel Afrikaanse landen zich onafhankelijk. Men was de dictatuur van de blanke Europese burgerij zat. Linkse nationalisten verklaarde zich revolutionair marxistisch en riepen ‘’socialistische volksrepublieken’’ uit.

Het westerse imperialisme kreeg een enorme klap toen China in 1949 een maoïstische volksrepubliek werd. De Chinese burgerij van Chang-Kai-Shek moest vluchten naar Taiwan, terwijl China zich los rukte uit de klauwen van het internationale kapitalisme.
34 jaar was China geïsoleerd van de burgerlijke wereld.

In 1983 opende Deng Xiaoping, China weer voor buitenlandse handel. Al snel mochten buitenlandse kapitalisten zich weer vestigen in het land. Anno 2011 is de Chinese burgerij sterk en machtig. De Chinese Communistische Partij is de partij van de burgerij geworden, de ironie!

Het kapitalisme vierde in 1991 feest toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Burgerlijke kranten riepen dat het marxisme voorgoed verslagen was. De vrije markt was god en concurrentie was koning geworden. Iedereen moest zich onderwerpen aan de wil van de vrije markt. Wie nog socialistisch durfde te denken, die kreeg een hele preek over hoe inefficiënt de marxistische economie niet was in Rusland en in China.

In Vietnam leed de burgerij een verpletterende nederlaag. Het land; Vietnam was van 1887 tot 1954 eigendom van Frankrijk. De Franse bourgeoisie ( burgerij ) roofde de welvaart van de Vietnamezen weg en beschouwde het land als hun kolonie. In 1941 vormde de linkse nationalist; Ho Chi Minh de Liga voor de Onafhankelijkheid van Vietnam. Deze nationalistische beweging had ook marxistische opvattingen. Ho Chi Minh wou een onafhankelijk Vietnam, vrij van burgerlijke heerschappij en westers kolonialisme.

Na de eerste Indochinese burgeroorlog werd Vietnam opgedeeld. Noord Vietnam kreeg Ho Chi Minh en Zuid Vietnam kwam onder het gezag te staan van de Vietnamese burgerij. Zuid Vietnam werd een oligarchie van rijke zakenmensen. Het land kon alleen overleven omdat de burgerij van de Verenigde Staten van Amerika, elk jaar miljarden dollars naar Zuid Vietnam stuurde.

In Noord Vietnam bouwde Ho Chi Minh een stalinistische volksrepubliek op. De burgerij moest hun rijkdom afstaan aan de staat. Meer dan 100.000 leden van de burgerij en de kleine burgerij werden vermoord, duizenden vluchtten naar het zuiden. Ho Chi Minh volgde trouw het ‘’socialisme in eigen land’’ en dulden daarbij geen tegenspraak.

De Vietnam oorlog duurde tot 1975. Twee jaar eerder hadden de Amerikanen zich terug getrokken en daarmee stond Zuid Vietnam er alleen voor. In december 1974 begon Noord Vietnam aan de laatste slag. Zonder Ameriakanse steun kon de militaire dictatuur zich niet stand houden. Zuid Vietnam capituleerde op 30 april 1975. Het land werd verenigd en de aanhangers van Ho Chi Minh begonnen jacht te maken op de Zuid Vietnamese burgerij.

Meer dan 500.000 leden van de Zuid Vietnamese elite werden opgesloten in kampen. De Noord Vietnamezen noemde die kampen heropvoedingskampen, in werkelijkheid waren het arbeidskampen waar men zeer hard moest werken.

De Vietnamese burgerij werd vernietigd. Tot 1986 was er geen spraken van een elite die rijkdom en status had. Pas met de invoering van Doi Moi veranderde dat. Vietnam kreeg een markt economie en al snel groeide de burgerij weer. Tegenwoordig is Vietnam een kapitalistische dictatuur, terwijl de Communistische Partij van Vietnam nog altijd beweert trouw te zijn aan het marxisme.

De burgerij is sterk, ze beheersen de media. Ze zijn rijk en hebben veel status. Ook hebben ze aanhang onder de arbeidersklasse en ze krijgen steun van de sociaal democraten. Ze lijken oppermachtig, maar dat zijn ze niet. Ze steunen op onwetendheid en hersenspoeling. Als mensen beginnen na te denken worden ze gevaarlijk, dan zal de burgerij haar echte gezicht laten zien. Het gezicht van wreedheid, hebzucht en autoritarisme.

Als de arbeiders in opstand komen zal de burgerij terug grijpen op het staatsapparaat. Dan zullen politie en leger ingezet worden om stakingen te beëindigen en arbeiders te arresteren. De burgerij verschuilt zich achter de democratie, maar echte democratie willen ze niet. Ze willen alleen een democratie, die doet wat ze willen. Landen die zich tegen het internationale kapitalisme keren zijn ‘’’schurkenstaten’’. De economische hand van de wereldwijde burgerij is het Internationale Monetair Fonds. Dit IMF spoort landen aan om kapitalistische hervormingen door te voeren. Dit is de burgerij, waar niemand aan durft te komen. Veel mensen zijn gaan geloven in burgerlijke opvattingen en accepteren het feit dat de rijken rijk zijn en dat de werknemers het altijd met minder zullen doen. USP-RSM zegt dat het anders kan en anderes moet. Socialisme is de enigste oplossing voor veel ellende in de wereld!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme