VNO/NCW: Bijstanders zijn labbekakken

Het orgaan van de kapitalisten in Nederland, het VNO/NCW, heeft weer eens duidelijk gemaakt hoe zeer ze mensen in de bijstand minachten. Hans de Boer, de grote kapitalistenbaas, maakt duidelijk dat iedereen die in bijstand zit, gewoon moet gaan werken. Zo nodig moet er flinke dwang gebruikt worden om die ''labbekakken'' aan het werk te zetten. Als opvolger van Bernhard Wientjes, laat Hans de Boer duidelijk zien hoe de kapitalistenklasse denkt over mensen zonder werk. Het bedrijfsleven vindt dat de overheid met dwang, mensen moet laten werken. Het liefst natuurlijk voor het minimumloon, zodat zij er flinke winsten aan overhouden!

De kapitalisten willen arbeiders geen vast contract geven. Want dan zitten ze vast aan mensen die ze anders makkelijk zouden kunnen ontslaan. Werkzekerheid bieden is geen taak van het bedrijfsleven, maar juist een kostenpost. Dus om mensen aan het werk te helpen, moeten de rechten van de arbeiders enorm verlaagd worden, opdat de kapitalisten zo geprikkeld worden om ze in dienst te nemen. Het ontslagrecht moet versoepeld worden en arbeiders moeten eraan wennen dat ze geen vast contract meer krijgen. Achter deze rechtse logica zit ook een strategie. Want geen vast contract brengt onzekerheid met zich mee. Arbeiders durven hierdoor minder te knokken voor hun rechten uit angst voor ontslag. In landen zonder arbeidersrechten zoals China, durven vele niet te protesten tegen de lage lonen en slechte arbeidsvoorwaarden. Daarnaast werkt de Chinese kapitalistenklasse nauw samen met de politie, die in naam van het proletariaat, het bedrijfsleven steunt tegen datzelfde proletariaat!


Hans de Boer en zijn VNO/NCW vinden het heel normaal om werklozen te pesten. Volgens deze elitaire types moeten de werklozen, maar gewoon werken. Dat houdt in dat ze maar gaan werken voor minimumloon en onder dwang. Het arrogante gedrag van deze club bewijst waarom revolutionair socialisten gelijk hebben. Terwijl de armoede stijgt, brullen de kapitalisten dat de overheid dwang moet gebruiken om mensen aan het werk te zetten. Wie niet wil werken mag ook niets krijgen. Als eigenaren van onze economie verdienen de kapitalisten miljarden euro's per jaar, terwijl 1,4 miljoen arbeiders het met minder dan 17.000 euro per jaar moeten doen. Een kleine 1300 groot kapitalisten hebben een samen een eigen vermogen van 100 miljard euro!

Na een stortvloed van kritiek moest de Boer zijn uitsprak uiteindelijk terug halen. Zelfs neoliberaal Mark Rutte, keerde zich tegen de uitspraken van de kapitalistenbaas. Het is niet zo dat de VVD zich uit gaat spreken voor arbeidersrechten, het is eerder zo dat ze niet in het openbaar bekend willen staan als een partij van elitaire types. Dat de meeste arbeiders dit beeld al van de VVD hebben is blijkbaar niet erg. Daarnaast wil Rutte een beeld van zich zelf neerzetten als een man van het volk, dus daar passen de rechtse opmerking van Hans de Boer niet in!

Revolutionair socialisten zijn niet verbaast dat de VNO/NCW met zulke uitspraken komt. Deze organisatie is het boegbeeld van het kapitalisme in Nederland, het vertegenwoordigd ook de bezittende klasse. De mensen die dankzij bezit, rijk geworden zijn. VNO/NCW is hun stem en dus hun vertegenwoordiging. Hans de Boer zegt wat veel kapitalisten denken, weg met de uitkeringen, wie niet wil werken moet maar in armoede leven. Dat de bazen van VNO/NCW een enorm salaris verdienen en in verhouding niet harder werken dan de modale arbeider doet er niet toe. Kapitalisten en hun directeurs zien zich als een speciale klasse, die gewoon recht hebben op meer geld en meer status!


VNO/NCW baas Hans de Boer vindt dat werklozen ''lui'' zijn!

Holocaustoverlevenden en onderduikers raken zorg kwijt

Zorg is een last, een last waar de neoliberale overheid het liefste vanaf wil. Wat geen economische winst oplevert is een onnodige kostenpost en dus moet het maar weg. Zo verliezen de laatste hoogbejaarde overlevenden van de nazistische holocaust hun zorg. Hoe wreed dat 70 jaar nu hun bevrijding, deze mensen weer alles weg genomen wordt. Familie hebben ze niet meer, uitgemoord door de nazi's. Vrienden zijn al jaren dood, het enigste wat deze mensen nog hebben zijn hun zorgverleners. Mensen die echter hun baan kwijt raken nu Mark Rutte en zijn PvdA collega's de aanval openen op de zorg!

Zes overlevenden van de Duitse concentratiekampen en onderduikers raken eind dit jaar door bezuinigingen hun zorgpakket kwijt. Mantelzorg is geen optie voor de negentigers. Hun familie is uitgemoord. Toch pakt de rechtse overheid hun zorg af en zal ze laten vereenzamen, alleen en zonder hulp. Ze moeten maar flink gaan betalen voor commerciële zorg. Maar kunnen deze hoog bejaarde mensen wel 6000 euro per jaar betalen voor goede zorg? Antwoord: NEE. Dus volgens kapitalistische logica moeten ze op straat gezet worden. Wie niet kan betalen, moet maar dokken!

Het ergste is nog dat vele van een klein pensioentje leven. Meestal komen ze niet verder dan 1100 euro netto in de maand. Deze ouderen hebben het geld niet om commerciële zorg te betalen. Medewerkers van zorginstellingen waar deze mensen wonen, zijn radeloos. Ze moeten straks vertellen dat ze geen zorg meer kunnen bieden. Bedenk eens hoe dat moet zijn als je 90+ bent en te horen krijgt dat je weer voor je zelf moet gaan zorgen, terwijl je dat gewoon niet meer kunt. Een lichaam van 90 jaar of ouder, kan zich zelf niet meer redden. Dan is er nog de vraag van de ouderen die geestelijk niet meer mee kunnen. Hoe moeten dementerende ouderen zich redden?

Op deze vragen hebben de rechtse politici in Den-Haag geen antwoord op. Zij denken alleen in cijfertjes en willen bezuinigingen opleggen. Ouderen moeten maar hulp van familie vragen. Want de overheid wil het liefste geen cent meer uitgeven. Maar stel dat kinderen en kleinkinderen geen tijd hebben om hun bejaarde vader/moeder of grootouders te verzorgen. Wat als de relatie tussen ouder en kind(eren) slecht is door conflicten. Dan is er dus geen hulp vanuit de familie. Moet een bejaard iemand het dan maar doen met 1 uur per week aan zorg?

Toch eist Mark Rutte dat mensen met minder zorg moeten leven. In het geval van de hoogbejaarde overlevenden is het duidelijk. Zij raken straks hun zorg kwijt, omdat de gemeentes ( die sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor de zorg ) het te duur vinden. Dus moeten de bejaarden weer zelf gaan koken en vooral zelf betalen voor de zorg. Velen hebben al 10 jaar niet meer gekookt en betalen voor eten binnen hun zorginstelling is ook niet te doen. Dat kost namelijk 10 euro per dag, bijna 300 euro per maand puur voor voeding. Dat kunnen deze mensen al niet betalen!

De bescherming die vele genoten valt weg. Hun hulp valt weg, allemaal weg genomen door de neoliberaal Mark Rutte. Ouderen die nog goed bij hoofd zijn, leven in angst. Hoe moet het nu als ze straks niets meer hebben? Onzekerheid veroorzaakt stress, wat niet goed is voor hun gezondheid. Zover is het dus gekomen at we anno 2015, ouderen in angst en vrees laten zitten omdat we niet bereid zijn om voor ze te zorgen. VVD en PvdA voeren een asociaal beleid dat alleen de rijken en de kapitalisten ten goeden komt. Met de BTW verhoging en de neoliberale aanvallen op de ouderenzorg moet toch duidelijk worden dat politiek rechts ( waaronder de PvdA )  zeer slecht is voor onze gezondheid!

Gaan we straks de richting van Amerika en Oost Europa op? Waar ouderen vereenzaam in vieze woningen, omdat ze niet meer de kracht hebben om die wekelijks schoon te maken. Niemand die naar hun opkijkt, allemaal omdat ze niet het geld hebben voor commerciële zorg. Is dit de toekomst van Nederland, een land dat ooit ouderen hielp en verzorgde? We zien in vooral Oost-Europese landen hoe slecht het gesteld is. Onder het stalinisme waren er verzorgingshuizen en hoe beperkt die ook waren, de ouderen hadden zorg. Nu, 25 jaar na de ondergang van de volksrepublieken, wonen veel alleenstaande bejaarden in kleine huizen zonder zorg. Ze moeten zich zelf redden want de verzorgingshuizen zijn of gesloten of geprivatiseerd. Wie geld heeft kan zorg krijgen, wie niet heeft pech gehad. Dat is de kille werkelijkheid van het kapitalistische systeem!In Amerika zie je dit al vaker. In Oost Europa is dit beeld al 
bijna standaard voor veel alleenstaande ouderen!

Miljarden Nederlands verzekeringsgeld naar wapens

''Het geld dat consumenten in Nederland uitgeven aan levensverzekeringen wordt grotendeels besteed aan wapens en andere militaire goederen die in corrupte landen, waar dictatoriale bewindsvoerders de scepter zwaaien, worden gebruikt'' Dat schrijft de gratis krant De Metro op 18-06-2015. Acht van de tien grootste levensverzekeraars besteden bijna 7 miljard euro in bedrijven die wapens en militaire goederen leveren aan dictaturen zoals Saoedi-Arabië. Leuk om te weten dat miljarden van ons geld besteed wordt aan wapentuig, waarmee reactionaire regimes aan de macht blijven!

De grootste verzekeraars die hun geld investeren in wapentuig zijn onder andere Allianz met investeringen van ruim 2,6 miljard euro, Legal & General met ruim 2 miljard en APG ( moederbedrijf van Loyalis ) met 984 miljoen euro. Hoewel veel Nederlanders hier van geschrokken zijn, verbaast het ons revolutionair socialisten helemaal niet. Verzekeraars zijn kapitalistische boeven en zoeken overal naar snelle winsten. De wapen industrie is een markt waar enorm veel geld mee te ''verdienen'' valt. Vooral de Amerikaanse wapenindustrie is zo machtig dat menig politici gekocht kunnen worden met hun geld. Dan praten we vooral over de meeste politici van de conservatieve Republikeinse Partij en rechtse elementen van de Democratische Partij!

In feite komt het erop neer dat lobbyisten van de Amerikaanse wapen industrie altijd wel politici vinden die bereid zijn om politiek te voeren dat hun voordeel loopt. Het is ook niet verwonderlijk dat veel senatoren in de VS steenrijk zijn. Miljoenen aan eigen vermogen bezitten deze vertegenwoordigers, allemaal dankzij royale donaties uit het bedrijfsleven. De senatoren die zich laten omkopen zijn echte lakeien van het kapitalisme. Omdat zowel de Republikeinse Partij als de Democratische Partij, het kapitalisme boven alles stellen wordt dus vooral het bedrijfsleven gediend en niet de werkende klasse!

Hoewel twee van de acht verzekeraars niet direct investeerde in de wapenindustrie, werd wel geïnvesteerd in bedrijven zoals Lockheed Martin, BAE Systems en Airbus Group, die in de onderzoeksperiode 2010-2014 wapens en wapensystemen leverden aan onder meer Arabische dictaturen en corrupte Afrikaanse landen. Het bedrijfsleven heeft geen moeite met het leveren van wapens aan dictatoriale regimes. Zo mocht Indonesië gewoon westerse vliegtuigen kopen in de jaren 90, terwijl het regime van Suharto de bevolking van Oost Timor onderdrukte. De BAE Systems Hawk werd gewoon besteld en geleverd. Deze vliegtuigen werd ingezet om dorpen in Oost Timor te bombarderen. Terwijl BAE Systems beweerde dat de Hawk slechts een trainer was, liet journalist John Pilger zien dat de Hawk heel makkelijk omgebouwd kon worden om bommen te werpen!

In de jaren 60 werden 500.000 Indonesiërs vermoord door Suharto. Toch bleef het westen deze vreselijke dictator tot aan zijn dood steunen. Hij was namelijk anticommunistisch en de meeste slachtoffers van het witte terreur in Indonesië, waren aanhangers of sympathisanten van de communistische partij. Net als in Zuid Korea en Zuid Vietnam had het westen geen moeite met slachtoffers als ze van linkse zijde komen. Zo werden 150.000 Koreanen vermoord door het anticommunisme in Zuid Korea en 89.000 Vietnamezen in Zuid Vietnam. Daar hoorde je westerse regeringen niet over klagen, die klaagde liever over de misdaden van de Sovjet-Unie!

Revolutionair socialisten pleiten voor de volledige nationalisatie van alle verzekeraars onder democratische controle van de gemeenschap. Volledige openheid moet gelden voor alle investeringen zodat we precies zien waar ons geld naartoe gaat. Natuurlijk zal dit niet gaan in een kapitalistische maatschappij waar bedrijven veel investeringen geheim houden. Achter de schermen echter zijn de meeste grote bedrijven, de beste vrienden van elkaar. Alleen voor de consument wordt de schijn hoog gehouden dat men elkaar bevecht. Miljarden aan euro's worden geïnvesteerd in bedrijven die het niet nauw nemen met de mensenrechten en de democratie. Daarom is het noodzakelijk dat we een einde maken aan het privé bezit van de productie middelen. Banken, verzekeraars en alle bedrijven die onze economie domineren moeten publiek bezit worden en democratisch bestuurd worden door arbeiders!Het leger van het streng islamistische Saoedi-Arabië
Bewapend met westerse uniformen, tanks en geweren
Hier investeren onze verzekeraars in!

Meer belasting betalen voor diensten en producten

De belasting gaat omhoog op veel producten en diensten. Waar je voor de kapper nu nog 6% BTW betaald gaat dat straks naar 21% BTW. Kort samengevat, je bent meer geld kwijt omdat de staat liever jouw geld pakt dan dat van superrijken en het bedrijfsleven. Natuurlijk moeten zij ook meer BTW betalen, maar voor hun is de verhoging nauwelijks voelbaar. Wie een hoog inkomen heeft voelt dus weinig verandering. Echter 70% van alle Nederlanders verdienen minder dan 50.000 euro per jaar en zullen de BTW verhoging op veel producten en diensten zeker merken!

Dankzij onze liberalen en (a)sociaal democraten moeten we meer geld gaan betalen. Dit komt natuurlijk niet als een verassing. Revolutionair socialisten wisten wel dat de overheid met neoliberale aanvallen zat te komen. Deze aanval is duidelijk gericht tegen de werkende klasse. Het bedrijfsleven voelt er toch niets van want die schuiven de kosten naar de consument. Echter de kleine ondernemers zullen zeker last ondervinden als klanten minder komen. Want als de prijzen stijgen denken mensen vaker na. 

Diensten en producten waarvoor nu een BTW-tarief van 6% geldt zijn bijvoorbeeld:
 1. Openbaar vervoer ( is al zo goedkoop )
 2. Taxi
 3. Fietsenmaker
 4. Schoenmaker
 5. Kapper
 6. Kledingreparateur
 7. Verbouwen of herstellen van woningen
 8. Schilder
 9. Stukadoor
 10. Behanger
 11. Hovenier
 12. Camping- en hotelhouder
 13. Verhuurder van vakantiehuizen
De linksere sociaal democraten van de SP hebben al verzet aangekaart. Dat is een goede stap want de PvdA beloofde in 2012, geen BTW verhoging door te voeren. Natuurlijk loog Diederik Samsom en steunt de Partij van de Asocialen wel een BTW verhoging in 2015!

Revolutionair socialisten roepen daarom op tot verzet tegen dit neoliberale kabinet. Verzet tegen Mark Rutte, maar vooral verzet tegen de verraderlijke PvdA, die weer eens de werkende klasse laat opdraaien voor de kosten. Arbeiders en hun gezinnen moeten de schatkist geld opleveren, terwijl de superrijken dankzij de PvdA -24% minder inkomsten belasting hoeve betalen sinds 1990. De (a)sociaal democraten hebben duidelijk gemaakt waar ze staan, aan de kant van de bourgeoisie en het bedrijfsleven. Dat de VVD, rechtse politiek voert is meer dan normaal, want het neoliberalisme is nou eenmaal een rechtse ideologie! 

De leugens van de PvdA in 2012.
DUS WEL HOGERE BTW!!

Tsipras te laf om voor socialisme te vechten

Alexis Tsipras, de ''radicaal'' linkse leider van Griekenland zoals de kapitalistische media hem neerzet, is geen revolutionair en al helemaal geen socialist. Sinds hij aan de macht kwam met SYRIZA in januari, heeft hij niets anders gedaan dan compromissen zoeken met het IMF en de neoliberale EU. Dit soort gedrag zou je verwachten van een sociaal democraat, die wanhopig een balans probeert te vinden tussen zijn linkse kiezers en zijn rechtse meesters. Tsipras is echter niet aan de macht geholpen om samen te werken met de instituten van het kapitalisme. Als voormalig lid van de communistische partij, mocht de 40 jarige Tsipras toch wel weten dat je alleen zaken met het kapitalisme kunt doen als je volgens hun eisen danst!

Griekenland staat op het puntje van een zwaard. De Griekse heersende klasse en de Europese Unie willen neoliberaal beleid dat al braaf was gevoerd door conservatieven en sociaal democraten. Echter SYRIZA en Tsipras behoren niet tot de loyale politici van Brussel. Althans dat laten ze doen geloven, want achter de schermen voert de gematigde vleugel van SYRIZA de leiding. De linkse oppositie wordt echter sterker nu het Griekse volk er achter begint te komen dat Tsipras niet bereid is om voor socialisme te knokken!

Tsipras houdt er van om met Europese leiders aan tafel te zitten, alleen om maar steeds het zelfde verhaaltje te doen aanhoren. Meneer Tsipras moet doen wat het IMF en de EU willen, namelijk neoliberaal beleid zoals; Bezuinigingen op salarissen, hogere BTW en lagere pensioenen. Leuke eisen voor een land waar het modaal inkomen net 1000 euro netto per maand is. Maar de EU en het IMF geven niets om het welzijn van de Griekse arbeidersklasse. Zij willen dat Griekenland weer kapitalistisch sterk staat zoals het als deel van de EU kan concurreren met andere imperialistische grootmachten zoals Amerika, China en Rusland!

Het beleid van SYRIZA toont de zwakte van veel linkse partijen aan. Aan de ene kant zijn ze niet volledig kapitalistisch ingesteld zoals de sociaal democratie is. Maar aan de andere kant zijn ze niet revolutionair van aard en zitten vast in burgerlijke opvattingen. Tsipras denkt vermoedelijk nog steeds dat hij een deal kan sluiten met het kapitalisme. Ondertussen leeft al 1/3 van alle kinderen in armoede, wat inhoudt dat er geen geld is voor leuke dingen. Deze armoede is het resultaat van neoliberaal beleid gevoerd door de voormalige conservatieve en sociaal democratische regeringen. Vooral ''Nieuwe Democratie'' ( conservatieven ) en de Pan-Helleense ''Socialistische'' Beweging zijn schuld aan het feit dat zo veel Grieken het moeilijk hebben. Daarom verloor PASOK ook bijna 35% van haar stemmers aan SYRIZA!

Een grote fout van Tsipras is dat hij denkt de bestaande kapitalistische staat te kunnen gebruiken om sociale politiek te voeren. Revolutionair socialisten verwerpen deze opvatting, omdat de staat altijd in dienst staat van de heersende klasse. Alles in een kapitalistisch land is gemaakt om deze klasse van dienst te zijn. De burgerlijke staat is geen staat van het werkende volk, maar een instrument van de kapitalisten. Ook nu nog blijft de economie van Griekenland in handen van haar kapitalisten klasse, de Griekse arbeidersklasse heeft geen enkele controle over de productie middelen! 

De koers van SYRIZA is gebaseerd op wat gematigde socialisten ''Democratisch Socialisme'' of ook wel parlementair socialisme noemen. Dit socialisme zou via het burgerlijke parlement gaan en trouw blijven aan de bestaande machtsstructuren. Hier heb je precies weer de foutieve gedachte dat de burgerlijke staat gebruikt kan worden tegen de kapitalisten. Het ''democratisch socialisme'' is een product van desillusie in het revolutionaire marxisme, wat veel leden van de communistische partijen ervoeren na 1990. Hun geloof in het marxistische socialisme vergaan, door de implosie van hun icoon de Sovjet-Unie. In Griekenland leidde dit tot een scheuring in de communistische partij, Tsipras sloot zich aan bij de gematigde stalinisten die zich ''democratische socialisten'' gingen noemen. Ze verwerpen de socialistische revolutie en zien de parlementaire democratie en de burgerlijke staat als middel om ooit het socialisme te realiseren. 

In Nederland is het ''Sociaaldemocratische'' Partij die net zo foutief denkt als SYRIZA. Ook de SP denkt via parlementaire wegen Nederland ''Menselijker en Socialer'' te maken. In Duitsland zweert Die Linke trouw te zijn aan de burgerlijke grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland en al haar kapitalistische instituten. Het is logisch dat de anti-socialistische media vraagtekens zet als DIE LINKE praat over socialisme, terwijl ze trouw gezworen hebben aan de machtsstructuren van de BRD!

Het is aan linkse activisten om te pleiten tegen het parlementaire stelsel en geen illusies te hebben in de burgerlijke staat en haar instituten. Socialisme bereik je niet door via verkiezingen aan de macht te komen en dan niets radicaals te doen. Veel zelfverklaarde socialisten hebben landen geleid en nooit radicaal gebroken met het kapitalisme. We kunnen Venezuela als voorbeeld nemen. Hugo Chavez had een grote mond, maar hij bouwde nooit een socialistische republiek op. De rechtse oppositie in Venezuela is sterker geworden door het falen van de Chavez regering. Het lijkt erop dat de Verenigde Socialistische Partij van Venezuela niet in staat is om de verkiezingen te winnen. Dit zou betekenen dat de reactionaire krachten, weer de meerderheid krijgen in het parlement sinds het jaar 2000. Allemaal omdat de aanhangers van Hugo Chavez in 15 jaar tijd, nooit het socialisme realiseerde!

De EU en het IMF houden Griekenland in een houdgreep. Tsipras lacht voor de camera's, maar achter de schermen maken de wolven gehakt van hem. Revolutionair socialisten pleiten daarom voor een revolutionaire omslag. Griekenland moet NEE zeggen tegen de EU, het IMF en het kapitalisme. Dat betekend dat ze uit de Europese Unie gezet worden, maar dat is een logisch resultaat. De EU is gemaakt als kapitalistische unie voor het bedrijfsleven. Als Griekenland niet wil dansen voor het bedrijfsleven dan heeft het niets te zoeken in de EU. Natuurlijk moet een socialistische transformatie voorkomen dat de rijken en de kapitalisten, op de vlucht slaan. Hun rijkdom en bezit dienen genationaliseerd te worden, in genationaliseerde bedrijven dienen arbeidersraden de directie over te nemen!

In sommige Griekse bedrijven is al spraken van arbeiderszelfbestuur. Enkele kapitalisten sloegen al op de vlucht en lieten hun arbeiders in de steek. Raden werden opgericht en voeren nu de leiding binnen deze bedrijven. Natuurlijk is het lastig om te overleven in een kapitalistische economie en de arbeidersraden hebben niet de kapitalistische mentaliteit die vereist is in een markt economie. Daarom moet SYRIZA de burgerlijke staat ontmantelen. De steun daarvoor heeft Tsipras zeker, zo nodig voert hij nieuwe verkiezingen door. Als hij poogt voor socialisme en de Communistische Partij van Griekenland benadert voor een coalitie op socialistische principes, dan heeft hij genoeg steun!

Natuurlijk zijn er genoeg obstakels. De gematigde vleugel van SYRIZA, de sektarische leiding van de communistische partij en het onvermogen van Tsipras zelf om het socialisme te realiseren. Daarom is het aan de arbeidersklasse om SYRIZA te dwingen. Tsipras moet gedwongen worden door de arbeiders om het socialisme op te bouwen. Een Helleense Socialistische Republiek zal een voorbeeld worden voor de Balkan en bewijzen dat socialisme niet dat is wat de stalinisten ooit deden in het verleden. Een socialistisch Griekenland zal een revolutionair vuur doen ontwaken en angst en vrees verspreiden in de hoofden van de Europese kapitalisten klasse!


Ex-communist Tsipras hier met ex-socialist Schulz. 
Meneer Schulz is een voorstander van neoliberale bezuinigingen
en een Duitse (a)sociaal democraat! 

Nederlandse politie discrimineert

''Nederlandse politie discrimineert'' dat concludeert antropoloog Paul Mutsaers in zijn promotieonderzoek. Revolutionair socialisten kijken hier niet vreemd van op. Discriminatie bij de politie bestaat, ook al zullen veel Nederlanders die niet ervaren. Dat is logisch omdat de blanke Nederlander hier niet mee te maken heeft. Echter de donkere/gekleurde Nederlander merkt veel vaker hoe discriminatie en racisme te werk gaan. In Amerika noemen ze het ''Racial Profiling'' het profielen van criminelen op hun etniciteit. Dat is verboden, maar komt erg vaak voor in de VS. Paul Mutsaers constateerde dat bij controles vaak vooraf op etniciteit een doelgroep wordt bepaald, bijvoorbeeld Turks, Marokkaans of Surinaams!

Bij verkeerscontroles wordt de blanke Nederlander vaker doorgelaten dan de gekleurde Nederlander. Mensen met een andere huiskleur vormen een ''verdachte'' groep voor de politie. Dit is ''Racial Profiling'' het aanhouden en onderzoeken van mensen puur op hun etniciteit. Natuurlijk zegt de Nationale Politie zich niet te herkennen in het onderzoek van Paul Mutsaers. Dat zeiden ze ook toen tegenstanders van de monarchie en zwarte piet hardhandig door politie agenten opgepakt werden. Wie tegen de dogma's van de Nederlandse samenleving strijd, krijgt te maken met politiegeweld!


Racisme en discriminatie zijn ook een oorzaak voor het feit dat veel jongeren van niet-westerse afkomst, zich afkeren van de Nederlandse maatschappij. Vele maken hun school niet af en komen in de criminele wereld. Rechtse politici en populistische omroepen brullen dat dit allemaal de schuld is van hun ouders en hun religie ( meestal de islam ). Maar de werkelijke oorzaak is afwijzing, discriminatie en racisme die vele ervaren. Geconfronteerd met deze ongelijkheid voelen ze woede, wanhoop en haat. Haat tegen een samenleving die zo hypocriet is als het om racisme gaat. Want Nederlanders beweren glashard dat iedereen hier gelijk is. Deze leugen hebben revolutionair socialisten altijd verworpen. Mensen worden niet gelijk behandeld. Een jonge crimineel met een donkere huiskleur krijgt al een zwaardere straf, puur omdat de rechters ervan uitgaan dat hij ( door zijn huiskleur en afkomst ) sneller weer crimineel zal worden. Dit soort racisme is dagelijks aanwezig, maar de blanke Nederlander erkent dit niet!

Volgens Paul Mutsaers heerst ook binnen de Nationale Politie een sfeer van discriminatie tegenover niet-blanke collega's. Hij merkte tijdens zijn onderzoek bij de politie dat krantenkoppen met negatieve berichten over de islam en migranten vaak omcirkeld waren. Deze kranten werden dan op het prikboord opgehangen zodat alle agenten de negatieve berichtgeving konden lezen. We kennen ook nog het verhaal van het 17 jarige meisje van niet-westerse afkomst, dat door suikerziekte een insuline injectie moest nemen in de HEMA. Het personeel dacht echter dat ze een junkie was en liet haar oppakken. De politie weigerde naar haar verhaal te luisteren en beweerde dat ze een ''typisch allochtoons'' verhaaltje vertelde!

Blanke Nederlanders ervaren geen racisme of discriminatie. Logisch ook omdat ze de meerderheid uitmaken. Het is echter zeer kwalijk dat de meerderheid zich verschuilt achter de illusie dat Nederland een open en tolerant is. Het zogenaamde ''liberale'' Nederland is een leugen, verzonnen door extreem conservatieve Amerikanen die alles liberaal en links noemen dat niet streng christelijk van aard is. Al in de jaren 70 werd duidelijk dat racisme en discriminatie hier aanwezig waren. Nederland heeft hier nooit duidelijk tegen gevochten. Revolutionair links deed het wel, maar was te klein om echt iets te veranderen. Politiek rechts stond aan de kant van de racisten en kapitalistisch links vond het belangrijker om rechts te vriend te houden in de regering!

Na de implosie van het stalinisme werd revolutionair links extreem verzwakt, waardoor ook de strijd tegen racisme verzwakte. Daardoor kunnen racistische elementen in de samenleving nog gewoon doorgaan. Ook heerst anno 2015 het idee dat mensen met een donkere huiskleur niet te vertrouwen zijn. Dit racistische beeld wordt door de media extra versterkt in films en series. Neem bijvoorbeeld de Arabieren, die door Hollywood vaak als schurken worden neergezet. Het doden van Arabische demonstranten wordt zelfs als ''noodzakelijk'' gezien in de film; Rules of Engagement. Maar ook kinderfilms zoals Disney's Aladdin worden de Arabieren als een wreed volk neergezet dat graag handen afhakt en geweld toepast, terwijl middeleeuws Europa door Disney als een sprookje wordt afgebeeld. Iedereen weet hoe ''sprookjesachtig'' Europa toen der tijd echt was!!

Of neem het beeld van de pikzwarte man. Wie zou je eerder vertrouwen? Een zeer donkere man of een blanke man? Door eeuwen van racisme is een beeld ontstaan van de ''gevaarlijke'' zwarten. Alsof alle zwarte mannen iets gevaarlijks hebben door hun huidskleur. Helaas is het een feit dat zwarten minder vertrouwt worden. Hoe donker de man/vrouw, hoe minder hij/zij vertrouwt wordt in het westen. Hoewel blanken beweren dat na 1968 alle vormen van racisme verdwenen zijn dit niet het geval. 1968 was slechts een opening een begin, maar discriminatie door politie en overheid blijven bestaan. Tegenwoordig is het zelfs acceptabel om te zeggen dat bepaalde groepen maar beperkt moeten worden in hun vrijheden. De overheid maakt zelfs een speciale wetgeving om 100+/- vrouwen die in Nederland een Boerka dragen te straffen!

Dat de Nationale Politie doet aan discriminatie komt niet als een verassing voor revolutionair socialisten. De politie staat in dienst van de staat en die dient op haar beurt weer de heersende klasse. Hoewel veel agenten van goede willen zijn, is het helaas een feit dat door de losse regels en te veel vrijheden, agenten in staat zijn om hun eigen visie door te drukken. Zo werden tegenstanders van de koning opgepakt omdat ze een bord omhoog hielden met teksten gericht tegen de monarchie. Toch vonden agenten het nodig om deze republikeinen af te voeren. De zwarte activist; Quinsy Gario heeft ook te maken gehad met politie geweld. Zo werd hij in 2011 tijdens de sinterklaas intocht keihard neergehaald door agenten, omdat hij weigerde zijn t-shirt met de tekst; ''Zwarte Piet is Racisme'' te verbergen. Hij begon zijn protest na aanleiding van racisme op het werk van zijn moeder, die het ''zwart pietje van het bedrijf'' genoemd werd door blanke collega's!Vijf blanke agenten slaan Quinsy Gario ten gronde in 2011. Hij mag niet
tonen dat hij Zwarte Piet racistisch vindt op 5 december!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme