Het enorme verraad van Alexis Tsipras

Het is nu wel duidelijk, Alexis Tsipras heeft de Griekse arbeiders verraden. Revolutionair socialisten waren er al bang voor en wat wij vreesde is toch uit gekomen. In plaats van te strijden voor een Helleense Socialistische Republiek, heeft de verrader Tsipras enkel en alleen geprobeerd om compromissen te zoeken bij de Europese Unie. Onder leiding van de (a)sociaal democraat Jeroen Dijsselbloem weigerde de Eurogroep en eiste privatiseringen en markt hervormingen. SYRIZA capituleerde uiteindelijk en volgde de weg van bezuinigingen die de sociaal democraten van PASOK, in 2009 ook kozen. 25 parlementairs van SYRIZA accepteerde dit verraad niet. Ze stapte uit de voormalige Coalitie van Radicaal Links en stichtte de Populaire Eenheid, een nieuwe linkse partij. De nieuwe partij is meteen de derde partij van het land met 25 zetels in het Griekse parlement!

Dat Alexis Tsipras de arbeiders heeft verraden betekend niet dat die nu opeens de strijd staken. Nee, de strijd tegen bezuinigingen en neoliberalisme gaat gewoon door. De Grieken hebben hierin geen keus. Armoede en sociale achteruitgang zijn sinds 2009 enorm gestegen. Pensioenen zijn verlaagt, het minimumloon is slechts 680 euro per maand, uitkeringen slechts 600 euro. Daar kun je in Griekenland niet van rondkomen, waardoor de armoede bij vele gezinnen enorm is. Jongeren werkloosheid is een enorm probleem, kinderarmoede is gestegen van 20% in 2009 naar 40% in 2015!

SYRIZA werd door vele gezien als een alternatief op de besparingspolitiek van de gevestigde partijen. Rechtse partijen zoals; Nieuwe Democratie en de sociaal democratische; PASOK werden enorm geminacht omdat ze voor zoveel ellende hadden gezorgd. Hun politici stonden ook te boek als corrupt en elitair. Dit is vooral te zien aan Evangelos Venizelos, hij was de sociaal democratische partijleider tussen 2012 en 2015. Een dikke man in een stak pak met stropdas, was hij verschillende keren minister in PASOK regeringen. Regeringen die altijd kapitalistisch van aard waren!

Het probleem van SYRIZA was dat ze met een links programma probeerde binnen de neoliberale EU te blijven. Hierdoor botste ze met Jeroen Dijsselbloem die als neoliberaal en President van Eurogroep, erop toe ziet dat landen zich houden aan de wetten van het neoliberalisme. Griekenland kan niet binnen de EU blijven en anti-kapitalistisch worden. Alexis Tsipras dacht dat hij deals kon sluiten met de Eurogroep, maar die wouden slechts geld zien. De naïviteit van de Griekse SYRIZA regering leidde uiteindelijk tot wanhoop en capitulatie. Er was een alternatief geweest, Griekenland stapt uit de EU en wordt socialistisch. Hoewel socialisme in één land niet op te bouwen is, kan het wel een voorbeeld worden voor andere landen. Vooral de Oost Europese landen zouden kunnen zien wat socialisme echt inhoudt en niet wat het stalinisme in het verleden deed!

Maar zover durfde de Griekse regering niet te gaan. Breken met de EU zou op massief verzet van de kapitalisten stuiten. Kapitaal vlucht zou ontstaan en veel bedrijven zouden met massa ontslagen dreigen. Prijscontrole had meteen ingevoerd moeten worden en de nationalisatie van de grootste bedrijven, maar daar dacht Alexis Tsipras niet aan. Pas veel te laat kwam er prijscontrole om te voorkomen dat de kapitalisten alles duurder zouden maken. Het probleem bleef echter bestaan, de heersende klasse bleef in bezit van de productie middelen. Na zeven maanden is duidelijk dat SYRIZA niet durfde te breken met het kapitalisme. De stalinistische; Communistische Partij van Griekenland had dit al voorspeld, maar weigerde ook glashard om samen met SYRIZA op te trekken voor een Helleense Socialistische Republiek. Als de stalinisten in een coalitie met Alexis Tsipras was gestapt op een socialistisch programma, wie weet wat dan mogelijk was geweest. Maar de stalinisten blijven sektarisch en zien alleen zichzelf als voorhoede partij van het proletariaat!

Wat ook bijzonder vaag was aan SYRIZA was hun programma. Het was niet revolutionair van aard, waardoor Alexis Tsipras in feite veel speelruimte had. Hij kon hierdoor compromissen sluiten en met rechts in zee gaan, zoals toen hij een coalitieregering opstelde met rechtse nationalisten van de Onafhankelijke Grieken. De enigste overeenkomst tussen die twee partijen was dat ze kritisch stonden tegenover de EU, maar op alle andere punten verschillen ze. Daarnaast stelde Tsipras, Prokopis Pavlopoulos aan als president van Griekenland. Deze Pavlopoulos is een rechtse conservatief en lid van Nieuwe Democratie. Ook al is het ambt van president een symbolische functie, het is gewoon onacceptabel dat een rechtse conservatief door een linkse regering wordt aangesteld!

Op dit moment zijn er veel Grieken die hun lidmaatschap van SYRIZA opzeggen. Helemaal begrijpbaar en terecht. Er heerst massieve desillusie, het euforische gevoel van januari is verdwenen. Griekse arbeiders, jongeren en ouderen voelen zich verraden en in de steek gelaten. Vele zullen capituleren voor het TINA effect en de leugens van de kapitalistische media accepteren. Die zullen brullen dat er geen alternatief was en dat Alexis Tsipras ''moest'' capituleren. Op 20 september 2015 worden weer verkiezingen gehouden. De opkomst zal lager zijn dan in januari. Dat vele geen vertrouwen meer hebben in de politiek zal rechts versterken. Want die profiteren van het feit dat veel kiezers thuis blijven!

De linkse vleugel van SYRIZA in het parlement heeft zich nu afgesplitst. Onder de naam Populaire Eenheid willen deze linksere socialisten een nieuwe strijdbare partij oprichten. Het programma van de partij zal veel radicaler zijn dan die van SYRIZA. Dit biedt mogelijkheden voor een toekomstig socialistisch Griekenland. De vraag is echter of Populaire Eenheid in staat is om kiezers te trekken. Zeker omdat er een grote desillusie heerst en radicaal links door het verraad van Tsipras, een ideologische nederlaag heeft geleden. Het beste zou zijn dat de linkse socialisten samen met de stalinisten en het revolutionaire bundel ANTARSYA, een coalitie vormen op een sterk socialistisch programma. Helaas kunnen we al zeggen dat de stalinisten hier niet toe bereid zullen zijn. ANTARSYA heeft ook de reputatie om sektarisch over te komen. Als er geen eenheid komt op radicaal links dan is de kans groot dat de gematigde socialisten van SYRIZA weer winnen en doorgaan met het besparingsbeleid van Brussel!

Terwijl de leiders van de SP in Nederland en Die Linke in Duitsland, pal achter Alexis Tsipras staan zeggen wij revolutionair socialisten, dat dit precies de zwakheid van gematigde socialisten aangeeft. Leiders zoals Emile Roemer en Bernd Riexinger zijn geen revolutionairen en willen net als Tsipras slechts het kapitalisme hervormen. Hoewel ze in de verre toekomst het socialisme zouden willen realiseren is hun politiek vooral gematigd. Roemer en zijn SP lijken daarom ook veel meer op een sociaal democratische partij. Revolutionair socialisten zullen steun geven aan Populaire Eenheid als ze echt komen met een programma waarmee het kapitalisme wordt afgeschaft en waardoor een Helleense Socialistische Republiek kan ontstaan. Het enorme verraad van Alexis Tsipras toont de zwaktes van veel linkse partijen in Europa aan. Partijen die linkser zijn dan de sociaal democratie, maar niet durven breken met het systeem. Dit is ook een resultaat van TINA en het feit dat de kapitalistische media elke linkse partij meteen vergelijkt met het stalinisme, als die ook maar praat over anti-kapitalisme!De nieuwe politieke partij; Populaire Eenheid
Opgericht door de linkse vleugel van SYRIZA!

Palmyra wordt verwoest

Wat christelijke fundamentalisten in het jaar 391 niet lukte, gaan islamistische fundamentalisten nu wel uitvoeren. De historische stad Palmyra in Syrië, wordt met de grond gelijk gemaakt. De terreurgroep Islamistische Staat, is begonnen met het opblazen van de historische Romeinse tempels die daar 2000 jaar geleden gebouwd werden. Palmyra heeft ook wel de naam; Stad van Duizend Zuilen, Alexander de Grote bouwde de eerste gebouwen. De moslims namen bezit van de stad in 634 en respecteerde de Romeinse architectuur. Het is daarom diep triest dat de radicale groep IS nu begonnen is met de vernietiging van deze oude stad!!

Palmyra was tijdelijk een onafhankelijke Romeinse staat tussen 270 en 273. In deze drie jaar was de stad Palmyra het centrum van een rijk dat zich uitstrekte van Palestina tot Egypte en bijna geheel Turks Koerdistan. Het Palmyra Rijk bestond maar drie jaar totdat de Romeinen het weer onder hun gezag brachten. Als wraak actie plunderde de Romeinen de stad en vernietigde bijna alle grote gebouwen. De tempels werden wel hersteld, maar Palmyra zou nooit meer een machtige stad worden. Na 391 werden de Romeinse tempels omgebouwd tot christelijke kerken en de stad werd deel van het Oost-Romeinse Keizerrijk ( Byzantijns ). Een kleine honderd jaar later zou Palmyra deel worden van het eerste Islamistische Kalifaat onder Mohammed. Die in tegenstelling tot de huidige Islamistische Staat, wel respect en bewondering had voor de oude gebouwen! 


Khaled Assad was de archeoloog van Palmyra. Hij woonde en werkte al bijna 40 jaar in de historische stad. Assad was een kenner en kreeg door zijn werk bekendheid. Ondanks zijn hoge leeftijd bleef hij op zijn post toen de Syrische burgeroorlog uitbrak. Palmyra werd onder de voet gelopen door de Islamistische Staat in mei 2015. Drie maanden later werd de 81 jarige Khaled Assad door de terroristen onthoofd. Zijn lichaam werd vastgebonden aan een pal in zijn geliefde stad. Enkele dagen later begon de IS met de eerste vernielingen!


De reactionaire terreurgroep werkt vanuit de opvatting dat alle niet-soennitische religies behoren tot het kwaad. Islamistische religies zoals het sjiisme en soefisme worden als niet-islamistisch gezien, Hoewel de IS de islam als rechtvaardiging gebruikt, vernielen er alleen op los als PR stunt. Ze weten hoe veel de oude tempels betekenen voor de internationale gemeenschap. Door die te vernietigen wil de IS laten zien dat ze machtig zijn en dat de VN ( met name het westen ) niets kan doen om ze te stoppen!


Bijna alle moslims in de wereld verwerpen de vernielingen van de terroristen, in zowel het Syrische Palmyra als het Irakese Nimrud. De vandalen van de IS geven echter niets om de mening van moslims. Als ze al niet behoren tot de soennitische islam ziet de IS hun toch aan als vijanden, die gedood dienen te worden. De wreedheden van de terroristen zijn algemeen bekend. Ze onthoofden mannen, vrouwen en kinderen. Daarnaast indoctrineren ze tieners in hun totalitaire opvattingen. Deze tieners worden dan ingezet als beulen. Dit was recentelijk nog te zien in Palmyra, waar een groep jonge tieners een groep Syrische soldaten executeerde. Dit gebeurde in het oude Romeinse amfitheater, waar enkele jaren geleden nog toeristen doorliepen en foto's maakte. Onder de zwarte vlag van de Islamistische Staat schoten de tieners de Syrische soldaten dood! 


De moord op Khaled Assad en de berichten dat de eerste tempels vernietigd worden zijn vreselijk en schokkend. Dat is precies wat de IS wil, angst en terreur verspreiden. Maar ze vergeten dat een stad zoals Palmyra altijd weer opgebouwd kan worden. Er zijn genoeg foto's en film materiaal om de oude stad weer te herstellen zoals die was voor de burgeroorlog. Natuurlijk zou dit veel geld kosten, maar het is te doen. De internationale gemeenschap heeft wel vaker monumenten hersteld en gered. Wat de reactionaire IS ook vernietigd, we zullen het weer opbouwen. Echter dit is alleen mogelijk als de arbeidersklasse van Syrië en Irak zich verenigen en het sektarisme afwijzen. De Islamistische Staat is niet de enigste religieuze terreurgroep. Het Al-Nusra Front behoort ook tot het islamisme en verschillende kleinere islamistische groepen strijden ook voor een islamistische staat. In Irak vertrouwt de overheid helemaal op sjiitische milities aangezien het regeringsleger veel te zwak is!


Je moet wel blind zijn om niet het religieuze sektarisme achter dit conflict te zien. De Islamistische Staat is soennitisch, veel islamitische rebellen ook. Het Al-Nusra Front behoort ook tot de soennitische islam net als de meeste Arabieren. De Syrische Arabische Republiek wordt bestuurd door een familie die behoort tot de alawieten, een sjiitische tak van de islam. In Irak zijn het ook de sjiieten die de regering vormen. Irak en Syrie worden door sjiieten bestuurd, terwijl de meerderheid van hun bevolkingen tot de soennitische islam behoort. Hier zien we een grote oorzaak van het huidige conflict. Sjiieten minachten soennieten en soennieten minachten weer sjiieten. Hoewel een minderheid binnen de islam, vormen de sjiieten wel een sterke groepering die gesteund worden door de ( sjiitische ) Islamistische Republiek Iran! 


Het is heel goed mogelijk dat de historische stad Palmyra van de aardbodem zal verdwijnen. Volledig vernietigd door een groep vandalen die denken stoer te zijn. Toen de islamieten de stad in mei 2015 in bezit kregen was wel duidelijk dat ze vernielingen zouden aanrichten. Tot nu toe bleef dit beperkt, maar als de berichten kloppen dan zal de Stad van de Duizend Zuilen straks alleen nog een herinnering zijn. Een enorme klap voor het Syrische volk, want tot 2011 was Palmyra een enorme toeristenpleister. De stad is ook prachtig om te zien, met veel oude zuilen en ruïnes. Het Romeinse amfitheater is nog grotendeels intact. Op 24-08-2015 werd bekend dat de Tempel van Baalshamin, het eerste slachtoffer werd van de IS vandalen!


Revolutionair socialisten roepen daarom op om het sektarisme te laten vallen en samen te strijden tegen alle reactionaire groepen en overheden. Van de barbaarse IS tot aan het dictatoriale Syrische regime en de corrupte Irakese regering. Arbeiders van alle landen verenigd u, dit is precies wat we deels zien in Rojava ( Syrisch Koerdistan ) waar Koerden en Arabieren samenwerken. Om de IS te verslaan zijn verenigde krachten nodig, niet de sektarische overheden en hun westerse bondgenoten. Enkele het werkende volk zal in staat zijn om de barbaren te verslaan. Daarom is de kreet van Karl Marx nog altijd relevant, Proletariërs van alle landen, verenigd u!!
Khaled Assad, hij werd onthoofd door de IS
Zijn geliefde stad Palmyra dreigt ook vernietigd te worden

Donald Trump, de mega-kapitalist

Donald Trump, sinds 2015 een bekende naam in Nederland. In de VS is zijn naam al jaren bekend als het gaat om kapitalistische politiek. Trump is een mega-kapitalist, hij heeft zijn rijkdom te danken aan de 22.000 mensen die voor hem werken. Daarnaast begon zijn rijkdom met 400 miljoen dollars, een cadeautje van zijn steenrijke vader. Trump is een klassieke kapitalist die ook geen schaamte heeft als het gaat om uitbuiting van arbeiders. Ondanks dat hij als icoon wordt gezien voor rechtse mensen, is Donald Trump een mislukte zakenman. Vijf keer is hij al failliet gegaan, toch blijft zijn naam staan voor het zogenaamde succes van de American Dream! 

Meneer D. Trump is een oude man van 69 jaar. Natuurlijk laat hij dit niet graag zien, zijn haar is geblondeerd en met zijn bombastische uitspraken lijkt hij niet echt een oud iemand. Geboren is hij in 1946, hij is een typisch naoorlogs kind. Zijn kindertijd was de gouden jaren 50, waarin alles mogelijk leek in Amerika, zolang je het kapitalisme steunde althans. Want linkse mensen werden vervolgt door de overheid en de media. Daar had het gezin Trump geen moeite mee. Fred Trump was een zakenman die huizen bouwde en daar rijk mee werd. Tijdens de tweede wereld oorlog bouwde zijn organisatie barakken voor het Amerikaanse leger. Nog voor de oorlog in de jaren 30, behoorde Fred tot de pionieren van het supermarkt concept, Trump Market behoorde tot de eerste supermarkten van Amerika!


In de jaren 50 bouwde Fred Trump verschillende appartementencomplexen waaronder Trump Village , waar 3.800 huizen gebouwd werden. Zoon Donald Trump begon in de markt van de huizenbouw net als zijn vader, Al in de jaren 60 bewees Donald dat hij het kapitalistische denken bezat door grote winsten te behalen met zijn investeringen. Overal waar de familie Trump zich mee bemoeide kwam hun naam te staan. Hierdoor groeide de naam Trump uit tot een icoon.

Iedereen die denkt aan Trump denkt meteen aan succes. Daarom wilden veel investeerders maar al te graag met Fred en Donald samen werken. Echter eind jaren 80 eindigde de gouden eeuw voor de Trumps. Fred was te oud geworden en dus nam Donald bijna alle besluiten. Veel van die besluiten liepen verkeerd af en zijn schulden groeide. Zo erg zelfs dat verschillende onderdelen van de Trump Organisatie, faillissementen moesten aanvragen. In de media brulde Donald Trump echter dat hij niet verantwoordelijk was en dat alle foute investeringen, slechts tijdelijk van aard waren!

Net als de Koch Brothers is Donald Trump overtuigd conservatief-rechts. Dit houdt in dat hij gelooft in een kapitalistische wereld, waarin de overheid slechts bestaat om zijn economische vrijheid te beschermen. Van vakbonden houdt hij niet, van liberale ( laat staan socialistische ) opvattingen walgt hij. Maar als mega-kapitalist is Donald ook een vreselijke opportunist als het gaat om de politiek. Toen het populairder was om liberaal te zijn, nam hij bepaalde liberale opvattingen over. Nu in het jaar 2015, zegt Donald dat hij die opvattingen niet meer steunt en volledig conservatief-rechts is!

Miljoenen aan dollars heeft Trump gedoneerd aan rechtse kandidaten van de Republikeinse Partij. Al in de jaren 80 was hij een vurige aanhanger van Ronald Reagan. De twee mannen lijken best veel op elkaar. Zowel Reagan als Trump zorgde voor een totaal mislukt economisch beleid, Reagan voor het land en Trump voor zijn bedrijven. Toen Reagan moest opstappen had Amerika enorm veel schulden, net als de Trump Organisatie. Om nog bekender te worden begon Donald aan een televisie programma genaamd; The Apprentice. In deze serie strijden mannen en vrouwen om een baan bij Donald Trump. Ze moeten elkaar dood concurreren en de zwakste wordt door Donald persoonlijk vernederd en ontslagen. Dit kapitalistische leedvermaak bewijst waarom revolutionair socialisten het kapitalisme verwerpen!

De kapitalistische media is het sterkste wapen van D. Trump. Al in de jaren 80 gebruikt hij de media om zijn naam te verkopen. Zo komt er in 1988 een bordspel uit genaamd Trump The Game. In dit spel spel je als harde kapitalist tegen anderen. Het doel is om enorm veel geld te ''verdienen'' door keihard en gewetenloos te zijn. Vertrouwen bestaat niet, achterdochtigheid en paranoïde wordt je aan het einde. Uiteindelijk is Trump The Game niets meer dan een extreme variant op Monopoly, maar dan voor echte kapitalisten zoals Donald Trump. Door voortdurend met nieuwe uitspraken en stunts te komen, verbergt hij het keiharde feit dat de jaren 90 niet goed voor hem zijn. Toch weet de Trump Organisatie om de schijn hoog te houden en Donald Trump blijft het gezicht van succes en welvaart waar 99% van de Amerikanen alleen maar van kunnen dromen!

Niet alleen op televisie komt de grote mega-kapitalist, nee hij speelt ook kleine rollen in films. Daar betaald hij dan enorm veel geld voor. Zo is hij te zien in de familie film; Home Alone 2, waar hij Kevin de weg wijst in het luxe hotel. Door zijn kleine rollen kreeg hij wel een ster op de Walk of Fame. Allemaal omdat men ervan overtuigd is dat Trump zijn succes aan zich zelf te danken heeft. Dit is ook al een leugen omdat hij van zijn vader een enorme som geld erfde. Meneer is dus helemaal niet van arm naar rijk gegaan. Hij is van rijk naar mega rijk gegaan dankzij een erfenis!

In 2016 wil Donald Trump president van de Verenigde Staten van Amerika worden. Vele zeggen dat dit onmogelijk is, maar hij is wel een favoriet binnen de ultra-rechtse: Republikeinse Partij. Daar houdt men wel van een mega-kapitalist als Trump. Zeker omdat hij al miljoenen gegeven heeft aan Republikeinse kandidaten in het verleden. Hij is ook populair bij conservatieven die gek zijn op Trump's harde taal en bombastische uitspraken. Mocht hij inderdaad de nominatie krijgen dan is het zeker dat de Democraten het Witte Huis behouden. Conservatieven mogen dan wel gek op hem zijn, maar etnische minderheden minachten hem. Zeker omdat Trump racistische uitspraken heeft gedaan over Mexicanen!

De vingers van de grote blonde raken ook de wereld van de Miss Verkiezingen. Zo heeft de Trump Organisatie in samenwerking met NBC alle rechten op Miss USA, Miss Teen USA en Miss Universe. Door zijn racistische uitspraken in 2015, besloot NBC om alle samenwerking met Trump op te zeggen. Niet alleen op televisie heeft dit gevolgen, ook andere investeerders hebben zich terug getrokken. Maar de bombastische ''Grote Baas'' brult harde taal wat we van hem gewend zijn. Daarnaast hoeft hij zich geen zorgen te maken over een mogelijke coup in zijn rijk. Net als veel dictators en mega-kapitalisten doet Donald Trump aan nepotisme. Dit houdt in dat hij zijn familie op belangrijke posities binnen zijn rijk plaatst. Zoons; Donald Trump Junior, Eric Trump en dochter; Ivanka Trump, zijn vice presidenten van de Trump Organisatie. Met hemzelf als absolute President en CEO zit de 69 jarige stevig in het zadel!

Hun hoofdkwartier is de Trump Toren, gebouwd in 1983. Het gebouw is 202 meter lang en wordt gebruikt voor veel zakenbeslissingen en als decor voor de televisieserie; The Apprentice. In één van de vele zalen wordt dan de eind scene gespeeld, waar Donald Trump persoonlijk een kandidaat vernederd en uitslaat. Maar Donald heeft meer in bezit dan slechts het gebouw. Hij bezat een Boeing 727-100, volledig omgebouwd voor de wensen van slechts één persoon. Uiteindelijk ruilde hij de 727 in voor de 757, die langer en groter is. Donald Trump is de enigste mega-kapitalist die een persoonlijke Boeing 757 bezit!

Voor veel Amerikanen is Donald Trump een icoon. Vooral bij rechtse Amerikanen die snakken naar zijn rijkdom en welvaart. Welvaart die 99% van hun nooit zullen ervaren dankzij het kapitalistische systeem. Trump zegt dat je rijk kunt worden door zijn voorbeelden te volgen. Dat hij duizenden arbeiders heeft ontslagen als gevolg van zijn foute investeringen, wordt natuurlijk niet verteld. Nee, dat hij een harde zakenman is wordt als ''goed'' neergezet in de Amerikaanse media. Alles draait om zijn winsten en vooral om zijn echo. Daarom kunnen revolutionair socialisten alleen maar walgen van types zoals deze 69 jarige kapitalistische uitbuiter!De blonde 69 jarige, bombastisch en kapitalistisch!

Turks staatsterreur tegen Koerden

Met bommen en granaten heeft de Republiek Turkije het vuur geopend op stelling van de Koerden in Noord Irak. Het Turkse Leger wil met de aanvallen proberen de kracht van het Koerdische verzet tegen de Islamistische Staat te verzwakken. Want achter de schermen werkt de Turkse dictator Erdogan met de IS samen tegen de Koerden. Tot 1993 sprak men in Turkije niet eens over Koerden, dat waren ''Bergturken'' en de Koerdische taal bleef tot 2009 verboden. Meer dan 260 strijders van de Volksverdediginskrachten ( PKK - leger ) zijn door Turkse luchtaanvallen gedood. In reactie daarop heeft de PKK zelfmoord aanvallen uitgevoerd op soldaten en politie agenten. De strijd tussen Turken en Koerden is weer volledig opgewaaid door het staatsterreur van Erdogan!

Koerdistan bestaat niet, maar het Koerdische volk wel. Tot op heden wordt dit volk onderdrukt in de landen Turkije en Iran, tot 2003 en 2011 werden ze ook in Irak en Syrië onderdrukt. Na de val van Saddam Hussein kreeg Noord Irak autonomie en werd Irakees Koerdistan een feit. Dit autonome deel van het land, wist door hun seculiere houding een stabiele maatschappij op te bouwen. Irakees Koerdistan kwam onder bestuurd van een coalitie te staan bestaande uit twee rivaliseerde Koerdische partijen!

De Koerdistan Democratische Partij en de Patriottistische Unie van Koerdistan ( PUK ) vormen de burgerlijke politiek in Noord Irak. Jalal Talabani kan gezien worden als een medeoprichter van de PUK. Hij was ook President van de Republiek Irak tussen 2005 en 2014. Zijn functie als president was echter meer symbolisch omdat na Saddam Hussein het ambt van president bijna alle politieke macht verloor aan de premier. Jalal Talabani was een socialist in zijn jeugd en sloot zich aan bij de PUK, toen die de burgerlijke KDP verliet. Na de eerste golf oorlog was het Ba'ath regime in Irak zwaar verzwakt. De KDP en PUK grepen de macht in het noorden. Echter door conflicten onderling laaide een burgeroorlog op die tot 1997 duurde!

Jalal Talabani steunde de invasie van Irak door de Amerikanen en Britten. Hij werd dan ook gezien als een pro-westerse leider. Net als alle sociaal democraten van de 21ste eeuw heeft Talabani zijn socialistische opvattingen opzij gezet. Zijn presidentschap laat dit duidelijk zien. In negen jaar heeft hij nooit gepleit voor socialisme, nog voor een sociaal democratische Irak. Hij hield zich rustig en als trouwe aanhanger van het westerse imperialisme hield hij zijn mond dicht. In 2014 werd hij vervangen door Fuad Masum, ook een Koerd en lid van zijn Patriottistische Unie van Koerdistan!

Zowel de KDP als PUK beweren progressief en (centrum)links te zijn. In werkelijkheid zijn beidde partijen neoliberaal van aard en steunen ze een economisch beleid dat gericht is op het versterken van het kapitalisme. Beidde partijen vormde nog een coalitie voor de verkiezingen in 2009, maar al snel kwamen weer conflicten. Voor de verkiezingen van 2013 deden de KDP en PUK los van elkaar mee. De winnaar bleek de Koerdistan Democratische Partij, die 37% van de stemmen won. Maar om een regering samen te stellen was de Patriottistische Unie van Koerdistan nodig. Met de oprichting van de Islamistische Staat in West-Irak is het goed mogelijk dat Irakees Koerdistan zich ooit losrukt en als zelfstandige republiek verder gaat. Aan de andere kant zijn de KDP en PUK niet bepaald staats-nationalistisch, ze dienen de bourgeoisie en hun interesses!

Hoewel er burgerlijke vrijheden voor de Koerden kwamen in Irakees Koerdistan, was dit niet het geval in andere landen. Turkije bleef hun onderdrukken en ze omschrijven als ''Bergturken''. Koerden mochten niet hun taal praten, zich niet Koerdisch noemen en ook niet hun eigen cultuur uitoefenen. Dit is altijd al de politiek van Turkije geweest, het systematisch onderdrukken van etnische minderheden. Koerden maken ongeveer 15% tot 20% van de Turkse bevolking uit, ze vormen de grootste minderheid. Echter de Turkse staat erkent alleen het Turkse volk en diens taal & cultuur. De Koerdistan Arbeiders Partij - PKK, werd opgericht om dat etnische nationalisme te bevechten!

Zes jaar na de oprichting van de PKK werd duidelijk dat met demonstraties en politieke acties geen veranderingen zou komen. De militaire staatsgreep van 1980 bracht een anticommunistische junta aan de macht, die met Amerikaanse en Europese steun jacht ging maken op linkse Turken en Koerden. Het militair bestuurde Turkije drie jaar een voerde een schrikbewind. 650.000 mensen werden opgepakt, 1,6 miljoen werden op zwarte lijsten gezet en 300 politieke gevangenen werden in staatsgevangenissen gedood!

Dit allemaal onder het waakzame oog van de NAVO, die Turkije steunde in diens acties. Met de oprichting van het Koerdische Nationale Bevrijdingsleger begon de PKK terug te slaan. Aanslagen en aanvallen op soldaten en politie agenten behoorde tot de doelen. Ook Koerden die openlijk de kant van Turkije kozen werden aangevallen. PKK leider Öcalan had als doel de oprichting van een onafhankelijk socialistisch Koerdistan op marxistisch-leninistische ( stalinistische ) basis. Deze opvattingen waren in lijn met de algemene revolutionair linkse tendentie, die heerste in de jaren 70!

Na de implosie van het stalinisme veranderde de PKK van ideologie. Men zwoor het dogmatisme stalinisme af en ook het ideaal van een onafhankelijk socialistisch Koerdistan verdween. Tegenwoordig wil de PKK een democratisch confederaal Koerdistan binnen de bestaande grenzen. De politieke ideologie van Öcalan heet democratisch confederalisme, een libertair socialistische opvatting van een decentraal systeem. Anders dan veel politieke partijen is de PKK meer dan alleen een partij. Het is een sociale organisatie die ook doet aan de emancipatie van vrouwen. Veel Koerdische vrouwen vechten aan de kant van de PKK, zoveel zelfs dat in Turkije, Syrië en Iran speciale legers opgericht zijn voor de Koerdische vrouwen!

President/dictator Erdogan kwam in 2002 aan de macht. Anders dan veel Turkse leiders behoorde hij niet tot de seculiere elite. Hij behoord tot een conservatief rechtse stroming die veel van haar standpunten uit de Koran haalt. Maar omdat het in Turkije niet toegestaan is om een religieuze partij op te richten, noemt de partij van Erdogan zich niet openlijk islamistisch. Om Turkije een dienst te verlenen werd de PKK op de lijst van terreurgroepen gezet door het westen. Vooral in Duitsland had dit gevolgen aangezien er veel Koerden daar wonen. De Duitse overheid kon zo de tegoeden van PKK leden bevriezen! 

Nu de PKK een ''terreurgroep'' was in de ogen van de EU, kon men de Koerden ook in Europa tegenwerken. De tweede leider van de partij, woont in Duitsland. Hij moet zich voortdurend bij de politie melden, wordt bespioneerd door de Duitse veiligheidsdienst en geniet geen recht op privacy. Duitsland vindt de dat PKK een ''terroristische'' partij is omdat ze ook Turkse en Koerdische burgers heeft aangevallen in het verleden. Dat de Turkije het Koerdische volk systematisch onderdrukt en meer dan 3.000 dorpen heeft vernietigd in de jaren 80/90, doet Duitsland niets. Nee, de vijand zijn de Koerden in de ogen van Berlijn en niet NAVO bondgenoot Turkije!

Het islamistische bewind in Iran heeft de Koerden al sinds 1979 onderdrukt. Teheran moest niets hebben van de Koerden. Dit terwijl vele de revolutie tegen de Shah gesteund hadden. Geestelijke leiders vonden dat alleen inheemse Perzen, het recht hadden om over Iran te beslissen. De Koerdische provincies in West-Iran kwamen niet onder autonoom bestuur. Elke poging van de Koerden om meer vrijheden te eisen werd met veel geweld neergeslagen. In 2004 stichtte aanhangers van de PKK, de Partij voor een Vrij Leven in Koerdistan - PJAK. Ze werken volgens het PKK voorbeeld in Turkije, zo kwam er een militaire eenheid genaamd de Oost-Koerdische Volksverdediginskrachten en een vrouwenleger genaamd de Vrouwen Verdedigingskrachten!

PJAK is net als de PKK een onderdeel van de Groep van Gemeenschappen in Koerdistan, Koerdisch: Koma Civakên Kurdistan. In 2003 was al in Noord Syrië, de Democratische Unie Partij - PYD gesticht. Helemaal volgens de nieuwe leer van Öcalan, streeft de PYD een democratisch confederaal Syria na met veel autonomie voor de Koerden. Het Arabisch nationalistische regime in Damascus verbood de partij en arresteerde veel leden. Toen de Syrische burgeroorlog in 2011 uitbrak zag de PYD haar kans. Gewapende Koerden namen bezit van Noord Syrië en verjoegen het Syrische regeringsleger van Bashar Al-Assad!

In Turkije probeerde de PKK te werken aan vrede met de Turkse overheid. Maar de nationalistische Turken weigerde om de plannen voor vrede te steunen. De PKK riep een staak het vuren uit in 2013, maar Turkije moest er weinig van hebben. Toen de Islamitische Staat opkwam richtte de PKK zich op het nieuwe gevaar in het midden oosten. Na een terreur aanslag van de IS op linkse Turken, besloot dictator-president Erdogan om tegen de IS te vechten. Achter de schermen had Turkije al veel langer contacten met de islamistische terreurgroep. Vooral omdat de Koerden veel effectiever waren in het bestrijden van de reactionaire terroristen. Dit beviel Erdogan niet, want sterke Koerden betekend een sterke PKK. Zeker omdat Turkije de PKK, PJAK  en de PYD aanziet als ''terroristisch''. Voor Turkije is de PYD en diens leger een probleem. 65.000 Koerden hebben zich aangemeld als strijders in Noord Syrië om tegen de reactionairen te vechten. Dat zijn bijna 50.000 meer soldaten dan wat de PKK in Turkije heeft. Dus probeert Erdogan met zijn aanvallen op Irakees Koerdistan, verdeeldheid te zaaien!

Hij weet dat de Koerdistan Democratische Partij en de Patriottische Unie van Koerdistan niet de democratisch confederale ideologie steunen. Zij steunen de NAVO en het neoliberale kapitalisme. De Turkse aanvallen op Irakees Koerdistan hebben vruchten af geworpen, nu de Irakese Koerden de aanhangers van de PKK oproepen om te vertrekken. Het is Erdogan gelukt om angst te verspreiden. De NAVO gaf hem hiervoor groen licht en ook de Duitse kanselier Angela Merkel staat pal achter Erdogan. Hiermee laat Duitsland weer zien wie de echte terroristen zijn in hun ogen. Niet de reactionaire IS, niet de terroristische Turkse overheid, maar de dappere vrijheidsstrijders van de PKK, PJAK en PYD zijn in de ogen van Berlijn de ''echte terroristen''. Daarom moeten de Koerden geen vertrouwen hebben in de NAVO en de westerse wereld!

In Syrisch Koerdistan ( ook wel Rojava ), gaat de strijd tegen de reactionaire islamieten door. Hoewel de Volksbeschermingseenheden ( YPG ) winsten geboekt hebben, is de Islamistische Staat nog niet verslagen. De slag om de stad Kobani was een grote overwinning, maar de terreur aanslagen van de IS blijven doorgaan. Enkel door samen met de Arabische arbeidersklasse op te trekken kunnen de Koerden deze strijd winnen. Het is aan de gehele arbeidersklasse van zowel Syrië en Irak om een einde maken aan het terreur van het islamisme. Ondertussen moeten de Turkse arbeiders zich realiseren dat hun steun aan Erdogan niet in hun interesses werkt. Door Irakees Koerdistan aan te vallen riskeert Turkije een periode van instabiliteit en geweld. Maar daar is de Turkse staat niet vies van. Ze hebben al aangekondigd om een onderzoek in te stellen naar de leiders van de pro-Koerdische; Volksdemocratische Partij. Turkije heeft al vijf partijen in het verleden verboden omdat ze zogenaamd allemaal pro-PKK waren!

De Turkse staat wil de Koerden onderdrukken, dat doen ze uit nationalistische overtuigingen. Turkije moet daarom door alle progressieve krachten bevochten worden. Van kapitalistisch links hoeven we niets te verwachten. De PvdA, GroenLinks en SP verschuilen zich achter burgerlijke braafheid en weigeren om de PKK en diens bondgenoten openlijk te steunen. De PvdA steunt zelfs het NAVO standpunt en daarmee de Turkse overheid!Koerden demonstreren hier tegen de Islamistische Staat 

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme