Palmyra wordt verwoest

Wat christelijke fundamentalisten in het jaar 391 niet lukte, gaan islamistische fundamentalisten nu wel uitvoeren. De historische stad Palmyra in Syrië, wordt met de grond gelijk gemaakt. De terreurgroep Islamistische Staat, is begonnen met het opblazen van de historische Romeinse tempels die daar 2000 jaar geleden gebouwd werden. Palmyra heeft ook wel de naam; Stad van Duizend Zuilen, Alexander de Grote bouwde de eerste gebouwen. De moslims namen bezit van de stad in 634 en respecteerde de Romeinse architectuur. Het is daarom diep triest dat de radicale groep IS nu begonnen is met de vernietiging van deze oude stad!!

Palmyra was tijdelijk een onafhankelijke Romeinse staat tussen 270 en 273. In deze drie jaar was de stad Palmyra het centrum van een rijk dat zich uitstrekte van Palestina tot Egypte en bijna geheel Turks Koerdistan. Het Palmyra Rijk bestond maar drie jaar totdat de Romeinen het weer onder hun gezag brachten. Als wraak actie plunderde de Romeinen de stad en vernietigde bijna alle grote gebouwen. De tempels werden wel hersteld, maar Palmyra zou nooit meer een machtige stad worden. Na 391 werden de Romeinse tempels omgebouwd tot christelijke kerken en de stad werd deel van het Oost-Romeinse Keizerrijk ( Byzantijns ). Een kleine honderd jaar later zou Palmyra deel worden van het eerste Islamistische Kalifaat onder Mohammed. Die in tegenstelling tot de huidige Islamistische Staat, wel respect en bewondering had voor de oude gebouwen! 


Khaled Assad was de archeoloog van Palmyra. Hij woonde en werkte al bijna 40 jaar in de historische stad. Assad was een kenner en kreeg door zijn werk bekendheid. Ondanks zijn hoge leeftijd bleef hij op zijn post toen de Syrische burgeroorlog uitbrak. Palmyra werd onder de voet gelopen door de Islamistische Staat in mei 2015. Drie maanden later werd de 81 jarige Khaled Assad door de terroristen onthoofd. Zijn lichaam werd vastgebonden aan een pal in zijn geliefde stad. Enkele dagen later begon de IS met de eerste vernielingen!


De reactionaire terreurgroep werkt vanuit de opvatting dat alle niet-soennitische religies behoren tot het kwaad. Islamistische religies zoals het sjiisme en soefisme worden als niet-islamistisch gezien, Hoewel de IS de islam als rechtvaardiging gebruikt, vernielen er alleen op los als PR stunt. Ze weten hoe veel de oude tempels betekenen voor de internationale gemeenschap. Door die te vernietigen wil de IS laten zien dat ze machtig zijn en dat de VN ( met name het westen ) niets kan doen om ze te stoppen!


Bijna alle moslims in de wereld verwerpen de vernielingen van de terroristen, in zowel het Syrische Palmyra als het Irakese Nimrud. De vandalen van de IS geven echter niets om de mening van moslims. Als ze al niet behoren tot de soennitische islam ziet de IS hun toch aan als vijanden, die gedood dienen te worden. De wreedheden van de terroristen zijn algemeen bekend. Ze onthoofden mannen, vrouwen en kinderen. Daarnaast indoctrineren ze tieners in hun totalitaire opvattingen. Deze tieners worden dan ingezet als beulen. Dit was recentelijk nog te zien in Palmyra, waar een groep jonge tieners een groep Syrische soldaten executeerde. Dit gebeurde in het oude Romeinse amfitheater, waar enkele jaren geleden nog toeristen doorliepen en foto's maakte. Onder de zwarte vlag van de Islamistische Staat schoten de tieners de Syrische soldaten dood! 


De moord op Khaled Assad en de berichten dat de eerste tempels vernietigd worden zijn vreselijk en schokkend. Dat is precies wat de IS wil, angst en terreur verspreiden. Maar ze vergeten dat een stad zoals Palmyra altijd weer opgebouwd kan worden. Er zijn genoeg foto's en film materiaal om de oude stad weer te herstellen zoals die was voor de burgeroorlog. Natuurlijk zou dit veel geld kosten, maar het is te doen. De internationale gemeenschap heeft wel vaker monumenten hersteld en gered. Wat de reactionaire IS ook vernietigd, we zullen het weer opbouwen. Echter dit is alleen mogelijk als de arbeidersklasse van Syrië en Irak zich verenigen en het sektarisme afwijzen. De Islamistische Staat is niet de enigste religieuze terreurgroep. Het Al-Nusra Front behoort ook tot het islamisme en verschillende kleinere islamistische groepen strijden ook voor een islamistische staat. In Irak vertrouwt de overheid helemaal op sjiitische milities aangezien het regeringsleger veel te zwak is!


Je moet wel blind zijn om niet het religieuze sektarisme achter dit conflict te zien. De Islamistische Staat is soennitisch, veel islamitische rebellen ook. Het Al-Nusra Front behoort ook tot de soennitische islam net als de meeste Arabieren. De Syrische Arabische Republiek wordt bestuurd door een familie die behoort tot de alawieten, een sjiitische tak van de islam. In Irak zijn het ook de sjiieten die de regering vormen. Irak en Syrie worden door sjiieten bestuurd, terwijl de meerderheid van hun bevolkingen tot de soennitische islam behoort. Hier zien we een grote oorzaak van het huidige conflict. Sjiieten minachten soennieten en soennieten minachten weer sjiieten. Hoewel een minderheid binnen de islam, vormen de sjiieten wel een sterke groepering die gesteund worden door de ( sjiitische ) Islamistische Republiek Iran! 


Het is heel goed mogelijk dat de historische stad Palmyra van de aardbodem zal verdwijnen. Volledig vernietigd door een groep vandalen die denken stoer te zijn. Toen de islamieten de stad in mei 2015 in bezit kregen was wel duidelijk dat ze vernielingen zouden aanrichten. Tot nu toe bleef dit beperkt, maar als de berichten kloppen dan zal de Stad van de Duizend Zuilen straks alleen nog een herinnering zijn. Een enorme klap voor het Syrische volk, want tot 2011 was Palmyra een enorme toeristenpleister. De stad is ook prachtig om te zien, met veel oude zuilen en ruïnes. Het Romeinse amfitheater is nog grotendeels intact. Op 24-08-2015 werd bekend dat de Tempel van Baalshamin, het eerste slachtoffer werd van de IS vandalen!


Revolutionair socialisten roepen daarom op om het sektarisme te laten vallen en samen te strijden tegen alle reactionaire groepen en overheden. Van de barbaarse IS tot aan het dictatoriale Syrische regime en de corrupte Irakese regering. Arbeiders van alle landen verenigd u, dit is precies wat we deels zien in Rojava ( Syrisch Koerdistan ) waar Koerden en Arabieren samenwerken. Om de IS te verslaan zijn verenigde krachten nodig, niet de sektarische overheden en hun westerse bondgenoten. Enkele het werkende volk zal in staat zijn om de barbaren te verslaan. Daarom is de kreet van Karl Marx nog altijd relevant, Proletariërs van alle landen, verenigd u!!
Khaled Assad, hij werd onthoofd door de IS
Zijn geliefde stad Palmyra dreigt ook vernietigd te worden

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme