Flexwerken = minder loon en onzekerheid

Flexwerkers hebben het niet makkelijk in onze neoliberale markt dictatuur. Een studie van de FNV geeft aan dat de bazen vooral flexwerkers uitbuiten. Mensen met een 0 uren contract, verdienen vaak minder dan het minimumloon, moeten vaak overwerken en beschikbaar staan wanneer de baas dat wil. Negen op de tien flexwerkers zou liever een vast contract willen, maar daar denken kapitalisten niet aan. Want het is super makkelijk om deze groep arbeiders te ontslaan en uit te buiten. 15% van alle mensen met onzeker werk schijnt in het algemeen minder dan het minimum loon te verdienen. Dat is ook waarom het aantal mensen met minder dan 17.000 euro bruto per jaar, is gegroeid van 1,3 miljoen naar 1,4 miljoen!

De politiek zegt dat veel mensen kiezen voor flexwerk omdat het zelfstandigheid geeft. Maar als al negen van de tien mensen met flexarbeid liever een vast contract zou willen dan is hun beeld totaal foutief. Arbeiders worden vaak gedwongen omdat ze anders geen werk hebben en dus geen inkomen. Er is dus geen spraken van een keus, maar van dwang. Revolutionair socialisten zijn tegen flexarbeid en vinden dat iedereen recht heeft op een vast contract en baanzekerheid. Echter in in het neoliberale tijdperk, waarin geld boven alles staat is baan zekerheid geen optie. Onze kapitalisten willen namelijk keihard concurreren met landen zoals China, waar arbeiders keihard uitgebuit worden!

Om die concurrentie mogelijk te maken, moeten onze arbeiders het doen met minder. Zo kunnen de kapitalisten de strijd aangaan met laagloon landen. Dit moeten we niet accepteren, wij arbeiders zijn geen slaven en we laten onze arbeidsrechten niet verslechten. Daarom is strijd, solidariteit en socialisme noodzakelijk. De gehele arbeidersklasse moet zich verzetten tegen het systeem van 0 uren contracten en flexarbeid. Probleem is dat er weinig tot nauwelijks spraken is van klassenstrijd in Nederland. Dat is deels de schuld van politiek links en deels de schuld van de vakbonden. Sinds Wim Kok aan de macht kwam zijn de bonden niet meer instrumenten van verzet. Het zijn kleinschalige acties van arbeiders zelf, die het opnemen tegen de kapitalistische uitbuitingsmachine!

De FNV wil liever onderhandelen en compromissen sluiten volgens sociaal democratisch model, dan de confrontaties zoeken met de bazen en hun kapitalistische meesters. Doordat we geen partij voor de arbeiders hebben hebben de kapitalistische krachten min of meer vrij spel. Politiek links doet geen moeite meer, zeker PvdA en GroenLinks die de bestaande machtsstructuren aanvaarden en steunen. Ook de SP wordt steeds meer een deel van het systeem, wat alleen maar negatief uitpakt voor de werkende klasse!

Werkzekerheid bestaat anno 2015 niet meer. Dat moet je accepteren zeggen de kapitalisten en hun aanhang. Wij revolutionair socialisten zien dat anders, wij moeten niet buigen omdat de heersende klasse van deze planeet besloten hebben om zich te verrijken ten kosten van miljarden mensen. De groeide armoede in de westerse wereld is een direct resultaat van de ongelijkheid die het kapitalisme veroorzaakt. Het idee dat het systeem voor welvaart zorgt is een leugen. Welvaart straks alleen nog voor de mensen die deel zijn van het systeem. Die zullen nog wel toegang hebben tot de beste levensstandaard en medische zorg. Zij plukken de vruchten van onze arbeid en verrijken zich ten kosten van ons arbeiders. Zekerheid willen de bazen niet meer geven, want angst is een belangrijk onderdeel van de neoliberale cultuur. Onzekere arbeiders durven namelijk niet te staken, puur uit angst voor ontslag. Door onzekerheid te kweken versterkt het kapitalisme haar greep op de arbeidersklasse!In India werken deze vrouwen zes dagen per week voor weinig geld. 
Hier willen onze kapitalisten mee concurreren. 
Dus moeten wij ons aanpassen en leven met onzekerheid. 
DUS NIET!!

Meer stressverzuim door neoliberale cultuur

De aanhangers van het kapitalisme zullen het niet snel toegeven, maar het stressverzuim groeit sterk. Een logisch resultaat als je harder moet gaan werken om de baas tevreden te houden. Onzekerheid over je baan, zorg voor kinderen, zorg voor ouders ( want verzorgingshuizen sluiten ) en natuurlijk de groeide druk om zo productief mogelijk te werken versterken stress. 29% van alle verzuimgevallen is het resultaat van stress zegt ArboNed. Wat opvalt is dat ook jonge arbeiders hier last van hebben. Baanonzekerheid speelt hier ook een rol, want de kapitalisten bieden nauwelijks nog vaste contracten. We praten hier over een cultuur waarin angst en onzekerheid heersen, wat stress en verzuim in de hand speelt!

Revolutionair socialisten merken dat de laatste 25 jaar, de overheid alle nutsbedrijven als kosten pot ziet en er vanaf wil. Dat begon met de privatisering van de Nationale Spoorwegen, de Arbo diensten, de zorg en natuurlijk het openbaar vervoer. De markt is God, concurrentie is Koning, een beroemde zin van de Ierse socialist; Joe Higgins die in Ierland het neoliberale beleid bevecht. Ook in Nederland is het neoliberalisme een heilleer van politiek rechts en burgerlijk links geworden. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, CDA en de christelijke partijen zijn allemaal in de ban van minder uitgeven en overal op bezuinigingen! 

GroenLinks en Democraten 66 steunde het asociale leensteel voor studenten. Nu moeten studenten geld lenen als ze hun studie niet kunnen betalen. Wat resulteert in een studieschuld van zeker 20.000 tot 40.000 euro. Daar zit je dan als student mee en het is nog maar de vraag of je een goede baan vindt om deze schuld af te betalen. Resultaat? Stress, onzekerheid en angst. Angst om in de schulden te komen en in de armoede. Natuurlijk hebben studenten van rijke ouders hier minder last van. Hun ouders kunnen de studiekosten betalen. Maar jongeren uit arbeidersgezinnen moeten dus lenen, waardoor ze met een hoge schuld blijven zitten na hun studie!

Zo creëert het neoliberalisme een cultuur waarbij geld een grote factor is in veel stress situaties. Geld is vaak een oorzaak van stress. Wie het heeft kan zorg inkopen, wie niet kan betalen heeft pech gehad. Want de overheid wil steeds minder bieden, je moet het zelf allemaal doen. Kun je dat niet of heb je er geen geld voor? Pech gehad want de neoliberale cultuur is er voor de mensen met het geld. Zo'n systeem heeft een officiële naam; plutocratie!

Een stressvol beroep is verkeersleider op een luchthaven. Duizenden vliegtuigen stijgen en landen en het is aan de verkeersleiders om die toestellen te begeleiden. Nu wil de neoliberale overheid dat er marktwerking plaats gaat vinden. Dat houdt in dat bedrijven mogen gaan concurreren om wie de beste verkeersleiding levert. Volgens neoliberale logica gaat de prijs dan omloop, een grote vergissing. Want door marktwerking zal de druk om te presteren alleen maar toenemen. Bazen zullen eisen van hun arbeiders dat ze alles op alles zetten om winsten binnen te halen. In het geval van de verkeersleiders betekend dat zo snel mogelijk vliegtuigen later opstijgen en landen. Ongelukken kunnen hierdoor ontstaan als de druk te hoog is. Maar daar geeft het neoliberalisme niets om want winsten gaan voor mensenlevens!

We zagen dit probleem ook in de eerste tien jaar van kapitalistisch Rusland. Na de val van de Sovjet-Unie kwam er een periode van enorme armoede in Rusland. Roofkapitalisten sloegen overal hun slag en omdat de overheid alles toe liet was Rusland een paradijs voor hebzucht, uitbuiting en  corruptie. Pas na het jaar 2000 werd het iets beter, maar nog steeds gaat het geld voor de mensen in de Russische Federatie!

In Nederland zien de neoliberale cultuur vooral in de stijgende zorgkosten, het steeds duurder wordend treinkaartje en de bezuinigingen die Mark Rutte op ons afdwingt. De overheid beweert dat alles duurder wordt door de vergrijzing, technologie en omdat we langer leven. Maar de waarheid is dat men het geld niet wil uitgeven. Geld is er best, het ligt alleen op privé rekeningen van een kleine 1300 superrijken met totaal eigen vermogen van meer dan 100 miljard euro. De laatste 25 jaar heeft de overheid alles gedaan om de superrijken minder te belasten. Zo was het in 1989 nog normaal dat de hoogste belastingsschijf 75% was ( is nu 51% ). Nederland loopt ook miljarden mis omdat multinationals nauwelijks belasting betalen over hun winsten!

De politiek wil het kapitalisme van dienst zijn. Met name VVD, CDA, PvdA, D66 en de christelijke partijen. GroenLinks spreekt over duurzaamheid en eerlijkheid, maar accepteert de bezuinigingen wel en doet geen moeite om te pleiten voor een alternatieve samenleving. Onze groene liberalen zijn geen alternatief voor de werkende klasse. Behalve voor een kleine groep hoogopgeleiden die door hun inkomen best biologische producten kunnen kopen en in elektrische auto rijden. Daarnaast is er een zeer grote groep ( en die blijft groeien ) van Nederlanders die moeten rondkomen van minder dan 17.000 bruto per jaar!

18 maart, stem PSP'92, VCP en elders SP

Op 18 maart 2015, mogen Nederlanders gaan stemmen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Deze verkiezingen zijn een goed moment om de rechtse regering te straffen voor hun neoliberaal wanbeleid. PvdA en VVD verdienen het om gestraft te worden en daarom roept RSM op om te stemmen op de volgende partijen. In Gelderland doet de Pacifistisch-Socialistische Partij'92 mee. Anders dan de SP, is de PSP'92 niet bereid om met rechts in provinciebestuur te gaan zitten, wat de ''Sociaaldemocratische'' Partij in Brabant wel doet. Een stem op de PSP'92 in Gelderland is de beste linkse keus. In Groningen doet de Verenigde Communistische Partij mee. Deze partij heeft al vaker kritiek op de sociaal democratische houding van de SP. Daarom is een stem op VCP in Groningen een goede stem. Elders in het land moet de linkse stemmer het met de SP doen!

Sommigen zullen zich afvragen waarom je zou stemmen op partijen zoals de PSP'92 of de VCP. Dat zijn vooral kleine partijen met weinig tot geen zetels in gemeentes. De SP is een grote partij met 44.000 leden en zeer actief in alle provincies. Toch is Revolutionair Socialistische Media ervan overtuigd dat de SP bereid is om met rechts in zee te gaan, als ze bijvoorbeeld de grootste partij worden. Zo verving de partij van Roemer, de PvdA in Amsterdam en zit ook in het provinciebestuur van Noord Brabant. Nu stelt zich de vraag, hoe menselijker en socialer zijn die plekken geworden? De SP beweert dat alles beter is, maar niet-SP bronnen spreken andere taal. Zo bericht de Bijstandsbond in Amsterdam, dat het beleid voor werklozen nog steeds gericht is op dwangarbeid en stigmatisering van baanlozen!


Hoe menselijker en socialer is Noord Brabant geworden met de SP aan boord? Vermoedelijk is er niet veel radicaal veranderd. Erger nog, nu de bezuinigingen van de landelijke politiek eraan komen zullen de provincies het met minder geld moeten doen. De SP gaat dus meebepalen wie wat krijgt en wie niet. Socialisten horen dat niet te doen, die moeten het verzet leiden tegen het beleid van bezuinigingen, zeker als miljarden veilig liggen op bankrekeningen van de super rijken. Met neoliberaal rechts ( VVD en CDA ) voert de SP dus het beleid van de provincie Noord Brant uit. Hoe sociaal kan dat worden met twee rechtse partijen die groter zijn dan de SP?

Dat de SP in de peilingen er goed voor staat, is een resultaat van de enorme woede van mensen in de PvdA. De sociaal democraten sloten met de neoliberalen een coalitieakkoord waarin bezuinigingen noodzakelijk gesteld werden. Een vreselijk resultaat van deze bezuinigingen zien we bij de zorg. Er dreigen niet alleen 50.000 ontslagen, maar ook minder hulp dreigt. Zo krijgt een blinde oude vrouw die alleen woont ( en geen naste familie heeft ) nog maar een uurtje per week hulp. Vroeger kreeg ze vier uur per week hulp, maar de drie uur werden wegbezuinigd door haar gemeente, dat door overheidsbezuinigingen met minder geld zit!

In Groningen doet de SP het ook zeer goed. Toch adviseert RSM om niet op de SP te stemmen in deze provincie. Omdat er een linkser alternatief is, namelijk de Verenigde Communistische Partij. Deze partij ontstond na een splitsing in de NCPN in het jaar 1999. Een groep communisten was tegen het Blauwstad project waar de NCPN mee akkoord ging. Deze communisten stichtte toen de VCP en hebben veel minder dogmatische houding. Ook al kunnen revolutionair socialisten best wat kritiek geven op het programma van de VCP, is deze partij toch een betere keus dan de SP. Zeker omdat de VCP terecht kritiek heeft op hun sociaal democratische houding!

Elders is een stem op de SP toch de enigste linkse keus. Het is aan echte socialisten in de SP om tegen de sociaal democratisering van hun partij te vechten. Helaas blijkt dat er niet echt een linkse stroming actief is in de SP. Daarom moet er nog steeds een arbeiderspartij worden opgericht, door socialisten, vakbonden en anti-kapitalisten. Zonder een partij voor de arbeidersklasse zal het kapitalisme via hun sociaal democratische marionetten gewoon door blijven heersen!Twee VVD'ers weg, mooi

VVD Minister van Defensie en zijn staatssecretaris zijn weg. Opgestapt nadat bekend werd dat hij de Tweede Kamer onjuist geïnformeerd had over een overeenkomst in 2001 tussen Justitie en de crimineel Cees H. Deze crimineel mocht na een strafzaak tegen hem meer dan 4,7 miljoen gulden houden. De minister beweerde echter dat het ging om niet meer dan 1,25 miljoen gulden. Na heel wat zoekwerk bleek dat Cees H inderdaad 4,7 miljoen gulden mocht houden. Vermoedelijk wisten de twee VVD'ers ( Opstelten en Teeven ) dat het om meer geld ging. Maar men vertelde dit niet aan de politiek. Zeker ook omdat Fred Teeven de deal met de crimineel in 2001 zelf maakte!

Fred Teeven beweerde glashard dat zijn actie toen der tijd juist was en dat hij het deed voor ''Volk en Vaderland''. Zo'n excuus kan ook alleen een rechts figuur geven. Zeker omdat hij toen der tijd van van het College van procureurs-generaal slechts toestemming gekregen om een deal van twee miljoen gulden te sluiten. Eens kijken hoe deze VVD'er zich hier uit redt, want normaal gesproken is de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie zeer duidelijk als het gaat om criminelen. Of geldt strengheid alleen voor kleine criminelen en niet de grote katten zoals corrupte VVD'ers met de namen; Ton Hooijmaijers en Sjoerd Swane. Dan heb je ook nog VVD'ers die niet eerlijk zijn over hun extra inkomsten om zo de belastingdienst te ontwijken!

Ja, het lijstje met asociale VVD'ers is groot. Logisch ook want deze neoliberale partij is het boegbeeld van hebzucht. De VVD is de partij van de rijken, het kapitalisme en het individualisme. Ze beweren voor recht en order te staan, terwijl achter de schermen ze net zo fout zijn als ''normale'' mensen. Aan de oppervlakte zijn VVD'ers ''brave'' mensen, die in nette kleding lopen en zich netjes gedragen. Maar achter hun harde taal en rechtse propaganda, schuilt een hypocriet boevennest dat zich zelf verrijkt ten kosten van de gemeenschap. Dat PvdA'ers ook die mentaliteit hebben overgenomen is al erg genoeg, maar van de VVD kun je kapitalistisch gedrag eigenlijk wel verwachten!

Het aftreden van Minister Ivo Opstelten en Fred Teeven kan niet slechter komen voor de VVD. Zeker omdat er op 18 maart verkiezingen zijn voor de Provinciale Staten. De VVD staat er slecht voor, omdat veel Nederlanders een flinke hekel hebben aan het neoliberale bezuinigingsbeleid van Mark Rutte en zijn sociaal democratische collega Diederik Samsom. Bij de verkiezingen op 18 maart is er helaas geen partij die echt voor het socialisme opkomt. In Gelderland en Groningen zijn wel partijen actief die wat linkser zijn dan de ''Sociaaldemocratische'' Partij. Zo doet de Pacifistisch-Socialistische Partij'92 mee in Gelderland en de Verenigde Communistische Partij in Groningen. Een stem op deze partijen zou een goed alternatief zijn op de SP, die maar al te graag met kapitalistische partijen in zee wil gaan. Dat zien we in de provincie Brabant en veel gemeentes waaronder Amsterdam!

In Provincies waar de SP de enigste linkse kracht vormt, hebben arbeiders geen keus. Maar ook de partij van Emile Roemer wil de bestaande machtsstructuren niet verbreken. Daarom is actie van onderop noodzakelijk. SP'ers zijn sociale mensen, maar ze hebben een sociaal democratische ideologie die uitgaat van een menselijker en socialer kapitalisme, ook willen ze dolgraag bewijzen dat ze verantwoordelijkheid willen voor kapitalistisch beleid. Daarom is de SP niet te vertrouwen als partij van de arbeiders. GroenLinks en PvdA zijn dat al helemaal niet. De PSP'92 in Gelderland is nog niet bevuild met kapitalistische regeringsverantwoordelijkheid. Ook de VCP is fel tegen samenwerking met neoliberaal rechts. Helaas denkt de SP daar anders over en werkt al samen met de partij van Mark Rutte!

Op 18 maart raad Revolutionair Socialistische Media aan om in Gelderland PSP'92 te stemmen en in Groningen de VCP te kiezen. Elders is een stem op de SP de enigste linkse keus jammer genoeg!


Studenten UvA strijden door

Nadat de politie het Bungehuis ontruimde dacht de directie van de Universiteit van Amsterdam, dat ze gewonnen hadden. Maar ze kwamen van een koude kermis thuis, want woedende studenten begonnen met een bezetting van het Maagdenhuis. Hun strijd is duidelijk, ze komen in verzet tegen de ondemocratische houding van de directie en de kapitalistische manier waarop deze de universiteit bestuurd. Daarnaast verdient de top van de UvA, tien keer het salaris van een schoonmaker. Dat is ongeveer 14.000 euro bruto per maand.

Niet alleen studenten komen in verzet, ook docenten doen het. Want dit is een algemene strijd van iedereen tegen de UvA directie. Hun acties worden daarom ook ondersteund door de schoonmakers die de laatste jaren hebben getoond wat klassenstrijd inhoudt. Het vak schoonmaken wordt vreselijk slecht betaald. De meeste schoonmakers verdienen minimumloon en hebben slechte arbeidsvoorwaarden. Allemaal omdat de schoonmaak markt zeer concurrerend is en veel bedrijfjes elkaar dood concurreren om de beste opdrachten. Hierdoor is de prijs natuurlijk laag wat goed is voor de bedrijven en slecht voor de schoonmakers zelf. Hun stakingen de laatste jaren tonen aan dat er verzet is tegen de manier waarop men omgaat met deze mensen!

De opstand van studenten is begonnen aan de faculteit Geesteswetenschappen waar kleine studies wegbezuinigd dreigen te worden. Dit omdat het bedrijfsleven eist dat alleen studies worden gegeven die het kapitalisme van dienst zijn. Natuurlijk deed de UvA directie wat het bedrijfsleven eiste. Zeker omdat veel directeurs van de universiteit, zelf diep in het bedrijfsleven zitten. De Internationale Socialisten schrijven;

''De universiteit is een bedrijf geworden. Voorzitter van het CvB Louise Gunning ‘verdient’ tien keer zoveel als een schoonmaker aan de UvA en is tegelijkertijd Commissaris van de Schiphol Group. De UvA speculeert met vastgoed in de Amsterdamse binnenstad en kondigde een dag na de ontruiming van het Bungehuis aan dat dit gebouw werd verkocht aan de elite-club Soho House. De werkdruk op docenten wordt steeds verder opgevoerd, terwijl studenten zo snel mogelijk door hun studie worden gejaagd!''

Natuurlijk wil de kapitalistische UvA directie niet wijken en houdt hardhandig vast aan haar eigen gelijk. Dus gaan de acties door wat natuurlijk geen goede reclame is voor de Universiteit van Amsterdam. Sommige studenten willen praten met Den Haag, maar daar ligt het alternatief niet. Politiek Den Haag staat aan de kant van de directie, dat toonde de PvdA burgemeester van Amsterdam, toen hij de opdracht gaf om het Bungehuis te ontruimen. De burgerlijke politiek steunt de top en niet de studenten en het personeel van de UvA. Het is dus een illusie om te geloven dat de politiek de kant van de bezetters gaat kiezen!

Strijd is daarom noodzakelijk, verzet tegen de neoliberale dogma's die sinds 1990 over ons heen geworpen worden. De markt is NIET god en concurrentie is NIET koning. Ongeacht wat de kapitalisten van VNO-NCW zeggen en brullen. Al jaren wordt er bezuinigd en verdwijnen steeds meer sociale zekerheden. Dit behoort tot een strategie van de heersende klasse om de arbeidersklasse zwakker te maken. Daarnaast spelen de vakbonden en politiek links ook een rol in de neergang van de klassenstrijd. Vooral politiek links heeft de arbeidersklasse geofferd op het altaar van het neoliberalisme. PvdA en GroenLinks zijn 100% pro-kapitalistisch en ook de SP accepteert de bestaande machtsstructuren!

Daarom moet het verzet van de studenten en docenten aan de Universiteit van Amsterdam gekoppeld worden aan de strijd voor een socialistisch alternatief. Helaas mist Nederland een partij die voor het socialisme opkomt. Burgerlijk links ( PvdA, GroenLinks en SP ) willen slechts een socialer kapitalisme en in het geval van de PvdA is dit slechts verkiezingspropaganda. Vakbonden strijden ook niet voor socialisme. Deels komt dit door het ontbreken van een klassenbewustzijn en de enorme leugenachtige propaganda die de kapitalistische media verspreid over het zogenaamde ''mislukte socialisme''!

De studenten en docenten die het Bungehuis en nu het Maagdenhuis bezetten tonen wat echt verzet inhoudt. Overal in het land zouden studenten, docenten, arbeiders en jongeren moeten strijden tegen het neoliberalisme. Overal waar marktwerking en hebzucht voor ellende zorgt, moet gestreden worden. Schoonmakers hebben het al laten zien, ook mensen die in de zorg werken zullen de neoliberale aanvallen voelen. Daarom is verzet zo belangrijk, omdat het aantoont dat wij niet nutteloos toekijken terwijl het kapitalisme ons in de armoede dwingt!Studenten bezetten het Maagdenhuis. 
De UvdA directie kan haar borst weer nat maken!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme