Nieuwe Nederlandstalige website voor RSM!

Net als de Engelstalige website, gaat nu ook de Nederlandstalige site naar een nieuwe wordpress website. Daarmee komt een einde aan deze blogspot site waar Revolutionair Socialistische Media vier jaar geleden begonnen is!

BEZOEK: 


62 superrijken hebben meer geld dan 50% van de planeet

In Nederland hebben we ongeveer 1300 superrijken, mensen met een eigen vermogen dat groter is dan 30 miljoen euros. Samen komt deze groep uit op 100 miljard euros aan eigen vermogen. De familie Heineken behoort tot de top van onze bourgeoisie, met miljarden aan euros door het bezit van het bekende biermerk. Maar ook Ruud Lubbers en voetballers Dennis Bergkamp en Ruud van Nistelrooij behoren tot de superrijken van Nederland. Internationaal zijn het slechts 62 personen, wiens eigen vermogen zo groot is, dat ze 50% van alle welvaart van de planeet bezitten. Dat betekend dat deze kleine groep net zo veel geld bezit als 3,5 miljard mensen! 

Charlene de Carvalho is de rijkste Nederlander, met een eigen vermogen van bijna 10 miljard euros. Ze is de dochter van wijlen biermagnaat Freddy Heineken en is enkel en alleen rijk doordat haar vader in bezit was van de bierfabriek Heineken. Dit is precies waarom revolutionair socialisten tegen het kapitalisme zijn. Terwijl 1,4 miljoen Nederlanders het met een laag inkomen moeten doen, hoeven types zoals de dochter van Freddy Heineken, zich nooit zorgen te maken. Het is algemeen bekend dat relatieve armoede lijdt tot sociaal isolement!

Door het neoliberale wanbeleid van de afgelopen 27 jaar, zijn overheden miljarden aan inkomsten misgelopen. Dit is veroorzaakt doordat men de belastingen op groot bezit verminderde en ook de inkomstenbelasting voor de superrijken is omlaag gegaan. Daarnaast zijn er genoeg belastingparadijzen waar de bourgeoisie hun vermogen kunnen opslaan. Maar niet alleen in Europa lopen overheden inkomsten mis, doordat Afrika zich heeft opgesteld voor het internationale kapitalisme, loopt het 13 miljard euros mis per jaar. Als men de extreme ongelijkheid wil aanpakken dan moeten de grote bedrijven en met name de superrijken, meer belasting gaan betalen. Maar dat is precies wat hun lakeien in de politiek hebben weten te voorkomen. Lakeien zoals liberalen, conservatieven en sociaal democraten hebben altijd beweert dat je niet aan het eigen vermogen van de superrijken mag komen!

Het rapport van Oxfam International bewijst waar revolutionair socialisten al voor waarschuwde. Door de neoliberale politiek groeide de kloof tussen rijk en arm enorm. Maar VVD, PvdA en D66 brulde in de jaren 90, dat het socialisme gefaald had en dat alleen de markt voor oplossingen zou zorgen. Omdat de sociaal democratie zich volledig achter de neoliberale opvattingen schaarde en het stalinisme geen rol meer speelde, was politiek links zo goed als gemarginaliseerd. De rijken waren heel dankbaar voor de neoliberale politiek en hun eigen vermogen groeide met meer dan 400%. Wie daar tegen protesteerde stond feitelijk alleen, omdat alle grote politieke partijen zich uitspraken voor minder belastingen ( voor de rijken en bedrijven ), privatiseringspolitiek en marktwerking in alle sectoren van de overheid!

Dat de wereld zo ongelijk is geworden is helemaal de schuld van het kapitalistische systeem. Tot de val van de Sovjet-Unie, namen de kapitalisten genoegen met wat compromissen om zo de macht van de communistische partijen te blokkeren. Daarnaast hadden ze er baat bij dat vooral de sociaal democratie de kant koos van de bourgeoisie in de strijd om de politieke stem van de arbeider. In feite was de USSR altijd een soort rem geweest op hun enorme hebzucht. Ondanks alle bureaucratische misvormingen en hypocriet gedrag van Sovjet leiders, zagen veel arbeiders in de USSR een soort obstakel tegen het kapitaal. Dat obstakel ging ten onder in 1989 met de opening van de Berlijnse muur en de overwinningen van kapitalistische partijen bij de verkiezingen in stalinistische landen!

Met het neerhalen van de rode vlag op 25 december 1991 van het Kremlin, was het gedaan met de Sovjet-Unie. De nieuwe Russische Federatie stelde zich helemaal in dienst van het internationale kapitalisme. Boris Yeltsin voerde een wanbeleid dat enkel en alleen ten goede kwam aan de ex-stalinisten, die de nieuwe kapitalisten van Rusland werden. 40% van alle Russische arbeiders leed armoede en daarmee wordt niet echte armoede bedoeld. Dat veel arbeiders het moeilijk hadden in de laatste 10 jaar van het Sovjet stalinisme is zeker geweest. Het stalinistische systeem had eind jaren 70 haar toppunt bereikt en dankzij jarenlange corruptie, machtsmisbruik en wanbeleid door de partijbonzen was de Sovjet economie totaal ingestort. Gorbachev hoopte met markt hervormingen, de Sovjet-Unie te redden. Maar Boris Yeltsin en het kapitalisme zette hem opzij en namen de macht over!

Niet alleen Yeltsin was een lakei van het kapitaal. President Bill Clinton van de VS, was een neoliberale president van de Democratische Partij. Al eind jaren 70 hadden de Democraten zich ingezet voor neoliberale opvattingen. Jimmy Carter zorgde voor marktwerking in de burgerluchtvaart waardoor enkele grote luchtvaartmaatschappijen eind jaren 80, failliet zouden gaan. Ronald Reagan ging verder door nog meer vrijheid te geven aan het kapitalisme. De Democratische Partij in de VS stond dus niet voor een links alternatief, maar was net zo rechts als de Republikeinse Partij. In Europa waren het vooral de sociaal democraten, die voor marktwerking en privatiseringen zorgde. Wim Kok in Nederland, Tony Blair in Groot Brittannië, Gerhard Schröder in Duitsland en zelfs in Scandinavië zorgde voormalige arbeiderspartijen voor rechtse politiek!

Dit had een nadelig effect op de vakbeweging waardoor veel arbeiders het vertrouwen verloren. Vakbonden verloren leden, zeker omdat vakbondsleiders liever compromissen zochten dan confrontaties. Stakingen zou iets uit het verleden zijn was de leus, hierdoor wonnen de kapitalisten veel conflicten om de laffe vakbonden vaak toegaven aan zogenaamde ''compromissen''. Er groeide wantrouwen en woede onder de arbeidersklasse. Maar omdat ''officieel links'' hun had verraden, voelen vele zich vervreemd en in de steek gelaten. Rechtse populisten zoals Silvio Berlusconi wisten daarvan misbruik te maken om aan de macht te komen. Ook Pim Fortuyn wist met populistisch taalgebruik een grote aanhang te winnen!

Revolutionair socialisten vinden dat we meteen een einde moeten maken aan het privé bezit van grote bedrijven. Daarnaast moeten we beslag leggen op de miljarden van de superrijken. Mensen zoals Charlene de Carvalho hebben niet het recht om miljarden te bezitten, puur omdat hun ouders of grootouders ooit een bedrijf opgezet hebben dat veel winst boekt. Bedrijven zoals Heineken dienen dan ook genationaliseerd te worden onder arbeiderszelfbestuur. De miljarden aan winsten kunnen dan gebruikt worden voor gratis onderwijs, gratis zorg en andere sociale programma's. We zouden met al die miljarden die nu veilig op privé rekeningen liggen, voor mensen uit de armoede kunnen helpen. Maar in onze neoliberale dwangstaat staat de overheid in dienst van het grote geld en dwingt mensen om te werken voor een loontje. Wie geen werk heeft wordt via de bijstand gedwongen om te gaan werken voor gemeentes of andere kapitalistische ondernemingen voor net 800 euro netto per maand. Wie weigert wordt beboet op hun bijstandsuitkering, waardoor er spraken is van dwangarbeid!

Om een einde te maken aan het feit dat 62 mensen meer bezitten dan de helft van de planeet, moet we het kapitalistische systeem afschaffen. Het privé bezit van grote bedrijven verbieden en het beurzenstelsel doen verdwijnen. Daarvoor is echter een klassenbewustzijn nodig dat nog niet bestaat. Arbeiders moeten zich realiseren dat ze meer zijn dan slechts loonslaven van het kapitaal. Een arbeiderspartij op een socialistisch programma is de eerste stap richting een socialistische toekomst. Maar dat is precies wat landen missen: Een socialistisch alternatief op de verrechtste sociaal democratie en de restanten van het stalinisme, die ondanks hun verraad nog steeds een monopolie hebben op politiek links!

Oxfam Novib in Nederland zet zich in voor een wereld zonder armoede. Maar revolutionair socialisten denken dat dit niet te bereiken is via kapitalistische politici. Die beloven alles, maar zullen nooit de machtspositie van het kapitalisme doorbreken. VVD, PvdA en anderen zijn heilig overtuigd dat de markt economie goed is en dat hun politiek voor ''eerlijke'' handel zorgt. Niet alleen leven deze mensen in een fantasiewereld, ze zorgen met hun beleid ook voor armoede en dragen daarmee blij aan de enorme kloof tussen rijk en arm. Aangezien politici erg goed betaald worden, zullen het nooit ervaren hoe het is om te moeten leven van minder dan 17.000 euros per jaar. 1,4 miljoen Nederlanders weten dat wel en die groep kan nog groter worden!

Regeringsleiders moeten ''moed'' tonen om de ongelijkheid aan te pakken vindt Oxfam International. Maar die ''moed'' waar Oxfam het over heeft bestaat gewoon niet. Regeringsleiders vinden het helemaal niet erg dat er zoveel ongelijkheid is, want ze staan in dienst van de 1%, de toplaag van onze economische elite. Deze superrijken hebben er geen moeite mee dat ze miljarden aan eigen vermogen bezitten dat net zo groot is als het bezit van 3,5 miljard mensen. Dat toont de arrogantie van de superrijken en hun hebzucht. Als ze echt zo sociaal zouden zijn, dan namen de afstand van zoveel geld, maar dat doet niemand die behoort tot de 1%. Want de rechtse mentaliteit dat ze dit geld ''verdient'' zouden hebben is zeer sterk!


Een arme oud vrouw, bedelt op straat in Madrid. Het ''rijke'' Spanje!

Het verlies van 8.000 SP leden

In 2007 maakte de ''Sociaaldemocratische'' Partij bekend dat ze meer dan 50.000 leden hadden. In totaal kwamen ze uit op 50.740. Deze mensen zouden zich willen inzetten voor een ''menselijker en socialer'' Nederland. Negen jaar later hebben bijna 8.000 mensen de partij de rug toegekeerd. Wat is de oorzaak hiervan? Want de SP is in verhouding een best jonge partij, die tot haar grote doorbraak in 2006, 44.000 leden had. Andere politieke partijen hebben ook leden verloren. De PvdA verloor 10.000 sinds 2007, de VVD moet het met 7.000 minder leden doen en het CDA verloor zelfs 14.000 leden. Veel keren zich af van de politiek, dat is logisch voor neoliberale partijen. Maar de SP die zich als alternatief presenteert zou niet zoveel leden moeten verliezen en toch gebeurd dat!

Jan Marinissen ging persoonlijk op bezoek bij het 50.000 SP lid in 2007. Dat was natuurlijk een mijlpaal voor een partij die in 1987 minder dan 15.000 leden bezat. In 20 jaar had de SP meer dan 35.000 aanhangers gewonnen en dat was extreem voor een politieke partij. Veel Nederlanders hadden ook hoop dat met de SP iets radicaals zou gaan veranderen in Den-Haag. Maar ondanks de winst van de partij, bleef alles bij het oude in politiek Den-Haag. Hiervoor waren verschillende oorzaken!

Ten eerste was er de mislukte coalitieonderhandelingen met de PvdA en het CDA. Veel Nederlanders hadden de SP graag in een regering gezien. Ook Jan Marijnissen had dit gewild, hij had meer water bij de wijn moeten doen, aldus de rechtse media die de SP verweet te standvastig te zijn. Zo kwam de ''Sociaaldemocratische'' Partij niet in het kabinet; Balkenende drie. Het beeld dat de media schetste had invloed op de kiezers. Die vonden dat de SP meer compromissen had moeten sluiten, terwijl in werkelijkheid Marijnissen dan niets had kunnen doen, tegen de neoliberale bezuinigingen die Jan Peter Balkenende doorvoerde. De SP zou medeverantwoordelijk geworden zijn voor het neoliberalisme van PvdA & CDA en dat zou ook stemmen gekost hebben!

Ten tweede begon in 2007 ook het eerste grote offensief van de media tegen de SP. Zo werd de afdrachtsregeling aan de kaak gesteld en ook Jan Marijnissen werd als stalinistische leider afgebeeld. Volgens de media was de SP geen democratische partij en zou Marijnissen als een absolute heerser alles bepalen. Natuurlijk was dit beeld foutief, maar doordat er bij de SP wel gedaan wordt aan top-down beleid, kwam de partij in een negatief beeld. Daarnaast waren er wel verhalen over revolutionair socialisten die te maken kregen met bureaucratische partijleiders, die hun de mond probeerde te snoeren. De Internationale Socialisten hadden geprobeerd om binnen de SP te werken. Maar de partij tolereert geen socialistische organisaties binnen de SP. Zeker als het gaat om revolutionairen die de sociaal democratische koers bekritiseren!

Het media offensief deed de partij geen goed en in 2010 hadden al 4.000 leden de SP verlaten. Agnes Kant kon het tij niet keren. Ze was niet geschikt als partijleidster en doordat de SP geen duidelijke socialistische ideologie hanteert, probeerde men wanhopig om aansluiting te zoeken bij de Partij van de Arbeid onder Wouter Bos. De PvdA wou echter helemaal niet met de linkse SP optrekken. Nee, de sociaal democraten waren al jaren goed bevriend met neoliberale vrienden zoals het CDA en ook VVD/D66. Emile Roemer wist de boel weer op orde te krijgen, maar de schade was gedaan. Tien zetels verloor de SP bij de tweede kamer verkiezingen van 2010. Veel arbeiders zagen geen alternatief meer in de politiek, dat was te zien aan de opkomst. Vijf procent van alle stemmers kwam niet eens stemmen. Ook won de rechts nationalistische PVV veel protest stemmen!

Twee jaar later waren weer verkiezingen nadat de PVV geen verantwoordelijkheid wou nemen voor harde bezuinigingen. SP leek weer te groeien, zeker omdat vele de pest hadden gekregen aan Mark Rutte. Maar de media wist SP leider Roemer neer te zetten als slappe politicus, dus werd Diederik Samsom ( PvdA ) opeens het gezicht van politiek links, tegen de rechtse Mark Rutte. Het was een slimme zet van de burgerlijke media, om de neoliberale Samsom te maskeren als linkse strijder. De slapheid van Emile Roemer bleek helaas werkelijkheid, want de voormalige leerkracht kon geen harde taal uitslaan. Te aardig, te zachtgekookt voor de harde politiek. De SP zakte weg en de PvdA was opeens weer progressief en links in haar propaganda. Natuurlijk wisten revolutionair socialisten wel beter, maar veel Nederlanders kozen vanuit een domme strategische zet voor Diederik Samsom en zijn (a)sociaal democraten!

De SP won geen zetels en verloor ook geen zetels. Emile Roemer beweerde dat ze stand gehouden hadden, maar in werkelijkheid had de SP verloren. Verloren omdat ze geen strijdvaardig socialistisch alternatief hadden geboden en omdat ze Samsom niet keihard aanvielen op het neoliberalisme dat de PvdA sinds eind jaren 80 steunt. Daarnaast had men moeten wijzen op het feit dat de PvdA zeker met de VVD in zee zou gaan, wat ook gebeurde in het kabinet Mark Rutte 2. Ondertussen hadden al 6.000 leden de SP verlaten. Vele voelde zich niet thuis in een partij die toch niets leek voor elkaar te krijgen. Daarnaast was er soms ook kritiek op de manier waarop het partijbestuur met andersdenkenden omging. Ook de revolutionair socialisten van Socialistisch Alternatief kregen dit te merken. Ze kregen te horen dat hun group een ''partij in een partij'' was en dus kregen leden de keus, kiezen voor de SP of Socialistisch Alternatief. Wie weigerde te kiezen werd geroyeerd. Het leidde ertoe dat velen voor de SP kozen en hierdoor marginaliseerde Socialistisch Alternatief enorm!

Zowel de Internationale Socialisten als Socialistisch Alternatief, zijn geen politieke partijen en hebben nooit geprobeerd om tegen de SP te strijden. Ze hadden juist altijd opgeroepen om op de SP te stemmen sinds de jaren 90. Socialistisch Alternatief ontstond uit de groep Offensief en was een socialistische tendentie binnen de PvdA, totdat die het socialisme voorgoed opzij zette. De Internationale Socialisten ontstonden eind jaren 80 en zijn tegenwoordig de grootste revolutionair socialistische organisatie in Nederland. Dat de SP deze groepen weigert heeft meer te maken met het feit dat het partijbestuurt, het niet prettig vindt dat socialisten zich buiten de SP organiseren rond ideeën, die het bestuur al opgegeven heeft. Men doet ook niet meer aan socialistische scholing en daarom zijn veel SP leden geen echte socialisten te noemen. Sociaal democraten kun je ze noemen! 

2.000 SP'ers verlieten de partij tussen 2012 en 2015. Als de partij nu eens strijdvaardig en socialistisch zou worden dan trekt dat arbeiders aan. Met duidelijke taal en standpunten win je stemmen. Natuurlijk is de huidige ''Sociaaldemocratische'' Partij nog best links en blijven ze goede standpunten hebben. Maar de manier waarop ze die standpunten uitstraalt is verslapt. Ook beperkt de SP haar activiteiten meer tot het parlement en ziet men de partij alleen nog tijdens enkele acties en verkiezingen op straat!

Revolutionair wil men niet meer zijn. Vermoedelijk uit angst om ''extreem links'' genoemd te worden door de kapitalistische media. Dus is de partij heel braaf, links populistisch zelf. Dat blijkt wel uit het feit dat de SP geen stelling neemt tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet en ook geen massademonstraties organiseert voor Syrische vluchtelingen. Men durft geen opvattingen te hanteren die wel socialistisch van aard zijn, maar niet goed vallen bij het verrechtste electoraat. Praten over socialisme doet men bij de SP al bijna 20 jaar niet meer, althans niet in de openbaarheid. De partij zal wel gaan denken dat het woord socialisme niet meer aanslaat. Dit is precies wat de rechtse PvdA beweerde, wat door de gehele kapitalistische media werd verspreidt. In de jaren 80 zag je nog propagandateksten zoals; ''Op naar het socialisme'' bij zowel de PSP, CPN, PvdA en ook de SP. Maar tegenwoordig herinnert alleen nog artikel 3 van de statuten aan het doel van de ''Sociaaldemocratische'' Partij, het realiseren van een socialistische maatschappij in Nederland! 

Een belangrijke verandering is te vinden in de huidige beginselen genaamd; Heel de mens. Kernvisie van de SP uit 1999. Daarin werd niet meer gesproken over een planeconomie, de nationalisatie van de productiemiddelen en ook het woord socialisme kwam niet meer voor. In feit had de SP dus in 1999 afstand genomen van het marxistische socialisme en zocht men naar een vorm van nationale sociaal democratie. Want dat is nog wel over uit het stalinistische tijdperk, een nationale kijk op zaken. Internationaal is de SP nooit geweest. Ze verwerpen de Europese Unie, maar komen niet met een socialistische visie op een verenigd Europa. Revolutionair socialisten pleiten juist voor een socialistisch Europa onder controle van de arbeidersklasse, maar de SP wil slechts samenwerken en veel zaken nationaal houden!

Delen uit het programma: Handvast 2000 - 1989

''Arbeid is de bron van alle rijkdom. Niemand mag zich de eigenaar noemen van de vruchten van de arbeid van anderen. Rigoureus wordt er een einde gemaakt aan alle vormen van uitbuiting. De opbrengst van de gezamenlijk geleverde inspanning valt toe aan de gemeenschap als geheel. Dat betekent dat de overheid de beschikking krijgt over de geldelijke middelen die noodzakelijk zijn om de benodigde voorzieningen te financieren. Grote bedrijven en banken zullen eigendom zijn van de gemeenschap, zodat ook het reilen en zeilen van de economie onder democratische controle wordt gebracht. Planning is dan mogelijk. Behoeftevoorziening zal dan de enige richtlijn zijn voor de productie. Bedrijven moeten worden geleid door mensen die gekozen zijn door de werkers in dat bedrijf. Ze moeten worden gecontroleerd door een eveneens door het personeel te kiezen vertegenwoordiging. Zowel delfstoffen als land en water zijn eigendom van het volk. De exploitatie, bewerking en gebruik ervan zal onttrokken worden aan het winstbejag van enkelen en geheel ten goede komen aan de gemeenschap'' 

''De overheid garandeert aan iedereen werk. Naast een recht op werk is er ook een plicht tot werken voor wie daartoe in staat is. Iedereen ontvangt voor het werk een redelijke beloning. Het principe 'loon naar werken' zal in alle gevallen worden toegepast. Het hoogste salaris bedraagt niet meer dan het drievoudige van het laagste. Iedereen levert naar vermogen een bijdrage aan de gemeenschappelijke rijkdom waaruit de gemeenschap de noodzakelijke voorzieningen kan betalen. Er wordt slechts één belasting geheven: inkomstenbelasting. Iedere burger die door omstandigheden niet in staat is om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien kan aanspraak maken op door de overheid gegarandeerd inkomen en sociale zekerheid. Dit is geen gunst, maar een recht''

Wie dit lees kan moeilijk geloven dat dit door de huidige SP werd geschreven. Maar inderdaad, dit was de Socialistische Partij voordat ze het gehele marxistische socialisme overboord wierp. ''Handvast 2000'' werd uiteindelijk opzij gezet door ''Heel de Mens'' uit 1999, dat veel gematigder in toon is en de partij in feite sociaal democratiseerde!

Als de partij zich toleranter had opgesteld voor de kritiek van revolutionair socialisten en zich niet beperkt tot sociaal democratisch gedrag, dan waren zoveel leden niet weggelopen. Hoewel veel Nederlanders de SP een warm hart toedragen, is bij vele nog niet de overtuiging dat de SP het beter kan. Natuurlijk is dit niet alleen de schuld van de partij. Ook de media speelt een smerig spel door steeds maar weer te beweren dat je niets tegen het neoliberale kapitalisme kunt doen. De markt God is en concurrentie altijd Koning moet blijven. Dat de banken heilig zijn en altijd privé bezit horen te zijn. Dat je niet mag komen aan de miljarden aan eigen vermogen van kapitalistische families en dat je juist lagere belastingen moet invoeren om zo het kapitaal tevreden te houden!

Revolutionair socialisten zullen pleiten voor een socialistische partij en geen sociaal democratische partij. Helaas is de huidige SP geen socialistische partij meer. Sinds ze Handvast 2000 opzij hebben gezet en allerlei burgerlijke opvattingen hebben overgenomen, zal deze partij niet meer leden winnen. Gezien de huidige peilingen zal ook het zetel aantal niet groeien. Dan zal de SP altijd een kleine partij blijven, terwijl er zoveel potentiaal is!SP congres 1987, toen men nog socialistisch durfde te denken!

De zogenaamde ''islamisering'' van het westen

Le Pen, Wilders, Trump en anders radicaal rechtse politici praten er graag over. De zogenaamde islamisering van Europa. Alsof de seculiere democratieën allemaal op het punt staan om islamistische landen te worden. Radicaal rechts speelt echter niet op feiten, maar op angst. Angst voor de islam en vooral de angst voor het onbekende. Want sinds 9/11 wordt de islam met terrorisme gelijk geschakeld. De opkomst van de Islamistische Staat en diens aanslagen in Parijs, hebben de religie in een nog negatiever daglicht gesteld. Dan heb je ook nog de PEGIDA beweging die zich als organisatie van ''brave'' burgers neergezet, maar in werkelijkheid een radical rechtse groepering voorstelt, die niets liever wil dan moslims deporteren en de islam verbieden!

Laten we leugens even ontmaskeren. Er is geen spraken van een islamisering van het westen. Maar rechtse mensen zijn er heilig van overtuigd. Zoals de redactie van het blad; Elsevier al zegt: ''Nederland islamiseert, ook al is het geleidelijk. Er is de druk van buiten, door immigratie, door de invloed van islamitische landen, door de angst voor geweld. Maar er is evenzeer de zelfislamisering: door naïviteit, onkunde, kortzichtigheid en wegkijkende ontkenning'' Die stellen zelfs dat niet-moslims doen aan ''zelfislamisering''. Angst voor de islam is zeker een feit, maar die angst is kunstmatig gecreëerd door de media sinds 9/11! 

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek leefde in 2003 ongeveer 900.000 mensen met een islamistische achtergrond in Nederland, in 1996 waren dat nog 700.000. Er zijn dus bijna 200.000 meer mensen met een islamitische achtergrond bij gekomen in slechts zeven jaar. Het is dus logisch dat de rechtse media praat over een ''tsunami'' van moslims, maar wat is de werkelijke oorzaak voor deze enorme stijging? Ten eerste was er een opkomst van de Taliban in Afghanistan, de invasie van dit land door de Amerikanen en de oorlog in Irak. Dit zorgde voor een vluchtelingenstroom van Afghaanse moslims naar Europa. Die sloegen op de vlucht nadat de seculiere; Republiek Afghanistan ( 1987-1992 ) door de islamistische mujaheddin verslagen werd. Toen de islamieten ruzie kregen en elkaar te lijf gingen, stortte Afghanistan in elkaar!

In oktober 2001 vielen de Amerikanen het Islamistische Emiraat Afghanistan binnen dat door de Taliban was gesticht in 1996. De oorlog die daarop volgde zorgde voor een massa stroom aan vluchtelingen naar Europa. Nederland kreeg hier ook mee te maken, wat deels kan verklaren waarom er tussen 1996 en 2003 meer dan 200.000 moslims bij kwamen. Ook Bosnische moslims behoren tot de vluchtelingen die hun land ontvluchten nadat christelijke Serviërs, etnische zuiveringen doorvoerde in Bosnië. Met de Irak oorlog in 2003 zouden ook Arabische moslims op de vlucht slaan voor oorlog en geweld!

De rechtse media en politieke partijen, beweren dat de islam niet samen kan met de democratie. Moslims zouden allemaal weigeren om zich ''aan te passen'' aan westerse normen en waarden. Dit wordt versterkt bij het zien van radicaal islamitische groeperingen zoals het voormalige Sharia4Belgium, dat bekendheid kreeg door te pleiten voor een islamistische staat in België. Maar veel moslims hebben geen moeite met de democratie. Er is ook helemaal geen behoefde om een islamistische politieke partij op te richten. Pogingen hiertoe zijn hulpeloos mislukt omdat er geen voedingsbodem is voor de politieke islam in Nederland. Moslims stemmen op seculiere partijen zoals de Partij van de Arbeid of Democraten 66. GroenLinks heeft ook een electoraat met een islamistische achtergrond!

Een andere leugen die verspreid wordt is dat met immigratie door moslims allemaal sociale ellende ontstaat. In veel volkswijken zien vooral oudere bewoners hoe hun wijk achteruitgaat en het aantal buitenlandse bewoners toeneemt. Maar dit heeft meer te maken met het feit dat door de neoliberale politiek, de volkswijken verwaarloosd worden. Er is geen aandacht meer voor de arbeidersklasse en hun problemen, waardoor rechts de buitenlanders ( met name moslims ) neerzet als schuldig. De ware schuldige is echter de rechtse politiek, die al meer dan 27 jaar over Nederland waait. Neoliberaal beleid dat zorgde voor de sluiting van buurthuizen en de sloop van sociale voorzieningen. Ook zou het neoliberalisme ervoor zorgen dat laagopgeleiden nauwelijks meer aan een goede baan komen. Omdat veel moslim jongeren behoren tot de laagopgeleiden is de werkloosheid onder deze groep groot! 

Het CBS toont aan dat in 2008 ongeveer 800.000 mensen met een islamistische achtergrond leven in Nederland, 100.000 minder dan in 2003. Het aantal moslims is dus afgenomen tussen 2003 en 2008, waardoor er dus geen spraken kan zijn van een enorme ''tsunami'' van islamitische mensen. Natuurlijk kan dit aantal weer toenemen, nu er een vluchtelingencrisis is en veel Arabieren op de vlucht zijn geslagen. Dat veel Nederlanders zich zorgen maken om moslim vluchtelingen is helaas een product van de enorme racistische propaganda, die verspreidt is de laatste 15 jaar. Doordat de media zich richt op wat moslims fout doen en dat enorm vergroten. Revolutionair socialisten zijn kritisch over elke religie die als politiek wapen van de heersende klasse wordt gebruikt. Wij waren terecht tegen de christelijke invloed op de Nederlandse politiek en worden nog steeds geminacht door christenen, omdat wij de dogma's van de Bijbel verwerpen!

Er zijn helaas ook revolutionair socialisten die vinden dat samenwerking met islamieten mogelijk is. Zo denkt bijvoorbeeld de Socialistische Arbeiderspartij ( SWP ) in het Verenigd Koninkrijk van Groot Brittannië. Omdat islamieten zich ook anti-imperialistisch stellen denken deze revolutionair socialisten dat samenwerking mogelijk is op een anti-imperialistische basis. Dit leidt ertoe dat de SWP samen heeft gewerkt met groeperingen die dan wel het Amerikaanse imperialisme verwerpen, maar reactionaire ideeën steunen. Zo werd door de Internationale Socialisten in Nederland een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor de oprichter van Hamas, de Palestijnse islamistische beweging. Nu was de executie van deze oude invalide man, door de Israëlische helicopters een misdaad. Maar je gaat als revolutionair socialisten geen herdenking organiseren voor de Hamas leider, die reactionaire opvattingen had en de theocratie wilde invoeren in Palestina!

Revolutionair Socialistische Media verwerpt het islamisme als een reactionaire ideologie. Samenwerking tussen moslims en niet-moslims is mogelijk, maar niet als moslims een islamistische theocratie nastreven, wat islamieten wel doen. We zien dit bijvoorbeeld bij de aanhangers van IS, Al-Qaida, Al-Nusra en Hezbollah. Maar er is een verschil tussen de islam als religie en het islamisme als politieke ideologie. Je hebt datzelfde ook bij het jodendom en het christendom. Het katholicisme en zionisme zijn politieke ideologieën vanuit joodse en christelijke hoek, wat revolutionair socialisten ook verwerpen als reactionair!  

De protestbeweging PEGIDA is het nieuwste uitwerpsel van moslimhaat. PEGIDA is Duits en staat voor Patriottistische Europeanen Tegen ( Gegen in het Duits ) de Islamisering van het Avondland. Hun doel is protesteren tegen Syrische vluchtelingen en Duitsers ophitsen tegen moslims. In de Oost Duitse stad; Dresden wisten ze meer dan 10.000 mensen te mobiliseren om tegen vluchtelingen te demonstreren. Zorgwekkend is dat veel Duitsers die meelopen geen neonazi's of rechtse nationalisten zijn. Het zijn bange mensen, bang voor de islam, bang gemaakt door reactionaire rechtse kranten en organisaties. De wreedheid van de islamieten in het midden oosten speelt daarbij een belangrijke rol, ook de aanslagen in Parijs zorgen voor een negatief beeld over moslims!

Daar speelt radicaal rechts op in. Op de angst van mensen. Adolf Hitler deed dat ook met de joden. Weinig Duitsers waren bekend met joden en kende ze alleen uit antisemitische verhalen die hun kerkelijke leiders vertelde. Het antisemitisme zat diep in het Duitse volk, de oprichter van het protestantisme Martin Luther was ook een antisemiet. Door de beelden op televisie en internet van onthoofdingen, massamoorden en religieus extremisme is de angst voor de islam enorm toegenomen. Rechts weet daar goed op in te spelen en Geert Wilders ziet zijn aanhang per dag stijgen. In de peilingen van januari 2016, staat hij op 41 zetels. Daarmee is zijn rechtse PVV de grootste partij in de peilingen!

In de Verenigde Staten van Amerika, voert Donald Trump een hetze tegen moslims. Als deze man president van de VS wordt, dan wil hij niet alleen een soort Berlijnse Muur bouwen tussen Amerika en Mexico, hij wil ook alle moslims deporteren en tegenhouden. Amerikaanse moslims worden terecht bang voor de intolerantie, die zijn aanhangers uitstralen. Net als Wilders met zijn ''Minder Marokkanen'' uitspraak, brult de blonde zakenman dat hij keihard zal afrekenen met de islam. Zijn aanhangers juichen hem toe, omdat hij radicaal rechtse taal uitslaat, waar conservatieve Amerikanen gek op zijn geworden!

Trump is een groot kapitalist, een echte narcissist die zijn rijkdom te danken heeft aan zijn grote mond en egocentrisme. Daarnaast is Donald Trump een mislukte zakenman, die enkel en alleen rijk bleef door zijn naam te verkopen. Hij doet mee voor de presidentiële verkiezingen voor de radicaal rechtse; Republikeinse Partij. Doordat conservatieve Amerikanen net zo intolerant denken als PVV aanhangers, is Trump enorm populair. Net als Wilders speelt hij op angst en vrees voor de islam. In de peilingen voor de nominatie staat Donald Trump bovenaan, andere kandidaten zoals Jeb Bush en Chris Christie laat hij ver achter zich. Dit is te verklaren omdat ook in Amerika, mensen de traditionele politici meer dan zat zijn. Trump is als zakenman een buitenstander en wordt hierdoor vertrouwt door het conservatieve electoraat!

Een zogenaamd bewijs voor de islamisering van het westen, zou de groei van moskeeën zijn. Veel niet-moslims vinden het zeer onprettig om in hun buurt zo'n gebouw te hebben. Ook dit heeft weer te maken met het onaangename gevoel, dat de rechtse media in de hoofden van westerlingen heeft geprint. Dit terwijl moslims het grondwettelijke recht hebben om moskeeën te bouwen. Echter doordat het westen juist minder gelovig is geworden, vinden veel Nederlanders het vreemd om enorme gebedshuizen te zien. 60 jaar geleden was echter het precies zo bij christenen. Toen ging je braaf naar de kerk op zondag en volgde je blind wat de dominee of pastoor vertelde. Pas na 1968 gingen vooral jongeren kritischer kijken naar de religie. Tegenwoordig is het christendom meer een hobby geworden en worden diens regels alleen nog door een minderheid streng nageleefd. Moslims zijn vaker nog strakker in leer en hechten meer waarde aan religieuze regels, dan de meeste christenen tegenwoordig!

Doordat de regels van de islam reactionair en conservatief zijn, staan die haaks op de seculiere idealen van het westen. Met name de vrijheid van vrouwen, acceptatie van homoseksuelen, vrijheid van seksualiteit en de vrijheid op godslastering. Revolutionair socialisten verdedigen van rechten van moslims, maar zullen altijd kritisch blijven over de Koran en diens reactionaire dogma's. Daarom vindt Revolutionair Socialistische Media dat samenwerking tussen islamieten en socialisten niet mogelijk is. Wel kunnen moslim arbeiders en niet-moslim arbeiders samen strijden voor hun rechten, tegen hun gemeenschappelijk vijanden. Dat zijn zowel de kapitalisten als de religieuze instituten!  

Arbeiders in het westen moeten de moslims niet zien als vreemdelingen. Elke arbeider is hetzelfde, hij/zij moet diens arbeid verkopen voor een loontje om van te leven. Dit is wat alle arbeiders vereent en boven diens religie of nationaliteit staat. Daarom pleiten wij voor eenheid der arbeidersklasse, tegen radicaal rechtse types zoals Wilders, Le Pen, Trump en anderen die ons willen verdelen!De angst voor de islam is enorm toegenomen sinds
de aanslagen in Parijs en de komst van Syrische vluchtelingen!

Tegen seksisme en racisme

Duitsland wordt overspoeld met racistische hetze tegen vluchtelingen, nu duidelijk is geworden dat een groep jonge mannen van midden oosterse afkomst, zich schuldig hebben gemaakt aan seksuele intimidatie en poging tot verkrachting op oudejaarsavond in Keulen. Toen werden ongeveer 100 vrouwen ongewenst seksueel betast door mannen, die vermoedelijk onder invloed van alcohol en drugs stonden. Maar dat de daders allemaal een midden oosters uiterlijk hadden, was natuurlijk een prachtig propagandamiddel voor politiek rechts. Die spelen er goed op in door racistisch te hetze op vluchtelingen die het geweld in de Arabische wereld ontvluchten! 

Sinds de Arabische opstanden begonnen vijf jaar geleden is het midden oosten een chaotische bende geworden. Wat begon als een strijd voor mensenrechten, democratie en basis vrijheden is uitgelopen in brute sektarische oorlogen tussen stammen en religieuze groepen. Dankzij de bemoeizucht van het westerse imperialisme in dit conflict, zijn bijna 1 miljoen Arabieren op de vlucht geslagen richting Europa. Duitsland heeft veel vluchtelingen opgenomen, maar daar zijn een groot deel van de Duitsers tegen. Na jaren van racistische propaganda over de ''gewelddadige'' Arabier, is bij vele een totaal foutief beeld ontstaan. Alsof elke Arabische jonge man, meteen een sexist en diep gelovig zou zijn!

Op 31 december 2015, kwam op het station van Keulen een grote groep mensen bijeen. Een deel had veel gedronken en vermoedelijk ook drugs gebruikt. In totaal waren die avond 1000 mensen bij het Keulse station, waarvan kleine groepjes van 30 tot 40 jonge mannen zich asociaal en seksistisch opstelde tegenover vrouwen. De Duitse politie was niet in staat om de intimidaties en pogingen tot verkrachting tegen te houden, want ze hadden te weinig agenten. Daarnaast werd pas later bekend wat er zich had voorgedaan die avond. De kapitalistische media moest meteen hard duidelijk maken dat het om buitenlanders ging. Voor politiek rechts kwam dit perfect uit en neoliberale politici roepen al op tot harde acties. Duitsland moet harder optreden tegen mensen die oorlog ontvluchten, vinden de rechtse conservatieven van de Christen Democratische Unie. Ook de rechtse populisten van Alternatief voor Duitsland willen vluchtelingen het liefst deporteren! 

Nieuwe berichten spreken van een kleine groep mannen die zich uitgeven als minderjarige vluchtelingen en misbruik maken van het Duitse asielbeleid. De politie schijnt bekend de zijn met deze groep klein criminelen, die zich schuldig maken aan portemonnee diefstal. Omdat de daders allemaal uit Arabische landen komen en dus moslim zijn, versterkt dit hetze en afkeer tegenover vluchtelingen die helemaal niets met seksuele misstanden te maken hebben. Politiek rechts zal natuurlijk deze daders neerzetten als ''typisch Arabisch'' en het Duitse volk vergiftigen met leugen dat de Arabische jonge man zijn handen niet kan thuis houden!

Ondertussen roepen neonazi's op te demonstraties tegen vluchtelingen. Revolutionair socialisten steunen de tegendemonstraties, om duidelijk te maken dat seksisme en racisme niet getolereerd worden. We verwerpen natuurlijk de reactionaire mentaliteit die heerst in de Arabische wereld, vooral de chauvinistische kijk op de vrouw. Het betasten van vrouwen in het openbaar is een misdaad en moet ook door politie en justitie onderzocht worden. Maar radicaal rechts probeert zich op te stellen als ''verdediger'' van de Duitse vrouw, terwijl ze enkel haat willen verspreiden en de arbeidersklasse zo hopen te verdelen!

Als Duitsers alleen het seksistische geweld van buitenlanders aankaarten dan zijn ze racistisch bezig. Dat zien we dus bij de demonstraties van radicaal rechts, want als we gaan kijken welke groep Duitsers zich ook schuldig maakt aan seksisme, dat zijn dat vaak neonazi's.Geweld tegen vrouwen is dus niet iets dat door enkel en alleen door buitenlanders wordt begaan. Er zijn genoeg verhalen te vinden van blonde dronken Duitse mannen die zich schuldig hebben gemaakt aan het ongewenste seksuele intimidaties van vrouwen op feesten. Probleem is dat je dit soort verhalen slechts in locale kranten leest. Natuurlijk is de gebeurtenis in Keulen landelijk nieuws, omdat het gaat om een grote groep mannen en natuurlijk het feit dat het buitenlanders zijn van Arabische afkomst!

Dat zoveel vrouwen ongewenst betast zijn is een misdaad. De daders dienen dan ook opgepakt en bestraft te worden. Een vrouw moet vrij kunnen zijn om over straat te lopen. Het schijnt dat op het station van Keulen, vrouwen zich al langer onveilig voelen. Rechtse mensen beweren dat alle Arabische mannen de vrouw als minderwaardig zien, wat natuurlijk onzin is. Dat veel Arabieren een chauvinistische kijk op man en vrouw hanteren is een feit, maar dat doen de Amerikanen en de meer conservatieve Oost Europese volkeren ook. Daarnaast wordt er melding gedaan dat er spraken was van alcohol en drugs gebruik, dus dat kan ook nog een rol gespeeld hebben!

Ongewenste seksuele intimidatie komt genoeg voor in het bedrijfsleven. Denk maar aan de baas die zijn vrouwelijke werknemers betast en intimideert. Maar dit soort verhalen zijn niet hot nieuws, buitenlandse jonge mannen die honderd vrouwen ongewenst betasten op oudejaarsavond, natuurlijk wel. Het draait hierbij niet eens om seksuele opwinding, maar eerder om macht. Mannen die willen heersen over vrouwen, dat is de mentaliteit van veel verkrachters. De daders van Keulen leefde in de waanvoorstelling dat ze aan vrouwen mochten zitten en dat moet bestraft worden!

Daarnaast is er ook kritiek op de Keulse politie. Die zou op oudejaarsnacht zich hebben terug getrokken van het station en hierdoor hadden de daders vrij spel. Het is waar dat de groep mensen op bij station bijzonder groot was, ongeveer 1000 mensen in totaal. Maar daarvan heeft zich maar een deel schuldig gemaakt aan seksueel onacceptabel gedrag. Ook waren niet alle aanwezigen van midden oosterse afkomst, alleen het kleine groepje daders die avond. Dus het beeld wat door de media wordt geschetst van 1000 gewelddadige buitenlanders, die meer dan 100 vrouwen hebben aangerand en betast is niet waar. Vermoedelijk ging het om kleine groepjes van maximaal 30 tot 40 jonge mannen ( 18-34 jaar oud ) die na alcohol en drugs misbruik op hol zijn geslagen. Die mannen moeten gezocht worden en zich verantwoorden voor de rechter. Ze mogen echter niet zwaarder gestraft worden omdat ze niet-Duits van aard zijn! 

Toch is de schade al gedaan. De Duitsers zullen zich intoleranter opstellen en vluchtelingen met nog meer wantrouwen bekijken. Vooral jonge mannen van Arabische afkomst hebben al te maken met vooroordelen. Dit terwijl vele hoogopgeleid waren in bijvoorbeeld Libië, dat was geen super armoedig landt. De voormalige Libische Arabische Jamahiriya behoorde tot de welvarendste Arabische landen, totdat dictator Muammar Gaddafi in 2011 omver werd geworpen, dankzij de NAVO die sektarische rebellen steunde. Na de val van de dictator keerde de rebellen zich tegen elkaar, waardoor Libië afgleed in een tweede burgeroorlog. Net als in Syrië is Libië tegenwoordig een mislukte staat, hierdoor zijn honderdduizenden op de vlucht geslagen!

Revolutionair socialisten in Duitsland roepen op om mee te doen met demonstraties tegen seksisme en racisme. Tegen de hetze van radicaal rechts en haat tegen vluchtelingen. We moeten vechten tegen seksistische handelingen in zowel het bedrijfsleven als op straat. Vrouwen horen zich veilig te voelen en dat was op oudejaarsavond niet het geval. 100 vrouwen hebben al aangiften gedaan en dat aantal kan misschien nog stijgen. Mannen van zowel Duitse als Arabische afkomst moeten zich realiseren dat een vrouw geen bezit is!

Saoedische moordenaars en hypocriete Iranezen

Het reactionaire Koninkrijk Saoedi-Arabië heeft 47 mensen geëxecuteerd, waaronder wat sjiitische moslims. De sjiitische theocratie in Iran heeft woedend gereageerd op de executies. Natuurlijk hebben de Iranezen het volledig recht om zich kritisch uit te spreken over de moord op mensen. Maar we moeten niet vergeten dat het regime in Tehran, ook bekend staat om het executeren van gevangenen. Zo worden homoseksuelen veroordeeld tot de doodstraf, wat altijd betekend ophanging. Ook het doden van minderjarigen komt voor in Iran. Daarom is het hypocriet dat juist het sjiitische regime in Iran, kritiek geeft op de manier waarop het soennitische Saoedi-Arabië zijn gevangenen executeert!

De Islamistische Republiek Iran en het Koninkrijk Saoedi-Arabië minachten elkaar om religieuze redenen. Het regime in Riyad is soennitisch van aard en dat in Tehran juist sjiitisch. Iran heeft nooit zo massaal kritiek gegeven op het koninkrijk en doet het ook alleen omdat onder de vermoorde mensen, wat sjiitische moslims bevonden. Woedende Iranezen hebben zelfs de ambassade van Saoedi-Arabië aangevallen en in brand gestoken. Daarnaast speelt ook de beschuldiging dat de 47 doden, vermoord werden omdat ze kritiek gaven op het feit dat het koninkrijk stiekem, de Islamistische Staat steunt. Dit wordt ook door ons revolutionair socialisten vermoed omdat Riyad aan de wieg stond van het internationale islamistische terrorisme sinds de jaren 80!

Ook de Syrische burgeroorlog speelt een rol. Want het Koninkrijk Saoedi-Arabië steunt de islamistische oppositie tegen Bashar Al-Assad, dat grotendeels bestaat uit radicale islamieten die een islamistisch emiraat willen opbouwen. Iran steunt vanwege religieuze redenen het regime van Al-Assad, omdat de Alawite stam van de Syrische president tot de sjiitische islam behoort. Dus dit is ook een rede waarom Riyad en Tehran elkaar niet kunnen uitstaan. De executie van 47 mensen door de Saoedische overheid, is nog redelijk gematigd. In vorige jaren werden vaak 90 tot 100 mensen per jaar gedood. Dat zijn dan de officiële cijfers, want er wordt gezegd dat er veel meer gedood worden!

Toch is het Iran die als enigste van de twee landen, internationale kritiek krijgt. Met name westerse landen hebben sinds 1980, hun best gedaan om het sjiitische regime te bevechten. Zo werd dictator Saddam Hussein van Irak, gesteund door de Verenigde Staten toen hij zijn oorlog tegen Iran voerde. Ook kreeg Iran sancties opgelegd om zo het regime te verzwakken. Saoedi-Arabië daarin tegen niet. Het reactionaire regime in Riyad wordt juist enorm gesteund door het kapitalistische westen, mede door het feit dat de Saoedische overheid op enorme olie voorraden zit. Dus wordt de absolute monarchie niet bekritiseerd door de westerse overheden. Presidenten en koningen lachen vrolijk met de Saoedische koning en prinsen, terwijl de Ayatollahs van Iran verworpen worden!

Natuurlijk is Saoedi-Arabië altijd een bondgenoot van het imperialisme geweest, terwijl Iran juist een anti-imperialistisch houding aannam na de revolutie. Dit is waarom het westen zo minachtend tegenover Tehran staat, maar zo positief tegenover Riyad. Ook Nederland heeft betere banden met het bloeddorstige Saoedische koningshuis, dan met de overheid van Iran. Dit houdt niet in dat de sjiitische islamistische republiek minder wreed is. Ook in Iran worden tegenstanders van de islam vervolgt, net als in Saoedi-Arabië. Het verschil is echter wel dat Iran te maken heeft met sancties en het soennitische koninkrijk niet!

Internationaal kwam er ook veel kritiek van de VN, maar zolang het westerse imperialisme het slechts houdt bij woorden, zal Riyad zich nergens iets van aantrekken. De koning en zijn 2.000 man sterke dynastie voelen zich veilig gesterkt, in de gedachten dat het westen nooit echt iets durft te doen. Sancties tegen de absolute monarchie is ondenkbaar, omdat Saoedi-Arabië wordt gezien als de grootste ''bondgenoot'' in de strijd tegen de Islamistische Staat. Wat natuurlijk de grootste onzin is gezien het feit dat de overheid van dat hypocriete boevennest, mede verantwoordelijk is voor de opkomst van zowel Al-Qaeda, Al-Nusra en zeker ook een rol heeft gespeeld bij de opkomst van de IS!

Want Saoedische millionaires geven dolgraag geld aan fundamentalistische groeperingen. Osama Bin Laden was zo'n rijke Saoedische zakenman. Een ''anti-Sovjet vrijheidsstrijder'' volgens de westerse media in 1993, nadat hij terugkeerde uit Afghanistan waar de Mujaheddin net de seculiere Afghaanse overheid omver had geworpen. Bin Laden was een bondgenoot van Ronald Reagan en Margaret Thatcher, totdat hij zich tegen het westen keerde. Dat begon met de bomaanslag op de garage van het World Trade Center in New York. Toen pas realiseerde het westen dat Osama Bin Laden zich nu richten op hun!

Hoewel steenrijk, is de welvaart in het Koninkrijk Saoedi-Arabië extreem oneerlijk verdeeld. Miljarden aan dollars/euros liggen veilig op de bankrekeningen van slechts 2.000 personen. Dat zijn allemaal mannen die banden hebben met het Saoedische koningshuis of behoren tot de koninklijke familie. Het modale inkomen van een Saoedische arbeider is niet honger dan in het westen, het is zelfs lager dan in Nederland. Een modale arbeider verdient ongeveer 25.000 dollars ( 23.000 euros ) per jaar!

Natuurlijk genieten de inwoners van het land wel van voordeeltjes. Ze betalen geen inkomstenbelasting en voor hun sociale zekerheid wordt ook nauwelijks iets gevraagd. Maar het zijn vooral de enorme subsidies op brandstof, waar het volk van profiteert. Echter doordat het regime express de olieprijs laag houdt, lopen de inkomsten terug. Toch houdt Riyad de olieprijs laag omdat men zo de Amerikaanse olie-industrie schade wil toebrengen. Hierdoor heeft de Saoedische overheid besloten om in 2016 te beginnen met bezuinigingen op de sociale zekerheid. De absolute monarchie laat liever hun eigen bevolking bloeden, dan te stoppen met het kunstmatig laag houden van de olieprijs!

Iran is stukken armer. Dit komt ook deels door de sancties, waardoor het regime in Tehran afgesloten is van de wereld markt. Hoewel anti-imperialistisch in hun propaganda, is Iran zeker geen socialistische natie. Het land is kapitalistisch en de economie is markt gericht. Echter doordat ze afgesloten zijn van de wereld markt, is de Iranese economie gericht op handel met landen die het zelf ook niet makkelijk hebben. Myanmar ( Burma ) en Noord Korea behoren tot de handelspartners van Iran en ook Rusland speelt een grote rol. Daarnaast doet men veel aan eigen productie en houdt men oude productie middelen langer actief. Dit is vooral te zien in de luchtvaart, waar Iran nog vliegt met verouderde toestellen, zoals de Boeing 747-200 ( 1971 ) en de Airbus A300B4 ( 1975 ). Die worden echter goed onderhouden, omdat men in Iran zeer handig is geworden in het zelf produceren van onderdelen!

Op het politieke vlak zijn beidde landen reactionaire dictaturen. Misschien is het Koninkrijk Saoedi-Arabië wel erger dan het regime in Thera. Dit vooral omdat het Saoedische koningshuis een zeer dogmatische visie van de soennitische islam nastreeft genaamd het wahabisme. Deze soennitische stroming is zeer conservatief, het eist dat vrouwen zich volledig bedekken buitenhuis. Toch is aan te nemen dat achter de paleismuren de koning en zijn prinsen, zich niets aantrekken van hun almachtig wahabisme. Hoewel alcohol verboden is voor de koning, zijn er genoeg verhalen die vertellen dat dranken zoals wijn, stiekem geleverd worden aan het Saoedische koningshuis!

Revolutionair socialisten zijn tegen de doodstraf. Wij verwerpen natuurlijk het doden van die 47 mensen. Echter als Iran daarop kritiek geeft dan wijzen wij erop dat Iran ook schuldig is aan dezelfde misdaden. Na de islamistische revolutie werden linkse tegenstanders van het sjiitische bewind opgepakt en vermoord. Vooral socialisten en communisten werden vervolgt, mede door hun weigering om het theocratische regime te steunen. De islamistische republiek is een tegenstander van revolutionair socialisten en wij geloven ook niet dat het regime in Tehran zomaar zal vallen. Daarvoor is klassenstrijd nodig van arbeiders, jongeren en armen. Het regime kan enkel door een socialistische revolutie omver geworpen worden en dat zal niet zonder geweld gaan. Toch is een revolutie de enigste oplossing om van Iran een seculiere socialistische democratie te maken!

Ditzelfde geldt ook voor Saoedi-Arabië dat eigenlijk het product is van de Saoedische koninklijke familie. Er bestond geen land voor de komst van de Saoedi familie, het is hun leider geweest die in 1932 met steun van het imperialistische westen, het Koninklijk Saoedi-Arabië uitriep met zichzelf en zijn familie als alleenheersers. Het is aan de arbeidersklasse van het land om via een revolutie, de macht aan zich toe te trekken. Net als in Iran zal dit lastig worden omdat beidde regime het praktisch onmogelijk maken voor arbeiders om zich te verzetten. Vakbonden zijn verboden en arbeiders zijn min of meer slaven aan de kapitalisten, die dankzij de dictatoriale overheden zeer sterk staan!

Vrouwen hebben het extreem moeilijk. In Saoedi-Arabië moeten ze zich volledig bedekken inclusief in gezicht. Ze mogen geen autorijden in het koninkrijk en hebben weinig rechten. In Iran zijn de vrouwen iets vrijer, maar ook in dit land moeten ze zich op straat bedekken met een hoofddoek. De Sharia wetgeving die door zowel Saoedi-Arabië als Iran wordt gehandhaafd, werkt in het voordeel van de man, zeker omdat een vrouw gezien wordt als minder. Dit middeleeuwse chauvinisme is helaas zeer dominant. Zelfstandige vrouwen worden al helemaal niet geaccepteerd, men leeft volgens de gedachte dat een vrouw zonder een man niets is. In Saoedi-Arabië wordt een huwelijk al in de kindertijd bepaald. Dwanghuwelijken komen ook in Iran voor!

Hoe moeilijk het ook is, arbeiders zijn de enigste groep die de revolutie kunnen maken. Dit omdat de werkende klasse de meerderheid vormt. Natuurlijk zullen leger, politie en religieuze instituten proberen de socialistische revolutie tegen te houden. Daarom is het noodzakelijk dat arbeiders hun eigen beschermingseenheden oprichten. Zo is er in Syrisch Koerdistan de Populaire Beschermingseenheden, die een speciale vrouwen afdeling hebben opgebouwd. Syrisch Koerdistan ( Rojava ) is nog niet een socialistische samenleving, maar is op weg om iets anders te worden dan de centraliseerde kapitalistische samenleving, die door het westen wordt gepropagandeerd. Rojava verdient daarom de kritische steun van alle arbeiders! Ex-president George W. Bush hier lachend met de Saoedische
koning. Met zijn cadeau worden veel gevangenen onthoofd in 
de absolute monarchie!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme