Tegen seksisme en racisme

Duitsland wordt overspoeld met racistische hetze tegen vluchtelingen, nu duidelijk is geworden dat een groep jonge mannen van midden oosterse afkomst, zich schuldig hebben gemaakt aan seksuele intimidatie en poging tot verkrachting op oudejaarsavond in Keulen. Toen werden ongeveer 100 vrouwen ongewenst seksueel betast door mannen, die vermoedelijk onder invloed van alcohol en drugs stonden. Maar dat de daders allemaal een midden oosters uiterlijk hadden, was natuurlijk een prachtig propagandamiddel voor politiek rechts. Die spelen er goed op in door racistisch te hetze op vluchtelingen die het geweld in de Arabische wereld ontvluchten! 

Sinds de Arabische opstanden begonnen vijf jaar geleden is het midden oosten een chaotische bende geworden. Wat begon als een strijd voor mensenrechten, democratie en basis vrijheden is uitgelopen in brute sektarische oorlogen tussen stammen en religieuze groepen. Dankzij de bemoeizucht van het westerse imperialisme in dit conflict, zijn bijna 1 miljoen Arabieren op de vlucht geslagen richting Europa. Duitsland heeft veel vluchtelingen opgenomen, maar daar zijn een groot deel van de Duitsers tegen. Na jaren van racistische propaganda over de ''gewelddadige'' Arabier, is bij vele een totaal foutief beeld ontstaan. Alsof elke Arabische jonge man, meteen een sexist en diep gelovig zou zijn!

Op 31 december 2015, kwam op het station van Keulen een grote groep mensen bijeen. Een deel had veel gedronken en vermoedelijk ook drugs gebruikt. In totaal waren die avond 1000 mensen bij het Keulse station, waarvan kleine groepjes van 30 tot 40 jonge mannen zich asociaal en seksistisch opstelde tegenover vrouwen. De Duitse politie was niet in staat om de intimidaties en pogingen tot verkrachting tegen te houden, want ze hadden te weinig agenten. Daarnaast werd pas later bekend wat er zich had voorgedaan die avond. De kapitalistische media moest meteen hard duidelijk maken dat het om buitenlanders ging. Voor politiek rechts kwam dit perfect uit en neoliberale politici roepen al op tot harde acties. Duitsland moet harder optreden tegen mensen die oorlog ontvluchten, vinden de rechtse conservatieven van de Christen Democratische Unie. Ook de rechtse populisten van Alternatief voor Duitsland willen vluchtelingen het liefst deporteren! 

Nieuwe berichten spreken van een kleine groep mannen die zich uitgeven als minderjarige vluchtelingen en misbruik maken van het Duitse asielbeleid. De politie schijnt bekend de zijn met deze groep klein criminelen, die zich schuldig maken aan portemonnee diefstal. Omdat de daders allemaal uit Arabische landen komen en dus moslim zijn, versterkt dit hetze en afkeer tegenover vluchtelingen die helemaal niets met seksuele misstanden te maken hebben. Politiek rechts zal natuurlijk deze daders neerzetten als ''typisch Arabisch'' en het Duitse volk vergiftigen met leugen dat de Arabische jonge man zijn handen niet kan thuis houden!

Ondertussen roepen neonazi's op te demonstraties tegen vluchtelingen. Revolutionair socialisten steunen de tegendemonstraties, om duidelijk te maken dat seksisme en racisme niet getolereerd worden. We verwerpen natuurlijk de reactionaire mentaliteit die heerst in de Arabische wereld, vooral de chauvinistische kijk op de vrouw. Het betasten van vrouwen in het openbaar is een misdaad en moet ook door politie en justitie onderzocht worden. Maar radicaal rechts probeert zich op te stellen als ''verdediger'' van de Duitse vrouw, terwijl ze enkel haat willen verspreiden en de arbeidersklasse zo hopen te verdelen!

Als Duitsers alleen het seksistische geweld van buitenlanders aankaarten dan zijn ze racistisch bezig. Dat zien we dus bij de demonstraties van radicaal rechts, want als we gaan kijken welke groep Duitsers zich ook schuldig maakt aan seksisme, dat zijn dat vaak neonazi's.Geweld tegen vrouwen is dus niet iets dat door enkel en alleen door buitenlanders wordt begaan. Er zijn genoeg verhalen te vinden van blonde dronken Duitse mannen die zich schuldig hebben gemaakt aan het ongewenste seksuele intimidaties van vrouwen op feesten. Probleem is dat je dit soort verhalen slechts in locale kranten leest. Natuurlijk is de gebeurtenis in Keulen landelijk nieuws, omdat het gaat om een grote groep mannen en natuurlijk het feit dat het buitenlanders zijn van Arabische afkomst!

Dat zoveel vrouwen ongewenst betast zijn is een misdaad. De daders dienen dan ook opgepakt en bestraft te worden. Een vrouw moet vrij kunnen zijn om over straat te lopen. Het schijnt dat op het station van Keulen, vrouwen zich al langer onveilig voelen. Rechtse mensen beweren dat alle Arabische mannen de vrouw als minderwaardig zien, wat natuurlijk onzin is. Dat veel Arabieren een chauvinistische kijk op man en vrouw hanteren is een feit, maar dat doen de Amerikanen en de meer conservatieve Oost Europese volkeren ook. Daarnaast wordt er melding gedaan dat er spraken was van alcohol en drugs gebruik, dus dat kan ook nog een rol gespeeld hebben!

Ongewenste seksuele intimidatie komt genoeg voor in het bedrijfsleven. Denk maar aan de baas die zijn vrouwelijke werknemers betast en intimideert. Maar dit soort verhalen zijn niet hot nieuws, buitenlandse jonge mannen die honderd vrouwen ongewenst betasten op oudejaarsavond, natuurlijk wel. Het draait hierbij niet eens om seksuele opwinding, maar eerder om macht. Mannen die willen heersen over vrouwen, dat is de mentaliteit van veel verkrachters. De daders van Keulen leefde in de waanvoorstelling dat ze aan vrouwen mochten zitten en dat moet bestraft worden!

Daarnaast is er ook kritiek op de Keulse politie. Die zou op oudejaarsnacht zich hebben terug getrokken van het station en hierdoor hadden de daders vrij spel. Het is waar dat de groep mensen op bij station bijzonder groot was, ongeveer 1000 mensen in totaal. Maar daarvan heeft zich maar een deel schuldig gemaakt aan seksueel onacceptabel gedrag. Ook waren niet alle aanwezigen van midden oosterse afkomst, alleen het kleine groepje daders die avond. Dus het beeld wat door de media wordt geschetst van 1000 gewelddadige buitenlanders, die meer dan 100 vrouwen hebben aangerand en betast is niet waar. Vermoedelijk ging het om kleine groepjes van maximaal 30 tot 40 jonge mannen ( 18-34 jaar oud ) die na alcohol en drugs misbruik op hol zijn geslagen. Die mannen moeten gezocht worden en zich verantwoorden voor de rechter. Ze mogen echter niet zwaarder gestraft worden omdat ze niet-Duits van aard zijn! 

Toch is de schade al gedaan. De Duitsers zullen zich intoleranter opstellen en vluchtelingen met nog meer wantrouwen bekijken. Vooral jonge mannen van Arabische afkomst hebben al te maken met vooroordelen. Dit terwijl vele hoogopgeleid waren in bijvoorbeeld Libië, dat was geen super armoedig landt. De voormalige Libische Arabische Jamahiriya behoorde tot de welvarendste Arabische landen, totdat dictator Muammar Gaddafi in 2011 omver werd geworpen, dankzij de NAVO die sektarische rebellen steunde. Na de val van de dictator keerde de rebellen zich tegen elkaar, waardoor Libië afgleed in een tweede burgeroorlog. Net als in Syrië is Libië tegenwoordig een mislukte staat, hierdoor zijn honderdduizenden op de vlucht geslagen!

Revolutionair socialisten in Duitsland roepen op om mee te doen met demonstraties tegen seksisme en racisme. Tegen de hetze van radicaal rechts en haat tegen vluchtelingen. We moeten vechten tegen seksistische handelingen in zowel het bedrijfsleven als op straat. Vrouwen horen zich veilig te voelen en dat was op oudejaarsavond niet het geval. 100 vrouwen hebben al aangiften gedaan en dat aantal kan misschien nog stijgen. Mannen van zowel Duitse als Arabische afkomst moeten zich realiseren dat een vrouw geen bezit is!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme