Saoedische moordenaars en hypocriete Iranezen

Het reactionaire Koninkrijk Saoedi-Arabië heeft 47 mensen geëxecuteerd, waaronder wat sjiitische moslims. De sjiitische theocratie in Iran heeft woedend gereageerd op de executies. Natuurlijk hebben de Iranezen het volledig recht om zich kritisch uit te spreken over de moord op mensen. Maar we moeten niet vergeten dat het regime in Tehran, ook bekend staat om het executeren van gevangenen. Zo worden homoseksuelen veroordeeld tot de doodstraf, wat altijd betekend ophanging. Ook het doden van minderjarigen komt voor in Iran. Daarom is het hypocriet dat juist het sjiitische regime in Iran, kritiek geeft op de manier waarop het soennitische Saoedi-Arabië zijn gevangenen executeert!

De Islamistische Republiek Iran en het Koninkrijk Saoedi-Arabië minachten elkaar om religieuze redenen. Het regime in Riyad is soennitisch van aard en dat in Tehran juist sjiitisch. Iran heeft nooit zo massaal kritiek gegeven op het koninkrijk en doet het ook alleen omdat onder de vermoorde mensen, wat sjiitische moslims bevonden. Woedende Iranezen hebben zelfs de ambassade van Saoedi-Arabië aangevallen en in brand gestoken. Daarnaast speelt ook de beschuldiging dat de 47 doden, vermoord werden omdat ze kritiek gaven op het feit dat het koninkrijk stiekem, de Islamistische Staat steunt. Dit wordt ook door ons revolutionair socialisten vermoed omdat Riyad aan de wieg stond van het internationale islamistische terrorisme sinds de jaren 80!

Ook de Syrische burgeroorlog speelt een rol. Want het Koninkrijk Saoedi-Arabië steunt de islamistische oppositie tegen Bashar Al-Assad, dat grotendeels bestaat uit radicale islamieten die een islamistisch emiraat willen opbouwen. Iran steunt vanwege religieuze redenen het regime van Al-Assad, omdat de Alawite stam van de Syrische president tot de sjiitische islam behoort. Dus dit is ook een rede waarom Riyad en Tehran elkaar niet kunnen uitstaan. De executie van 47 mensen door de Saoedische overheid, is nog redelijk gematigd. In vorige jaren werden vaak 90 tot 100 mensen per jaar gedood. Dat zijn dan de officiële cijfers, want er wordt gezegd dat er veel meer gedood worden!

Toch is het Iran die als enigste van de twee landen, internationale kritiek krijgt. Met name westerse landen hebben sinds 1980, hun best gedaan om het sjiitische regime te bevechten. Zo werd dictator Saddam Hussein van Irak, gesteund door de Verenigde Staten toen hij zijn oorlog tegen Iran voerde. Ook kreeg Iran sancties opgelegd om zo het regime te verzwakken. Saoedi-Arabië daarin tegen niet. Het reactionaire regime in Riyad wordt juist enorm gesteund door het kapitalistische westen, mede door het feit dat de Saoedische overheid op enorme olie voorraden zit. Dus wordt de absolute monarchie niet bekritiseerd door de westerse overheden. Presidenten en koningen lachen vrolijk met de Saoedische koning en prinsen, terwijl de Ayatollahs van Iran verworpen worden!

Natuurlijk is Saoedi-Arabië altijd een bondgenoot van het imperialisme geweest, terwijl Iran juist een anti-imperialistisch houding aannam na de revolutie. Dit is waarom het westen zo minachtend tegenover Tehran staat, maar zo positief tegenover Riyad. Ook Nederland heeft betere banden met het bloeddorstige Saoedische koningshuis, dan met de overheid van Iran. Dit houdt niet in dat de sjiitische islamistische republiek minder wreed is. Ook in Iran worden tegenstanders van de islam vervolgt, net als in Saoedi-Arabië. Het verschil is echter wel dat Iran te maken heeft met sancties en het soennitische koninkrijk niet!

Internationaal kwam er ook veel kritiek van de VN, maar zolang het westerse imperialisme het slechts houdt bij woorden, zal Riyad zich nergens iets van aantrekken. De koning en zijn 2.000 man sterke dynastie voelen zich veilig gesterkt, in de gedachten dat het westen nooit echt iets durft te doen. Sancties tegen de absolute monarchie is ondenkbaar, omdat Saoedi-Arabië wordt gezien als de grootste ''bondgenoot'' in de strijd tegen de Islamistische Staat. Wat natuurlijk de grootste onzin is gezien het feit dat de overheid van dat hypocriete boevennest, mede verantwoordelijk is voor de opkomst van zowel Al-Qaeda, Al-Nusra en zeker ook een rol heeft gespeeld bij de opkomst van de IS!

Want Saoedische millionaires geven dolgraag geld aan fundamentalistische groeperingen. Osama Bin Laden was zo'n rijke Saoedische zakenman. Een ''anti-Sovjet vrijheidsstrijder'' volgens de westerse media in 1993, nadat hij terugkeerde uit Afghanistan waar de Mujaheddin net de seculiere Afghaanse overheid omver had geworpen. Bin Laden was een bondgenoot van Ronald Reagan en Margaret Thatcher, totdat hij zich tegen het westen keerde. Dat begon met de bomaanslag op de garage van het World Trade Center in New York. Toen pas realiseerde het westen dat Osama Bin Laden zich nu richten op hun!

Hoewel steenrijk, is de welvaart in het Koninkrijk Saoedi-Arabië extreem oneerlijk verdeeld. Miljarden aan dollars/euros liggen veilig op de bankrekeningen van slechts 2.000 personen. Dat zijn allemaal mannen die banden hebben met het Saoedische koningshuis of behoren tot de koninklijke familie. Het modale inkomen van een Saoedische arbeider is niet honger dan in het westen, het is zelfs lager dan in Nederland. Een modale arbeider verdient ongeveer 25.000 dollars ( 23.000 euros ) per jaar!

Natuurlijk genieten de inwoners van het land wel van voordeeltjes. Ze betalen geen inkomstenbelasting en voor hun sociale zekerheid wordt ook nauwelijks iets gevraagd. Maar het zijn vooral de enorme subsidies op brandstof, waar het volk van profiteert. Echter doordat het regime express de olieprijs laag houdt, lopen de inkomsten terug. Toch houdt Riyad de olieprijs laag omdat men zo de Amerikaanse olie-industrie schade wil toebrengen. Hierdoor heeft de Saoedische overheid besloten om in 2016 te beginnen met bezuinigingen op de sociale zekerheid. De absolute monarchie laat liever hun eigen bevolking bloeden, dan te stoppen met het kunstmatig laag houden van de olieprijs!

Iran is stukken armer. Dit komt ook deels door de sancties, waardoor het regime in Tehran afgesloten is van de wereld markt. Hoewel anti-imperialistisch in hun propaganda, is Iran zeker geen socialistische natie. Het land is kapitalistisch en de economie is markt gericht. Echter doordat ze afgesloten zijn van de wereld markt, is de Iranese economie gericht op handel met landen die het zelf ook niet makkelijk hebben. Myanmar ( Burma ) en Noord Korea behoren tot de handelspartners van Iran en ook Rusland speelt een grote rol. Daarnaast doet men veel aan eigen productie en houdt men oude productie middelen langer actief. Dit is vooral te zien in de luchtvaart, waar Iran nog vliegt met verouderde toestellen, zoals de Boeing 747-200 ( 1971 ) en de Airbus A300B4 ( 1975 ). Die worden echter goed onderhouden, omdat men in Iran zeer handig is geworden in het zelf produceren van onderdelen!

Op het politieke vlak zijn beidde landen reactionaire dictaturen. Misschien is het Koninkrijk Saoedi-Arabië wel erger dan het regime in Thera. Dit vooral omdat het Saoedische koningshuis een zeer dogmatische visie van de soennitische islam nastreeft genaamd het wahabisme. Deze soennitische stroming is zeer conservatief, het eist dat vrouwen zich volledig bedekken buitenhuis. Toch is aan te nemen dat achter de paleismuren de koning en zijn prinsen, zich niets aantrekken van hun almachtig wahabisme. Hoewel alcohol verboden is voor de koning, zijn er genoeg verhalen die vertellen dat dranken zoals wijn, stiekem geleverd worden aan het Saoedische koningshuis!

Revolutionair socialisten zijn tegen de doodstraf. Wij verwerpen natuurlijk het doden van die 47 mensen. Echter als Iran daarop kritiek geeft dan wijzen wij erop dat Iran ook schuldig is aan dezelfde misdaden. Na de islamistische revolutie werden linkse tegenstanders van het sjiitische bewind opgepakt en vermoord. Vooral socialisten en communisten werden vervolgt, mede door hun weigering om het theocratische regime te steunen. De islamistische republiek is een tegenstander van revolutionair socialisten en wij geloven ook niet dat het regime in Tehran zomaar zal vallen. Daarvoor is klassenstrijd nodig van arbeiders, jongeren en armen. Het regime kan enkel door een socialistische revolutie omver geworpen worden en dat zal niet zonder geweld gaan. Toch is een revolutie de enigste oplossing om van Iran een seculiere socialistische democratie te maken!

Ditzelfde geldt ook voor Saoedi-Arabië dat eigenlijk het product is van de Saoedische koninklijke familie. Er bestond geen land voor de komst van de Saoedi familie, het is hun leider geweest die in 1932 met steun van het imperialistische westen, het Koninklijk Saoedi-Arabië uitriep met zichzelf en zijn familie als alleenheersers. Het is aan de arbeidersklasse van het land om via een revolutie, de macht aan zich toe te trekken. Net als in Iran zal dit lastig worden omdat beidde regime het praktisch onmogelijk maken voor arbeiders om zich te verzetten. Vakbonden zijn verboden en arbeiders zijn min of meer slaven aan de kapitalisten, die dankzij de dictatoriale overheden zeer sterk staan!

Vrouwen hebben het extreem moeilijk. In Saoedi-Arabië moeten ze zich volledig bedekken inclusief in gezicht. Ze mogen geen autorijden in het koninkrijk en hebben weinig rechten. In Iran zijn de vrouwen iets vrijer, maar ook in dit land moeten ze zich op straat bedekken met een hoofddoek. De Sharia wetgeving die door zowel Saoedi-Arabië als Iran wordt gehandhaafd, werkt in het voordeel van de man, zeker omdat een vrouw gezien wordt als minder. Dit middeleeuwse chauvinisme is helaas zeer dominant. Zelfstandige vrouwen worden al helemaal niet geaccepteerd, men leeft volgens de gedachte dat een vrouw zonder een man niets is. In Saoedi-Arabië wordt een huwelijk al in de kindertijd bepaald. Dwanghuwelijken komen ook in Iran voor!

Hoe moeilijk het ook is, arbeiders zijn de enigste groep die de revolutie kunnen maken. Dit omdat de werkende klasse de meerderheid vormt. Natuurlijk zullen leger, politie en religieuze instituten proberen de socialistische revolutie tegen te houden. Daarom is het noodzakelijk dat arbeiders hun eigen beschermingseenheden oprichten. Zo is er in Syrisch Koerdistan de Populaire Beschermingseenheden, die een speciale vrouwen afdeling hebben opgebouwd. Syrisch Koerdistan ( Rojava ) is nog niet een socialistische samenleving, maar is op weg om iets anders te worden dan de centraliseerde kapitalistische samenleving, die door het westen wordt gepropagandeerd. Rojava verdient daarom de kritische steun van alle arbeiders! Ex-president George W. Bush hier lachend met de Saoedische
koning. Met zijn cadeau worden veel gevangenen onthoofd in 
de absolute monarchie!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme