De zogenaamde ''islamisering'' van het westen

Le Pen, Wilders, Trump en anders radicaal rechtse politici praten er graag over. De zogenaamde islamisering van Europa. Alsof de seculiere democratieën allemaal op het punt staan om islamistische landen te worden. Radicaal rechts speelt echter niet op feiten, maar op angst. Angst voor de islam en vooral de angst voor het onbekende. Want sinds 9/11 wordt de islam met terrorisme gelijk geschakeld. De opkomst van de Islamistische Staat en diens aanslagen in Parijs, hebben de religie in een nog negatiever daglicht gesteld. Dan heb je ook nog de PEGIDA beweging die zich als organisatie van ''brave'' burgers neergezet, maar in werkelijkheid een radical rechtse groepering voorstelt, die niets liever wil dan moslims deporteren en de islam verbieden!

Laten we leugens even ontmaskeren. Er is geen spraken van een islamisering van het westen. Maar rechtse mensen zijn er heilig van overtuigd. Zoals de redactie van het blad; Elsevier al zegt: ''Nederland islamiseert, ook al is het geleidelijk. Er is de druk van buiten, door immigratie, door de invloed van islamitische landen, door de angst voor geweld. Maar er is evenzeer de zelfislamisering: door naïviteit, onkunde, kortzichtigheid en wegkijkende ontkenning'' Die stellen zelfs dat niet-moslims doen aan ''zelfislamisering''. Angst voor de islam is zeker een feit, maar die angst is kunstmatig gecreëerd door de media sinds 9/11! 

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek leefde in 2003 ongeveer 900.000 mensen met een islamistische achtergrond in Nederland, in 1996 waren dat nog 700.000. Er zijn dus bijna 200.000 meer mensen met een islamitische achtergrond bij gekomen in slechts zeven jaar. Het is dus logisch dat de rechtse media praat over een ''tsunami'' van moslims, maar wat is de werkelijke oorzaak voor deze enorme stijging? Ten eerste was er een opkomst van de Taliban in Afghanistan, de invasie van dit land door de Amerikanen en de oorlog in Irak. Dit zorgde voor een vluchtelingenstroom van Afghaanse moslims naar Europa. Die sloegen op de vlucht nadat de seculiere; Republiek Afghanistan ( 1987-1992 ) door de islamistische mujaheddin verslagen werd. Toen de islamieten ruzie kregen en elkaar te lijf gingen, stortte Afghanistan in elkaar!

In oktober 2001 vielen de Amerikanen het Islamistische Emiraat Afghanistan binnen dat door de Taliban was gesticht in 1996. De oorlog die daarop volgde zorgde voor een massa stroom aan vluchtelingen naar Europa. Nederland kreeg hier ook mee te maken, wat deels kan verklaren waarom er tussen 1996 en 2003 meer dan 200.000 moslims bij kwamen. Ook Bosnische moslims behoren tot de vluchtelingen die hun land ontvluchten nadat christelijke Serviërs, etnische zuiveringen doorvoerde in Bosnië. Met de Irak oorlog in 2003 zouden ook Arabische moslims op de vlucht slaan voor oorlog en geweld!

De rechtse media en politieke partijen, beweren dat de islam niet samen kan met de democratie. Moslims zouden allemaal weigeren om zich ''aan te passen'' aan westerse normen en waarden. Dit wordt versterkt bij het zien van radicaal islamitische groeperingen zoals het voormalige Sharia4Belgium, dat bekendheid kreeg door te pleiten voor een islamistische staat in België. Maar veel moslims hebben geen moeite met de democratie. Er is ook helemaal geen behoefde om een islamistische politieke partij op te richten. Pogingen hiertoe zijn hulpeloos mislukt omdat er geen voedingsbodem is voor de politieke islam in Nederland. Moslims stemmen op seculiere partijen zoals de Partij van de Arbeid of Democraten 66. GroenLinks heeft ook een electoraat met een islamistische achtergrond!

Een andere leugen die verspreid wordt is dat met immigratie door moslims allemaal sociale ellende ontstaat. In veel volkswijken zien vooral oudere bewoners hoe hun wijk achteruitgaat en het aantal buitenlandse bewoners toeneemt. Maar dit heeft meer te maken met het feit dat door de neoliberale politiek, de volkswijken verwaarloosd worden. Er is geen aandacht meer voor de arbeidersklasse en hun problemen, waardoor rechts de buitenlanders ( met name moslims ) neerzet als schuldig. De ware schuldige is echter de rechtse politiek, die al meer dan 27 jaar over Nederland waait. Neoliberaal beleid dat zorgde voor de sluiting van buurthuizen en de sloop van sociale voorzieningen. Ook zou het neoliberalisme ervoor zorgen dat laagopgeleiden nauwelijks meer aan een goede baan komen. Omdat veel moslim jongeren behoren tot de laagopgeleiden is de werkloosheid onder deze groep groot! 

Het CBS toont aan dat in 2008 ongeveer 800.000 mensen met een islamistische achtergrond leven in Nederland, 100.000 minder dan in 2003. Het aantal moslims is dus afgenomen tussen 2003 en 2008, waardoor er dus geen spraken kan zijn van een enorme ''tsunami'' van islamitische mensen. Natuurlijk kan dit aantal weer toenemen, nu er een vluchtelingencrisis is en veel Arabieren op de vlucht zijn geslagen. Dat veel Nederlanders zich zorgen maken om moslim vluchtelingen is helaas een product van de enorme racistische propaganda, die verspreidt is de laatste 15 jaar. Doordat de media zich richt op wat moslims fout doen en dat enorm vergroten. Revolutionair socialisten zijn kritisch over elke religie die als politiek wapen van de heersende klasse wordt gebruikt. Wij waren terecht tegen de christelijke invloed op de Nederlandse politiek en worden nog steeds geminacht door christenen, omdat wij de dogma's van de Bijbel verwerpen!

Er zijn helaas ook revolutionair socialisten die vinden dat samenwerking met islamieten mogelijk is. Zo denkt bijvoorbeeld de Socialistische Arbeiderspartij ( SWP ) in het Verenigd Koninkrijk van Groot Brittannië. Omdat islamieten zich ook anti-imperialistisch stellen denken deze revolutionair socialisten dat samenwerking mogelijk is op een anti-imperialistische basis. Dit leidt ertoe dat de SWP samen heeft gewerkt met groeperingen die dan wel het Amerikaanse imperialisme verwerpen, maar reactionaire ideeën steunen. Zo werd door de Internationale Socialisten in Nederland een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor de oprichter van Hamas, de Palestijnse islamistische beweging. Nu was de executie van deze oude invalide man, door de Israëlische helicopters een misdaad. Maar je gaat als revolutionair socialisten geen herdenking organiseren voor de Hamas leider, die reactionaire opvattingen had en de theocratie wilde invoeren in Palestina!

Revolutionair Socialistische Media verwerpt het islamisme als een reactionaire ideologie. Samenwerking tussen moslims en niet-moslims is mogelijk, maar niet als moslims een islamistische theocratie nastreven, wat islamieten wel doen. We zien dit bijvoorbeeld bij de aanhangers van IS, Al-Qaida, Al-Nusra en Hezbollah. Maar er is een verschil tussen de islam als religie en het islamisme als politieke ideologie. Je hebt datzelfde ook bij het jodendom en het christendom. Het katholicisme en zionisme zijn politieke ideologieën vanuit joodse en christelijke hoek, wat revolutionair socialisten ook verwerpen als reactionair!  

De protestbeweging PEGIDA is het nieuwste uitwerpsel van moslimhaat. PEGIDA is Duits en staat voor Patriottistische Europeanen Tegen ( Gegen in het Duits ) de Islamisering van het Avondland. Hun doel is protesteren tegen Syrische vluchtelingen en Duitsers ophitsen tegen moslims. In de Oost Duitse stad; Dresden wisten ze meer dan 10.000 mensen te mobiliseren om tegen vluchtelingen te demonstreren. Zorgwekkend is dat veel Duitsers die meelopen geen neonazi's of rechtse nationalisten zijn. Het zijn bange mensen, bang voor de islam, bang gemaakt door reactionaire rechtse kranten en organisaties. De wreedheid van de islamieten in het midden oosten speelt daarbij een belangrijke rol, ook de aanslagen in Parijs zorgen voor een negatief beeld over moslims!

Daar speelt radicaal rechts op in. Op de angst van mensen. Adolf Hitler deed dat ook met de joden. Weinig Duitsers waren bekend met joden en kende ze alleen uit antisemitische verhalen die hun kerkelijke leiders vertelde. Het antisemitisme zat diep in het Duitse volk, de oprichter van het protestantisme Martin Luther was ook een antisemiet. Door de beelden op televisie en internet van onthoofdingen, massamoorden en religieus extremisme is de angst voor de islam enorm toegenomen. Rechts weet daar goed op in te spelen en Geert Wilders ziet zijn aanhang per dag stijgen. In de peilingen van januari 2016, staat hij op 41 zetels. Daarmee is zijn rechtse PVV de grootste partij in de peilingen!

In de Verenigde Staten van Amerika, voert Donald Trump een hetze tegen moslims. Als deze man president van de VS wordt, dan wil hij niet alleen een soort Berlijnse Muur bouwen tussen Amerika en Mexico, hij wil ook alle moslims deporteren en tegenhouden. Amerikaanse moslims worden terecht bang voor de intolerantie, die zijn aanhangers uitstralen. Net als Wilders met zijn ''Minder Marokkanen'' uitspraak, brult de blonde zakenman dat hij keihard zal afrekenen met de islam. Zijn aanhangers juichen hem toe, omdat hij radicaal rechtse taal uitslaat, waar conservatieve Amerikanen gek op zijn geworden!

Trump is een groot kapitalist, een echte narcissist die zijn rijkdom te danken heeft aan zijn grote mond en egocentrisme. Daarnaast is Donald Trump een mislukte zakenman, die enkel en alleen rijk bleef door zijn naam te verkopen. Hij doet mee voor de presidentiële verkiezingen voor de radicaal rechtse; Republikeinse Partij. Doordat conservatieve Amerikanen net zo intolerant denken als PVV aanhangers, is Trump enorm populair. Net als Wilders speelt hij op angst en vrees voor de islam. In de peilingen voor de nominatie staat Donald Trump bovenaan, andere kandidaten zoals Jeb Bush en Chris Christie laat hij ver achter zich. Dit is te verklaren omdat ook in Amerika, mensen de traditionele politici meer dan zat zijn. Trump is als zakenman een buitenstander en wordt hierdoor vertrouwt door het conservatieve electoraat!

Een zogenaamd bewijs voor de islamisering van het westen, zou de groei van moskeeën zijn. Veel niet-moslims vinden het zeer onprettig om in hun buurt zo'n gebouw te hebben. Ook dit heeft weer te maken met het onaangename gevoel, dat de rechtse media in de hoofden van westerlingen heeft geprint. Dit terwijl moslims het grondwettelijke recht hebben om moskeeën te bouwen. Echter doordat het westen juist minder gelovig is geworden, vinden veel Nederlanders het vreemd om enorme gebedshuizen te zien. 60 jaar geleden was echter het precies zo bij christenen. Toen ging je braaf naar de kerk op zondag en volgde je blind wat de dominee of pastoor vertelde. Pas na 1968 gingen vooral jongeren kritischer kijken naar de religie. Tegenwoordig is het christendom meer een hobby geworden en worden diens regels alleen nog door een minderheid streng nageleefd. Moslims zijn vaker nog strakker in leer en hechten meer waarde aan religieuze regels, dan de meeste christenen tegenwoordig!

Doordat de regels van de islam reactionair en conservatief zijn, staan die haaks op de seculiere idealen van het westen. Met name de vrijheid van vrouwen, acceptatie van homoseksuelen, vrijheid van seksualiteit en de vrijheid op godslastering. Revolutionair socialisten verdedigen van rechten van moslims, maar zullen altijd kritisch blijven over de Koran en diens reactionaire dogma's. Daarom vindt Revolutionair Socialistische Media dat samenwerking tussen islamieten en socialisten niet mogelijk is. Wel kunnen moslim arbeiders en niet-moslim arbeiders samen strijden voor hun rechten, tegen hun gemeenschappelijk vijanden. Dat zijn zowel de kapitalisten als de religieuze instituten!  

Arbeiders in het westen moeten de moslims niet zien als vreemdelingen. Elke arbeider is hetzelfde, hij/zij moet diens arbeid verkopen voor een loontje om van te leven. Dit is wat alle arbeiders vereent en boven diens religie of nationaliteit staat. Daarom pleiten wij voor eenheid der arbeidersklasse, tegen radicaal rechtse types zoals Wilders, Le Pen, Trump en anderen die ons willen verdelen!De angst voor de islam is enorm toegenomen sinds
de aanslagen in Parijs en de komst van Syrische vluchtelingen!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme