PVV manifestatie met fascisten en rechtse nationalisten

Op 21 september waren drie demonstraties in Amsterdam. Een demonstratie tegen de bezuinigingen, een demonstratie tegen racisme en bezuinigingen en helaas een PVV manifestatie. De rechts nationalistische; Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders deed niet mee met de grotere demonstratie, die min of meer geleid werd door de Sociaaldemocratische Partij van Emile Roemer. Bij de demonstratie tegen de bezuinigingen van het kabinet Mark Rutte 2, waren ongeveer 3.000 mensen op af gekomen. Wilders en zijn PVV wisten 1.500 mensen op te trommelen, waaronder ook racisten en rechtse nationalisten. Wilders heeft al extreem rechtse vrienden ( zoals Marine Le Pen en Filip Dewinter ), maar nu tolereert hij ook raszuivere fascisten op zijn manifestatie!

''Eigen volk eerst'' was te lezen op een spandoek die rechtse nationalisten hadden gemaakt. De afkeer tegen buitenlanders is een belangrijk onderdeel van de nationalistische ideologie. Geert Wilders past daar perfect in met zijn afkeer van Roemeense en Bulgaarse arbeiders, die het recht hebben om hier te komen werken. Natuurlijk is Wilders fel tegen de komst van deze Oost Europeanen, hij vreest dat deze arbeiders de banen ''inpikken'' van de ''Nederlandse'' arbeider. Ondertussen steunt de PVV wel het systeem dat verantwoordelijk is voor de uitbuiting van arbeiders!


Bij de PVV demonstratie tegen het kabinet Rutte 2, waren ook de prinsenvlaggen te zien. Deze vlag is heel populair bij extreem rechtse groeperingen. Vooral omdat de prinsenvlag gebruikt werd door de Nationaal Socialistische Beweging van Anton Mussert in de tweede wereld oorlog. De kleuren Oranje, Wit, Blauw symboliseren ook de Republiek der Zeven Provinciën, het tijdperk van Michiel de Ruiter. Zes prinsenvlaggen waren te zien bij de PVV demonstratie!


Dat Geert Wilders geen moeite heeft met deze vlag, blijkt wel uit het feit dat de prinsenvlag ook in de kantoren van de PVV te zien was. Als trotse nationalisten hadden enkele tweede kamer leden van de PVV, besloten om de prinsenvlag op te handen voor de ramen van hun kantoren. Dit leidde tot media aandacht, waarna de vlaggen verwijderd werden. Dat ze nu weer te zien waren op de PVV demonstratie, bewijst dat de Wilders bende sympathiseert met de vlag van Groot Nederland, zoals veel nationalisten doen!


Onder de 1.500 aanwezigen waren leden van de Nederlandse Volks Unie ( partijtje van clown Constant Kusters ) en de Nationalistische Volks Beweging ( mini-NSB ). Tevens waren er de fascistische actiegroepen Voorpost en Zwart Front en meerdere neo-nazi’s van het gewelddadige Blood and Honour Nederland aanwezig. Natuurlijk waren de meeste aanwezigen geen nazi's of radicale nationalisten. Maar veel PVV stemmers delen de overtuigingen van extreem rechts. Vooral het idee van ''eigen volk eerst'' is heel populair. Zeker omdat bij het PVV stemvee de gedachten heerst, dat de overheid alleen maar bezig is om ''buitenlanders'' te helpen. Onterecht denken ze dat de ''linkse'' overheid, alleen geld en moeite doet voor de niet-blanke Nederlander. Dit beeld zien we terug in landen waar het kapitalisme voor ellende zorgt. Extreem rechtse groeperingen weten misbruik te maken van de economische crisis om buitenlanders de schuld te geven. In Hongarije krijgen de Roma's de schuld, in Frankrijk zijn het de moslims, net als hier in Nederland!


Als Geert Wilders zo fel tegen het fascisme is, waarom laat hij dan extreem rechts tuig toe op zijn demonstratie. Waarom hielden de PVV'ers dit tuig niet weg van hun manifestatie? Waarom mochten de fascisten spandoeken ophangen met de woorden; ''EIGEN VOLK EERST'' Wij revolutionair socialisten weten wel waarom. Omdat Wilders sympathie heeft voor partijen zoals Jobbik in Hongarije, Front National in Frankrijk en het Vlaams Belang in Vlaanderen. De PVV is geen fascistische partij, maar hun overtuigingen neigen wel sterk naar het rechtse nationalisme!


De Anti Fascistische Actie ( AFA ) sloot een artikel over extreem rechts bij de PVV af met de woorden; ''Waar elders in de Nederlandse samenleving geen tolerantie voor mensen die een Hitlergroet uitbrengen bestaat; Waar elders geen instemming voor het openlijk dragen van nazistische symbolen bestaat; Waar elders geen aanmoediging voor het tonen van extreemrechtse spandoeken bestaat, bestaat dit allemaal wel op deze PVV manifestatie. Niemand, zowel de politie, andere demonstranten en de PVV beveiliging vond het nodig bij deze excessen in te grijpen!'' 


Extreem rechts tuig van de NVU bij de PVV demonstratie! 

Socialistische Partij geeft zelf toe; ''we zijn sociaal democratisch''

De Socialistische Partij geeft het toe, althans dat doet medewerker Meltem Okcu van het landelijke partij secretariaat. Revolutionair Socialistische Media heeft nu het bewijs van de SP zelf. Natuurlijk komt dit niet als een verassing, al jaren is de SP bezig om haar socialistische principes opzij te zetten voor klassieke sociaal democratische taal. Dat mevrouw Meltem Okcu geen idee heeft wat socialisme inhoudt blijkt wel uit haar reactie op de brief die Jorein Versteege, naar de SP stuurde! 

USP-RSM publiceert hier de brief en de reactie van de SP ( Meltem Okcu )


Aan de Socialistische Partij,


Ik weet niet of ik jullie nog socialistische partij moet noemen. Want jullie gedrag is niet bepaald socialistisch geweest de laatste jaren. Wikipedia heeft jullie terecht al een sociaal democratische partij genoemd. Ideologisch zijn jullie nauwelijks meer socialistisch, over een raden-democratie hoor ik nooit wat, laat staan de nationalisatie van de productiemiddelen!


Mijn waarschuwing aan de SP is heel serieus. De SP is aan het verrechtsen. Net als de Partij van de Arbeid en GroenLinks heeft de SP het kapitalisme aanvaard. Dit is onacceptabel voor alle socialisten om te doen. Capituleren voor het kapitalisme, een trend die na 1990 bij veel socialisten opdook. De sociaal democraten gingen veel verder dan capituleerde, zij gingen over tot collaboratie met de kapitalisten en hun politici. We zien die collaboratie terug in het huidige kabinet, waar PvdA doodleuk, 24 miljard euro bezuinigt op de werkende klasse!


Wat de sociaal democratie de laatste 23 jaar gedaan heeft is verraad. Maar niet alleen de sociaal democratie heeft het linkse gedachtegoed verraden. Ook voormalige stalinistische partijen ( waaronder de SP ) hebben zich bekeerd tot het kapitalistische gedachtegoed. Een mooi voorbeeld is de Socialistische Linkse Partij in Noorwegen, het rolmodel van de SP. Hoe trots was Jan Marijnissen op deze bende klassen-verraders! De SV in Noorwegen won ooit 12,5% van de stemmen in het jaar 2001. Linkse stemmers hoopte op een sterke socialistische oppositie tegen de neoliberale Arbeidspartij ( Noorse PvdA ). Maar wat deed de SV vlak voor de verkiezingen in 2005? Ze gingen in een coalitie met de sociaal democraten en werden deel van de kapitalistische regering. De partij verloor hierdoor al stemmen in 2005 en 2009, maar de genadeklap kwam dit jaar. Van de 12,5% in 2001, naar 4,1% in 2013. Allemaal omdat de SV steun verleende aan de neoliberale Noorse overheid, die bestond uit de Arbeidspartij , de Socialistische Linkse Partij en de Centrum Partij ( agrarische democraten ).


Maar dit is precies wat de Nederlandse SP ook wil. Compromissen sluiten met de PvdA, CDA en misschien zelfs het neoliberale D66. De partij is veel te gericht op compromissen met de partijen van het neoliberalisme. Compromissen mogen alleen gemaakt worden met socialistisch gezinde partijen. Aangezien die er niet zijn, moet de SP geen compromisbeleid voeren. Socialisten en liberalen is verraad aan idealen, zegt men. Dat blijkt maar weer eens goed met VVD en PvdA!


In de peilingen staat de SP ook niet veel beter. Het is de rechts populistische PVV die de stemmers weet te winnen. Allemaal omdat Roemer en de partij veel te gericht zijn op parlementarisme. Waar is dat activisme van de SP gebleven? Vergaan vermoedelijk toen de partij een brave parlementaire partij werd. Wat Nederland nodig heeft is geen tweede sociaal democratische partij. Wat Nederland nodig heeft is geen SP die in een kapitalistische overheid komt. Wij hebben een socialistische partij nodig die opkomt voor de werkende klasse!


Ik hoop dat de verkiezingsnederlaag van jullie rolmodel in Noorwegen een wake-up call is. De huidige sociaal democratische koers van compromissen met het kapitalisme zal jullie geen steun opleveren. Net als de SV zal men de SP gaan zien als deel van het verrotte parlementair democratische stelsel. Mochten jullie ooit lid worden van een kapitalistische regering, dan stem ik niet meer SP!


Een socialistische waarschuwing,


Van Jorein Versteege


Revolutionair Socialistische Media 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hier de reactie van Meltem Okcu van de SP,


Geachte heer Versteege,


Dank voor uw e-mail. De SP heeft een sociaal democratisch programma 

waarbij we uitgaan van een mix van overheid en markt. Dat is geen 
verraad aan het linkse gedachtegoed. Bij het denken en doen staan binnen 
de SP drie begrippen centraal. Aan de hand van deze drie begrippen 
bepalen we wat we voorstellen of steunen, en wat we afwijzen en bestrijden.

De overheid kan mensen niet gelukkig maken, maar ze kan wel de 

omstandigheden zo maken dat mensen met een maximale kans op succes dat 
geluk kunnen bevorderen. Menselijke waardigheid veronderstelt een 
menswaardig bestaan, om te beginnen bestaanszekerheid. Maar het betekent 
bijvoorbeeld ook: recht op vrije meningsuiting, recht op democratie, 
recht op werk, recht op zorg en onderwijs, en recht op een bejegening 
die blijk geeft van respect.

Een beschaafde samenleving vereist de fundamentele erkenning dat alle 

mensen gelijkwaardig zijn. De een is nooit méér dan de ander. Willen we 
iedereen op deze manier bejegenen dan vereist dat de aanwezigheid van 
brede tolerantie in de hele samenleving, en de afwezigheid van enerzijds 
elke vorm van discriminatie en achterstelling en anderzijds de 
ongemotiveerde bevoordeling van sommigen.

Als we stellen dat iedereen gelijkwaardig is, zeggen we tevens dat de 

mensen niet gelijk zijn. De mogelijkheden en omstandigheden van de een 
zijn immers altijd anders dan die van een ander. Daarom moeten we de 
solidariteit tussen mensen organiseren, zodat we waar nodig elkaar 
helpen en voor elkaar zorgen en ieder mens daadwerkelijk een eerlijke 
kans geven bij het streven naar een gelukkig leven.

Nederland is een mooi land, met geweldige mogelijkheden. En volop kansen 

voor een mooie toekomst. Toch maken veel mensen zich grote zorgen. Over 
hun baan, over de toekomst van hun kinderen. Zorgen over de samenleving 
waarin we leven en hoe we omgaan met elkaar. De economische crisis heeft 
veel onzekerheid gebracht. De afgelopen jaren hebben veel mensen het 
vertrouwen verloren. In bestuurders en bankiers, politici en managers — 
en in elkaar. De rechtse politiek van ‘meer markt en eigen 
verantwoordelijkheid’ heeft de economie in zwaar weer gebracht, de 
sociale zekerheid uitgehold en de tweedeling in ons land vergroot. 
Egoïsme en zelfverrijking worden beloond, omkijken naar een ander en 
zorgen voor elkaar worden steeds moeilijker gemaakt. Dat bedreigt de 
samenhang in onze samenleving.

De huidige crisis is geen natuurramp, maar het gevolg van politieke 

keuzes. Van bange politici, die geen verantwoordelijkheid durfden te 
nemen en hoopten dat de markt voor hen alle problemen zou oplossen. Ons 
rijke land is door onverantwoord gedrag van bankiers, beleggers en 
bestuurders in grote problemen gekomen. Mensen met de minste schuld aan 
de crisis dreigen nu de rekening te moeten betalen. Werknemers en kleine 
zelfstandigen, jongeren en studenten, ouderen en zieken. Zij leveren in, 
terwijl degenen die de economie lieten ontsporen grotendeels buiten 
schot blijven. Zij gunnen elkaar belachelijke salarissen, bizarre 
bonussen en woekerwinsten, terwijl burgers niet eens meer weten of hun 
geld nog wel veilig is, hun baan blijft bestaan en er straks nog 
pensioen voor hen is. Om al deze redenen blijft de SP zich inzetten voor 
een sociaal Nederland.

Met vriendelijke groet,


Meltem Okcu

Medewerkster SP landelijk secretariaat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Haar woorden zijn klassiek sociaal democratisch en blijven beperkt tot een sociaal kapitalistisch Nederland. In de woorden van de SP wil men gewoon terug naar de tijden van de sociale markt economie met een grotere rol voor de overheid en minder markt. Dat Meltem Okcu geen flauw idee heeft wat socialisme inhoudt blijkt uit haar antwoorden. Ze denkt binnen de limieten van haar sociaal democratische ideologie. Dit bewijst ook dat de SP niet aan socialistische scholing doet. Want als de SP dat echt gedaan zou hebben dan wisten alle SP leden wat socialisme inhield. 


Hiermee neemt Revolutionair Socialistische Media het besluit dat de Socialistische Partij vanaf nu ''Sociaaldemocratische'' Partij genoemd wordt. Dit doen we uit protest tegen de sociaal democratische opvattingen van deze partij. Laat de partij zich maar snel hernoemen, want deze linkse sociaal democraten zijn absoluut geen socialisten!

Een nieuw partijlogo voor de ''Sociaaldemocratische'' Partij!

Wouter Bos is verbaast over rechtse PvdA

Wouter Bos, de voormalige leider van de PvdA is verbaast over het feit dat zijn partij, de ''participatie'' maatschappij van Mark Rutte steunt. Volgens het kabinet Mark Rutte 2 moet Nederland geen verzorgingsstaat worden maar een ''participatie'' maatschappij. Mensen moeten allemaal participeren, wie dat niet kan heeft pech gehad. De neoliberale logica hierachter is duidelijk. Maar dat een neoliberaal zoals Wouter Bos daarvan schrikt is toch wel echt hypocriet. Het was Wouter Bos die het roer van Wim Kok min of meer overnam nadat Ad Melkert, voor veel imagoschande had gezorgd na de moord op Pim Fortuyn! 

Nederland wordt geen klassieke verzorgingsstaat, zei koning Willem Alexander. Dat is al 23 jaar duidelijk. De sociaal democratische verzorgingsstaat is al sinds de jaren 90 aan het afsterven. Maar dit werd nooit zo direct gezegd door de politiek. Natuurlijk wouden de liberalen de verzorgingsstaat al vanaf de jaren 60 vernietigen. De VVD was altijd fel tegen de sociale zekerheid, die de PvdA toen invoerde. Premier Joop Den Uyl werd in de jaren 70, zelfs ''Sinterklaas in persoon'' genoemd door VVD icoon Hans Wiegel! 

In de neoliberale ''participatie'' maatschappij moet iedereen meedoen. Kun je niet voldoen aan de eisen van de ''participatie'' maatschappij, dan moet je met heel weinig geld rondkomen. Uitkeringen moeten superlaag zijn om mensen te dwingen om ieder werk te aanvaarden. Als ze geen werk vinden moeten ze maar dwangarbeid verrichten. 20 tot 30 uur per week werken voor je bijstanduitkering van net € 628,68 per maand. Vaak moet je dan werk doen dat eerder gedaan werd door mensen in loondienst. Die verdiende dan minimumloon en net 400 euro meer. Zo werken neoliberale gemeentes!

De propaganda schildert alles heel rooskleurig. In de ''participatie'' maatschappij zou iedereen de kans hebben om mee te draaien zeggen ze. In deze maatschappij zal iedereen de kans krijgen op werk en welvaart. Maar als je de kans niet grijpt of niet kunt grijpen, dan moet je maar met minder leven. Iedereen moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen leven, de staat is er niet om je te helpen. Klassieke liberale taal en dat van een kabinet waar een sociaal democratische partij in zit! 

Wouter Bos is een neoliberaal, maar blijkbaar gelooft hij nog steeds in de principes van de sociaal democratie. De sociaal democratie van Wouter Bos moet wel heel verwaterd zijn. Want sociaal was Wouter Bos niet bepaald toen hij samen met Jan Peter Balkenende een kabinet vormde in 2006. Het is maar goed dat toenmalig SP leider; Jan Marijnissen geen deel werd van dat kabinet. Want het zou de SP geen goed gedaan hebben!

''Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving'' dat waren de woorden van de koning. Hij laat duidelijk zien waar de ware aard van dit kabinet ligt. Weer heeft de Nederlandse sociaal democratie zich laten spannen voor de voeten van het neoliberale kapitalisme. Dat is niet vreemd want in vergelijking met vroeger, doet de sociaal democratie nauwelijks moeite voor linkse en progressieve politiek. De Partij van de Arbeid is een kapitalistische partij en zal de bourgeoisie en de markten trouw dienen. Dat is al het geval sinds 1945 en meer dan ooit het geval, sinds de totale verrechtsing van de sociaal democratie eind jaren 80!

Wat moet nu gedaan worden tegen dit neoliberale kabinet? Arbeiders in Nederland moeten massaal in verzet komen. Op zaterdag 21 september is er een grote demonstratie tegen de bezuinigingen in Amsterdam. Iedereen die in de hoofdstad en omgeving woont, wordt aangeraden om mee te doen. Hoe meer mensen, hoe sterker het verzet tegen dit asociale kabinet. Revolutionair socialisten roepen alle arbeiders, jongeren en ouderen op om mee te doen met die demonstratie. Laat zien dat wij kosten van de crisis niet willen betalen. 24 miljard euro, dat is 18 miljard + 6 miljard extra die de regering wil roven. Ondertussen geeft diezelfde regering 4 miljard euro uit aan; 37 nieuwe Joint Strike Fighters. Inderdaad, de VVD en PvdA zijn het ook eens geworden over de JSF. Het internationale kapitalisme heeft gevechtsvliegtuigen nodig en dus doet Nederland braaf was Jan Peter Balkende al beloofde aan de oorlogsmisdadiger; George W Bush! 

Ondertussen verliezen meer en meer mensen hun baan. 600.000 werkelozen zullen erbij komen. Meer dan 2.000 banen bij defensie verdwijnen. De neoliberale overheid heeft wel 4 miljard euro voor 37 JSF toestellen, maar geen geld om 2.000 banen te behouden. Het heeft niets te maken met wel of geen geld, dit zijn pure politieke besluiten. Er is genoeg geld, men moet het alleen maar halen waar het ligt. Bij de rijken, bij de banken, bij de grote bedrijven die nauwelijks belasting betalen. Revolutionair socialisten bieden ook oplossingen! 

Onze alternatieven zijn bijvoorbeeld;

• De invoering van een vermogensbelasting van 3 % op de 10 procent meest vermogenden levert jaarlijks 21 miljard euro op. 

• Van de grootste 20 bedrijven betalen er 15 geen cent vennootschapsbelasting. Als Nederlandse multinationals de reguliere 25,5 % vennootschapsbelating zouden betalen, levert dat jaarlijks 16 miljard op. 

• Het gelijk stoppen met de JSF en de 'politiemissie' in Kunduz levert 7,5 miljard op. 

• Door de hypotheekrenteaftrek voor een hypotheek boven de 350.000 af te schaffen en te beperken tot maximaal 42 % aftrek, wordt jaarlijks 7 miljard euro binnengehaald. 

• De invoering van twee extra belastingschijven van 62 % en 72 % over een inkomen van 100.000 en respectievelijk 180.000 euro brengt naar schatting 1 miljard per jaar op. 

• Het invoeren van een belasting op flitskapitaal – de duizenden miljarden waarmee er op de beurzen gegokt wordt – levert enkele miljarden op (maar liefst 57 miljard in de hele EU). En dat bij een tarief van slechts 0,1 procent. Bovendien zorgt dit ervoor dat de gokkers de economie minder makkelijk destabiliseren. 

• In heel Nederland staat 7 miljoen vierkante meter aan kantoren leeg en deskundigen voorspellen dat deze leegstand binnen vijf jaar zal uitgroeien naar ruim 10 miljoen vierkante meter. Veel kantooreigenaren houden lege kantoren in hun boekhouding omdat kantoren een hogere waarde hebben dan woningen. Door ze te dwingen om deze kantoren om te bouwen tot woningen en studentenkamers kan de woningnood worden bestreden en ontstaan er duizenden nieuwe banen. 

• Veel huizen en gebouwen in Nederland zijn niet geïsoleerd. Door deze te isoleren kunnen we het energieverbruik terugdringen en duizenden groene banen creëren!

Dit zijn slechts alternatieven hoe we aan geld komen. Maar op lange termijn is het noodzakelijk dat het kapitalisme vervangen wordt door democratisch socialisme. Dat betekend de nationalisatie van de productie middelen en de top grootste bedrijven die onze economie domineren. De monarchie moet vervangen worden door een socialistische raden-republiek waarin democratische arbeiders-raden het voor het zeggen hebben. De genationaliseerde bedrijven moeten dan onder arbeiders-zelfbestuur geplaatst worden!

Wouter Bos is blijkbaar geschrokken van de neoliberale PvdA. Heeft hij dan niet gemerkt dat hij samen met het CDA ook stond voor het zuur? In ieder geval beloofde Balkenende dat er na het zuur ook zoet zou komen. Maar dat was in 2006 en na zeven jaar is er alleen maar meer ellende bij gekomen. We moeten inzien dat een stem op de PvdA, niet zal leider tot een socialer en sterker Nederland. Ook de PvdA steunt de dictatuur van de markten. Het is de hebzucht en drang naar snelle winsten, die geleid hebben tot deze asociale bezuinigingen. Wij arbeiders moeten dit niet pikken. Het zou prachtig zijn als alle Amsterdammers en Nederlanders uit de omgeving van de hoofdstad, op 21 september laten zien dat ze fel tegen dit kabinet zijn!De propaganda van de PvdA is links
Haar politiek is echter rechts!

Werkelozen en ouderen het zwaarst geraakt!

Mensen met een uitkering en ouderen worden het zwaarst geraakt. De neoliberale plannen voor de komende jaren worden vandaag gepresenteerd. Willem Alexander heeft de eer om de aanvallen van de twee neoliberale regeringspartijen te verkondigen. Anders dan veel werkelozen en ouderen, hoeft de monarch zich geen zorgen te maken. Hij en zijn gezin leven van een zeer royaal inkomen en zullen niet snel in financiële problemen komen. Hoe anders is dat voor mensen die geen werk hebben of ouderen die na jaren van hard werken, het met minder pension moeten doen!

De meerderheid van alle Nederlanders wil dit kabinet niet. Ze willen die extra zes miljard bezuinigingen niet. In totaal wil het kabinet 24 miljard euro bezuinigen, dat geld halen ze voornamelijk bij de werkende klasse. Want de belastingen gaan omhoog. Producten worden duurder, dat hebben we al gemerkt. Het BTW tarief is van 19% naar 21% gegaan!

Mensen zonder werk moeten gestraft worden vindt de VVD en PvdA. Het is toch hun schuld dat ze geen werk vinden? Om werkelozen te dwingen om te gaan werken wordt een wachttijd ingevoerd. Wie een bijstanduitkering wil aanvragen moet eerst vier weken kunnen aantonen dat hij/zij opzoek is naar werk. Dat is dus een maand zonder inkomen. Bovendien moeten bijstandsgerechtigden sinds kort een ‘maatschappelijke tegenprestatie’ leveren in ruil voor hun uitkering. Uit onderzoek door de FNV onder bijstandsgerechtigden blijkt dat de helft die een tegenprestatie moest verrichten, dat deed op plekken die eerst werden ingevuld door betaalde krachten.

Daarmee is deze regel niet alleen een vorm van dwangarbeid, maar ook een aanval op de rest van de arbeidersklasse. Steeds meer banen in de zorg, het onderhoud van groen en de postbezorging verdwijnen. Zo verloor een 53-jarige Hagenaar die jaar geleden zijn baan als straatveger. Hij moet nu als tegenprestatie voor zijn uitkering hetzelfde werk doen. De uitkering die hij voor dit werk krijgt ligt 400 euro lager dan zijn oude loon!


Werkelozen worden in veel gemeentes gedwongen om dwangarbeid te verrichten. In sommige gemeentes moet een geheel gezin ( vier mensen ) zonder werk, dwangarbeid verrichten voor nog geen 1400 euro bruto in de maand. Of het nu participatiebanen, terugkeerbanen, opstapbanen of Workfast heet, het principe is overal hetzelfde: werken onder het minimumloon zonder cao!

De logica achter deze aanvallen op werkelozen is duidelijk. Men wil mensen straffen omdat ze geen werk hebben. Neoliberalen willen dat de overheid weinig tot geen geld uitgeeft aan uitkeringen. Aan de andere kant zijn mensen in de bijstand juist bijzonder goedkoop en dus makkelijk uit te buiten. Dwangarbeid komt voor in Nederland. Mensen die vaak 20 tot 30 uur per week werken voor nog geen 800 euro. Dit systeem hebben wij Nederlanders van de Amerikanen overgenomen. Ook de neoliberaal Barack Obama wil mensen die geen vast werk hebben gebruiken voor dwangarbeid. In de Verenigde Staten van Amerika leven 20% van alle Amerikanen in armoede. Dat is alleen de armoede klassen en niet de laag loon klasse. Als al 20% van de Amerikanen in armoede leeft, dan moet het percentage laag loon arbeiders nog hoger liggen. Sommige bronnen zeggen dat 50% van alle Amerikaanse gezinnen moet rondkomen met een inkomen dat lager is dan 20.000 dollar ( 15.000 euro ) per jaar! 

Een andere groep die geraakt wordt zijn de WAJONG'eren. De jong gehandicapten in Nederland worden nu verplicht om werk te zoeken. Maar voor de meesten is een reguliere baan geen optie. Jongeren met een arbeidshandicap kunnen niet meer draaien in de hectische arbeidsmarkt. Ze bezitten niet de netwerken en de sociale vaardigheden om te concurreren met hun ''normale'' mede-arbeiders. De arbeidsmarkt eist tegenwoordig dat je 40 uur moet kunnen werken, dat je sterke sociale vaardigheden bezit en dat je netwerken hebt opgebouwd. Kun je niet voldoen aan die eisen, dan is de kans op een baan erg klein!

Dat VVD'ers geen empathie voelen voor jongeren met een arbeidshandicap bleek toen Mark Rutte ( VVD ) en Diederik Samsom ( PvdA ) een bezoek brachten aan een sociale werkplaats. Samsom was positief, maar Rutte zei dat de meeste jongeren bij de sociale werkplaats gewoon konden werken. Hier komt de ware aard van een neoliberaal boven water. Ze zien jongeren werken in een sociale werkplaats en gaan er dan vanuit, dat dit ook mogelijk is op de arbeidsmarkt. Terwijl dit juist niet het geval is. Een sociale werkplaats is beschermd en eist niet van jongeren wat de markt economie wel eist!

Ook arbeidsgehandicapten worden aangepakt. Zo’n 230.000 jonge gehandicapten die momenteel de Wajong-uitkering ontvangen zullen herkeurd worden. Deze groep valt vanaf 2015 onder de Participatie-wet, die de bijstand, de sociale werkplaatsen en de WAJONG samenvoegt. Door deze wet moet deze groep gedwongen aan de slag, maar heeft vrijwel alleen kans op tijdelijk, eentonig en onderbetaald werk. Bij de Gelderse zorginstelling Diafaan moeten WAJONG'eren thuiszorgwerkzaamheden voor ouderen gaan doen!

De afkeer van dit neoliberale kabinet is duidelijk. VVD en PvdA verliezen enorm in de peilingen. Helaas wint de SP de stemmen niet. Het is de rechts populistische PVV die dat doet. Rechts wint omdat links zwak is. Politiek links staat bijzonder zwak in Nederland. PvdA en GroenLinks steunen het kapitalisme en ook de SP is principieel niet meer tegen de markt economie. Rechts is juist wel sterk, die hebben VVD, PVV, CDA en zelfs D66 om keiharde neoliberale politiek te voeren. Mocht dat niet voldoende zijn dan zal kapitalistisch links ( PvdA, GroenLinks en helaas ook SP ) hun wel helpen. De SP heeft aangegeven in een centrum-links kabinet met PvdA, CDA en D66 te willen zitten. We weten wat gebeurde met de Socialistische Linkse Partij in Noorwegen, die door regeringsdeelname onder het kapitalisme bijna al haar steun onder de arbeidersklasse verloor!

Er is een stemming van massale weerstand tegen de bezuinigingen. Niemand gelooft er nog in dat het mes er even in moet en dat het dan beter gaat. Iedereen kent in zijn vrienden en kennissenkring wel mensen die worden getroffen door werkloosheid en armoede, waaronder ook 350.000 kinderen. Dit kabinet loopt op zijn laatste benen en heeft de steun in de samenleving verloren. Maar zonder strijd geen oplossingen! Revolutionair socialisten staan voor het volgende alternatief:


  • Bestrijdt alle bezuinigingen en privatiseringen;
  • Weg met de bezuinigingen op de pensioenen en de AOW, 65 blijft 65;
  • Compenseer de prijsstijgingen in de lonen, uitkeringen en pensioenen;
  • Geen afbraak van de WW. Verdeel het werk, voor een werkweek van 32 uur met behoud van loon;
  • Nee tegen de JSF;
  • Nee tegen de nullijn in de publieke sector;
  • Vaste banen voor de thuiszorg;
  • Een FNV-campagne voor actie en een algemene staking van 24 uur, mobiliseer het massale potentieel van de vakbeweging;
  • De SP moet de arbeiders en de mensen die lijden onder de bezuinigingen vertegenwoordigen en een strijdbaar politiek alternatief bieden voor de bezuinigingspartijen;
  • Voor een socialistisch alternatief voor de bezuinigingen en het kapitalisme, met een democratisch socialistisch plan voor de productie gebaseerd op de belangen van de overweldigende meerderheid van de mensen en niet die van een kleine superrijke elite.


Het rolmodel van de SP in Noorwegen!

Voor SP leider Jan Marijnissen was de Noorse; Socialistische Linkse Partij ( SV ) een rolmodel. Deze gematigde socialistische partij is deel van de ''Rood Groene'' Coalitie, een politieke alliantie rond de neoliberale sociaal democraten en agrarische democraten. De SV en de Socialistische Partij in Nederland zijn broederpartijen. Beidden behoren tot het reformistische socialistische kamp. Wat Jan Marijnissen in 2006 niet kon bereiken, lukte in Noorwegen wel. De SV kwam in een ( neoliberale ) sociaal democratische regering en droeg ''verantwoordelijkheid'' voor diens asociale beleid!

Op 9 september, gaan de Noren weer naar de stembus. De centrumlinkse regering krijgt het zwaar, want de rechtse oppositie heeft met anti-immigratie ( anti-islamistische ) propaganda veel steun gewonnen. Kapitalistisch links draagt al sinds 2005 verantwoordelijkheid voor neoliberale aanvallen op de levensstandaard van de Noorse arbeiders. Sinds de ondergang van het stalinisme, is ook de Scandinavische sociaal democratie flink verrechtst. Maar niet alleen de sociaal democraten zijn rechtser gaan denken, ook de gematigde socialisten van de Socialistische Linkse Partij ( Sosialistisk Venstreparti ) zijn meegegaan! 

De SV won in 2001 bijna 316,397 stemmen, dat was 12,5% van het totale electoraat. Maar vlak voor de verkiezingen in 2005 koos de SV voor een coalitie en regeringsdeelname onder de vlag van de Arbeidspartij, de Noorse sociaal democraten. Jan Marijnissen was supertrots op de Noorse SV. Hoe graag had hij in de regering gezeten met PvdA en CDA. In tegenstelling tot wat de kranten beweerde in Nederland, wou Marijnissen best meeregeren met Wouter Bos ( PvdA ) en Jan Peter Balkenende ( CDA ). Maar de sociaal democraten en christen democraten vonden de SP niet compromisbereid genoeg!

Echter de SV ging iets doen waar de linkse stemmer niet voor gestemd had. De gematigde socialisten gingen een coalitie aan met de neoliberale Arbeidspartij. Deze ''Rood Groene'' Coalitie werd gevormd net voor de verkiezingen van 2005. Echter de linkse stemmer wou helemaal geen coalitie met neoliberalen. Woedend over dit verraad aan de socialistische principes van de SV, lieten meer dan 83,426 stemmers ( ongeveer 4% van hun stemmers uit 2001 ) de partij in de steek! 

Dankzij de winst van de Arbeidspartij kon de Rood Groene Coalitie, de regering vormen. In plaats van te pleiten voor socialisme, bleef de SV steun geven aan een kapitalistisch Noorwegen. Bij de verkiezingen in 2009 ging het bergafwaarts voor de gematigde socialisten. De socialistische stemmer bleef of thuis of stemde op de kleine Rode Partij. Toch wisten de sociaal democraten wat stemmers weg te halen bij de gematigde socialisten. Vermoedelijk was een deel van de SV stemmers in 2001, eerder sociaal democratisch dan socialistisch van aard. De Arbeidspartij won de verkiezingen en kon met de verzwakte SV en de agrarische democraten in de regering blijven!

Het verraad van de SV aan socialistische principes is nergens zo duidelijk als in hun oorlogsbeleid. Voordat ze deel werden van de ''Rood Groene'' Coalitie, was de SV fel tegen elke oorlog waarin Noorse soldaten zich bevonden. De partij protesteerde tegen de oorlogen die door Amerika gevoerd werden. Mede hierdoor won de partij ook 12,5% van de stemmen in 2001. Maar zodra ze lid werden van de kapitalistische regering, liet de Socialistische Linkse Partij haar radicale anti-oorloglijn vallen. Opeens steunde de partij de oorlogen van de Noorse regering. Dit leidden tot veel woede onder de socialistische SV leden, die fel protesteerde tegen het besluit om de oorlog in Afghanistan te steunen. Maar hun protest sloeg op dove oren. Het gematigde partijbestuur bleef de Noorse regering steunen en al diens oorlogsplannen!

Op het gebied van immigratie is de SV veel te vrijgevend. Zo wou de partijleiding het verbod opheffen voor het dragen van een hijab ( bij islamistische vrouwen ) en tulband ( bij hindostaanse mannen ) bij de politie. Dit zorgde voor veel tegenstand want veel Noren willen geen religieuze symbolen zien bij overheidsdiensten. Ook bleek dat veel SV partijleden behoorde tot een intellectuele elite en liever niet in wijken woonde met veel buitenlanders. Dit terwijl de partijtop juist een felle voorstander is van de multiculturele samenleving. Men bekritiseerde ook de zwakke houding van de SV tegenover het radicale islamisme!

In Noorwegen hebben de gematigde socialisten ( waartoe ook de Nederlandse SP behoort ) aangetoond waartoe ze in staat zijn. Ook Jan Marijnissen wou deel worden van een kapitalistische overheid. De Noorse linkse stemmer weet nu wat de SV gedaan heeft. Het zal de SP niet goed doen mochten ze ooit in een kapitalistische regering komen. Zelfs nu de PvdA in de peilingen daalt is het niet de SP die dat gat vult. De Socialistische Partij blijft vast zitten in haar sociaal democratische opvattingen, die nauwelijks nog socialistisch klinken. Gematigdheid en compromisbereidheid, dat zien we bij de Nederlandse SP en bij Noorse SV. Hiermee bereik je geen socialisme, hiermee verraad je alles waar socialisten voor horen te staan! 

We zullen zien hoeveel linkse Noren er nog op de SV stemmen. Het zal ons revolutionair socialisten niets verbazen als de partij minder dan 4% wint. In 2009 bleef de SV zitten met nog maar 6,5% van de stemmen. Vergelijk dat met 12,5% die ze in 2001 wonnen, voordat ze kapitalistische regeringsverantwoordelijkheid droegen. Socialisten moeten geen verantwoordelijkheid nemen voor kapitalistische politiek. Wij staan niet voor het kapitalisme, maar voor het socialisme en de macht van de arbeidersklasse. Maar dat hebben de Noorse gematigde socialisten vergeten. Ook bij de Nederlandse SP is het socialisme meer een echo uit het verleden!

Update van 10-09-2013: De centrumrechtse oppositie heeft inderdaad de verkiezingen gewonnen. De Arbeidspartij en haar ''Rood Groene'' Coalitie verloren flink. De Socialistische Linkse Partij kreeg 4,1% van de stemmen, dat zijn nog maar 114,987 mensen die SV stemde. Sinds 2001 heeft de partij dus 201,410 stemmen verloren, dankzij haar steun aan de neoliberale Arbeidspartij. De heersende klasse kan dik tevreden zijn. Hoe dan ook, zij winnen elke verkiezing. Of nu de ''Rood Groene'' Coalitie of de rechtse partijen aan de macht  komen!


Dit staat Emile Roemer en zijn 
Socialistische Partij ook te wachten!
Een waarschuwing 
van de Noorse stemmers aan de SP!


Wat was het resultaat van hun regeringsdeelname?
Sinds 2001 verliest de SV aan stemmers.
Noorwegen bleef kapitalistisch en nam zelfs
neoliberale dogma's van de rechtse oppositie over!

Tussen de PvdA van 1987 en de PvdA van 2013

In het jaar 1987 had de Partij van de Arbeid, 101.019 leden. Nu in het jaar 2013 zijn nog maar 55.564 van die 101.019 leden over. Belangrijke sociaal democraten hebben de PvdA in de loop der jaren verlaten. Een bekende PvdA'er was Jan Pronk, die het rechtse gedachtegoed van zijn partij niet meer kon aanzien. Er is echter ook een groot verschil tussen de Partij van de Arbeid in 1987 en de Partij van de Arbeid uit 2013. Eind jaren 80 begon de neoliberale transformatie van de PvdA in een volledige kapitalistische partij. Tot die tijd was de partij een burgerlijke arbeiderspartij geweest, met een kapitalistisch partijbestuur. Dat veranderde na de ondergang van het stalinisme en de opkomst van het neoliberalisme!

De sociaal democratie zat altijd al vast in een dilemma. Moest men samenwerken met het kapitalisme of juist pleiten voor het socialisme? Na de tweede wereld oorlog kozen de meeste sociaal democratische partijen voor hervormingen en compromissen met het kapitalisme. Hierdoor groeide de welvaart omdat de burgerlijke regeringen verplicht werden om de sociale zekerheid op te bouwen. Niet alle kapitalisten waren daar blij mee, vooral de liberalen waren fel tegen het idee van een welvaart's staat. Echter de christen democraten konden zich wel vinden in de sociale markt economie, die de sociaal democratie voorstelde. Omdat de sociale markt economie geen socialisme was, konden de christen democraten zich hier in vinden. De Partij van de Arbeid legde daarmee de basis voor de welvaart die Nederlanders begonnen te ervaren!


Maar hiervoor moest de partij ook grote idealen opofferen. Want het kapitalisme bleef bestaan en ook alle misstappen van de kapitalisten moest de PvdA accepteren en zo nodig steunen. In de klassenstrijd tussen arbeid en kapitaal waren de sociaal democraten vaak verplicht om de kant van de kapitalisten te kiezen om hun regeringspartners niet woedend te maken. De kapitalistische media brulde vaak genoeg dat de sociaal democratie ''verantwoordelijkheid'' moest tonen en zich sterk moest houden tegen dat ''opstandige tuig''. 


Tegenwoordig stemmen vooral de midden en hoog inkomens op de PvdA. Ongeveer 65% van het PvdA electoraat bestaat uit mensen met een modaal tot boven modaal inkomen. In de jaren 80 was dat echter anders. Toen stemde vooral de mensen met een laag inkomen of een uitkering op de PvdA, want dat was ook de groep waar de partij voor vocht. De liberalen noemde de sociaal democraten ook wel de ''partij van uitkeringen'' omdat men in de jaren 80 te snel mensen een uitkering gaf. Dit is op zijn minst gezegd zeer hypocriet want in de jaren 80 waren het juist de liberalen van de VVD, die aan de macht waren in Nederland. De Partij van de Arbeid kwam pas in 1989 weer in de regering, toen Wim Kok al begonnen was met de omzwaai naar rechts! 


Er was in de Partij van de Arbeid tot 1990 een felle strijd tussen de regeringsgezinde sociaal democraten en sociaal democraten die nog in het socialisme geloofde. De regeringsgezinden vonden dat de PvdA te links was en daardoor nauwelijks aan de macht kon komen. Dit is vooral te zien aan het feit dat de PvdA in geen enkel kabinet zat van 1977 tot 1989. Deze regeringsgezinden beweerde ook dat de socialistische principes uit de jaren 70, ''ouderwets'' en ''achtergesteld'' waren. Pas in het jaar 2005 zouden de laatste socialistische principes van de PvdA uit haar beginselmanifest verdwijnen. Daarmee nam de partij afscheid van het oude beginselprogramma van 1977, waarin de nationalisatie van belangrijke industrieën, banken en verzekeringsmaatschappijen werd bepleit. Het nieuwe 'beginselmanifest' spreekt van het recht op 'de zekerheid van een fatsoenlijk bestaan', waardoor iedereen 'volwaardig aan de samenleving kan deelnemen. Een hypocriet beginselmanifest aangezien de huidige PvdA, juist bezig is met het vernietigen van het recht op zekerheid en een fatsoenlijk bestaan!


Een ander groot verschil tussen de PvdA uit 1987 en de PvdA van 2013, is hun trouw aan het koninklijk huis. In de jaren 80 waren best nog wat PvdA'ers tegen de monarchie. Natuurlijk was de partijtop pro-monarchistisch, maar nog lang niet iedere PvdA'er was meteen 100% voor de monarchie. Nu is dat anders, de meeste leden van de Partij van de Arbeid steunen het koningshuis en de nieuwe monarch Willem Alexander! 


De Jonge Socialisten zijn de jongerengroep van de PvdA. In 2004 was deze jeugd groep nog democratisch socialistisch in plaats van sociaal democratisch. Dat was vooral te merken aan hun beginselen waarin ze spraken over een democratisch socialistisch visie. De JS zag zich als een democratisch socialistische jongeren orgnaisatie, op hun website in 2004 zeiden ze; 


''De Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid stellen zich tot doel het realiseren van een democratisch-socialistische samenleving. Hiermee willen wij mogelijk maken dat iedereen een menswaardig bestaan zal leiden, een bestaan dat leidt tot zelfontplooiing en levensgeluk voor ieder mens dat deel uitmaakt van deze samenleving. Hierbij laat de JS zich leiden door haar beginselen, onvervreemdbare waarden die als uitgangspunten dienen voor zowel de vorming van ideeën als het praktisch handelen, in de politieke sfeer maar ook daarbuiten. De JS onderscheidt daarbij acht basisbeginselen, waaruit al haar andere standpunten voortvloeien: democratie, duurzaamheid, gelijkwaardigheid, solidariteit, tolerantie, vrijheid, welvaart en welzijn. Wij nodigen eenieder die een dezer democratisch socialistische doelen voor ogen heeft en deze op democratische wijze willen behalen uit te helpen bij het realiseren hiervan''


Uit de beginselen van de JS in 2004


In 2013 zijn de democratisch socialistische principes vervangen door sociaal democratische principes. Nu zijn de JS een sociaal democratische jongerenorganisatie, die geen democratisch socialisme nastreeft maar de sociaal democratie. Ze schrijven op hun website anno 2013;


''Vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit, duurzaamheid zijn de beginselen van de JS. Het zijn de belangrijkste uitgangspunten om ons ideaal te verwezenlijken en staan daarom centraal in al onze standpunten. Ze vullen elkaar aan en vormen elkaars grenzen. Het evenwicht hiertussen is één van de belangrijkste uitdagingen voor progressieve politiek. Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven. We moeten mensen de middelen geven om zich te ontplooien en gebruik te maken van de kansen en vrijheden die de samenleving te bieden heeft. Zonder de vrijheid om je eigen geluk te zoeken en keuzes te maken hebben kansen weinig zin. Iedereen moet vrij zijn om zijn of haar religie en mening vrij te bepalen en uit te dragen, zolang hiermee de rechten van anderen niet worden geschaad. Beperking hiervan is pas op zijn plaats als de lichamelijke integriteit van individuen op het spel staat. Vrijheid mag ook nooit gelijke kansen in de weg staan''


Uit de beginselen van de JS in 2013


In de nieuwe beginselen van de Jonge ''Socialisten'' wordt niet eens gesproken over socialisme. Revolutionair Socialistische Media vindt dat de JS haar naam beter kan veranderen naar JSD ( Jonge Sociaal Democraten ). Want socialistisch zijn ze nu echt niet meer. Net als hun moederpartij hebben de Jonge ''Socialisten'' afstand genomen van het socialisme. Ze zullen wel denken dat een democratisch socialistische economie niet werkt en dat alleen het privé bezit van de productiemiddelen zorgt voor welvaart. Typische sociaal democratische opvattingen!


Onder Wim Kok begon de transformatie van een burgerlijke arbeiderspartij in een volwaardige kapitalistische partij. Het was de ex-vakbond leider, die van de PvdA een neoliberale partij maakte. Revolutionair socialisten zagen dat dit niet iets was dat beperkt bleef tot Nederland. Ook elders in de wereld draaide sociaal democratische leiders volledig naar rechts. In Groot Brittannië werd zelfs de jongerenorganisatie van de Arbeidspartij opgeheven. Waarom? Omdat de jongeren van de Britse sociaal democratie, niet in lijn waren met de neoliberale omzwaai naar rechts. De jongeren van de Arbeidspartij waren revolutionair socialistisch en de meesten wouden helemaal geen kapitalisme in Groot Brittannië. Om de invloed van revolutionair socialisten tegen te werken begon de Britse sociaal democratie met een heksenjacht en royeerde bijna alle revolutionair socialisten. Na 1990 was ook de Britse Arbeidspartij een volledige kapitalistische partij. Dat werd zeker duidelijk toen Tony Blair begon aan NEW LABOUR en daarmee voorgoed brak met het socialisme. Blair was ook de sociaal democraat, die samen met de Amerikaanse conservatieven, oorlog voerde tegen Afghanistan en Irak. 


Nu staat de Partij van de Arbeid op een historisch dieppunt in de peilingen. 11 zetels zou de partij winnen als er verkiezingen gehouden zouden worden. De linkse stemmer is eindelijk gaan begrijpen hoe verraderlijk de sociaal democraten anno 2013 zijn. Revolutionair socialisten hebben hiervoor gewaarschuwd, maar men wou niet luisteren. Nu zitten we tot 2016 vast aan Mark Rutte en zijn neoliberaal kabinet, dat met steun van de  PvdA, grote aanvallen zal uitvoeren op de arbeidersklasse, jongeren en ouderen. Allemaal omdat de markten, de EU en het kapitalisme dit eisen!Denk in maart 2014, 
als er gemeenteraadsverkiezingen zijn, nog eens terug aan die oude wijsheid: 
socialisten met liberalen, verraad van idealen.

Chinese ''Communistische'' Partij nog steeds crimineel

Als je denkt dat de Chinese ''Communistische'' Partij beschaafder geworden is, moet je nodig naar het verhaal van Yu Qiyi luisteren. Deze man werkte bij een staatsbedrijf als hoofd ingenieur. Net als 70 miljoen Chinezen was hij lid van de staats-kapitalistische CCP. Partijfunctionarissen pakte Yu Qiyi, 38 dagen geleden op en probeerde een bekentenis af te dwingen. In maoistische tijden was dit heel normaal. Partij functionarissen gebruikte vaak martel methodes om partij leden te dwingen om iets te bekennen wat in de ogen van de partij bonzen ''fout'' was!

Yu Qiyi werd meer dan 38 dagen vast gehouden en gemarteld. Uiteindelijk werd hij gedwongen om in een badkuip met ijskoud water te gaan zitten. Zes partijfunctionarissen martelde Yu Qiyi door zijn hoofd onderwater te duwen. Uiteindelijk kon hij niet meer ademen en verdronk. Na 38 dagen van gevangenschap en marteling stierf Yu Qiyi een verdrinkingsdood. De zes partijfunctionarissen probeerde hem nog naar een ziekenhuis te brengen, maar het was te laat!

De Chinese ''Communistische'' Partij is laatste tijd bezig met een keiharde campagne tegen partij corruptie. Het is best mogelijk dat de CCP vermoeden dat Yu Qiyi corrupt was. Deze moord bewijst dat de methodes van de CCP nog steeds gewelddadig van aard zijn. Als partijfunctionarissen martel methodes gebruiken tijdens ondervragingen, dan bewijst dit wat revolutionair socialisten al vermoeden!

Sinds de  hervormingen van Deng Xiaoping is de Chinese ''Communistische'' Partij een staats-kapitalistische partij geworden. De meeste partijleden zijn geen communisten maar opportunisten, die voordelen halen uit hun lidmaatschap. Het is niet duidelijk of Yu Qiyi een corrupte ingenieur was. Wel is duidelijk dat hij gestoven is door verdrinking. Zijn dood bewijst dat CCP partijfunctionarissen zich niet tegenhouden door moraliteit of menselijke waarden!

Binnen het maoïsme waren de vertegenwoordigers van de communistische partij, bijzonder intolerant tegen iedereen die de partij als vijand zag. Tijdens de Culturele Revolutie gebruikte Mao Zedong een jeugd groep genaamde de Rode Garde, om tegenstanders van zijn heerschappij te intimideren en uit te schakelen. Daarbij waren ook leden van de communistische partij niet veilig. De Rode Garde werd door Mao persoonlijk ontbonden toen zelfs hij de controle over de radicale vleugel verloor. Het Chinese leger moest duizenden Rode Gardisten oppakken en executeren om de macht van Mao Zedong veilig te stellen!

Na Mao's dood, kwam de CCP onder het gezag van Deng Xiaoping. Die maakte een einde aan het dogmatisme van Mao en voerde het staats-kapitalisme in. De CCP werd pragmatisch en brak met bijna alle principes van het maoïsme. Martelingen van partij leden leek iets uit de tijd van de Culturele Revolutie. Maar de moord op Yu Qiyi, toont dat de partij kaders nog steeds bereid zijn om mensen te martelen om bekentenissen te krijgen! 

Revolutionair socialisten veroordelen de moord op Yu Qiyi. Ook al was hij een corrupt partijlid, dan is dat geen rede om hem te martelen. De Chinese ''Communistische'' Partij toont hiermee aan dat haar functionarissen een mentaliteit bezitten die enorm anticommunistisch van aard is. Het is WIJ tegen JOU, of ook wel de partij tegen JOU. Revolutionair socialisten roepen de arbeiders van China op om het misdadige CCP regime omver te werpen. Er moet een nieuwe arbeiderspartij opgebouwd worden die een democratisch socialistisch China kan realiseren. De moord op hoofd ingenieur Qiyi is een criminele daad en de zes partijfunctionarissen verdienen levenslang celstraf. Het is maar de vraag of ze dat ook daadwerkelijk krijgen! Yu Qiyi werd 38 dagen vastgehouden door CCP 
partijfunctionarissen op verdenking van corruptie!

GroenLinks, van progressieve politiek naar neoliberaal dogma!

GroenLinks, de partij voor elitaire idealisten, salon-socialisten en progressieve hoogopgeleiden laat haar pro-imperialistische koers duidelijk zien. Het is moeilijk te geloven dat deze kapitalistische partij ooit ontstaan is uit een fusie van deels anti-kapitalistische partijen. De Communistische Partij van Nederland en de Pacifistisch Socialistische Partij waren niet bepaald pro-kapitalistisch. Alleen de Politieke Partij Radikalen had een sociaal kapitalistische houding. We kunnen tegenwoordig zeggen dat GroenLinks meer een voortzetting is van de PPR en niet van de CPN en PSP! 

De partij werd in 1989 opgericht als eenheidslijst tussen drie kleine linkse partijen. De hervormde stalinisten hadden hun marxistisch-leninistische ideologie in 1982 overboord geworpen en waren nu bereid om samen te werken met andere linkse partijen. De lijstverbinding GroenLinks werd in november 1990 een politieke partij. De CPN, PSP en PPR werden in 1991 opgeheven!

Aanvankelijk bestond GroenLinks uit ex-stalinisten, pacifisten en progressieve christenen. Haar eerste programma was nog duidelijk links en progressief van aard. Het huidige GroenLinks echter steunt de invoering van een ''sociaal'' leenstelsel voor studenten. Dat houdt in dat jongeren moeten gaan lenen voor hun studie. Voor rijkere jongeren is zo'n stelsel geen probleem, maar voor jongeren uit modale arbeidersgezinnen is dit stelsel een ramp. Ze zitten na hun studie met een schuld van minimaal 20.000 euro, dit bedrag kan ook hoger liggen!

Pacifistisch was het nieuwe GroenLinks al helemaal niet meer. Dat bleek al in 1999, toen de partij de bombardementen op Servië steunde. Terwijl de PSP altijd fel tegen de bombardementen in Indochina was geweest, steunde GroenLinks het bombardement van de Amerikanen. Allemaal omdat ze vonden dat Servië gestopt moest worden, dezelfde logica die de Amerikanen gebruikte tegen Noord Vietnam! 

Tijdens de Libische burgeroorlog in 2011, toonde GroenLinks aan dat ze best voor westerse interventie waren. "Gaddafi moet weg en als dat niet lukt, zijn er wellicht grondtroepen nodig." Dat zei buitenlandwoordvoerder Mariko Peters van GroenLinks in het BNR-programma ‘De Wereld volgens Hammelburg’. GroenLinks steunde de toenmalige NAVO-actie en de Nederlandse rol daarin niet, maar had desondanks geen bezwaar tegen het inzetten militaire grondtroepen in Libië door westerse landen!

Onder leiding van Paul Rosenmöller en Femke Halsema begon de verrechtsing van de partij. In de eerste jaren werd er nog een redelijke progressieve koers gevaren, maar met het aantreden van Paul Rosenmöller en later Femke Halsema werd deze progressieve koers omgezet in conformistische koers met betrekking tot het neoliberale dogma!

De politiek van GroenLinks onder Femke Halsema was niet bepaald links of sociaal van aard. Halsema was een opportunist en een typische draai politici. Zo sprak ze nog tegen 350.000 demonstranten, over het asociale kabinet van Jan Peter Balkenende. In 2005 bracht ze echter samen met Ineke van Gent het manifest 'vrijheid eerlijk delen' uit, waarin ze voorstellen deden die in feite overeenkwamen met het beleid van datzelfde kabinet. Met de oproep in dit manifest om het ontslagrecht te versoepelen en de kritiek op de vakbonden, met wie Halsema in 2004 nog samen optrok, werden de neoliberale lijnen zichtbaar! 

Voor haar liberale opvattingen werd ze door JOVD uitgeroepen tot liberaal van het jaar. Ook met de organisatie van kapitalisten ( VNO-NCW ) ging het beter. Woordvoerder van het kapitalisme, Bernhard Wientjes zag een trendbreuk bij GroenLinks en noemde de partij een ''waardige'' gesprekspartner. Femke Halsema riep de overheid op om flink te bezuinigen op het onderwijs door afgestudeerde meer inkomstenbelasting te laten betalen de AOW te ''hervormen'' in andere woorden: men moest langer gaan werken. Met deze voorstellen ging GroenLinks volledig mee in het neerleggen van de rekening van de crisis bij de onderkant van de samenleving!

Het opportunisme van Femke Halsema zag je ook terug in het oorlogsbeleid van haar partij. GroenLinks was fel tegen de oorlog in Afghanistan en Irak. Samen met de Socialistische Partij was GroenLinks de enigste partij, die geen politieke steun gaf toen Balkenende zijn vriend George W Bush ging helpen in Irak. In 2007 deed Femke Halsema nog mee met een grote anti-oorlogsprotest tijdens de NAVO top in Noordwijk. Maar in 2010 brak de partij met haar anti-oorlogslijn door nota bene zelf een politie missie voor te stellen naar Afghanistan. GroenLinks heeft met de steun aan de oorlog tegen Servië en het voorstel voor een politiemissie in Afghanistan laten zien op zijn minst een onbetrouwbare bondgenoot te zijn in de strijd tegen oorlog en imperialisme!

Op het vlak van racisme speelde Femke Halsema ook een hypocriete rol. Zo riep ze linkse mensen op om ook felle kritiek te hebben op de islam, om Wilders de wind uit de zeilen te nemen. In 2008 boycotten ze zelfs een anti-racisme demonstratie, omdat ze haar ''collega'' Geert Wilders niet buiten het parlement wou bekritiseren. Mevrouw Halsema had echter wel genoeg kritiek op GroenLinks leden die wel actief bezig waren met de strijd tegen Geert Wilders!

Onder Jolanda Sap werd het allemaal nog erger. De partij verloor veel steun door de onduidelijke koers en de neoliberale dogma's die GroenLinks was gaan steunen. Bij de verkiezingen van november 2012, kreeg GroenLinks nog maar vier zetels in de Tweede Kamer. Femke Halsema had het zinkende schip al in 2010 verlaten. 

Met nog maar vier zetels over, is GroenLinks zwakker dan ooit. Toch blijft de partij vast zitten in de kapitalistische politiek van Halsema en Jolanda Sap. Zo steunt de partij westers ingrijpen in de Syrische burgeroorlog. De nieuwe partijleider; Bram van Ojik wil dat het  westen zich gaat bemoeien met de Syrische burgeroorlog. Bram van Ojik denkt heel naïef dat het westen voor democratie zal zorgen in Syrië. Hij moet maar eens naar Irak en Libië kijken, daar zien we het resultaat van imperialistische interventie. Het kapitalistische westen geeft niets om democratie of mensenrechten, voor hun draait alles om winsten en zakeninteresses!

Door weer een imperialistische interventie te steunen is het gedaan met het progressieve pacifisme, GroenLinks is nu een echte bourgeoisie partij. Typisch salon-socialistisch door linkse taal te kraaien, maar ondertussen wel rechtse bezuinigingen te steunen. Dit gedrag zien we ook in de internationale sociaal democratie. Tot 1990 nog verbonden aan de arbeidersstrijd, zijn de huidige sociaal democraten nauwelijks te onderscheiden van andere kapitalistische politici!

GroenLinks biedt geen socialistische alternatieven, ze beweren zelfs dat het conservatief is om op te komen voor de sociale zekerheid en de verworven rechten. De SP wordt door het neoliberale GroenLinks ''conservatief'' genoemd. In werkelijkheid is het GroenLinks die het kapitalisme en het neoliberalisme omarmend heeft!Niet groen, niet links
en al helemaal niet aantrekkelijk!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme