Wouter Bos is verbaast over rechtse PvdA

Wouter Bos, de voormalige leider van de PvdA is verbaast over het feit dat zijn partij, de ''participatie'' maatschappij van Mark Rutte steunt. Volgens het kabinet Mark Rutte 2 moet Nederland geen verzorgingsstaat worden maar een ''participatie'' maatschappij. Mensen moeten allemaal participeren, wie dat niet kan heeft pech gehad. De neoliberale logica hierachter is duidelijk. Maar dat een neoliberaal zoals Wouter Bos daarvan schrikt is toch wel echt hypocriet. Het was Wouter Bos die het roer van Wim Kok min of meer overnam nadat Ad Melkert, voor veel imagoschande had gezorgd na de moord op Pim Fortuyn! 

Nederland wordt geen klassieke verzorgingsstaat, zei koning Willem Alexander. Dat is al 23 jaar duidelijk. De sociaal democratische verzorgingsstaat is al sinds de jaren 90 aan het afsterven. Maar dit werd nooit zo direct gezegd door de politiek. Natuurlijk wouden de liberalen de verzorgingsstaat al vanaf de jaren 60 vernietigen. De VVD was altijd fel tegen de sociale zekerheid, die de PvdA toen invoerde. Premier Joop Den Uyl werd in de jaren 70, zelfs ''Sinterklaas in persoon'' genoemd door VVD icoon Hans Wiegel! 

In de neoliberale ''participatie'' maatschappij moet iedereen meedoen. Kun je niet voldoen aan de eisen van de ''participatie'' maatschappij, dan moet je met heel weinig geld rondkomen. Uitkeringen moeten superlaag zijn om mensen te dwingen om ieder werk te aanvaarden. Als ze geen werk vinden moeten ze maar dwangarbeid verrichten. 20 tot 30 uur per week werken voor je bijstanduitkering van net € 628,68 per maand. Vaak moet je dan werk doen dat eerder gedaan werd door mensen in loondienst. Die verdiende dan minimumloon en net 400 euro meer. Zo werken neoliberale gemeentes!

De propaganda schildert alles heel rooskleurig. In de ''participatie'' maatschappij zou iedereen de kans hebben om mee te draaien zeggen ze. In deze maatschappij zal iedereen de kans krijgen op werk en welvaart. Maar als je de kans niet grijpt of niet kunt grijpen, dan moet je maar met minder leven. Iedereen moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen leven, de staat is er niet om je te helpen. Klassieke liberale taal en dat van een kabinet waar een sociaal democratische partij in zit! 

Wouter Bos is een neoliberaal, maar blijkbaar gelooft hij nog steeds in de principes van de sociaal democratie. De sociaal democratie van Wouter Bos moet wel heel verwaterd zijn. Want sociaal was Wouter Bos niet bepaald toen hij samen met Jan Peter Balkenende een kabinet vormde in 2006. Het is maar goed dat toenmalig SP leider; Jan Marijnissen geen deel werd van dat kabinet. Want het zou de SP geen goed gedaan hebben!

''Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving'' dat waren de woorden van de koning. Hij laat duidelijk zien waar de ware aard van dit kabinet ligt. Weer heeft de Nederlandse sociaal democratie zich laten spannen voor de voeten van het neoliberale kapitalisme. Dat is niet vreemd want in vergelijking met vroeger, doet de sociaal democratie nauwelijks moeite voor linkse en progressieve politiek. De Partij van de Arbeid is een kapitalistische partij en zal de bourgeoisie en de markten trouw dienen. Dat is al het geval sinds 1945 en meer dan ooit het geval, sinds de totale verrechtsing van de sociaal democratie eind jaren 80!

Wat moet nu gedaan worden tegen dit neoliberale kabinet? Arbeiders in Nederland moeten massaal in verzet komen. Op zaterdag 21 september is er een grote demonstratie tegen de bezuinigingen in Amsterdam. Iedereen die in de hoofdstad en omgeving woont, wordt aangeraden om mee te doen. Hoe meer mensen, hoe sterker het verzet tegen dit asociale kabinet. Revolutionair socialisten roepen alle arbeiders, jongeren en ouderen op om mee te doen met die demonstratie. Laat zien dat wij kosten van de crisis niet willen betalen. 24 miljard euro, dat is 18 miljard + 6 miljard extra die de regering wil roven. Ondertussen geeft diezelfde regering 4 miljard euro uit aan; 37 nieuwe Joint Strike Fighters. Inderdaad, de VVD en PvdA zijn het ook eens geworden over de JSF. Het internationale kapitalisme heeft gevechtsvliegtuigen nodig en dus doet Nederland braaf was Jan Peter Balkende al beloofde aan de oorlogsmisdadiger; George W Bush! 

Ondertussen verliezen meer en meer mensen hun baan. 600.000 werkelozen zullen erbij komen. Meer dan 2.000 banen bij defensie verdwijnen. De neoliberale overheid heeft wel 4 miljard euro voor 37 JSF toestellen, maar geen geld om 2.000 banen te behouden. Het heeft niets te maken met wel of geen geld, dit zijn pure politieke besluiten. Er is genoeg geld, men moet het alleen maar halen waar het ligt. Bij de rijken, bij de banken, bij de grote bedrijven die nauwelijks belasting betalen. Revolutionair socialisten bieden ook oplossingen! 

Onze alternatieven zijn bijvoorbeeld;

• De invoering van een vermogensbelasting van 3 % op de 10 procent meest vermogenden levert jaarlijks 21 miljard euro op. 

• Van de grootste 20 bedrijven betalen er 15 geen cent vennootschapsbelasting. Als Nederlandse multinationals de reguliere 25,5 % vennootschapsbelating zouden betalen, levert dat jaarlijks 16 miljard op. 

• Het gelijk stoppen met de JSF en de 'politiemissie' in Kunduz levert 7,5 miljard op. 

• Door de hypotheekrenteaftrek voor een hypotheek boven de 350.000 af te schaffen en te beperken tot maximaal 42 % aftrek, wordt jaarlijks 7 miljard euro binnengehaald. 

• De invoering van twee extra belastingschijven van 62 % en 72 % over een inkomen van 100.000 en respectievelijk 180.000 euro brengt naar schatting 1 miljard per jaar op. 

• Het invoeren van een belasting op flitskapitaal – de duizenden miljarden waarmee er op de beurzen gegokt wordt – levert enkele miljarden op (maar liefst 57 miljard in de hele EU). En dat bij een tarief van slechts 0,1 procent. Bovendien zorgt dit ervoor dat de gokkers de economie minder makkelijk destabiliseren. 

• In heel Nederland staat 7 miljoen vierkante meter aan kantoren leeg en deskundigen voorspellen dat deze leegstand binnen vijf jaar zal uitgroeien naar ruim 10 miljoen vierkante meter. Veel kantooreigenaren houden lege kantoren in hun boekhouding omdat kantoren een hogere waarde hebben dan woningen. Door ze te dwingen om deze kantoren om te bouwen tot woningen en studentenkamers kan de woningnood worden bestreden en ontstaan er duizenden nieuwe banen. 

• Veel huizen en gebouwen in Nederland zijn niet geïsoleerd. Door deze te isoleren kunnen we het energieverbruik terugdringen en duizenden groene banen creëren!

Dit zijn slechts alternatieven hoe we aan geld komen. Maar op lange termijn is het noodzakelijk dat het kapitalisme vervangen wordt door democratisch socialisme. Dat betekend de nationalisatie van de productie middelen en de top grootste bedrijven die onze economie domineren. De monarchie moet vervangen worden door een socialistische raden-republiek waarin democratische arbeiders-raden het voor het zeggen hebben. De genationaliseerde bedrijven moeten dan onder arbeiders-zelfbestuur geplaatst worden!

Wouter Bos is blijkbaar geschrokken van de neoliberale PvdA. Heeft hij dan niet gemerkt dat hij samen met het CDA ook stond voor het zuur? In ieder geval beloofde Balkenende dat er na het zuur ook zoet zou komen. Maar dat was in 2006 en na zeven jaar is er alleen maar meer ellende bij gekomen. We moeten inzien dat een stem op de PvdA, niet zal leider tot een socialer en sterker Nederland. Ook de PvdA steunt de dictatuur van de markten. Het is de hebzucht en drang naar snelle winsten, die geleid hebben tot deze asociale bezuinigingen. Wij arbeiders moeten dit niet pikken. Het zou prachtig zijn als alle Amsterdammers en Nederlanders uit de omgeving van de hoofdstad, op 21 september laten zien dat ze fel tegen dit kabinet zijn!De propaganda van de PvdA is links
Haar politiek is echter rechts!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme