Onze koloniale oorlog 1945-1949

Albert Hoeben is gestorven, de held van het Nederlandse imperialisme die in 1947 “de hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding” kreeg voor zijn “heldendaden tijdens de politionele acties in Nederlands-Indië”, aldus een persbericht dat het Ministerie van Defensie aan zijn overlijden wijdt. Hoeben won deze onderscheiding toen hij een aanval leidde op een stelling van Indonesische vrijheidsstrijders, die hun land wouden bevrijden uit de klauwen van het Nederlandse imperialisme. Men kan het dus ook na meer dan 65 jaar niet laten om de mythe te blijven herhalen: Nederlandse militairen zouden tijdens de koloniale oorlog tegen Indonesië “helden” zijn geweest en de voor hun onafhankelijkheid strijdende Indonesiërs zouden “extremisten” zijn geweest!

ONS INDIE, zo brulde de Nederlandse staatspropaganda. Dat moesten de soldaten gaan verdedigen tegen de nationalisten van Sukarno. Indonesië was van 1816 tot 1949 een kolonie van Nederland. Officieel waren de Nederlanders al langer in het gebied actief dat tegenwoordig Indonesië wordt genoemd. Maar in 1816 kreeg de gebied de naam Nederlands Indië en zou dat tot 1949 dragen. De strijd voor Indonesische onafhankelijkheid begon in Augustus 1945 en zou aan 150.000 vrijheidsstrijders het leven kosten. Nederland verloor 5.000 soldaten en werd uiteindelijk gedwongen om Indonesië af te staan aan de nationalisten van Sukarno, die de eerste president van het land werd!


Na de onafhankelijkheid van Indonesië werden de soldaten die voor het Nederlandse imperialisme vochten vereerd. Ook Albert Hoeben liep voorop bij militaire parades en kreeg altijd veel aandacht. Maar voor het feit dat de Nederlandse soldaten in Indonesië vochten om een volk te onderdrukken vergeet men liever. Nee, de soldaten waren helden, in geheel Nederland zijn 175 monumenten geplaatst voor deze ''dappere'' jongens die vochten voor het kolonialisme. Nergens staan monumenten ter eren van alle slachtoffers van het Nederlandse terreur. Geen eerbetoon aan alle Indonesiërs die vermoord werden door Nederlandse soldaten tussen 1945 en 1949!!


Natuurlijk moet ook vermeld worden dat de nationalisten van Sukarno niet bepaald tolerant waren tegenover die Indonesiërs die heulde met de imperialisten. Vermoed wordt dat de nationalisten alleen al op Java verantwoordelijk zijn voor de moord op minimaal 10.000 burgers. De wreedheid van de nationalisten is niet beperkt tot Indonesië, ook de Vietnamese nationalisten waren behoorlijk wreed tegen personen die heulde met de Franse koloniale bezetters. Aan de andere kant is dit gedrag bekender dan je denkt. Ook Nederlanders waren behoorlijk hard tegen meisjes die met Duitse soldaten omgingen. NSB vrouwen werden na de oorlog opgepakt en publieke vernederd. Veel collaborateurs kwamen terecht in kampen waar enkele honderden overleden!


De Indonesische onafhankelijkheidsstrijd begon toen sommige Japanse soldaten hun wapens afstonden aan de nationalisten. Hierdoor waren ze bewapend voor de strijd tegen de Nederlanders. De eerste gevechten waren niet tussen Nederlanders en Indonesische nationalisten, maar tussen Britten en Indonesiërs. Britse soldaten waren in Augustus 1945 het land binnen getrokken om de Japanners te ontwapenen. Pas in maart 1946 kwamen de eerste Nederlandse soldaten aan, om de taak van de Britten over te nemen. Willem Drees was de premier die het kolonialisme wou behouden, zijn uitsprak was ''Nederlandse soldaten zijn niets voor niets naar Indië gegaan''!


Willem Drees was een gematigde socialist ( sociaal democraat ) en eerste leider van de Partij van de Arbeid. Anders dan de revolutionair socialisten die altijd fel tegen kolonialisme streden, was Drees een voorstander van het Nederlandse overzeese bezit. Ondanks verzet van anti-koloniale sociaal democraten ging Willem Drees ook akkoord met de Tweede Politionele Actie in 1948. Hiermee bewees de Nederlandse sociaal democratie haar trouwheid aan de heersende klasse. Liberalen en conservatieven begonnen in te zien dat de PvdA geen gevaar vormde voor hun meesters ( de kapitalisten )!


Soldaten van het koloniale leger wisten de Indonesische nationalisten veel schade toe te brengen. Dat was logisch want de Nederlanders hadden gevechtservaring opgedaan in de Tweede Wereldoorlog. Indonesische nationalisten hadden daarnaast alleen de beschikking over Japanse geweren, zware wapens zoals tanks waren nauwelijks voorhand. Ook beschikte de Nederlanders over een goede luchtmacht. De nationalisten hadden wat Japanse vliegtuigen, maar die werden allemaal uitgeschakeld!

Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger was de naam waaronder de kolonialisten vochten. Dit koloniale leger was in 1819 opgericht om Nederlandse heerschappij te waarborgen. In december 1941 verklaarde Nederland de oorlog aan Japan, terwijl het KNIL veel te zwak was om de Japanse legers tegen te houden. Toen die in 1942 aanvielen was het snel gedaan. Nederlandse soldaten capituleerde en moesten in lange rijen zich opstellen voor de Japanse gouverneur. Hoewel sommige nationalisten hoopte op onafhankelijkheid, bleek dit een illusie. Japan had geen behoefde aan een onafhankelijk Indonesië!


Toen Japan de oorlog verloor, waren sommige Japanse soldaten bereid om wapens af te staan aan de nationalisten. Ook sloten zich 3.000 voormalige Japanners zich aan bij het Republikeinse Leger. De socialisten en communisten probeerde een eigen socialistische staat op te richten. Maar de anticommunistische Sukarno sloeg de kort bestaande Indonesische Sovjet Republiek met brut geweld neer. Hierdoor begonnen de Amerikanen hem te steunen, die in de anticommunistische Sukarno een bondgenoot zagen. 


Nederland werd uiteindelijk verplicht om zich terug te trekken. De imperialistische koningin van Nederland had hier enorm veel moeite mee. Als overtuigde aanhanger van het Nederlandse overzeese gebied was Wilhelmina diep teleurgesteld, zo erg zelfs dat ze afstand deed van de troon. Haar dochter Juliana zou de gesprekken gaan leiden met de vertegenwoordigers van de Republiek Indonesië. Op 27 december 1949 vond in Amsterdam de soevereiniteitsoverdracht plaats, daarmee kwam een einde aan ONS INDIE. 


150.000 strijders van het Republikeinse Leger stierven. 5.000 Nederlandse soldaten verloren hun leven om het koloniale bezit van de Nederlandse heersende klasse  te behouden. Zij zijn geen helden en horen niet vereerd te worden. De oorlog die zij vochten was FOUT, maar de Nederlandse overheid wil dat nog steeds niet herkennen. Indonesische vrijheidsstrijders worden nog steeds extremisten genoemd en Albert Hoeben en 40.000 andere koloniale soldaten, blijven op gelijke hoogte staan met de soldaten die Nederland bevrijden in 1945. Dat is in onze opvatting behoorlijk fout want in de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd, waren de Nederlanders de bezetters. Albert Hoeben verdient geen eer en glorie. Hij en zijn kameraden gingen naar Indonesië om een volk te bezetten, daarmee staat hij op gelijke hoogte met de Nazi Duitsers van 1940-1945! 


Maar de Nederlandse overheid kiest al sinds 1945, eenzijdig stelling voor de veteranen van de koloniale oorlog. Een vertegenwoordiger van de regering houdt elk jaar een toespraak om soldaten te eren die gingen strijden in Indonesië. Veel loof over deze soldaten, maar geen woord over de dappere Indonesiërs die in het verzet kwamen. Geen woord over het feit dat deze oorlog door en door fout was. Eervolle praatjes alleen voor de veteranen, niet voor de dienstweigeraars die weigerde om te vechten voor het kolonialisme. Geen eer en glorie voor hun die in de cel kwamen omdat ze weigerde om te moorden voor het imperialisme!

De belangenorganisatie; Comité Nederlandse Ereschulden heeft met veel pijn en moeite jarenlange rechtszaken moeten voeren om de overheid te dwingen om schadevergoedingen te betalen aan de nabestaanden van Indonesiërs die werden vermoord door Nederlandse militairen strijd. Steeds probeerde de overheid er onderuit te komen, maar de strijd gaat door ook 65 jaar na de  Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Want een aantal inmiddels hoogbejaarde weduwen wacht namelijk nog steeds op geld, excuses en respect uit NederlandNet bevrijd van vijf jaar Duitse heerschappij, gingen Nederlanders
een volk onderdrukken. Want Indonesië was ONS INDIE!!

Jeugdjournaal liegt kijkers voor

Het NOS Jeugd Journaal doen weinig moeite om jonge kinderen de aard van het conflict in Israël/Palestina uit te leggen. Ze slaan de plank volledig mis en zetten vooral een beeld neer dat gewoon niet klopt. Het idee wordt gekweekt alsof de strijd een ''gelijkwaardige'' strijd is, dat wordt dan op de tv weergegeven met een afbeelding van twee legers met tanks. Het punt is echter dat de Palestijnen geen tanks hebben en de strijd volledig ongelijkwaardig is. Israël heeft tanks, helikopters en moderne aanvalswapens, de Palestijnen hebben oude AK-47's, stenen en ongeleide raketten die nauwelijks hun doel raken. Het jeugd journaal laat ook feiten weg, om zo het idee te kweken dat ''iedereen'' schuldig is in het conflict. Terwijl het Israël is die al 150 Palestijnen vermoord heeft in de laatste dagen en al sinds 1967, Palestijns gebied bezet houdt!

Wat ook typerend is voor het jeugd journaal is dat men de islamistische beweging HAMAS voortdurend vergelijkt met geweld en terreur. Het is waar dat HAMAS geweld als legitiem middel ziet, maar het jeugd journaal doet het voorkomen alsof alleen HAMAS gewelddadig is en terreur gebruikt. Over het feit dat Israël bijna 150 mensen heeft vermoord de laatste dagen dagen, zwijgt het jeugd journaal. Ook wordt er beweerd dat het conflict tussen Israël en Palestina een typische landoorlog moet voorstellen. Dat is ook niet juist, want de Palestijnen voeren geen landoorlog, maar een oorlog van verzet tegen een bezettingsmacht. Israël nam zich in 1967 het recht om de West-Bank te bezetten. Sindsdien vechten de Palestijnen terug, maar lijden enorme verliezen. Dat komt omdat Israël moderne wapens bezit en volledig gesteund wordt door de Verenigde Staten van Amerika!

De aanvallen van Israël op de Gaza Strook waar HAMAS sinds 2007 aan de macht is, zijn het resultaat van een stel moorden. Drie Israëlische jongeren werden in bezet gebied ontvoert en daarop vermoord. De hele media in Israël wou wraak en de Palestijnen collectief straffen. Die roep om wraak is nu waar gemaakt en al 150 Palestijnen zijn gedood door luchtaanvallen. Ondertussen hebben de Zionistische kolonisten niet stil gezeten. In bezet gebied hebben ze al wraak genomen en verschillende Palestijnse kinderen vermoord. Drie Israëlische jongeren zijn gedood en daarvoor moesten nu 150 Palestijnen sterven. Maar daar hoor je het jeugd journaal niet praten. Die praten alsof de drie Israëlische jongeren in een gebied ontvoert waren waar veel Palestina wonen. Het jeugd journaal verteld er niet bij dat Eyal, Gilad en Naftali aan het liften waren in BEZET gebied. Verder behoorde ze toe aan Zionistische organisaties die de bezetting van Palestina steunen. Vergelijk het maar met jongeren van de Jeugdstorm, de jongeren tak van de NSB tijdens de bezettingsjaren. Natuurlijk is dit geen rechtvaardiging, maar bedenk eens hoe jij je zou voelen als de Duitsers hier nog de bezettingsmacht vormde. Stel je eens voor; 47 jaar onder Duitse heerschappij? Zo voelen zich de Palestijnen!!

Het jeugd journaal vindt dat de twee landen aan tafel moeten. Maar daar ligt juist het probleem, er is geen spraken van twee landen. Israël bezet Palestijns gebied en maakt het zo goed als onmogelijk voor de Palestijnen om een eigen staat op te richten. Tot 1994 mochten de Palestijnen niet eens hun eigen vlag tonen en was er ook geen spraken van een Palestijnse regering. Israël heeft van 1967 tot 1994, iedereen opgepakt die de vlag van Palestina toonde in Palestijns gebied ( bezet gebied ). Het jeugd journaal doet alsof de oorlog een typische oorlog is, maar nogmaals dat is het niet. Wat in Israël/Palestina gebeurd is een verzetsoorlog, een strijd van een volk dat onderdrukt wordt door een ander volk. Zionistische joden vinden dat ze het recht hebben om Palestijns gebied te bezetten, omdat hun religie hun dit recht zou geven. Dat verteld het jeugd journaal ook niet aan onze kinderen!

Als laatste doet het jeugd journaal alsof het een zeer moeilijke situatie is. Nou dat is het inderdaad, de organisatie; STOP DE BEZETTING zegt daarom ook; ''Door de schandelijk misleidende en onvolledige manier van berichtgeven van onze publieke omroep is uitgesloten dat de generatie die nu opgroeit fatsoenlijk wordt geïnformeerd over wat er werkelijk gaande is. En zo wordt het ook voor hen dreigende gevaar vergroot – namelijk dat als hen wordt ingeprent dat het oké is om selectief om te springen met kinderrechten, mensenrechten, internationaal recht, internationaal oorlogsrecht, volkenrecht, diezelfde rechten ook voor hen onherroepelijk hun waarde verliezen. Wat zorgwekkend is, want andere rechten hebben we niet''  

Net als de organisatie: STOP DE BEZETTING heeft ook Revolutionair Socialistische Media nog een klein advies aan het NOS Jeugd Journaal; 

Als jullie vanavond uitvoerig berichten over de ontvoering-marteling-verbranding vandaag door Israëlische kolonisten van de 16-jarige Palestijnse jongen Mohammed Abu Khdeir, nemen jullie dan ook de 9-jarige Sanabel Attous even mee die werd overreden door een kolonist en als er nog tijd is ook de 16-jarige Yousef Abu Zagha uit het vluchtelingenkamp bij Jenin, die afgelopen week door militairen werd doodgeschoten en het kind dat op 25 juni omkwam bij een aanval vanuit Gaza en de 14-jarige Mahmoud Jihad Muhammad Dud’in uit Doura die op 24 juni werd doodgeschoten door militairen en de 7-jarige Ali Abd al-Latif al-Awour die getroffen werd bij een aanval op de Gaza-strook en op 14 juni overleed? 

Bedankt!! 


Zo wordt de strijd afgebeeld door het jeugd journaal
Alsof de Palestijnen een eigen staat hebben met tanks!
Let ook op de manier waarop de Palestijn wordt afgebeeld in vergelijk
met de Israëliër! Typisch!!
Revolutionair Socialistische Media in het Engels verhuist naar een nieuwe website!

Het nieuwe adres is: 

Nederlandse artikelen zullen nog verschijnen op www.usp-rsm-dutch.blogspot.nl 


De nieuwe Engelstalige website 

Het racisme van de Telegraaf

'Zeurpiet voor schoorsteen gezet'' zo begon de rechtse krant; de Telegraaf. Daarmee wordt VN adviseur Verene Shepherd bedoeld, een vrouw van Afrikaanse afkomst die felle kritiek heeft op het figuur Zwarte Piet. De Jamaicaanse; Shepherd weet precies hoe wreed wij blanken waren. Het eiland Jamaica was ooit een Britse kolonie waar blanke slavendrijvers hun zwarte slaven ter werk zetten. Net als Suriname voor de Nederlanders was Jamaica een zeer winst gevende kolonie. Die winst werd gemaakt op de ruggen van miljoenen zwarte slaven, die zware arbeid moesten doen op suikerriet plantages. Daarnaast waren de Britten bijzonder wreed en racistisch. Verene Shepherd is door haar achtergrond goed bekend met het racisme dat heerste in de westerse wereld. Tot 1838 waren haar voorouders slaven, in Nederland werd pas in 1863 een einde gemaakt aan het bezit van slaven!

De rechtse krant; de Telegraaf staat bekend om haar steun aan racistische opvattingen. Zo steunt de krant volledig het figuur Zwarte Piet, een stereotype afbeelding van een zwarte dienaar. Zwarte Piet's kenmerken zijn overduidelijk racistisch en stammen uit de slavernij periode. Piet kwam in 1850 binnen in het sinterklaasfeest. Daarvoor was er geen spraken van een hulpje en deed Sinterklaas het werk alleen. Maar rond 1850 vond men in Nederland het nodig, om de ''oude'' Sint een hulpje te geven. Dat hulpje werd een zwarte man genaamd Zwarte Piet. Toen de slavernij werd afgeschaft moest men Piet een nieuwe achtergrond geven, want een zwarte knecht kon niet meer. Zo kwam het sprookje dat Zwarte Piet zwart is door het klimmen in de schoorsteen. Een grote leugen,want van een schoorsteen wordt je nooit volledig zwart en je krijgt ook geen zwart krullend haar, geen dikke rode lippen en je begint ook geen typische ''neger'' oorbellen te dragen! 

Maar de meerderheid van alle Nederlanders ziet geen probleem in Zwarte Piet. Een resultaat van onze weigering om te erkennen dat er spraken is van racisme in Nederland. Blanken die Zwarte Piet verdedigen praten over traditie en het feit dat Zwarte Piet juist een kindervriend is. Dat is precies hoe de slavendrijvers rond 1863 ook praten. Men zij dat het bezit van slaven traditie was en dat het bij Nederland hoorde. Daarom kregen de slaven kapitalisten ook ieder 300 gulden per slaaf, die in vrijheid werd gesteld. Laten we daarbij ook nog even duidelijk maken dat de Nederlandse overheid heel royaal met de slavendrijvers omging. Het duurde nog zeker tot 1873 voordat echt alle slaven volledig bevrijd waren van hun blanken bezitters. De Nederlandse overheid gaf de slaven kapitalisten bijna 10 jaar de tijd om hun slaven los te laten, 10 JAAR!!!

Verene Shepherd is niet geliefd bij de blanken Nederlanders. Dat komt omdat ze het lef had om de waarheid achter Zwarte Piet bloot te stellen. Ze zegt heel duidelijk dat Piet een racistische karikatuur is van een zwarte dienaar zoals men dat rond 1850 zag. De Nederlander Quinsy Gario, heeft al zeven jaar te maken met racistische reacties op zijn verzet tegen Zwarte Piet. Gario kwam in 2007 in het verzet, toen zijn moeder op haar werk te horen kreeg dat ze het ''zwarte pietje'' van het bedrijf was. Gario ging demonstreren tegen Zwarte Piet tijdens de intocht van Sinterklaas. Hij werd hardhandig door de politie aangepakt. Want Gario verstoorde namelijk een traditie en wie dat doet verliest in Nederland zijn vrijheid van meningsuiting. Republikeinen ( tegenstanders van de monarchie ) kennen dit maar al te goed. Ook zij worden op koningsdag aangepakt door de politie, omdat ze het sprookje van de monarchie verstoren!

De blanken vinden dat types zoals Verene Shepherd en Quinsy Gario ''zeuren''. Ze worden daarom in de Nederlandse media ook wel ''zeurpieten'' genoemd. De Telegraaf vond het leuk om mevrouw Sheperd met Zwarte Piet gelijk te schakelen in één van hun artikels. Hun journalisten merkte op dat tijdens een pers conferentie, Shepherd achter een schoorsteen zat. Dus meteen brulde de racistische Telegraaf, dat mevrouw als echte ''zeurpiet'' nu ironisch achter een stoorsteen was gezet. Dit bewijst het racisme bij de Nederlandse pers, die net als de meeste Nederlanders asociaal taalgebruik hanteren, tegen die personen die wel het racisme aanduiden in Zwarte Pet. Verene Shepherd zei terecht; ''Er is in Nederland te weinig kennis van het eigen koloniale verleden en de slavernij. Daardoor worden intolerantie en racisme gevoed''

Revolutionair socialisten geven haar daarin helemaal gelijk. Het feit dat Zwarte Piet zo lang kon doorgaan na de afschaffing van de slavernij is weer typisch Nederland. Maar er zijn ook andere zwarte figuren geweest die men aangepast heeft. Neem bijvoorbeeld de manier waarop zwarte mensen worden afgebeeld in stripboeken. Tot zeker de jaren 80 zag je in strips zoals die van Suske en Wiske, hoe wij blanken keken naar zwarten. Striptekenaars gebruikte dezelfde racistische kenmerken die wij zo minachten aan Zwarte Piet. Zwarte mensen in oude stripboeken worden afgebeeld als ''dom'' en altijd met volledig zwarte gezichten, dikke rode lippen en met de typische ''neger'' oorbellen! 

In de stripreeks van Sjors en Sjimmie, zien we heel duidelijk hoe men zwarten vroeger tekende. Anders dan bij Zwarte Piet besloten de tekenaars om het uiterlijk van Sjimmie aan te passen. Want inderdaad, in de oude strips wordt Sjimmie inderdaad afgebeeld als een ''kleine zwarte piet''. Dus als men al stripboeken aanpast waarom kan dat niet bij Zwarte Piet? Het probleem ligt bij het feit dat Zwarte Piet duidelijk aanwezig is rond november en december. Nederlanders weigeren daarnaast om te erkennen dat er spraken is van racisme, door die weigering kunnen ze zich afsluiten van de werkelijkheid en doen alsof er niets aan de hand is!


De eerste strips van dit duo werden gemaakt in 1901
Let vooral op de huidskleur en de enorme rode lippen bij Sjimmie
in de oude strip!

Extreem-links is niet zoals extreem-rechts

De kapitalistische media schildert revolutionair socialisten en anarchisten vaak af als extreem-links. Daaronder worden ook stalinisten, maoisten en andere revolutionaire ideologieën geplaatst die niet braaf gematigd links ( kapitalistisch links ) denken.  Radicaal links krijgt vaak het etiket extreem links om zo naast extreem rechts geplaatst te kunnen worden. Burgerlijke politici brullen vaak dat anarchisten net zo wreed zijn als bijvoorbeeld neonazi's. Een grove leugen, bedoeld om radicaal links gelijk te schakelen met de wreedheid van racisten, nazi's en ander extreem rechts tuig. 

Er is een groot verschil tussen zogenaamde extreem linkse groeperingen en extreem rechtse groeperingen. Extreem rechts is altijd haat zaaiend en bereid om geweld te gebruiken. Radicaal links is er niet op uit om geweld te plegen tegen onschuldigen. Als er al spraken is van geweld dan is dat het resultaat van confrontaties tussen politie en extreem rechts. Anarchisten kunnen gewelddadig optreden, maar de schande die zij veroorzaken is meestal materialistisch. Extreem rechts heeft daar geen behoefde aan, zij willen fysieke schade aanrichten en daarom kun je radicaal links ook niet met extreem rechts gelijk schakelen!


Het doel van radicaal linkse partijen ( extreem links genoemd ) is ook heel anders dan die van extreem rechts. Zo willen bijna alle extreem rechtse partijen een gemeenschap dat waarde legt op de blanke cultuur, geloof en tradities. Een diepe minachting voor joden, moslims, zigeuners en andere niet-blanke volkeren hoort daarbij. -In de jaren 30 van de 20ste eeuw waren het de joden, die in Europa werden geminacht en gehaat. Extreem rechtse partijen wouden de totale vernietigen van het joodse geloof. Alleen al in Duitsland waren twee grote antisemitische partijen actief tussen 1919 en 1933. De meeste bekende was de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiders Partij, de partij van Adolf Hitler. Toch was de NSDAP tot midden jaren 20, nog niet de grootste extreem rechtse partij in Duitsland. Het waren de antisemitische nationaal conservatieven van de Duitse Nationale Volks Partij die het boegbeeld waren van het Duitse nationalistische antisemitisme!

Haat tegen joden leidde uiteindelijk tot de Holocaust, de massamoord op 6 miljoen joden. Haat tegen niet-Europese volkeren was ook de oorzaak voor de moord op 13 miljoen burgers van de Sovjet-Unie. De nazi's zagen de volkeren van de USSR aan als minderwaardig. Dit is nog steeds terug te vinden in bijna alle extreem rechtse groeperingen. Radicaal links daarin tegen doet niet aan ethisch nationalisme of antisemitisme. Afkeer van de Staat Israël komt voor, dat heet dan antizionisme. Maar haat tegen joden komt niet voor binnen radicaal links. Natuurlijk brullen zionistische websites en politici dat radicaal links wel antisemitisch is, omdat revolutionair links zich solidair verklaart met de Palestijnen. Maar volgens die zionistische logica is iedereen meteen antisemitisch, als men kritiek levert op de politiek van de Staat Israël!

De enigste reden waarom de kapitalistische media, radicaal links met extreem rechts gelijk geschakeld is het feit dat sommige radicaal linkse groeperingen bereid zijn om geweld te gebruiken. Bijvoorbeeld dieren activisten, die proefdieren bevrijden uit laboratoriums worden extreem genoemd, omdat ze de burgerlijke regeltjes niet accepteren. Als radicaal links al geweld gebruikt is dat altijd een reactie op het geweld van de heersende klasse of extreem rechts. De West-Duitse groepering; Rote Armee Fraktion ( RAF ) probeerde in de jaren 60 en 70, een guerrilla oorlog te voeren tegen de Bondsrepubliek Duitsland. Hun motivatie lag in het feit dat veel ex-nazi's gewoon door mochten werken onder de nieuwe ''democratische'' machthebbers. Ook hekelde de naoorlogse jonge generatie Duitsers, de manier waarop West-Duitsland omging met hun oorlogsverleden. De RAF was daarnaast een reactie op het autoritaire karakter van de Duitse bondskanselier; Konrad Adenauer. Als overtuigd anticommunist, liet Adenauer de communistische partij verbieden en werden linkse Duitsers berecht door ex-nazi rechters!

Linkse groeperingen die bereid waren om terroristische methodes te gebruiken, waren vooral actief in de jaren 70/80. De Rote Armee Fraktion was in West-Duitsland actief. In Nederland had je de Revolutionaire Anti-Racistische Actie ( RaRa ). De RaRa bestond uit revolutionairen die vooral het Apartheid stelsel bevochten, door aanvallen uit te voeren op Nederlandse bedrijven die zaken deden met Zuid Afrika. Na de ondergang van Apartheid en het stalinisme, verdwenen de linkse groeperingen die via geweld een socialistische maatschappij wouden oprichten. Een belangrijke rede was het wegvallen van financiële en ideologische steun. Zowel de ondergang van de Sovjet-Unie als het maoïsme in China, leidde tot de ontbinding van veel revolutionair linkse partijen begin jaren 90!

Terwijl de gewelddadigheid van radicaal links verdween, groeide die bij extreem rechts. De ondergang van het stalinisme, zorgde voor vacuüm in de politiek. Bijna alle politieke partijen verschoven naar rechts. Voormalige centrum partijen werden centrum-rechts, terwijl veel socialistische partijen hun linkse veren inruilde voor centrum opvattingen. De politiek ging zich niet meer bezig houden met de behoefde van de werkende klasse. Iedereen moest voor zich zelf gaan zorgen, het was ieder voor zich. Een logisch gevolg van de neoliberale politiek was een groei in armoede. Extreem rechts wist daar op in te spelen, ze spelen vooral op een nieuwe generatie jongeren. Dat zijn meestal jongeren uit arme gezinnen, zonder een hoge opleiding en slechte kansen op de arbeidsmarkt. Deze jongeren voelen zich in de steek gelaten en vuren hun frustratie af op de ''asociale buitenlander'' die hun baan kwam inpikken. Want daar speelt extreem rechts op, afkeer en haat tegenover niet-westerse bevolkingsgroepen!

Radicaal links biedt verzet tegen extreem rechts, iets wat de kapitalistische politici niet graag zien. Want extreem rechts is voor hun een middel om de werkende klasse te verdelen. De kapitalisten gebruiken de fascisten, racisten, nazi's en rechtse populisten om arbeiders tegen elkaar op te zetten. Want een groot deel van het proletariaat mist een klassenbewustzijn en is hiermee kwetsbaar voor extreem rechtse opvattingen. Vooral de leus; ''Eigen Volks Eerst'' is populairder geworden. Vooral moslims zijn anno 2014, een gehate geloofsgroep in Europa. Moslims zouden zich niet willen ''aanpassen'', precies zo brulde de nazi's en rechtse conservatieven ook in de jaren 30. Die ''smerige'' joden willen zich niet aanpassen!

Extreem rechts speelt op haat, diepe ethische haat. Vooral in Griekenland is de fascistische groep; Gouden Dageraad gegroeid. De Gouden Dageraad wil een nationalistisch Griekenland, dat waarde legt op de Helleense cultuur. Albanese immigranten moeten met brut geweld verjaagd worden. Ook willen de fascisten een antisemitisch beleid voeren. Dankzij de wrede neoliberale bezuinigingen op gedwongen door de Europese Unie, hebben de fascisten veel steun gevonden onder arme Grieken. Adolf Hitler wist in 1933 ook meer dan 48,4% van de Duitsers te overtuigen. De Gouden Dageraad wist bij de verkiezingen van 2012, 12.28% te winnen!

Er is dus een groot verschil tussen radicaal ( extreem ) links en extreem rechts. Als radicaal links al gebruikt maakt van geweld dan is dat meer gericht tegen de elementen van het kapitalisme. Materialistische schade is wat radicaal links vaak aanricht. Extreem rechts daarentegen wil fysiek geweld en vooral angst en paniek zaaien. Revolutionair links denkt volgens het principe van internationale solidariteit, terwijl extreem rechts juist rassenhaat verspreidt. Het is daarom niet logisch om radicaal links naast extreem rechts te plaatsen. Ook al lijken veel fascisten en anarchisten qua kleding op elkaar ( zwarte kleding ), is er een wereld van verschil tussen een anarchist en een fascist. Anarchisten willen een klasseloze maatschappij, zonder een staat die boven de mensen staat. Fascisten willen een centralistische totalitaire dictatuur, met een zeer sterke staat!  

Maar Revolutionair Socialistische Media snapt waarom de heersende klasse, radicaal links naast extreem rechts plaatst. Men grijpt dan terug op de ervaringen met het stalinisme. Maar dat de stalinisten veel extreem rechtse elementen in zich hadden wordt verzwegen. Zo waren bij alle stalinistische regimes, zeer nationalistisch van aard. In Bulgarije moesten mensen met Turkse namen hun naan verplicht veranderen in Bulgaarse namen, onder het regime van de Bulgaarse Communistische Partij. Het regime van Kim Jong Un in Noord Korea anno 2014, is meer extreem rechts dan radicaal links te noemen. Noord Korea legt veel waarde op militarisme, religieus dogmatisme ( persoonlijkheidscultus ) en rassenhaat, vooral gericht tegen Japanners. De heersende klasse wil dat iedereen gelooft dat revolutionaire opvattingen allemaal leiden tot dictatuur en onderdrukking. Het is hun doel om socialisme en communisme gelijk te schakelen met het fascisme en nazisme, om mensen tot anticommunisten op te voeden. Kapitalistische politici gebruiken soms de woorden; fascisme, marxisme in één zin als ze praten over totalitaire regimes!

Extreem rechts is een gevaar voor de democratie en de mensenrechten. Radicaal ( extreem ) links is dat niet. Stalinistische partijen hebben hun totalitaire opvattingen opzij gezet. Veel stalinisten werken samen met kapitalistische regeringen, die kun je nauwelijks radicaal links noemen. Maar de stalinisten vormen geen gevaar voor de heersende klasse en dat weten ze. Het zijn de anarchisten en revolutionair socialisten waar de bourgeoisie voor bang is. Extreem rechts speelt op angst, onzekerheid en vrees. Het kapitalisme gebruikt extreem rechts om de aandacht af te leiden van het feit dat de groeide armoede een gevolg is van hun politiek!

GENOEG IS GENOEG

Toespraak van zwarte activisten op de dag van de herdenking van de afschaffing van slavernij in 1863


"Wij staan hier vandaag met het grootstmogelijke respect en eerbied voor onze voorouders. Wij staan hier voor Anton, Boni, Tula, Baron, Sophie, Joli-coeur, Tata, Karpata, Toussaint, Nanny en de talloze onzichtbare strijders en slachtoffers van de Nederlandse rijkdom en welvaart. Wij zijn hier om ervoor te zorgen dat er geen vreemde adem hun herdenking betreedt. Minister Lodewijk Asscher vertegenwoordigt de Nederlandse regering: dezelfde regering die de zwarte gemeenschap respectloos behandelt, geen nationale herdenking wil, VN verdragen naast zich neerlegt en zich niets van aantrekt van de pijn en zorgen van de zwarte gemeenschap.

Wij zijn hier vandaag om te voorkomen dat vice-premier Lodewijk Asscher namens de Nederlandse regering onze voorouders nog langer beledigt met loze woorden. En al helemaal niet op de dag dat wij hun strijd en leed herdenken. Alleen een zwak volk laat zo´n vernedering toe. Wij zijn niet zwak.

Op 1 juli 1863 werd de slavernij in Nederlandse koloniën op papier afgeschaft ( in de praktijk 1873 ), maar de erfenis is nog steeds zichtbaar. Alledaags racisme, discriminatie en uitsluiting zijn aan de orde van de dag en zorgen voor structurele ongelijkheid op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. De keiharde cijfers liegen er niet om en vertellen ons het verhaal over schooluitval, over achterstand op de arbeidersmarkt, over armoede, over bestuurders op scholen en universiteiten, over een discriminerend politiekorps, over aanhoudende meldingen van racisme en ga zo maar door. Behalve deze achterstanden moeten wij nog altijd vooruit in wetgeving en politiek.

Deze cijfers zijn destructief, en drukken als een loden last op onze gemeenschap.Wij zijn trots op de generaties die voor ons hebben gestreden. Van ons mag niet minder verwacht worden. Genoeg is genoeg en ons geduld is op. De huidige politiek en wetgeving zijn er niet op uit om een status-quo te doorbreken die niet voor ons werkt. Een status-quo vol scheve verhoudingen geërfd uit een koloniale tijd mogen we niet doorgeven aan onze kinderen, Nederlandse kinderen. Onze generatie gaat een nieuw pad bewandelen. Wij zullen een voorbeeld zijn voor onze nakomelingen, zoals onze Afrikaanse voorouders een strijdbaar voorbeeld voor ons zijn geweest. Wij weten wat rechtvaardigheid is, wij weten hoe gelijke kansen eruit zien en wij weten wat er hersteld moet worden. Op wie wachten wij nog om het voor ons te doen?

De politiek neemt ons nauwelijks serieus en komt niet voor ons op. Na jaren van protest, demonstraties en dialoog tegen Zwarte Piet zegt premier Rutte nog steeds: "Zwarte Piet is Zwart, daar kan ik niks aan doen". Na jarenlang dialoog, protest en een rechtszaak zegt de burgemeester: "Geef Zwarte Piet nog 10 jaar zodat we eraan kunnen wennen". Net zoals de koloniale overheid op 1 juli 1863 vond dat de tot slaaf gemaakte nog 10 jaar moesten wachten op hun echte vrijheid. Wij wachten al 151 jaar lang op gerechtigheid en respect, de tijd van wachten is voorbij. Vandaag eisen wij deze op!

De Trans-Atlantische slavernij is door de VN uitgeroepen tot een misdaad tegen de menselijkheid, gedreven door een ideologie besmet met racisme, uitsluiting en uitbuiting. Laat Nederland daar openlijk afstand van nemen. Hoe doe je dat? Niet alleen met excuses, spijt en berouw, maar óók met daden. En als de meerderheid in Nederland niet in staat is om te vechten voor een harmonieuze samenleving, zullen wij het zelf moeten doen. Wij moeten daadkrachtig optreden totdat Nederland de plicht op zich neemt om net zoveel aandacht te schenken aan het gedeeld verleden als alle andere traumatische verledens.

Onze generatie zal niet langer over zich heen laten lopen, zal niet langer buigen en zal de zwarte gemeenschap in Nederland niet in de steek laten wanneer zij ons nodig heeft. Alle vorige generaties kijken toe hoe deze generatie het pad voorbereidt voor de volgende generatie. Een pad naar rechtvaardigheid, een pad naar gelijke kansen en een pad naar herstel. Onze generatie heeft lang genoeg stilgestaan. Stilstaan zal Nederland het respect en het fatsoen niet tegeven dat verloren is gegaan door jarenlang slavernij en kolonialisme.

Wij zijn het zat om als tweederangsburgers behandeld te worden en wij zijn het zat om er alleen toe te doen als Nederland ons goed genoeg vindt. Het is tijd om op te staan. Tijd om voor onszelf op te komen. Wij luiden een nieuw tijdperk in. Wij zijn Nederlanders net als iedere andere Nederlander en we eisen met hetzelfde respect behandeld te worden.


Totdat dat is geschied staan wij niet toe dat vicepremier Lodewijk Asscher 
hier vandaag als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering komt spreken!

Plutocratie NL

Mensen mijden zorg om hoge eigen risico, mensen mijden rechter om hoge advocaat kosten, mensen mijden steeds meer omwegen het verhoogde prijskaartje. Alles in Nederland begint meer geld te kosten, geld dat arbeiders met een modaal inkomen steeds minder hebben. De bezuinigingen en verhoging van de lasten, zijn vooral voelbaar bij de laaginkomens en modaal inkomens. Zo groeit de plutocratie, waarin het geld je levenskwaliteit bepaald. Het is al bekend dat rijken langer en beter leven dan de rest. Logisch ook want die hebben toegang tot de best medische zorg en kunnen zich die zorg ook permitteren. Sinds de invoering van het neoliberalisme in de jaren 80 van de vorig eeuw draait alles om geld. De markt werd God, concurrentie werd Koning. Door de groeide armoede onder de arbeidersklasse, groeit ook de intolerantie. Vooral racisme is sterker aanwezig bij blanke arbeiders, die zich in de steek gelaten voelen door de politiek!

Dankzij de sociaal democratie is het eigen risico in de zorg verhoogd naar 350 euro. Hierdoor mijden veel mensen uit arme gezinnen, de dokter en het ziekenhuis. Ook mijden ze specialisten, puur uit angst om de kosten niet te kunnen betalen. Veel arbeiders hebben een basis zorg verzekering en zijn dus niet verzekerd voor speciale behandelingen. Ondertussen groeit het eigen vermogen van de rijken steeds sneller. 1300 Nederlanders bezitten een eigen vermogen van 100 miljard euro. Onder die 1300, de familie Heineken met een eigen vermogen van 7,5 miljard euro. Terwijl 1,3 miljoen Nederlanders moeten rondkomen van een inkomen dat lager is dan 17.000 euro per jaar!!


Nederland is geen sociaal land, maar een neoliberaal land. Een land waarin het geld belangrijker geacht wordt dan de mensen. Schuldig hieraan zijn de politici en met name de kapitalistische partijen, die het neoliberale kapitalisme volledig van dienst zijn. Onder de kapitalistische partijen rekent Revolutionair Socialistische Media ook de PvdA, GroenLinks en ook steeds meer de SP, die als ''Sociaaldemocratische'' Partij wordt omschreven door RSM. Het huidige kabinet van Mark Rutte zet de aanval in op de werkende klasse. Hun logica is dat arbeiders ''boven hun stand'' geleefd hebben en dus moeten inleveren. Dat is niet alleen een grove leugen, maar ook misdadig. Wiens inkomen en vermogen zijn de laatste 25 jaar toegenomen met 400%? Die van de arbeidersklasse? Echt niet!

Een plutocratie is volgens Wikipedia: Een plutocratie is een bestuursvorm waarin de rijksten aan de macht zijn en de wetgeving voor grote groepen binnen een samenleving kunnen bepalen. De naam is een samenstelling van de Griekse woorden πλουτος ( rijkdom ) en κρατειν ( regeren, de macht hebben ). De term wordt ook wel gebruikt voor de heerschappij van het grote kapitaal. 

Een plutocratisch land is de Verenigde Staten van Amerika. Je kunt de VS een plutocratische democratie noemen. Dit houdt in dat ondanks democratische verkiezingen, de partij met het meeste geld in staat is om de meeste propaganda te verspreiden. In Amerika zijn dat vooral de Republikeinse Partij ( conservatief rechts ) en de Democratische Partij ( neoliberaal rechts ). Beidde partijen zijn pro-kapitalistisch ingesteld. De plutocratische media zet de Republikeinse Partij neer als rechts en de Democratische Partij als links. Maar thermen; rechts en links, hebben andere betekenissen in de VS dan in Europa. Links in de Verenigde Staten van Amerika is vooral progressief kapitalistisch, terwijl rechts juist als conservatief kapitalistisch wordt neergezet. Anti-kapitalistisch denken is door bijna 100 jaar hersenspoeling iets negatiefs geworden in Amerika!


Echter Nederland gaat Amerika snel achterna als het gaat om plutocratie. Geld wordt steeds meer bepalend in onze maatschappij. Niet de mens, maar het geld bepaald je status, gezondheid en geluk. Wie met minimumloon moet rondkomen of met een uitkering, krijgt al snel te maken met financiële beperkingen. Kinderen die in arme gezinnen opgroeien leren al snel het begrip ongelijkheid. Arme gezinnen hebben geen geld voor schoolreisjes, uitstapjes en merkkleding. Revolutionair socialisten verzetten zich fel tegen deze realiteit, wij vinden het onterecht dat de werkende klasse moet betalen voor de fouten van de bezittende klasse!

Helaas is het klassenbewustzijn door sociaal democratisch en stalinistisch verraad, zwaar afgenomen. In de jaren 70 en 80 waren veel arbeiders nog bereid om voor een socialistische maatschappij te strijden. De verrechtsing van de sociaal democratie en de uiteindelijk implosie van het stalinisme, maakte daar een einde aan. Tegenwoordig denken arbeiders alleen aan hun eigen situatie. Men is beperkt gaan denken, waardoor sommigen ook vatbaar geworden zijn voor rechts populistische opvattingen. Doordat politiek links ( met name de sociaal democratie ) de arbeidersklasse verraden heeft, is er een diepe minachting ontstaan voor bepaalde linkse opvattingen. Volledig onterecht natuurlijk, maar wel een realiteit!

In een plutocratie is het heel gunstig om zaken te doen over de ruggen van de bevolking. Zo werken veel Nederlandse bedrijven. Sinds het Koningshuis een kapitalistisch karakter kreeg onder Beatrix, reizen altijd een stel zakenliederen met de monarch mee. Het kapitaal stuurde haar lakeien mee om de monarch te helpen de zakeninteresses van Nederlandse kapitalisten veilig te stellen. Koningin Beatrix speelde die rol heel goed, ze was een sterke zakenvrouw die geen probleem had om zakendeals te sluiten met dictators en criminele regimes. De ex-vertegenwoordiger van het kapitalisme; Bernhard Wientjes, was altijd zeer trots op het zakenkarakter van Koningin Beatrix. Haar 34 jarig beleid was gunstig voor het bedrijfsleven en ook voor het Koningshuis dat met minimaal 1 miljard euro eigen vermogen, tot één van de rijkste koningshuizen van de wereld behoort!

Om de Nederlandse plutocratie te vernietigen is een revolutionaire politieke partij nodig. Helaas bestaat zo'n partij niet. Politiek links in Nederland is niet anti-kapitalistisch en heeft zich grotendeels neergelegd bij de zogenaamde '''superioriteit'' van de markt economie. Zelfs de SP die zich nog Socialistische Partij noemt is nauwelijks een echt gevaar voor het kapitalisme. Toegegeven, men vreest het progressieve karakter van de SP, maar strijden voor een raden-democratie en een planeconomie behoren niet tot de idealen van de SP. Revolutionair Socialistische Media is van mening dat een nieuwe arbeiderspartij opgebouwd moet worden. Een partij die zich niet alleen verzet tegen Mark Rutte, maar die zich ook volledig tegen de kapitalistische dogma's keert. Een partij die een socialistisch alternatief neerzet en geen compromissen maakt met de politici van het kapitalisme!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme