Hebzucht gaat voor hygiëne en veiligheid

Vlees, iedereen is er gek op. Ook het kapitalisme, dat er miljarden aan verdient. Maar er is veel mis met de vleesindustrie. De Onderzoeksraad voor Veiligheid maakt bekend dat producenten van vlees zich niet houden aan regels die opgesteld zijn. Zo kwam laatst in het nieuws dat paardenvlees verwerkt was in koeienvlees. Massieve fraude komt ook voor, iets waar wij revolutionair socialisten niet vreemd van op kijken. Waar miljarden te halen zijn, speelt het kapitaal niet volgens regels. Want voor de vleeskapitalisten gaan winsten voor alles. In onze neoliberale heilstaat wordt veel gebruld, maar er bestaat nauwelijks controle over de productie van vlees. De Onderzoeksraad voor Veiligheid vindt dat het kabinet samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de vleessector harde afspraken moet maken om vlees veiliger te maken voor consumenten. Er zouden ook vaker onaangekondigde controles bij leveranciers moeten plaatsvinden!

Kapitalisme kun je niet hervormen of reguleren. Hoe hard sociaal democraten en andere burgerlijke politici ook brullen, het bedrijfsleven houdt zich niet aan regels. Dit is logisch omdat bedrijven geen mensen zijn. Voor een bedrijf draait alles om geld en regels staan de drang naar snelle winsten in de weg. In de bouwsector zien we het ook, massieve fraude onder bouwbedrijven is niet ongewoon. Stiekem prijsafspraken maken om zo veel mogelijk geld uit de gemeenschap te trekken, dat doen veel bouwbedrijven!

Echter daar doet de overheid weinig tegen. Dit terwijl werklozen en mensen met een uitkering keihard aangepakt worden door gemeentes. Wie in de bijstand zit krijgt te maken met dwangarbeid en wordt verplicht om vaak nutteloos werk te doen voor de gemeente. Ondertussen wordt het bedrijfsleven min of meer met rust gelaten. Sectoren waar miljarden euro's in omgaan, draait de kapitalistische hebzucht overuren. In de vleesindustrie moet hygiëne een belangrijk onderdeel zijn van de productie. Maar in de praktijk blijkt dit niet zo vanzelfsprekend. Door het neoliberalisme trok de overheid zich terug en liet de controle van vleesproducten over aan de bedrijven zelf. Dit was vragen om fraude, maar de norm is nog steeds: De markt is God, concurrentie is Koning!  

De Onderzoeksraad voor Veiligheid laat weten dat: Het toezicht op de vleesproductie wordt de afgelopen jaren steeds vaker overgelaten aan de bedrijven zelf. De overheid trekt zich bij het toezicht vaker terug, vertrouwend op ‘systeemcontroles’. Maar de vleessector is nog lang niet in staat om zelf alle controles uit te voeren. Het terugtreden van het publieke toezicht is daarom „voorbarig” geweest. Aldus de Onderzoeksraad!

Revolutionair socialisten zeggen dat fraude, slechte hygiëne en het mixen van vleessoorten een symptoom is van het systeem. De eeuwige drang naar snelle winsten, daarvoor offeren de vleeskapitalisten de gezondheid van mensen. Meer overheidscontrole is de eerste stap, maar om deze symptomen volledig te vernietigen moet de ziekte gedood worden. Die ziekte draagt de naam kapitalisme. Sociaal democraten willen de ziekte slechts afremmen, wij revolutionair socialisten willen hem doden. Het moet afgelopen zijn met het privé bezit van grote bedrijven, afgelopen moet het zijn met de anarchie van de markt dictatuur. De bouw sector, de vlees sector, de financiële sector en andere dominante sectoren van onze economie moeten genationaliseerd worden. De productie moet democratisch gepland worden door consumenten en arbeiders. Democratische planning moet decentraal gebeuren, dat kan tegenwoordig via moderne technologie. Kapitalisten gebruiken die technologie al voor marketing onderzoek, we zouden die techniek ook voor democratische planning kunnen gebruiken!  


De supermarkten praten over ''vertrouwd'' en ''betrouwbaar'' vlees
maar dat klopt niet altijd!

Leegloop PVV

Wilders heeft met zijn uitspraken over ´´minder Marokkanen´´ een leegloop veroorzaakt. Verschillende PVV'ers hebben zijn partij verlaten omtrent de racistische uitspraken van Den Leider. Ook de PVV fractie in de stad Almere keerde zich tegen zijn uitspraken en eisen dat Wilders zijn woorden terug nam. Aangezien Den Leider absolute heerser is over de PVV kunnen leden niets tegen hem doen. Hierop heeft de gehele afdeling ( met uitzondering van één raadslid ) van de partij in Almere besloten om uit de PVV te stappen. Hoe dan ook, de leegloop bij de Partij voor de ´´Vrijheid´´ lijkt begonnen. Een prachtig moment voor alle tegenstanders van deze nationaal conservatieve partij, die mensen tegen elkaar opzet en het westerse imperialisme volledig van dienst is. Geert Wilders mag eindigen zoals de Lijst Pim Fortuyn!

Sinds de oprichting van de PVV in het jaar 2006, zijn al verschillende mensen uit de partij gezet of hebben gekozen om de partij te verlaten. Een bekende ex-PVV was Hero Brinkman. Hij was tweede kamer lid voor de PVV van 2006 tot 2012. Anders dan Martin Bosma ( de Goebbels van Wilders ) stond Brinkman voor een democratische PVV en hij wou een jongeren organisatie. Natuurlijk waren Wilders en zijn propagandameester Bosma daar niet mee eens. Want Wilders was Den Leider en ook een jongerenorganisatie zou niet goed aanstaan. Het is namelijk geen geheim dat veel jongeren die PVV stemmen, extreem rechtse opvattingen hebben!


Hero Brinkman verliet de PVV omdat hij vond dat Wilders een dictator was. Ook het ´´Polen meldpunt´´ sloeg bij hem verkeerd aan. Dit meldpunt was door de PVV in het leven geroepen zodat mensen konden klagen over Poolse mensen die overlast veroorzaakte. Het meldpunt zorgde zelfs voor flinke kritiek vanuit de Republiek Polen, die het racistisch vonden dat er een meldpunt was gemaakt puur voor mensen van Poolse afkomst!

Door de uitspraken over ´´minder Marokkanen´´ hebben vooral lokale PVV politici de partij de rug toe gekeerd. In Friesland zijn twee leden van de provinciale staten uit de partij gestapt. Ook de enigste vrouw van de PVV in het Europese parlement vertrekt, Laurence Strassen laat Den Leider in de steek. Revolutionair socialisten kunnen alleen maar juichen bij de leegloop van de Partij voor de ''Vrijheid''. Dit herinnert ons aan de ondergang van de Lijst Pim Fortuyn. Deze partij bestond van 2002 tot 2008 en implodeerde mede door de dood van Fortuyn en sektarische conflicten tussen LPF leden. Onder naam Lijst 5 Fortuyn deden de restanten van de LPF nog mee met de tweede kamer verkiezingen in 2006. De partij won geen zetels. Ook aan het ledenaantal kon je de ondergang van de LPF zien. In 2003 waren 4100 mensen lid van de partij. Twee jaar later nog maar 1274 en in augustus 2007 slechts 444. De partij werd op 1 januari 2008 opgeheven!

Hoewel de leegloop bij de PVV goed is, moeten we niet vergeten dat de voedingsbodem voor het rechtse populisme blijft bestaan. Hierdoor zal de PVV niet snel verdwijnen. Want zolang etnische minderheden de schuld krijgen van criminaliteit en problemen, zullen rechtse types altijd kunnen scoren. Het is de taak aan revolutionair socialisten om een arbeiders partij op te bouwen en om een socialistisch alternatief te presenteren tegen de neoliberale overheid en de Europese Unie. Wilders weet ook steun te winnen omdat hij zich tegen de bureaucratie in Brussel uitspreekt. Revolutionair socialisten zijn ook fel tegen de neoliberale EU, maar anders dan Wilders willen wij een verenigd socialistisch Europa. Want alleen kan Nederland het juist niet redden in deze globale wereld. Het internationale kapitalisme moet door internationaal socialisme verslagen worden, socialisme in eigen land werkt absoluut niet!Wilders wilde minder Marokkanen, in plaats daarvan krijgt
hij minder PVV'ers die hem trouw zijn!

Willen jullie minder Marokkanen!!

PVV-leider Geert Wilders vindt het „te gek voor woorden" dat hij niet over Joden mag zeggen wat hij wil. Hij zei dat donderdag op RTLZ. Wilders reageerde op de commotie die is ontstaan over een uitspraak hij woensdag deed op verkiezingscampagne in Den Haag. Hij zei dat dat „een stad met minder lasten en als het even kan wat minder Joden" moet worden. PvdA-voorzitter Hans Spekman zei donderdag dat hij van deze uitspraken moest braken. Wilders hoopt niet dat Spekman daadwerkelijk moet braken, maar dat zou volgens hem wel „een mooie aanleiding zijn om eens een keer een schone trui aan te trekken". In het RTLZ interview herhaalde Wilders dat Joden oververtegenwoordigd zijn in statistieken over criminaliteit en bijstand. Dit Joods tuig moet wat hem betreft het land uit, aldus de PVV leider!

Als Wilders zo zou praten over Joden zou hij door de gehele kapitalistische media een antisemiet en haatzaaier genoemd worden. Revolutionair Socialistische Media heeft zijn woorden aangepast en het woord ''Marokkanen'' vervangen door ''Joden''. Bedenk eens hoe woest de Joodse gemeenschap zou zijn als Wilders deze woorden gebruikt had. Dan had men hem zeker met Joseph Goebbels vergeleken, want de Duitse pers ook deed. Natuurlijk was de Partij voor de ''Vrijheid'' heel boos. Wilders mag de Koran ''fascistisch'' noemen, maar hij mag niet met Hitler en Goebbels gelijk geschakeld worden, dat is echt hypocriet!

De PVV leider kan dit soort dingen zeggen omdat de afkeer en haat tegen Marokkanen in Nederland groeit. Dankzij de media worden jongeren van Marokkaanse afkomst in een slecht daglicht gezet. Ze zouden grotendeels  ''crimineel'' en ''anti-Nederlands'' zijn. Dit terwijl 70% van deze jongeren aangeeft zich Nederlands te voelen en niet Marokkaans. De oorzaak van de hoge criminaliteit onder jongeren van Marokkaanse afkomst, moet gezocht worden in hun omgeving. Armoede en sociaal isolement is de oorzaak voor veel criminaliteit, dit zien we ook bij inheemse Nederlanders. Armoede is meestal een oorzaak waarom mensen de criminaliteit in gaan. Veel gezinnen van Marokkaanse afkomst leven niet op een modaal inkomen. Door de veranderingen op de arbeidsmarkt zijn veel arbeiders ontslagen die vroeger in fabrieken werkte. Marokkaanse arbeiders deden veel fabriek werk in de jaren 60!

Doordat sommige jongeren van Marokkaanse afkomst problemen veroorzaken en veel crimineel gedrag vertonen, is de haat tegen hun bevolkingsgroep toe genomen. Dat begon met Pim Fortuyn, die als eerst rechts populistische leider de strijd aanging met de ''islamisering'' van Nederland. Fortuyn en Wilders konden spelen op de verrechtsing van de sociaal democratie, die de arbeidersklasse in de steek liet. Veel inheemse arbeiders voelde zich in de steek gelaten door de politiek, die in hun ogen alleen maar goed was voor de buitenlandse arbeiders!

Dit was ook de oorzaak waarom rechtse nationalisten van de Centrum-Democraten, eind jaren 80 in staat waren om genoeg stemmen te winnen voor een zetel in de tweede kamer. Hans Janmaat en zijn nationalisten wisten misbruikt te maken van de enorme omdraai naar rechts die de sociaal democratie maakte. Net als in Duitsland wisten de nationalisten de zwakheid van politiek links uit te buiten. Ook Adolf Hitler kon veel stemmen winnen doordat de SPD en KPD niet konden samenwerken. Na het wegvallen van de CPN en de verrechtsing van de PvdA, had de Nederlandse arbeidersklasse geen partij die voor hun op kwam. De SP was toen der tijd nog klein en werd ''communistisch'' genoemd door de kapitalistische media. Pas in 1994 kon de partij doorbreken mede omdat Jan Marijnissen, het roer had overgenomen en een pragmatische koers koos!

Tegenwoordig weten rechtse populisten nog steeds stemmen te winnen. Meestal zijn dit protest stemmen van woedende mensen, die de politiek in Den Haag meer dan zat zijn. Terecht ook, daarom zijn VVD en PvdA zwaar gestraft tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart 2014. Maar omdat een socialistisch alternatief ontbreekt en de SP met haar pragmatisme juist rechtser is geworden, blijft de arbeidersklasse zonder een partij. Geert Wilders kan inspelen op een deel van de arbeidersklasse, die frustratie ervaart en last heeft van probleemjongeren van Marokkaanse afkomst. Door het afbreken van de verzorgingsstaat zullen nog meer jongeren in de armoede komen, zeker als ze in achterstandswijken opgroeien. Het neoliberale wanbeleid van Mark Rutte is de oorzaak van veel ellende!

Discriminatie is ook een oorzaak voor de afkeer die een kleine groep jongeren ervaren tegenover de Nederlandse samenleving. Deze jongeren ervaren elke dag, hoe ze geminacht worden door de inheemse Nederlanders en de media. Hun religie wordt neergezet alsof die niet in Nederland thuis hoort, hun tradities en gebruiken zouden allemaal niet passen in de ''open en democratische cultuur'' van Nederland. Dan is er ook nog werkeloosheid. Veel jongeren van Marokkaanse afkomst krijgen minder snel werk, dan ''blanke'' Nederlanders. Werkgevers doen aan massale discriminatie, omdat men liever geen jongeren in dienst wil hebben van Marokkaanse ouders!

Wij revolutionair socialisten begrijpen heel goed waarom een deel van de jeugd, die Marokkaanse ouders heeft zich niet thuis voelt in Nederland. Doordat de tolerantie voor andere culturen ( met name islamistische culturen ) sterk is verminderd, doen veel minderheden aan sociaal isolement. Ze sluiten zich af van de Nederlandse samenleving en doen alleen activiteiten binnen hun eigen etnische kring. Bij hun jeugd heerst helaas ook een foutief beeld dan de Nederlandse samenleving allemaal tegen hun is. Dit foutieve beeld wordt ook gedeeltelijk gerecreëerd door radicale tegenstanders van de seculiere maatschappij. Islamistische fundamentalisten proberen greep te krijgen op de jeugd, door de westerse maatschappij neer te zetten als ''fout'' en ''slecht''. Een minderheid van de moslim jeugd gelooft deze leugens! 

Geert Wilders maakt de boel alleen maar erger, door te pleiten voor ''Minder Marokkanen'' in Nederland. Hij wil mensen gaan selecteren op etnische afkomst en de grenzen sluiten voor islamistische vluchtelingen. Dit soort nationalistische uitspraken zijn giftig en dienen om de arbeidersklasse te splitsten. Want een verdeelde arbeidersklasse staat zwakker tegenover het internationale kapitalisme, dat Wilders volledig steunt. De PVV is ook geen linkse partij, maar een neoliberale partij die het bedrijfsleven steunt!


Achter een grote Nederlandse vlag, brult Wilders
''Willen jullie minder Marokkanen''

Stem tegen VVD-PvdA

Op 19 maart mogen wij stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is een kans om de rechtse regeringspartijen af te straffen voor hun neoliberaal beleid. Vooral de VVD en PvdA moeten gestraft worden voor het beleid van het kabinet Mark Rutte 2. Een socialistisch alternatief zit er ook deze keer niet in. De ''Sociaaldemocratische'' Partij van Emile Roemer blijft vast zitten in de illusies van de sociaal democratie. Toch wil de SP als enigste partij nog verzet bieden tegen de bezuinigingen die VVD en PvdA willen doorvoeren. Want in 2015 moet de gemeente de zorg op zich nemen, helaas met slechts 70% van het huidige budget. Gemeentes hebben al aangegeven dat ze niet in staat zijn om goede zorg te bieden!

De landelijke politiek domineert de gemeenteraadsverkiezingen. Toch is het belangrijk om te gaan stemmen, want de regeringspartijen moeten niet denken dat ze met hun asociaal beleid wegkomen. Daarom is het noodzakelijk dat de SP sterk wordt gemaakt. Het probleem van de gematigde socialisten is dat ze bereid zijn om met neoliberale partijen samen te werken. In verschillende gemeentes is dit al een feit, ook in de provincie Brabant werkt de SP samen met VVD en CDA. Deze coalitiepolitiek met partijen van het kapitalisme moet afgekeurd worden. Een echte socialistische partij gaat geen coalities aan met partijen die het neoliberale kapitalisme steunen en de werkende klasse voor de kosten van de crisis laten opdraaien!

Revolutionair socialisten weten dat de SP met haar huidige koers geen socialisme zal realiseren. Het is de taak van socialisten binnen de partij om daar voor op te komen. Emile Roemer en de ex-maoïstische garde zijn zover naar rechts opgeschoven, dat ze hoogstwaarschijnlijk niet eens meer geloven in een socialistische maatschappij. Dit is de ironie die we zien bij veel ex-stalinistische partijen. Ook de huidige president van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, was ooit een revolutionair maoïst. In 1976 gaf de jonge Barroso een interview waarin hij het burgerlijke onderwijs bekritiseerde. Vier jaar later was hij ''genezen'' van zijn revolutionair idealisme en bekeerde hij zich tot het kapitalisme. Sindsdien is Barroso een neoliberaal en een aanhanger van het Europese imperialisme!

Niet overal doet de SP mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. In de gemeente Apeldoorn zit de partij nog steeds zonder mensen. In 2010 splitste zich twee raadsleden af van de partij, tijdens een conflict over de afdrachtsregeling. Het Apeldoornse gemeenteraadslid; Bonnie ten Damme stichtte na haar vertrek uit de SP, de lokale partij; Progressief Sociaal Apeldoorn. Deze lokale partij doet nu mee met de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Apeldoorn. Aangezien er geen socialistisch alternatief bestaat, roept Revolutionair Socialistische Media op om in Apeldoorn op Progressief Sociaal Apeldoorn te stemmen. Puur omdat de PvdA en GroenLinks niet als linkse partijen te vertrouwen zijn! 


In Apeldoorn kun je op Progressief Sociaal Apeldoorn stemmen
Revolutionair Socialistische Media roept alle linkse mensen in Apeldoorn
op, om op deze partij te stemmen! 

De drie grootste contra-revolutionaire stromingen

Tussen 1917 en 1991 waren drie grote contra-revolutionaire stromingen actief die ervoor zorgde dat het socialisme nooit opgebouwd kon worden. Mede door deze drie kreeg het marxistische socialisme een slechte naam en worden mensen zoals Lenin, Trotsky en de ideologie van het communisme, neergezet als ´´totalitair´´ en ´´ondemocratisch´´. Het is nog steeds dankzij deze drie stromingen dat het socialisme moeite heeft om zich te vestigen als ideologisch alternatief op de dogma's van de heersende kapitalisten klasse en diens lakeien!

Anticommunisme
Sociaal democratie
Stalinisme

De eerste stroming is het anticommunisme, een dogmatisch ideologie die het marxisme verwerpt en dies vernietiging nastreeft. Anticommunisten minachten alles dat naar rechtvaardigheid, eerlijkheid en solidariteit ruikt, ze minachten de heerschappij van het proletariaat en zullen alles doen om het communisme zwart te maken. Deze anticommunisten zijn vooral te vinden bij de heersende klasse, maar ook bij nationalisten en fascisten. De twee stroming is de sociaal democratie, ooit de verzamel naam voor alle socialistische ideologieën. Sociaal democraten keerde zich tegen het marxistische socialisme en degenereerde in een pro-kapitalistische ideologie. De laatste stroming die het socialisme tegenwerkt is het stalinisme. Hoewel zo goed als dood, wordt het stalinisme nog vaak geassocieerd met Lenin en diens opvattingen. Alsof Stalin de logische opvolger van Lenin zou zijn en dat de stalinisten allemaal loyale aanhangers van Lenin waren. Niet daarvan is waar!

De grote drie namen die ervoor zorgde dat het socialisme nooit opgebouwd kon worden. Deze drie stelde zich in dienst van de bourgeoisie en daarmee het kapitalisme. Anticommunisten waren vanaf 1917 bereid om marxisten uit te moorden. Al in november 1917 na de tweede Russische revolutie, werden de Witte Legers opgericht. Tsaristische officieren en leden van de Russische adel domineerde de anticommunistische legers. De generaals van het voormalige Russische Keizerlijke Leger moesten niets weten van de Sovjet regering die de macht van de Voorlopige Regering had overgenomen. Lenin en zijn Russische Sociaal Democratische Arbeiders Partij ( naam van de bolsjewieken tot maart 1918 ), waren een groot gevaar voor de elite van het voormalige Russische Imperium!

Anders dan het Rode Leger, hoefde de Witte Legers niet een volledig nieuw militair apparaat opbouwen. De generaals namen gewoon soldaten van het oude keizerlijke leger over. Vooral soldaten die fel anticommunistisch dachten werden meteen ingezet. Soldaten die de kant van de Sovjet overheid gekozen hadden werden direct vermoord. Tussen november 1917 en juni 1923 voerde de Witte Legers een terreur regime dat bekend staat onder de naam; het Witte Terreur. Hoewel het Rode Terreur van de bolsjewieken bekender is gemaakt door de hedendaagse media, was het Witte Terreur net zo wreed en misdadig. Vooral joden hadden te lijden onder het gezag van de witte generaals. Alexander Vasilyevich Kolchak was behoorlijk antisemitisch. Joden waren ´´bolsjewieken´´ in zijn ogen en moesten allemaal vermoord worden. Jodenhaat was al eeuwen oud in Rusland en het feit dat veel Sovjet leiders van Joodse afkomst waren, versterkte het antisemitisme in de Witte Legers!

Kolchak was van 1918 tot 1920 het gezicht van het Russische anticommunisme. Hij noemde zich zelf;´´Grote Leider van Rusland´´, als hij de Sovjet overheid verslagen had, dan was het fascisme een Russische uitvinding geweest en niet een Italiaanse. Alleen al in Yekatarinaburg werden 35.000 vrouwen en kinderen vermoord, meestal omdat hun mannen de revolutie steunde of omdat de van Joodse afkomst waren. De misdaden van het Witte Terreur werden grotendeels verzwegen in de westerse media, dit kwam omdat de imperialistische landen militaire steun gaven aan Kolchak en zijn generaals. Tussen 1917 en 1920 werden 250.000 soldaten uit 21 verschillende landen naar Rusland gestuurd om de socialistische revolutie neer te slaan. 40.000 Britse soldaten werden door de secretaris van oorlog ( Winston Churchil ) naar het oosten gestuurd. In Azerbaijan namen ze Stepan Shahumyan en 26 leiders van de Baku arbeidersraad gevangen. Onder Brits toezicht werden deze bolsjewieken geëxecuteerd!

De sociaal democratische mensjewieken speelde een contra-revolutionaire rol tijdens de Russische burgeroorlog. Hoewel ze behoorde tot de socialistische stroming keerde ze zich fel tegen het Congres van Sovjets dat in juli 1917 voor het eerst bij elkaar kwam. De mensjewieken waren de minderheid binnen de Russische Sociaal Democratische Arbeiders Partij. In 1912 splitste zich deze partij op in een bolsjewistische partij ( meerderheid ) en een mensjewistische partij ( minderheid ). De mensjewieken wouden geen raden-democratie en pleitte voor een parlementaire democratie onder behoudt van het kapitalisme. De revolutionaire sociaal democraten onder Vladimir Lenin waren hier fel tegen en poogde voor de absolute heerschappij van de arbeidersklasse via de sovjets ( arbeidersraden )!

In november 1917 besloot het Centraal Uitvoerde Comité van de Sovjets, om de Voorlopige Regering af te zetten. Deze was gevormd in februari toen de tsaar afstand deed van de macht. De Voorlopige Regering bestond uit mensjewieken, rechtse sociaal revolutionairen en burgerlijke liberalen. Hun leider was Alexander Kerensky die niets moest hebben van de bolsjewieken. Tussen februari en november 1917, probeerde hij de Russische Sociaal Democratische Partij ( bolsjewistische partij ) tegen te werken. Lenin moest zelfs onderduiken en zich verkleden als arbeider om niet opgepakt te worden. De Voorlopige Regering verloor echter de steun van de arbeidersklasse en arme boeren. Na bijna vier jaar oorlog was het Russische volk oorlogsmoe. Op 8 november ( oktober volgens de Russische kalender toen der tijd ) namen soldaten van de sovjets de Voorlopige Regering gevangen. Vladimir Lenin werd door het Congres van Sovjets gekozen tot voorzitter van de Raad van Volkscommissarissen van de Russische Socialistische Federatieve Sovjet Republiek!

De sociaal revolutionairen waren lid van de Socialistisch Revolutionaire Partij. Deze partij was boers en streed voor een agrarische socialistische samenleving. Anders dan bij de bolsjewieken en mensjewieken waren de sociaal revolutionairen van mening dat de boeren de leiding moesten nemen. Rusland bestond uit 80% boeren, slechts 20% van haar bevolking was proletariër. De bolsjewieken wonnen de steun van de arbeidersklasse, maar de sociaal revolutionairen kregen de boeren achter zich. Echter na de november revolutie splitste zich de sociaal revolutionairen op in twee partijen. Een rechtse Socialistisch Revolutionaire Partij waaronder de aanhangers van Alexander Kerensky en een linkse Socialistisch Revolutionaire Partij, die een coalitie aanging met de bolsjewieken in de sovjets!

Rechtse sociaal revolutionairen ( SR ) en de mensjewieken liepen woedend weg toen het Congres van Sovjets, Lenin koos tot staatshoofd. Rechtse SR begonnen de witte legers te steunen. Ook de mensjewieken keerde zich tegen de sovjets, maar steunde niet direct de anticommunistische witten. De linkse SR bleven tot maart 1918 in coalitie met de bolsjewieken. Na de vrede van Brest-Litovsk keerde ook de linkse sociaal revolutionairen zich tegen de Sovjet overheid van Lenin. Een typische eigenschap van de sociaal revolutionairen was hun bereidheid tot individueel terrorisme. Tijdens het tsarisme pleegde de Socialistisch Revolutionaire Partij veel aanslagen. Lenin heeft dit verworpen omdat het de klassenstrijd niet van dienst was. Op 30 augustus 1918 werd hij door een sociaal revolutionair bijna vermoord. Mede door het verraad van zowel de rechtse SR als de linkse SR, stond de Russische Communistische Partij ( naam sinds maart 1918 ) er alleen voor! 

In Duitsland speelde de sociaal democraten een smerig spel. Al in 1914 toonde de Sociaaldemocratische Partij van Duitsland aan hoe anticommunistisch ze dachten. Tot dan toe was de SPD een partij voor zowel gematigde socialisten als revolutionair socialisten. Gematigde socialisten wouden compromissen zoeken met de keizerlijke overheid en waren bereid om de oorlog van Keizer Wilhelm in 1914 te steunen. Revolutionair socialisten waren fel tegen de oorlog, maar werden door de SPD leiding gedwongen om de oorlog te steunen. Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg weigerde dit en stapte uit de SPD. Daarop werden in 1916 de Onafhankelijke Sociaaldemocratische Partij van Duitsland opgericht. De USPD keerde zich tegen de oorlog, maar was net als de SPD verdeeld in een reformistische vleugel en een revolutionaire vleugel!

Na de november revolutie in Duitsland in het jaar 1918, kwam de SPD aan de macht. Friedrich Ebert was toen der tijd partijleider. Hij wou een kapitalistische republiek uitroepen, maar kreeg de arbeiders en soldaten raden tegenover zich. Ebert wordt vereerd door sociaal democraten en burgerlijke democraten, omdat hij de Weimar Republiek oprichtte, de eerste burgerlijke democratie in Duitsland. Ter gelijk was Friedrich Ebert een contra-revolutionair, want hij duldde geen socialistische raden-republiek. Met steun van de rechter vleugel van de USPD werd een burgerlijke regering samengesteld in februari 1919. De linkse vleugel van de USPD weigerde deze regering te aanvaarden en samen met de Spartakisten ( voorloper van de Communistische Partij van Duitsland ) werd een raden-republiek opgericht in Berlijn!

De Vrije Socialistische Republiek Duitsland werd door Karl Liebknecht uitgeroepen, maar het anticommunistische Duitse leger en de rechts nationalistische Freikorpsen moesten daar niets van westen. Op bevel van Friedrich Ebert en zijn burgerlijke regering viel het leger de hoofdstad binnen en maakte een einde aan de vrije socialistische republiek. De Duitse revolutie werd met bloed en geweld neergeslagen. Tussen 1918 en 1921 werden 21.000 Duitse revolutionairen vermoord, waar onder Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg. Allemaal mede mogelijk gemaakt door de sociaal democraten van de SPD onder Friedrich Ebert!

Overal in Europa keerde de sociaal democratische partijen zich tegen de revolutie. Vermoedelijk uit angst en lafheid. Want in Finland steunde de sociaal democraten wel de revolutie en dat kwam hun duur te staan. De Finse anticommunisten wisten met Duitse steun de Finse Socialistische Arbeiders Republiek omver te werpen. Ze executeerde meteen tussen 7.000 en 10.000 bolsjewieken en lieten nog eens 15.000 tot 20.000 sterven in concentratiekampen. Het Witte Terreur van de anticommunisten in Finland is nooit zo bekend geworden in het westen. Ook tegenwoordig houdt de kapitalistische media haar mond over de massa-executies van Finse revolutionairen!

Lafheid is precies het juist woord voor sociaal democraten. Na de tweede wereld oorlog kwamen sociaal democratische partijen vaak aan de macht. Maar altijd bleven ze trouw aan de kapitalistische logica, nooit maakte ze de stap naar het socialisme. De sociaal democraten beweerde dat socialisme alleen bereikt kon worden door compromissen te sluiten. Door die compromisbereidheid verloren de arbeiderspartijen echter aan geloofwaardigheid. Toch bleef het proletariaat van Europa de sociaal democratie zeker 40 tot 50 jaar trouw. Dat lag in de aard van de Koude Oorlog en de afkeer die veel arbeiders hadden van het stalinisme, dat door de communistische partijen gepropagandeerd werd!

De sociaal democratie en het stalinisme stonden tussen 1945 en 1989 lijnrecht tegenover elkaar. Sociaal democraten beweerde dat ze democratisch en socialistisch waren, de stalinisten beweerde marxistisch en socialistisch te zijn. Beidde waren fout, want de sociaal democratisch partijen waren niet bezig met de opbouw van een socialistische visie en de stalinisten volgde trouw de lijn die Moskou opstelde. Dat werd duidelijk in 1956 toen in Hongarije een arbeidersopstand uitbrak. Tegenwoordig verheerlijkt als een anticommunistische opstand door de kapitalistische media, was de ware aard van de Hongaarse opstand juist niet anticommunistisch. Hongaarse arbeiders deden precies dat wat revolutionair socialisten altijd al propaganderen. Er werden arbeidersraden opgericht die de macht van de corrupte stalinisten overnamen. Er werd gepraat over vrije verkiezingen en niemand had het over een kapitalistische economie. Men wou vrijheid, maar dat werd niet aan het kapitalisme gekoppeld!

Moskou zag in de Hongaarse opstand een gevaar voor de positie van de alleenheerschappij van de partijbonzen. Dus werden de Hongaarse arbeiders neergezet als ''fascisten'' en ''contra-revolutionaire nationalisten''. Veel communistische partijen moesten dit verspreiden, wie als communist kritiek had op de lijn van Moskou werd meteen geroyeerd. Zo verloren de communistische partijen in één klap enorm veel steun, want er vielen veel royementen. Pas na 1968 zouden de stalinisten weer meer steun krijgen, mede door het radicalisme van jongeren in de jaren 70!

Het anticommunisme werd uitgedaagd in de jaren 60 en 70 door radicale jongeren. Maar doordat het stalinisme achter het revolutionair idealisme zat, zoog het de jeugd leeg. In de jaren 80 waren de meeste studenten weer in de ban van het kapitalisme terecht gekomen. Door hun stalinistisch dogmatisme  waren veel studenten nooit in staat geweest om Marx en Lenin echt te begrijpen. Nergens is dit duidelijker dan bij types zoals Paul Rosenmöller. Eind jaren 70 sloot hij zich aan bij de links radicale; Groep Marxisten Leninisten/Rode Morgen. De GML/Rode Morgen is ( bestaan nog steeds ) een maoïstische organisatie en steunde niet alleen de Volksrepubliek China, maar ook het bewind van Pol Pot in Cambodja. Zes jaar was Rosenmöller lid van de GML/Rode Morgen. Hij bezocht ook het stalinistische Albanië, dat zich verbonden had met China tegen de Sovjet-Unie!

Zeven jaar later dook Rosenmöller weer op, nu als groene progressief en lid van GroenLinks. Deze partij was ontstaan als fusie tussen de stalinisten, pacifistische socialisten en linkse christenen. GroenLinks poogde voor een groen gematigd socialisme, maar eind jaren 90 nam de partij daar ook afstand van. Tegenwoordig is GroenLinks een groene liberale partij. Een bourgeoisie partij die geen gevaar is voor het kapitalisme. GroenLinks is samen met D66 de grootste aanhanger van de neoliberale EU!

De sociaal democratie voerde in Scandinavië een progressief beleid. Niet beperkt door coalitiepartners zoals in Nederland, Duitsland en België, konden de sociaal democraten veel progressieve idealen ten uitvoer brengen. De landen Denemarken, Noorwegen en Zweden werden welvarend, mede omdat de heersende kapitalisten gedwongen werden om hun arbeiders goede lonen te betalen. Ook al poogde de kapitalisten via conservatieve en liberalen, de macht van de sociaal democratie te breken. Pas in het neoliberale tijdperk na 1979, kon het kapitalisme in Scandinavië een einde maken aan de sociaal democratische politiek, die zo almachtig was in de eerste 30 jaar na de tweede wereld oorlog!

Maar ondanks alle progressieve politiek die de sociaal democraten tussen 1945 en 1990 voerde, bleven ze vooral het kapitalisme trouw. De sociaal democratische partijen stelde zich anticommunistisch op en stonden aan de kant van de Verenigde Staten van Amerika. Tijdens de Koude Oorlog werd duidelijk dat de sociaal democratie inderdaad de interesses van het kapitalisme verdedigde. Toch zagen de arbeiders nog heil in de oude arbeiders partijen. Progressieve arbeiders bleven op de PvdA, SPD, PSEO en Arbeidspartij stemmen. De opbouw van een sociaal democratische partij was toen er tijd ook anders dan nu. Tussen 1945 en 1990 behoorde de meeste sociaal democraten tot de arbeidersklasse. Hoewel de leiding van de partijen zich pro-kapitalistisch opstelde, bestond de basis van de sociaal democratie uit arbeiders. Dit veranderde pas in de jaren 80, toen de sociaal democratie zich loskoppelde van het werkende volk!

Socialisten hebben geprobeerd om de sociaal democratie weer socialistisch te maken. Maar de marxistische socialisten waren altijd een minderheid binnen de arbeiderspartijen. Vooral de leiding en oudere sociaal democraten zoals Willem Drees, waren anti-marxistisch en fel tegen de politiek van Nieuw Links. Drees was premier van Nederland in de jaren 50 en verliet de PvdA, toen die in zijn ogen ''te links'' werd. Samen met anti-marxistische sociaal democraten sloot hij zich aan bij Democratische Socialisten 70. Deze partij bleef het strenge anticommunisme van de oude sociaal democratie trouw, terwijl Nieuw Links juist poogde voor erkenning van de stalinistische Oostblok landen!

In de jaren 80 hadden revolutionair socialisten best wat aanhang onder jonge socialisten binnen de arbeiderspartijen. Vooral in het Verenigde Koninkrijk was de gehele jongeren afdeling van de Arbeidspartij in handen van Militant, een revolutionair socialistische tendentie. Militant was in de jaren 60 opgericht door trotskistische socialisten die het stalinisme en de sociaal democratie verwierpen. Deze aanhangers van de verbannen Sovjet revolutionair; Leon Trotsky kregen steun bij jonge socialisten. Maar de anticommunistische partijleiding van de Arbeidspartij moest niets hebben van Militant. Eind jaren 80, met de ondergang van het stalinisme in zicht, besloot de partijleiding om via bureaucratische handelingen alle leden van Militant te royeren. Andere sociaal democratische partijen volgde dat voorbeeld en veel revolutionair socialisten werden uit de arbeiderspartijen gezet!

De communistische partijen hadden in de jaren 70 weer wat steun gekregen van radicale jongeren. Maar die steun viel al in de jaren 80 weer weg. Nederlandse stalinisten behoorde tot de eerste, die het dogmatisme van Moskou opzij zette. De Communistische Partij van Nederland begon zich te moderniseren en dat stootte op verzet. Een groepje dogmatische stalinisten stichtte in 1982 een fractie binnen de CPN. Heel ironisch want diezelfde stalinisten zouden elk partijlid geroyeerd hebben als hij/zij een fractie probeerde op te zetten, tegen de heersende partijlijn. Het Horizontaal Overleg van Communisten verliet de CPN toen het marxisme-leninisme werd afgezworen op het partijcongres in februari 1984. Doordat de CPN niet het verschil meer kon zien tussen stalinisme en leninisme, werd maar besloten om alles overboord te werpen. Dit zou het einde betekenen voor de communistische partij, die in 1986 al haar zetels verloor. De CPN werd deel van GroenLinks in 1989 en hief zich twee jaar later op. De stalinisten van het Horizontaal Overleg van Communisten stichtte de Nieuwe Communistische Partij van Nederland in 1992!

Met de opkomst van Mikhail Sergeyevich Gorbachev kwam een einde aan het stalinisme. Gorbachev was de enigste Sovjet leider die niet door Stalin in het Centraal Comité van de CPSU was gezet. Zowel Nikita Khrushchev als Leonid Brezhnev hadden hun carrière te danken aan Stalin. Gorbachev was jong voor een Sovjet leider, de meeste partijleiders waren al 60 tot 70 jaar oud. Met 56 jaar behoorde hij tot de jongere generatie partijleden, die snakte naar hervormingen. Gorbachev wist dat het anders moest, hij wou openheid en vooruitgang. Maar anders dan westerse mensen denken wou hij nooit democratie in de USSR. Pas in 1988 werden oppositie partijen gelegaliseerd. Gorbachev had nooit gewild dat de Sovjet-Unie uit elkaar zou vallen. Zijn concurrent Boris Yeltsin wist hem na de mislukte staatsgreep van augustus 1991, volledig buitenspel te zetten. Op 31 december 1991 werd de rode vlag neergehaald en op 1 januari 1992, werd de Russische Federatie geboren met Yeltsin als leider!

Het anticommunisme speelde tussen 1945 een 1990 een smerig spel. Vooral de Verenigde Staten van Amerika gedroegen zich als echte hypocrieten. Aan de ene kant beweerde Washington voor de vrijheid en de democratie te vechten. Met bergen van anticommunistische propaganda, werden mensen wijsgemaakt dat het communisme iets zeer slechts was. Dat in de VS tussen 1957 en 1960 duizenden linkse mensen vervolgt werden, bleef onbekend. Tijdens de periode van de Rode Angst, voerde de Amerikaanse overheid een schrikbewind. Communisten, socialisten en sociaal democraten werden ''vijanden'' van Amerika genoemd. Progressieve mensen moesten laten zien dat ze Amerikaans genoeg waren en wie zich tegen het kapitalistische karakter van het land uitsprak kon zijn/haar baan verliezen. Een slachtoffer van de Rode Angst in de jaren 50, was Charlie Chaplin. Deze acteur en film regisseur besloot om naar Zwitserland te vluchten, wetend dat hij in de VS niet meer vrij kon leven!

Anticommunistische landen kregen veel geld van de VS om hun bevolking te onderdrukken, in naam van de strijd tegen het internationale communisme. Amerika steunde de dictators; Chiang-Kai-Shek en Syngman Rhee. Twee corrupte autocratische leiders die de landen China en Korea bestuurde. Shek was sinds 1927, dictator van de Republiek China. Hij vocht een burgeroorlog tegen de communisten. Rhee was leider van Zuid Korea geworden in 1948. Voor deze bejaarde anticommunist was elke linkse Koreaan een aanhanger van het stalinisme. 30.000 Koreanen werden opgesloten in gevangenissen. Toen Noord Korea het zuiden binnen viel, liet Syngman Rhee meer dan 150.000 politieke gevangenen executeren. Pas in het jaar 2005 erkende Zuid Korea deze misdaad tegen de menselijkheid. Noord Korea was 55 jaar beschuldigd voor deze massamoord door zowel Zuid Korea als de VS!

In Afrika steunde de VS het racistische bewind van Apartheid in Zuid Afrika. In dit land waren de blanken sinds 1910 aan de macht. Dit terwijl het land bevolkt wordt door zwarte mensen, de blanken maken slechts 10% uit van de bevolking. Toch zagen de racistische blanken zich als verheven volk, dat boven de ''domme'' zwarten stond. Bijna 80 jaar was Zuid Afrika een racistische dictatuur, dit werd mede mogelijk gemaakt door het anticommunisme. Want de grootste verzetsbeweging tegen Apartheid was het Afrikaans Nationaal Congres van Nelson Mandela. Deze verzetsleider had een coalitie gesloten met de Zuid Afrikaanse Communistische Partij. Ook was Mandela behoorlijk socialistisch en steunde hij een vrij en socialistisch Afrika. Na 1990 zou Mandela afstand van zijn socialistische principes nemen en op aanraden van de stalinisten, het kapitalisme met rust laten in Zuid Afrika!

Maar het anticommunisme steunde ook zwarte leiders die zich tegen het marxisme keerde. Zo was er de kleptomaan Mobutu. Deze anticommunist werd met CIA hulp aan de macht gezet in Congo. Hij hernoemde het land om in Zaïre en bleef tot 1997 dictator. Mobutu kon het stalinisme overleven omdat het anticommunisme ( vertegenwoordigd door België en Frankrijk ) hem goed gezind was. De dictator van de Republiek Zaïre liet 186.000 Congolezen doden en leefde in een paleis, dat leek op het koninkrijk paleis van de Britse vorstin. Mobutu was een nationalist, maar anders dan veel Afrikaanse nationalisten een felle tegenstander van de gelijkheidsprincipes van het communisme. Als kleptomaan wou hij de rijkste Afrikaan worden en dat is hem dankzij het anticommunisme gelukt. Pas na 1990 merkte hij dat zijn oude westerse vrienden hem in de steek lieten. Amerika, België en Frankrijk begonnen opeens te klagen over mensenrechten en de enorme corruptie. Zeven jaar later werd Mobutu afgezet door zijn eigen aanhang. De Republiek Zaïre werd de Democratische Republiek Congo en is tegenwoordig in 2014, een verscheurd en armoedig land. Dit is mede mogelijk gemaakt door Mobutu en het anticommunisme!

Anticommunisme, sociaal democratie en stalinisme. Deze drie ideologieën stonden het socialisme in de weg. Dankzij deze drie werden de arbeiders misleidt door leugens en onwaarheden over het socialisme. Het anticommunisme brulde dat socialisme dictatoriaal en slecht was. De sociaal democraten brulde dat kapitalisme eerst nodig was en de stalinisten riepen dat een communistische partij het alleenrecht had om een land te besturen. Revolutionair socialisten moesten tegen deze drie leugenachtige stromingen vechten. Nu het stalinisme zo goed als dood is en de sociaal democratie haar socialistische principes volledig verworpen heeft, is het mogelijk om het socialisme opnieuw te ontdekken. Alleen het anticommunisme zal het marxistische socialisme in de weg blijven zitten. Maar zonder het stalinisme en de sociaal democratie als concurrenten kunnen socialisten zich sterker opstellen. Wel blijft het oppassen dat we niet in de valkuilen vallen van het stalinisme en de sociaal democratie. Want we zien dat bij ex-stalinistische partijen zoals de SP in Nederland. Deze partij was ooit stalinistisch, maar werd sociaal democratisch. Veel leden van communistische partijen werden na 1990, sociaal democraten. Dit is te zien in Oost Europa waar de ex-stalinisten grotendeels als sociaal democraten verder gingen!

Revolutionair socialisten blijven het marxisme en leninisme trouw. We zullen ons verzetten tegen de laatste stalinistische landen en pleiten voor vrije socialistische raden-democratieën. Want dat is wat Marx en Lenin wouden. De heerschappij van het werkende volk. Nu mag het kapitalisme nog heersen, maar er zal een moment komen waarop arbeiders zich beseffen dat ze meer zijn dan loonslaven. Daarom zullen we Karl Marx herhalen: De arbeiders hebben niets te verliezen dan hun ketenen, ze hebben een wereld te winnen. Proletariërs van alle landen verenigd U!!
Viering van het eerste jaar na de november ( oktober ) revolutie in 1918.
Vladimir Lenin is er ook bij, hij is de tweede van rechts bovenaan!

Het afvoerputje van het kapitalisme

Een kapitalistisch systeem kent winnaars en verliezers. Het aantal winnaars is klein, het aantal verliezers is groot. Gaat het economisch niet voor de wind dan stijgt de beloning van de winnaars, terwijl het aantal verliezers kwadratisch stijgt. De winnaars beschouwen de verliezers als ballast, een volkomen nutteloze onderklasse waar geen druppel sap meer uit te persen valt.
Door de redactie van De Waarheid, volkseditie voor Nederland!
KPN gaat opnieuw banen schrappen en mensen ontslaan. Dat moet. De winst van KPN daalt een beetje en dat komt door de complexiteit van de producten die KPN verkoopt. Dat moet dus simpeler en daarvoor zijn minder mensen nodig. Het scheelt in de kosten en, zo meldt KPN, dan kan er dividend aan de aandeelhouders blijven worden uitgekeerd. Zo werkt het kapitalisme en daar moet het plebs het maar mee doen.
KPN mietert enkele honderden of duizenden medewerkers in de WW, nieuwe bijstanders voor de toekomst. Als er nog bijstand is, want dat dient betwijfeld te worden. Het sociale vangnet dat enkele centimeters boven het ravijn van de hongerdood is gespannen, heeft door toedoen van PvdA Staatssecretaris Jetta Kijnsma met steun van de VVD, D66, de CU, de SGP en niet te vergeten de lankmoedige PvdA'er Ton Heerts van de FNV, vrijwel alle nut verloren.
Trots heeft Jetta Klijnsma haar nieuwe Bijstandswet gepresenteerd. De eerdere versie die op veel terechte kritiek kon rekenen, is een klein beetje verbouwd en nu ligt er een schitterende wet. Dat vindt Jetta van de PvdA.
De nieuwe wet is vooral strenger. Daarover is iedereen het eens. De nieuwe wet voldoet aan de eisen van de VVD die bij monde van Kamerlid Sjoerd Potters voortdurend laat weten dat mensen in de bijstand luie profiteurs zijn die keihard moeten worden aangepakt. Sjoerd Potters' kijk op de mensheid in het algemeen en onze samenleving in het bijzonder is die van een wraakzuchtige tiran. De VVD is niet uit op rehabilitatie van mensen die buiten de boot zijn gevallen en reddingsboeien en zwemvesten zijn uitsluitend bestemd voor in de knoei geraakte partijgenoten die de publieke zaak verraden hebben.
Wij hebben het in deze krant al eerder en vaker gezegd. Van de oorspronkelijke sociaaldemocratische partij PvdA is niets meer over zolang er geen verkiezingen in de buurt zijn. De bedoeling is dat de nieuwe WWB op 1-1-2015 van kracht wordt en de in de wet verwerkte huishoudenstoets (inkomens van huisgenoten tellen mee) gaat voor "zittende" bijstanders op 1-7-2015 in. Met deze nieuwe WWB die volgens de PvdA een solide vangnet biedt, niemand aan de kant laat darren en zicht op werk biedt, worden ruim 400.000 landgenoten in het verdachtenbankje gezet en zonder enige vorm van een eerlijk proces hard gestraft voor hun vermeende luiheid. Alleenstaande moeders worden nog even gespaard en Wajongers moeten wel worden herkeurd, maar hoeven voorlopig niet in de bijstand. Die kunnen wel op een andere manieren het leven worden zuur gemaakt.
Tegenprestatie
Van mensen in de bijstand wordt een tegenprestatie verwacht. Het kan niet zo zijn, dat deze verliezers, merendeels slachtoffers van het neoliberale kapitalistische systeem, hun dagen in ledigheid doorbrengen. Soms zal er sprake van uitbuiting en verdringing zijn, maar dat moeten we maar voor lief nemen. Bijstanders staan bekend om hun overmatige luiheid, hun frauduleus gedrag en handelen, hun minachting voor de hardwerkende belastingbetaler en hun afkeer van alles wat met politiek te maken heeft. Gezag accepteren bijstanders natuurlijk ook niet. Daarom dienen bijstanders elke dag vroeg op te staan en elk moment klaar te staan voor het uitvoeren van een opdracht. Bijstanders zijn nu eenmaal behalve crimineel ook nog eens wars van orde en regelmaat. De nieuwe WWB moet dan ook als een "stukje opvoeding" gezien worden dat speciaal is ontwikkeld om bijstanders uit de misère te helpen.
De tegenprestatie is verplicht en de gemeenten mogen hier, binnen de kaders van de nieuwe WWB, zelf invulling aan geven. Dat gaat tot rare situaties leiden. Onlangs bleek dat de gemeente Amsterdam er wel heel vreemde ideeën op nahoudt. Nietjes uit documenten halen, takken rapen en meer van dat moois, vindt Amsterdam een prima vorm van contraprestatie. Dat het tot niets anders leidt dan contramine is niet van groot belang. Bijstanders moeten een lesje geleerd worden. Een lesje in gehoorzaamheid en nederigheid. Nederig en klein, dankbaar moet de bijstander zijn.
Dit leidt onvermijdelijk tot ambtelijke willekeur en dat leidt tot geweld tegen de overheid en tegen de personen die de overheid vertegenwoordigen. Gelukkig luistert de Kamer tegenwoordig heel goed naar het volk dat om zwaardere straffen schreeuwt zodat gewelddadige bijstanders al snel achter tralies belanden waar zij met € 16,-- per dag de volgende uitzichtloze schuld mogen opbouwen, het zicht op betaald werk voorgoed ontnomen.
Verhuisplicht
Wanneer de bijstander een jaarcontract wordt aangeboden op grote afstand van zijn woonplaats, dan zal deze bofkont moeten verhuizen naar de plek waar het jaarcontract voor hem klaarligt. Dat is tamelijk ingrijpend en als de persoonlijke omstandigheden een verhuizing in de weg staan, dan vervalt de verhuisplicht. Wij kunnen minstens 168 persoonlijke omstandigheden bedenken die een verplichte verhuizing onmogelijk maken. Er zal waarschijnlijk heel weinig verhuisd gaan worden op grond van deze in de nieuwe WWB opgenomen bepaling, maar dat neemt niet weg dat er onrust is ontstaan over deze onmenselijke maatregel die uitsluitend en alleen in de nieuwe WWB is opgenomen om de VVD te plezieren. Over de rug van de onderklasse, van de bijstanders, wordt smerige politiek bedreven. Dat zal ze leren, die luie flikkers. Het gaat er vooral om dat bijstanders voortdurend schaamtevol in angst leven en van die schaamte en angst kan op vrijwel oneindige basis misbruik worden gemaakt. Dat de PvdA hieraan meewerkt en ook deze walgelijke regel toejuicht, verbaast ons al heel lang niet meer.
Straffen
De wachttijd van vier weken voor mensen die bijstand aanvragen is voorlopig van de baan, de sancties hebben daarentegen stand gehouden. Bijstanders kunnen prima gestraft worden door het inhouden van een gedeelte of hun gehele uitkering. Er zijn talloze overtredingen mogelijk, bijvoorbeeld van de bespottelijke discriminerende kledingeis. Gedurende drie maanden aaneengesloten van een inkomen verstoken moeten blijven is binnenkort geen uitzondering meer. Reken maar dat de ambtenaren inmiddels zo zijn gehersenspoeld dat hun grootste vijand de bijstander is die coûte que coûte vernederd en gesloopt moet worden. De bouwstenen voor moedwillig opgeworpen muren van onbegrip, waarachter ambtenaren zich kunnen verschuilen, zijn dankzij de nieuwe WWB talrijk.
Het is evident dat deze straffen slechts een negatieve uitwerking zullen hebben. Het werkt agressie en verwervingscriminaliteit in de hand en het heeft een verwoestende uitwerking op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de gestrafte en zijn omgeving. De onderklasse zal verzwakt en onderdrukt niet in opstand kunnen komen. Althans, dat is de verwachting. Maar er is geen rekening mee gehouden, dat diezelfde onderklasse de komende jaren alleen maar zal groeien. De aanstaande werklozen komen straks grotendeels in de bijstand terecht. Alle berichten over minuscule positieve ontwikkelingen ten spijt, zal de schuldencrisis, die geheel te wijten is aan de neoliberale witteboordencriminaliteit die gedurende vele decennia heeft kunnen plaatsvinden, zich verdiepen. Zolang de kloof tussen arm en rijk alleen nog maar groeit is elke vorm van optimisme bespottelijk en infantiel. Het kapitalisme vernietigt zichzelf en het aantal onschuldige slachtoffers groeit per dag. De nalatenschap van het kapitalisme zal uit het afvoerputje bestaan waarin de onderklasse dreigt te verdwijnen!

De Waarheid, volkseditie voor Nederland
''Het sociale vangnet dat enkele centimeters boven het ravijn van de hongerdood is gespannen, heeft door toedoen van PvdA Staatssecretaris Jetta Kijnsma met steun van de VVD, D66, de CU, de SGP en niet te vergeten de lankmoedige PvdA'er Ton Heerts van de FNV, vrijwel alle nut verloren''

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme