Willen jullie minder Marokkanen!!

PVV-leider Geert Wilders vindt het „te gek voor woorden" dat hij niet over Joden mag zeggen wat hij wil. Hij zei dat donderdag op RTLZ. Wilders reageerde op de commotie die is ontstaan over een uitspraak hij woensdag deed op verkiezingscampagne in Den Haag. Hij zei dat dat „een stad met minder lasten en als het even kan wat minder Joden" moet worden. PvdA-voorzitter Hans Spekman zei donderdag dat hij van deze uitspraken moest braken. Wilders hoopt niet dat Spekman daadwerkelijk moet braken, maar dat zou volgens hem wel „een mooie aanleiding zijn om eens een keer een schone trui aan te trekken". In het RTLZ interview herhaalde Wilders dat Joden oververtegenwoordigd zijn in statistieken over criminaliteit en bijstand. Dit Joods tuig moet wat hem betreft het land uit, aldus de PVV leider!

Als Wilders zo zou praten over Joden zou hij door de gehele kapitalistische media een antisemiet en haatzaaier genoemd worden. Revolutionair Socialistische Media heeft zijn woorden aangepast en het woord ''Marokkanen'' vervangen door ''Joden''. Bedenk eens hoe woest de Joodse gemeenschap zou zijn als Wilders deze woorden gebruikt had. Dan had men hem zeker met Joseph Goebbels vergeleken, want de Duitse pers ook deed. Natuurlijk was de Partij voor de ''Vrijheid'' heel boos. Wilders mag de Koran ''fascistisch'' noemen, maar hij mag niet met Hitler en Goebbels gelijk geschakeld worden, dat is echt hypocriet!

De PVV leider kan dit soort dingen zeggen omdat de afkeer en haat tegen Marokkanen in Nederland groeit. Dankzij de media worden jongeren van Marokkaanse afkomst in een slecht daglicht gezet. Ze zouden grotendeels  ''crimineel'' en ''anti-Nederlands'' zijn. Dit terwijl 70% van deze jongeren aangeeft zich Nederlands te voelen en niet Marokkaans. De oorzaak van de hoge criminaliteit onder jongeren van Marokkaanse afkomst, moet gezocht worden in hun omgeving. Armoede en sociaal isolement is de oorzaak voor veel criminaliteit, dit zien we ook bij inheemse Nederlanders. Armoede is meestal een oorzaak waarom mensen de criminaliteit in gaan. Veel gezinnen van Marokkaanse afkomst leven niet op een modaal inkomen. Door de veranderingen op de arbeidsmarkt zijn veel arbeiders ontslagen die vroeger in fabrieken werkte. Marokkaanse arbeiders deden veel fabriek werk in de jaren 60!

Doordat sommige jongeren van Marokkaanse afkomst problemen veroorzaken en veel crimineel gedrag vertonen, is de haat tegen hun bevolkingsgroep toe genomen. Dat begon met Pim Fortuyn, die als eerst rechts populistische leider de strijd aanging met de ''islamisering'' van Nederland. Fortuyn en Wilders konden spelen op de verrechtsing van de sociaal democratie, die de arbeidersklasse in de steek liet. Veel inheemse arbeiders voelde zich in de steek gelaten door de politiek, die in hun ogen alleen maar goed was voor de buitenlandse arbeiders!

Dit was ook de oorzaak waarom rechtse nationalisten van de Centrum-Democraten, eind jaren 80 in staat waren om genoeg stemmen te winnen voor een zetel in de tweede kamer. Hans Janmaat en zijn nationalisten wisten misbruikt te maken van de enorme omdraai naar rechts die de sociaal democratie maakte. Net als in Duitsland wisten de nationalisten de zwakheid van politiek links uit te buiten. Ook Adolf Hitler kon veel stemmen winnen doordat de SPD en KPD niet konden samenwerken. Na het wegvallen van de CPN en de verrechtsing van de PvdA, had de Nederlandse arbeidersklasse geen partij die voor hun op kwam. De SP was toen der tijd nog klein en werd ''communistisch'' genoemd door de kapitalistische media. Pas in 1994 kon de partij doorbreken mede omdat Jan Marijnissen, het roer had overgenomen en een pragmatische koers koos!

Tegenwoordig weten rechtse populisten nog steeds stemmen te winnen. Meestal zijn dit protest stemmen van woedende mensen, die de politiek in Den Haag meer dan zat zijn. Terecht ook, daarom zijn VVD en PvdA zwaar gestraft tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart 2014. Maar omdat een socialistisch alternatief ontbreekt en de SP met haar pragmatisme juist rechtser is geworden, blijft de arbeidersklasse zonder een partij. Geert Wilders kan inspelen op een deel van de arbeidersklasse, die frustratie ervaart en last heeft van probleemjongeren van Marokkaanse afkomst. Door het afbreken van de verzorgingsstaat zullen nog meer jongeren in de armoede komen, zeker als ze in achterstandswijken opgroeien. Het neoliberale wanbeleid van Mark Rutte is de oorzaak van veel ellende!

Discriminatie is ook een oorzaak voor de afkeer die een kleine groep jongeren ervaren tegenover de Nederlandse samenleving. Deze jongeren ervaren elke dag, hoe ze geminacht worden door de inheemse Nederlanders en de media. Hun religie wordt neergezet alsof die niet in Nederland thuis hoort, hun tradities en gebruiken zouden allemaal niet passen in de ''open en democratische cultuur'' van Nederland. Dan is er ook nog werkeloosheid. Veel jongeren van Marokkaanse afkomst krijgen minder snel werk, dan ''blanke'' Nederlanders. Werkgevers doen aan massale discriminatie, omdat men liever geen jongeren in dienst wil hebben van Marokkaanse ouders!

Wij revolutionair socialisten begrijpen heel goed waarom een deel van de jeugd, die Marokkaanse ouders heeft zich niet thuis voelt in Nederland. Doordat de tolerantie voor andere culturen ( met name islamistische culturen ) sterk is verminderd, doen veel minderheden aan sociaal isolement. Ze sluiten zich af van de Nederlandse samenleving en doen alleen activiteiten binnen hun eigen etnische kring. Bij hun jeugd heerst helaas ook een foutief beeld dan de Nederlandse samenleving allemaal tegen hun is. Dit foutieve beeld wordt ook gedeeltelijk gerecreëerd door radicale tegenstanders van de seculiere maatschappij. Islamistische fundamentalisten proberen greep te krijgen op de jeugd, door de westerse maatschappij neer te zetten als ''fout'' en ''slecht''. Een minderheid van de moslim jeugd gelooft deze leugens! 

Geert Wilders maakt de boel alleen maar erger, door te pleiten voor ''Minder Marokkanen'' in Nederland. Hij wil mensen gaan selecteren op etnische afkomst en de grenzen sluiten voor islamistische vluchtelingen. Dit soort nationalistische uitspraken zijn giftig en dienen om de arbeidersklasse te splitsten. Want een verdeelde arbeidersklasse staat zwakker tegenover het internationale kapitalisme, dat Wilders volledig steunt. De PVV is ook geen linkse partij, maar een neoliberale partij die het bedrijfsleven steunt!


Achter een grote Nederlandse vlag, brult Wilders
''Willen jullie minder Marokkanen''

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme