Hebzucht gaat voor hygiëne en veiligheid

Vlees, iedereen is er gek op. Ook het kapitalisme, dat er miljarden aan verdient. Maar er is veel mis met de vleesindustrie. De Onderzoeksraad voor Veiligheid maakt bekend dat producenten van vlees zich niet houden aan regels die opgesteld zijn. Zo kwam laatst in het nieuws dat paardenvlees verwerkt was in koeienvlees. Massieve fraude komt ook voor, iets waar wij revolutionair socialisten niet vreemd van op kijken. Waar miljarden te halen zijn, speelt het kapitaal niet volgens regels. Want voor de vleeskapitalisten gaan winsten voor alles. In onze neoliberale heilstaat wordt veel gebruld, maar er bestaat nauwelijks controle over de productie van vlees. De Onderzoeksraad voor Veiligheid vindt dat het kabinet samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de vleessector harde afspraken moet maken om vlees veiliger te maken voor consumenten. Er zouden ook vaker onaangekondigde controles bij leveranciers moeten plaatsvinden!

Kapitalisme kun je niet hervormen of reguleren. Hoe hard sociaal democraten en andere burgerlijke politici ook brullen, het bedrijfsleven houdt zich niet aan regels. Dit is logisch omdat bedrijven geen mensen zijn. Voor een bedrijf draait alles om geld en regels staan de drang naar snelle winsten in de weg. In de bouwsector zien we het ook, massieve fraude onder bouwbedrijven is niet ongewoon. Stiekem prijsafspraken maken om zo veel mogelijk geld uit de gemeenschap te trekken, dat doen veel bouwbedrijven!

Echter daar doet de overheid weinig tegen. Dit terwijl werklozen en mensen met een uitkering keihard aangepakt worden door gemeentes. Wie in de bijstand zit krijgt te maken met dwangarbeid en wordt verplicht om vaak nutteloos werk te doen voor de gemeente. Ondertussen wordt het bedrijfsleven min of meer met rust gelaten. Sectoren waar miljarden euro's in omgaan, draait de kapitalistische hebzucht overuren. In de vleesindustrie moet hygiëne een belangrijk onderdeel zijn van de productie. Maar in de praktijk blijkt dit niet zo vanzelfsprekend. Door het neoliberalisme trok de overheid zich terug en liet de controle van vleesproducten over aan de bedrijven zelf. Dit was vragen om fraude, maar de norm is nog steeds: De markt is God, concurrentie is Koning!  

De Onderzoeksraad voor Veiligheid laat weten dat: Het toezicht op de vleesproductie wordt de afgelopen jaren steeds vaker overgelaten aan de bedrijven zelf. De overheid trekt zich bij het toezicht vaker terug, vertrouwend op ‘systeemcontroles’. Maar de vleessector is nog lang niet in staat om zelf alle controles uit te voeren. Het terugtreden van het publieke toezicht is daarom „voorbarig” geweest. Aldus de Onderzoeksraad!

Revolutionair socialisten zeggen dat fraude, slechte hygiëne en het mixen van vleessoorten een symptoom is van het systeem. De eeuwige drang naar snelle winsten, daarvoor offeren de vleeskapitalisten de gezondheid van mensen. Meer overheidscontrole is de eerste stap, maar om deze symptomen volledig te vernietigen moet de ziekte gedood worden. Die ziekte draagt de naam kapitalisme. Sociaal democraten willen de ziekte slechts afremmen, wij revolutionair socialisten willen hem doden. Het moet afgelopen zijn met het privé bezit van grote bedrijven, afgelopen moet het zijn met de anarchie van de markt dictatuur. De bouw sector, de vlees sector, de financiële sector en andere dominante sectoren van onze economie moeten genationaliseerd worden. De productie moet democratisch gepland worden door consumenten en arbeiders. Democratische planning moet decentraal gebeuren, dat kan tegenwoordig via moderne technologie. Kapitalisten gebruiken die technologie al voor marketing onderzoek, we zouden die techniek ook voor democratische planning kunnen gebruiken!  


De supermarkten praten over ''vertrouwd'' en ''betrouwbaar'' vlees
maar dat klopt niet altijd!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme