Het afvoerputje van het kapitalisme

Een kapitalistisch systeem kent winnaars en verliezers. Het aantal winnaars is klein, het aantal verliezers is groot. Gaat het economisch niet voor de wind dan stijgt de beloning van de winnaars, terwijl het aantal verliezers kwadratisch stijgt. De winnaars beschouwen de verliezers als ballast, een volkomen nutteloze onderklasse waar geen druppel sap meer uit te persen valt.
Door de redactie van De Waarheid, volkseditie voor Nederland!
KPN gaat opnieuw banen schrappen en mensen ontslaan. Dat moet. De winst van KPN daalt een beetje en dat komt door de complexiteit van de producten die KPN verkoopt. Dat moet dus simpeler en daarvoor zijn minder mensen nodig. Het scheelt in de kosten en, zo meldt KPN, dan kan er dividend aan de aandeelhouders blijven worden uitgekeerd. Zo werkt het kapitalisme en daar moet het plebs het maar mee doen.
KPN mietert enkele honderden of duizenden medewerkers in de WW, nieuwe bijstanders voor de toekomst. Als er nog bijstand is, want dat dient betwijfeld te worden. Het sociale vangnet dat enkele centimeters boven het ravijn van de hongerdood is gespannen, heeft door toedoen van PvdA Staatssecretaris Jetta Kijnsma met steun van de VVD, D66, de CU, de SGP en niet te vergeten de lankmoedige PvdA'er Ton Heerts van de FNV, vrijwel alle nut verloren.
Trots heeft Jetta Klijnsma haar nieuwe Bijstandswet gepresenteerd. De eerdere versie die op veel terechte kritiek kon rekenen, is een klein beetje verbouwd en nu ligt er een schitterende wet. Dat vindt Jetta van de PvdA.
De nieuwe wet is vooral strenger. Daarover is iedereen het eens. De nieuwe wet voldoet aan de eisen van de VVD die bij monde van Kamerlid Sjoerd Potters voortdurend laat weten dat mensen in de bijstand luie profiteurs zijn die keihard moeten worden aangepakt. Sjoerd Potters' kijk op de mensheid in het algemeen en onze samenleving in het bijzonder is die van een wraakzuchtige tiran. De VVD is niet uit op rehabilitatie van mensen die buiten de boot zijn gevallen en reddingsboeien en zwemvesten zijn uitsluitend bestemd voor in de knoei geraakte partijgenoten die de publieke zaak verraden hebben.
Wij hebben het in deze krant al eerder en vaker gezegd. Van de oorspronkelijke sociaaldemocratische partij PvdA is niets meer over zolang er geen verkiezingen in de buurt zijn. De bedoeling is dat de nieuwe WWB op 1-1-2015 van kracht wordt en de in de wet verwerkte huishoudenstoets (inkomens van huisgenoten tellen mee) gaat voor "zittende" bijstanders op 1-7-2015 in. Met deze nieuwe WWB die volgens de PvdA een solide vangnet biedt, niemand aan de kant laat darren en zicht op werk biedt, worden ruim 400.000 landgenoten in het verdachtenbankje gezet en zonder enige vorm van een eerlijk proces hard gestraft voor hun vermeende luiheid. Alleenstaande moeders worden nog even gespaard en Wajongers moeten wel worden herkeurd, maar hoeven voorlopig niet in de bijstand. Die kunnen wel op een andere manieren het leven worden zuur gemaakt.
Tegenprestatie
Van mensen in de bijstand wordt een tegenprestatie verwacht. Het kan niet zo zijn, dat deze verliezers, merendeels slachtoffers van het neoliberale kapitalistische systeem, hun dagen in ledigheid doorbrengen. Soms zal er sprake van uitbuiting en verdringing zijn, maar dat moeten we maar voor lief nemen. Bijstanders staan bekend om hun overmatige luiheid, hun frauduleus gedrag en handelen, hun minachting voor de hardwerkende belastingbetaler en hun afkeer van alles wat met politiek te maken heeft. Gezag accepteren bijstanders natuurlijk ook niet. Daarom dienen bijstanders elke dag vroeg op te staan en elk moment klaar te staan voor het uitvoeren van een opdracht. Bijstanders zijn nu eenmaal behalve crimineel ook nog eens wars van orde en regelmaat. De nieuwe WWB moet dan ook als een "stukje opvoeding" gezien worden dat speciaal is ontwikkeld om bijstanders uit de misère te helpen.
De tegenprestatie is verplicht en de gemeenten mogen hier, binnen de kaders van de nieuwe WWB, zelf invulling aan geven. Dat gaat tot rare situaties leiden. Onlangs bleek dat de gemeente Amsterdam er wel heel vreemde ideeën op nahoudt. Nietjes uit documenten halen, takken rapen en meer van dat moois, vindt Amsterdam een prima vorm van contraprestatie. Dat het tot niets anders leidt dan contramine is niet van groot belang. Bijstanders moeten een lesje geleerd worden. Een lesje in gehoorzaamheid en nederigheid. Nederig en klein, dankbaar moet de bijstander zijn.
Dit leidt onvermijdelijk tot ambtelijke willekeur en dat leidt tot geweld tegen de overheid en tegen de personen die de overheid vertegenwoordigen. Gelukkig luistert de Kamer tegenwoordig heel goed naar het volk dat om zwaardere straffen schreeuwt zodat gewelddadige bijstanders al snel achter tralies belanden waar zij met € 16,-- per dag de volgende uitzichtloze schuld mogen opbouwen, het zicht op betaald werk voorgoed ontnomen.
Verhuisplicht
Wanneer de bijstander een jaarcontract wordt aangeboden op grote afstand van zijn woonplaats, dan zal deze bofkont moeten verhuizen naar de plek waar het jaarcontract voor hem klaarligt. Dat is tamelijk ingrijpend en als de persoonlijke omstandigheden een verhuizing in de weg staan, dan vervalt de verhuisplicht. Wij kunnen minstens 168 persoonlijke omstandigheden bedenken die een verplichte verhuizing onmogelijk maken. Er zal waarschijnlijk heel weinig verhuisd gaan worden op grond van deze in de nieuwe WWB opgenomen bepaling, maar dat neemt niet weg dat er onrust is ontstaan over deze onmenselijke maatregel die uitsluitend en alleen in de nieuwe WWB is opgenomen om de VVD te plezieren. Over de rug van de onderklasse, van de bijstanders, wordt smerige politiek bedreven. Dat zal ze leren, die luie flikkers. Het gaat er vooral om dat bijstanders voortdurend schaamtevol in angst leven en van die schaamte en angst kan op vrijwel oneindige basis misbruik worden gemaakt. Dat de PvdA hieraan meewerkt en ook deze walgelijke regel toejuicht, verbaast ons al heel lang niet meer.
Straffen
De wachttijd van vier weken voor mensen die bijstand aanvragen is voorlopig van de baan, de sancties hebben daarentegen stand gehouden. Bijstanders kunnen prima gestraft worden door het inhouden van een gedeelte of hun gehele uitkering. Er zijn talloze overtredingen mogelijk, bijvoorbeeld van de bespottelijke discriminerende kledingeis. Gedurende drie maanden aaneengesloten van een inkomen verstoken moeten blijven is binnenkort geen uitzondering meer. Reken maar dat de ambtenaren inmiddels zo zijn gehersenspoeld dat hun grootste vijand de bijstander is die coûte que coûte vernederd en gesloopt moet worden. De bouwstenen voor moedwillig opgeworpen muren van onbegrip, waarachter ambtenaren zich kunnen verschuilen, zijn dankzij de nieuwe WWB talrijk.
Het is evident dat deze straffen slechts een negatieve uitwerking zullen hebben. Het werkt agressie en verwervingscriminaliteit in de hand en het heeft een verwoestende uitwerking op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de gestrafte en zijn omgeving. De onderklasse zal verzwakt en onderdrukt niet in opstand kunnen komen. Althans, dat is de verwachting. Maar er is geen rekening mee gehouden, dat diezelfde onderklasse de komende jaren alleen maar zal groeien. De aanstaande werklozen komen straks grotendeels in de bijstand terecht. Alle berichten over minuscule positieve ontwikkelingen ten spijt, zal de schuldencrisis, die geheel te wijten is aan de neoliberale witteboordencriminaliteit die gedurende vele decennia heeft kunnen plaatsvinden, zich verdiepen. Zolang de kloof tussen arm en rijk alleen nog maar groeit is elke vorm van optimisme bespottelijk en infantiel. Het kapitalisme vernietigt zichzelf en het aantal onschuldige slachtoffers groeit per dag. De nalatenschap van het kapitalisme zal uit het afvoerputje bestaan waarin de onderklasse dreigt te verdwijnen!

De Waarheid, volkseditie voor Nederland
''Het sociale vangnet dat enkele centimeters boven het ravijn van de hongerdood is gespannen, heeft door toedoen van PvdA Staatssecretaris Jetta Kijnsma met steun van de VVD, D66, de CU, de SGP en niet te vergeten de lankmoedige PvdA'er Ton Heerts van de FNV, vrijwel alle nut verloren''

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme