Leegloop PVV

Wilders heeft met zijn uitspraken over ´´minder Marokkanen´´ een leegloop veroorzaakt. Verschillende PVV'ers hebben zijn partij verlaten omtrent de racistische uitspraken van Den Leider. Ook de PVV fractie in de stad Almere keerde zich tegen zijn uitspraken en eisen dat Wilders zijn woorden terug nam. Aangezien Den Leider absolute heerser is over de PVV kunnen leden niets tegen hem doen. Hierop heeft de gehele afdeling ( met uitzondering van één raadslid ) van de partij in Almere besloten om uit de PVV te stappen. Hoe dan ook, de leegloop bij de Partij voor de ´´Vrijheid´´ lijkt begonnen. Een prachtig moment voor alle tegenstanders van deze nationaal conservatieve partij, die mensen tegen elkaar opzet en het westerse imperialisme volledig van dienst is. Geert Wilders mag eindigen zoals de Lijst Pim Fortuyn!

Sinds de oprichting van de PVV in het jaar 2006, zijn al verschillende mensen uit de partij gezet of hebben gekozen om de partij te verlaten. Een bekende ex-PVV was Hero Brinkman. Hij was tweede kamer lid voor de PVV van 2006 tot 2012. Anders dan Martin Bosma ( de Goebbels van Wilders ) stond Brinkman voor een democratische PVV en hij wou een jongeren organisatie. Natuurlijk waren Wilders en zijn propagandameester Bosma daar niet mee eens. Want Wilders was Den Leider en ook een jongerenorganisatie zou niet goed aanstaan. Het is namelijk geen geheim dat veel jongeren die PVV stemmen, extreem rechtse opvattingen hebben!


Hero Brinkman verliet de PVV omdat hij vond dat Wilders een dictator was. Ook het ´´Polen meldpunt´´ sloeg bij hem verkeerd aan. Dit meldpunt was door de PVV in het leven geroepen zodat mensen konden klagen over Poolse mensen die overlast veroorzaakte. Het meldpunt zorgde zelfs voor flinke kritiek vanuit de Republiek Polen, die het racistisch vonden dat er een meldpunt was gemaakt puur voor mensen van Poolse afkomst!

Door de uitspraken over ´´minder Marokkanen´´ hebben vooral lokale PVV politici de partij de rug toe gekeerd. In Friesland zijn twee leden van de provinciale staten uit de partij gestapt. Ook de enigste vrouw van de PVV in het Europese parlement vertrekt, Laurence Strassen laat Den Leider in de steek. Revolutionair socialisten kunnen alleen maar juichen bij de leegloop van de Partij voor de ''Vrijheid''. Dit herinnert ons aan de ondergang van de Lijst Pim Fortuyn. Deze partij bestond van 2002 tot 2008 en implodeerde mede door de dood van Fortuyn en sektarische conflicten tussen LPF leden. Onder naam Lijst 5 Fortuyn deden de restanten van de LPF nog mee met de tweede kamer verkiezingen in 2006. De partij won geen zetels. Ook aan het ledenaantal kon je de ondergang van de LPF zien. In 2003 waren 4100 mensen lid van de partij. Twee jaar later nog maar 1274 en in augustus 2007 slechts 444. De partij werd op 1 januari 2008 opgeheven!

Hoewel de leegloop bij de PVV goed is, moeten we niet vergeten dat de voedingsbodem voor het rechtse populisme blijft bestaan. Hierdoor zal de PVV niet snel verdwijnen. Want zolang etnische minderheden de schuld krijgen van criminaliteit en problemen, zullen rechtse types altijd kunnen scoren. Het is de taak aan revolutionair socialisten om een arbeiders partij op te bouwen en om een socialistisch alternatief te presenteren tegen de neoliberale overheid en de Europese Unie. Wilders weet ook steun te winnen omdat hij zich tegen de bureaucratie in Brussel uitspreekt. Revolutionair socialisten zijn ook fel tegen de neoliberale EU, maar anders dan Wilders willen wij een verenigd socialistisch Europa. Want alleen kan Nederland het juist niet redden in deze globale wereld. Het internationale kapitalisme moet door internationaal socialisme verslagen worden, socialisme in eigen land werkt absoluut niet!Wilders wilde minder Marokkanen, in plaats daarvan krijgt
hij minder PVV'ers die hem trouw zijn!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme