Werkelozen en ouderen het zwaarst geraakt!

Mensen met een uitkering en ouderen worden het zwaarst geraakt. De neoliberale plannen voor de komende jaren worden vandaag gepresenteerd. Willem Alexander heeft de eer om de aanvallen van de twee neoliberale regeringspartijen te verkondigen. Anders dan veel werkelozen en ouderen, hoeft de monarch zich geen zorgen te maken. Hij en zijn gezin leven van een zeer royaal inkomen en zullen niet snel in financiële problemen komen. Hoe anders is dat voor mensen die geen werk hebben of ouderen die na jaren van hard werken, het met minder pension moeten doen!

De meerderheid van alle Nederlanders wil dit kabinet niet. Ze willen die extra zes miljard bezuinigingen niet. In totaal wil het kabinet 24 miljard euro bezuinigen, dat geld halen ze voornamelijk bij de werkende klasse. Want de belastingen gaan omhoog. Producten worden duurder, dat hebben we al gemerkt. Het BTW tarief is van 19% naar 21% gegaan!

Mensen zonder werk moeten gestraft worden vindt de VVD en PvdA. Het is toch hun schuld dat ze geen werk vinden? Om werkelozen te dwingen om te gaan werken wordt een wachttijd ingevoerd. Wie een bijstanduitkering wil aanvragen moet eerst vier weken kunnen aantonen dat hij/zij opzoek is naar werk. Dat is dus een maand zonder inkomen. Bovendien moeten bijstandsgerechtigden sinds kort een ‘maatschappelijke tegenprestatie’ leveren in ruil voor hun uitkering. Uit onderzoek door de FNV onder bijstandsgerechtigden blijkt dat de helft die een tegenprestatie moest verrichten, dat deed op plekken die eerst werden ingevuld door betaalde krachten.

Daarmee is deze regel niet alleen een vorm van dwangarbeid, maar ook een aanval op de rest van de arbeidersklasse. Steeds meer banen in de zorg, het onderhoud van groen en de postbezorging verdwijnen. Zo verloor een 53-jarige Hagenaar die jaar geleden zijn baan als straatveger. Hij moet nu als tegenprestatie voor zijn uitkering hetzelfde werk doen. De uitkering die hij voor dit werk krijgt ligt 400 euro lager dan zijn oude loon!


Werkelozen worden in veel gemeentes gedwongen om dwangarbeid te verrichten. In sommige gemeentes moet een geheel gezin ( vier mensen ) zonder werk, dwangarbeid verrichten voor nog geen 1400 euro bruto in de maand. Of het nu participatiebanen, terugkeerbanen, opstapbanen of Workfast heet, het principe is overal hetzelfde: werken onder het minimumloon zonder cao!

De logica achter deze aanvallen op werkelozen is duidelijk. Men wil mensen straffen omdat ze geen werk hebben. Neoliberalen willen dat de overheid weinig tot geen geld uitgeeft aan uitkeringen. Aan de andere kant zijn mensen in de bijstand juist bijzonder goedkoop en dus makkelijk uit te buiten. Dwangarbeid komt voor in Nederland. Mensen die vaak 20 tot 30 uur per week werken voor nog geen 800 euro. Dit systeem hebben wij Nederlanders van de Amerikanen overgenomen. Ook de neoliberaal Barack Obama wil mensen die geen vast werk hebben gebruiken voor dwangarbeid. In de Verenigde Staten van Amerika leven 20% van alle Amerikanen in armoede. Dat is alleen de armoede klassen en niet de laag loon klasse. Als al 20% van de Amerikanen in armoede leeft, dan moet het percentage laag loon arbeiders nog hoger liggen. Sommige bronnen zeggen dat 50% van alle Amerikaanse gezinnen moet rondkomen met een inkomen dat lager is dan 20.000 dollar ( 15.000 euro ) per jaar! 

Een andere groep die geraakt wordt zijn de WAJONG'eren. De jong gehandicapten in Nederland worden nu verplicht om werk te zoeken. Maar voor de meesten is een reguliere baan geen optie. Jongeren met een arbeidshandicap kunnen niet meer draaien in de hectische arbeidsmarkt. Ze bezitten niet de netwerken en de sociale vaardigheden om te concurreren met hun ''normale'' mede-arbeiders. De arbeidsmarkt eist tegenwoordig dat je 40 uur moet kunnen werken, dat je sterke sociale vaardigheden bezit en dat je netwerken hebt opgebouwd. Kun je niet voldoen aan die eisen, dan is de kans op een baan erg klein!

Dat VVD'ers geen empathie voelen voor jongeren met een arbeidshandicap bleek toen Mark Rutte ( VVD ) en Diederik Samsom ( PvdA ) een bezoek brachten aan een sociale werkplaats. Samsom was positief, maar Rutte zei dat de meeste jongeren bij de sociale werkplaats gewoon konden werken. Hier komt de ware aard van een neoliberaal boven water. Ze zien jongeren werken in een sociale werkplaats en gaan er dan vanuit, dat dit ook mogelijk is op de arbeidsmarkt. Terwijl dit juist niet het geval is. Een sociale werkplaats is beschermd en eist niet van jongeren wat de markt economie wel eist!

Ook arbeidsgehandicapten worden aangepakt. Zo’n 230.000 jonge gehandicapten die momenteel de Wajong-uitkering ontvangen zullen herkeurd worden. Deze groep valt vanaf 2015 onder de Participatie-wet, die de bijstand, de sociale werkplaatsen en de WAJONG samenvoegt. Door deze wet moet deze groep gedwongen aan de slag, maar heeft vrijwel alleen kans op tijdelijk, eentonig en onderbetaald werk. Bij de Gelderse zorginstelling Diafaan moeten WAJONG'eren thuiszorgwerkzaamheden voor ouderen gaan doen!

De afkeer van dit neoliberale kabinet is duidelijk. VVD en PvdA verliezen enorm in de peilingen. Helaas wint de SP de stemmen niet. Het is de rechts populistische PVV die dat doet. Rechts wint omdat links zwak is. Politiek links staat bijzonder zwak in Nederland. PvdA en GroenLinks steunen het kapitalisme en ook de SP is principieel niet meer tegen de markt economie. Rechts is juist wel sterk, die hebben VVD, PVV, CDA en zelfs D66 om keiharde neoliberale politiek te voeren. Mocht dat niet voldoende zijn dan zal kapitalistisch links ( PvdA, GroenLinks en helaas ook SP ) hun wel helpen. De SP heeft aangegeven in een centrum-links kabinet met PvdA, CDA en D66 te willen zitten. We weten wat gebeurde met de Socialistische Linkse Partij in Noorwegen, die door regeringsdeelname onder het kapitalisme bijna al haar steun onder de arbeidersklasse verloor!

Er is een stemming van massale weerstand tegen de bezuinigingen. Niemand gelooft er nog in dat het mes er even in moet en dat het dan beter gaat. Iedereen kent in zijn vrienden en kennissenkring wel mensen die worden getroffen door werkloosheid en armoede, waaronder ook 350.000 kinderen. Dit kabinet loopt op zijn laatste benen en heeft de steun in de samenleving verloren. Maar zonder strijd geen oplossingen! Revolutionair socialisten staan voor het volgende alternatief:


  • Bestrijdt alle bezuinigingen en privatiseringen;
  • Weg met de bezuinigingen op de pensioenen en de AOW, 65 blijft 65;
  • Compenseer de prijsstijgingen in de lonen, uitkeringen en pensioenen;
  • Geen afbraak van de WW. Verdeel het werk, voor een werkweek van 32 uur met behoud van loon;
  • Nee tegen de JSF;
  • Nee tegen de nullijn in de publieke sector;
  • Vaste banen voor de thuiszorg;
  • Een FNV-campagne voor actie en een algemene staking van 24 uur, mobiliseer het massale potentieel van de vakbeweging;
  • De SP moet de arbeiders en de mensen die lijden onder de bezuinigingen vertegenwoordigen en een strijdbaar politiek alternatief bieden voor de bezuinigingspartijen;
  • Voor een socialistisch alternatief voor de bezuinigingen en het kapitalisme, met een democratisch socialistisch plan voor de productie gebaseerd op de belangen van de overweldigende meerderheid van de mensen en niet die van een kleine superrijke elite.


Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme