Meer stressverzuim door neoliberale cultuur

De aanhangers van het kapitalisme zullen het niet snel toegeven, maar het stressverzuim groeit sterk. Een logisch resultaat als je harder moet gaan werken om de baas tevreden te houden. Onzekerheid over je baan, zorg voor kinderen, zorg voor ouders ( want verzorgingshuizen sluiten ) en natuurlijk de groeide druk om zo productief mogelijk te werken versterken stress. 29% van alle verzuimgevallen is het resultaat van stress zegt ArboNed. Wat opvalt is dat ook jonge arbeiders hier last van hebben. Baanonzekerheid speelt hier ook een rol, want de kapitalisten bieden nauwelijks nog vaste contracten. We praten hier over een cultuur waarin angst en onzekerheid heersen, wat stress en verzuim in de hand speelt!

Revolutionair socialisten merken dat de laatste 25 jaar, de overheid alle nutsbedrijven als kosten pot ziet en er vanaf wil. Dat begon met de privatisering van de Nationale Spoorwegen, de Arbo diensten, de zorg en natuurlijk het openbaar vervoer. De markt is God, concurrentie is Koning, een beroemde zin van de Ierse socialist; Joe Higgins die in Ierland het neoliberale beleid bevecht. Ook in Nederland is het neoliberalisme een heilleer van politiek rechts en burgerlijk links geworden. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, CDA en de christelijke partijen zijn allemaal in de ban van minder uitgeven en overal op bezuinigingen! 

GroenLinks en Democraten 66 steunde het asociale leensteel voor studenten. Nu moeten studenten geld lenen als ze hun studie niet kunnen betalen. Wat resulteert in een studieschuld van zeker 20.000 tot 40.000 euro. Daar zit je dan als student mee en het is nog maar de vraag of je een goede baan vindt om deze schuld af te betalen. Resultaat? Stress, onzekerheid en angst. Angst om in de schulden te komen en in de armoede. Natuurlijk hebben studenten van rijke ouders hier minder last van. Hun ouders kunnen de studiekosten betalen. Maar jongeren uit arbeidersgezinnen moeten dus lenen, waardoor ze met een hoge schuld blijven zitten na hun studie!

Zo creëert het neoliberalisme een cultuur waarbij geld een grote factor is in veel stress situaties. Geld is vaak een oorzaak van stress. Wie het heeft kan zorg inkopen, wie niet kan betalen heeft pech gehad. Want de overheid wil steeds minder bieden, je moet het zelf allemaal doen. Kun je dat niet of heb je er geen geld voor? Pech gehad want de neoliberale cultuur is er voor de mensen met het geld. Zo'n systeem heeft een officiële naam; plutocratie!

Een stressvol beroep is verkeersleider op een luchthaven. Duizenden vliegtuigen stijgen en landen en het is aan de verkeersleiders om die toestellen te begeleiden. Nu wil de neoliberale overheid dat er marktwerking plaats gaat vinden. Dat houdt in dat bedrijven mogen gaan concurreren om wie de beste verkeersleiding levert. Volgens neoliberale logica gaat de prijs dan omloop, een grote vergissing. Want door marktwerking zal de druk om te presteren alleen maar toenemen. Bazen zullen eisen van hun arbeiders dat ze alles op alles zetten om winsten binnen te halen. In het geval van de verkeersleiders betekend dat zo snel mogelijk vliegtuigen later opstijgen en landen. Ongelukken kunnen hierdoor ontstaan als de druk te hoog is. Maar daar geeft het neoliberalisme niets om want winsten gaan voor mensenlevens!

We zagen dit probleem ook in de eerste tien jaar van kapitalistisch Rusland. Na de val van de Sovjet-Unie kwam er een periode van enorme armoede in Rusland. Roofkapitalisten sloegen overal hun slag en omdat de overheid alles toe liet was Rusland een paradijs voor hebzucht, uitbuiting en  corruptie. Pas na het jaar 2000 werd het iets beter, maar nog steeds gaat het geld voor de mensen in de Russische Federatie!

In Nederland zien de neoliberale cultuur vooral in de stijgende zorgkosten, het steeds duurder wordend treinkaartje en de bezuinigingen die Mark Rutte op ons afdwingt. De overheid beweert dat alles duurder wordt door de vergrijzing, technologie en omdat we langer leven. Maar de waarheid is dat men het geld niet wil uitgeven. Geld is er best, het ligt alleen op privé rekeningen van een kleine 1300 superrijken met totaal eigen vermogen van meer dan 100 miljard euro. De laatste 25 jaar heeft de overheid alles gedaan om de superrijken minder te belasten. Zo was het in 1989 nog normaal dat de hoogste belastingsschijf 75% was ( is nu 51% ). Nederland loopt ook miljarden mis omdat multinationals nauwelijks belasting betalen over hun winsten!

De politiek wil het kapitalisme van dienst zijn. Met name VVD, CDA, PvdA, D66 en de christelijke partijen. GroenLinks spreekt over duurzaamheid en eerlijkheid, maar accepteert de bezuinigingen wel en doet geen moeite om te pleiten voor een alternatieve samenleving. Onze groene liberalen zijn geen alternatief voor de werkende klasse. Behalve voor een kleine groep hoogopgeleiden die door hun inkomen best biologische producten kunnen kopen en in elektrische auto rijden. Daarnaast is er een zeer grote groep ( en die blijft groeien ) van Nederlanders die moeten rondkomen van minder dan 17.000 bruto per jaar!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme