18 maart, stem PSP'92, VCP en elders SP

Op 18 maart 2015, mogen Nederlanders gaan stemmen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Deze verkiezingen zijn een goed moment om de rechtse regering te straffen voor hun neoliberaal wanbeleid. PvdA en VVD verdienen het om gestraft te worden en daarom roept RSM op om te stemmen op de volgende partijen. In Gelderland doet de Pacifistisch-Socialistische Partij'92 mee. Anders dan de SP, is de PSP'92 niet bereid om met rechts in provinciebestuur te gaan zitten, wat de ''Sociaaldemocratische'' Partij in Brabant wel doet. Een stem op de PSP'92 in Gelderland is de beste linkse keus. In Groningen doet de Verenigde Communistische Partij mee. Deze partij heeft al vaker kritiek op de sociaal democratische houding van de SP. Daarom is een stem op VCP in Groningen een goede stem. Elders in het land moet de linkse stemmer het met de SP doen!

Sommigen zullen zich afvragen waarom je zou stemmen op partijen zoals de PSP'92 of de VCP. Dat zijn vooral kleine partijen met weinig tot geen zetels in gemeentes. De SP is een grote partij met 44.000 leden en zeer actief in alle provincies. Toch is Revolutionair Socialistische Media ervan overtuigd dat de SP bereid is om met rechts in zee te gaan, als ze bijvoorbeeld de grootste partij worden. Zo verving de partij van Roemer, de PvdA in Amsterdam en zit ook in het provinciebestuur van Noord Brabant. Nu stelt zich de vraag, hoe menselijker en socialer zijn die plekken geworden? De SP beweert dat alles beter is, maar niet-SP bronnen spreken andere taal. Zo bericht de Bijstandsbond in Amsterdam, dat het beleid voor werklozen nog steeds gericht is op dwangarbeid en stigmatisering van baanlozen!


Hoe menselijker en socialer is Noord Brabant geworden met de SP aan boord? Vermoedelijk is er niet veel radicaal veranderd. Erger nog, nu de bezuinigingen van de landelijke politiek eraan komen zullen de provincies het met minder geld moeten doen. De SP gaat dus meebepalen wie wat krijgt en wie niet. Socialisten horen dat niet te doen, die moeten het verzet leiden tegen het beleid van bezuinigingen, zeker als miljarden veilig liggen op bankrekeningen van de super rijken. Met neoliberaal rechts ( VVD en CDA ) voert de SP dus het beleid van de provincie Noord Brant uit. Hoe sociaal kan dat worden met twee rechtse partijen die groter zijn dan de SP?

Dat de SP in de peilingen er goed voor staat, is een resultaat van de enorme woede van mensen in de PvdA. De sociaal democraten sloten met de neoliberalen een coalitieakkoord waarin bezuinigingen noodzakelijk gesteld werden. Een vreselijk resultaat van deze bezuinigingen zien we bij de zorg. Er dreigen niet alleen 50.000 ontslagen, maar ook minder hulp dreigt. Zo krijgt een blinde oude vrouw die alleen woont ( en geen naste familie heeft ) nog maar een uurtje per week hulp. Vroeger kreeg ze vier uur per week hulp, maar de drie uur werden wegbezuinigd door haar gemeente, dat door overheidsbezuinigingen met minder geld zit!

In Groningen doet de SP het ook zeer goed. Toch adviseert RSM om niet op de SP te stemmen in deze provincie. Omdat er een linkser alternatief is, namelijk de Verenigde Communistische Partij. Deze partij ontstond na een splitsing in de NCPN in het jaar 1999. Een groep communisten was tegen het Blauwstad project waar de NCPN mee akkoord ging. Deze communisten stichtte toen de VCP en hebben veel minder dogmatische houding. Ook al kunnen revolutionair socialisten best wat kritiek geven op het programma van de VCP, is deze partij toch een betere keus dan de SP. Zeker omdat de VCP terecht kritiek heeft op hun sociaal democratische houding!

Elders is een stem op de SP toch de enigste linkse keus. Het is aan echte socialisten in de SP om tegen de sociaal democratisering van hun partij te vechten. Helaas blijkt dat er niet echt een linkse stroming actief is in de SP. Daarom moet er nog steeds een arbeiderspartij worden opgericht, door socialisten, vakbonden en anti-kapitalisten. Zonder een partij voor de arbeidersklasse zal het kapitalisme via hun sociaal democratische marionetten gewoon door blijven heersen!Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme