Holocaustoverlevenden en onderduikers raken zorg kwijt

Zorg is een last, een last waar de neoliberale overheid het liefste vanaf wil. Wat geen economische winst oplevert is een onnodige kostenpost en dus moet het maar weg. Zo verliezen de laatste hoogbejaarde overlevenden van de nazistische holocaust hun zorg. Hoe wreed dat 70 jaar nu hun bevrijding, deze mensen weer alles weg genomen wordt. Familie hebben ze niet meer, uitgemoord door de nazi's. Vrienden zijn al jaren dood, het enigste wat deze mensen nog hebben zijn hun zorgverleners. Mensen die echter hun baan kwijt raken nu Mark Rutte en zijn PvdA collega's de aanval openen op de zorg!

Zes overlevenden van de Duitse concentratiekampen en onderduikers raken eind dit jaar door bezuinigingen hun zorgpakket kwijt. Mantelzorg is geen optie voor de negentigers. Hun familie is uitgemoord. Toch pakt de rechtse overheid hun zorg af en zal ze laten vereenzamen, alleen en zonder hulp. Ze moeten maar flink gaan betalen voor commerciële zorg. Maar kunnen deze hoog bejaarde mensen wel 6000 euro per jaar betalen voor goede zorg? Antwoord: NEE. Dus volgens kapitalistische logica moeten ze op straat gezet worden. Wie niet kan betalen, moet maar dokken!

Het ergste is nog dat vele van een klein pensioentje leven. Meestal komen ze niet verder dan 1100 euro netto in de maand. Deze ouderen hebben het geld niet om commerciële zorg te betalen. Medewerkers van zorginstellingen waar deze mensen wonen, zijn radeloos. Ze moeten straks vertellen dat ze geen zorg meer kunnen bieden. Bedenk eens hoe dat moet zijn als je 90+ bent en te horen krijgt dat je weer voor je zelf moet gaan zorgen, terwijl je dat gewoon niet meer kunt. Een lichaam van 90 jaar of ouder, kan zich zelf niet meer redden. Dan is er nog de vraag van de ouderen die geestelijk niet meer mee kunnen. Hoe moeten dementerende ouderen zich redden?

Op deze vragen hebben de rechtse politici in Den-Haag geen antwoord op. Zij denken alleen in cijfertjes en willen bezuinigingen opleggen. Ouderen moeten maar hulp van familie vragen. Want de overheid wil het liefste geen cent meer uitgeven. Maar stel dat kinderen en kleinkinderen geen tijd hebben om hun bejaarde vader/moeder of grootouders te verzorgen. Wat als de relatie tussen ouder en kind(eren) slecht is door conflicten. Dan is er dus geen hulp vanuit de familie. Moet een bejaard iemand het dan maar doen met 1 uur per week aan zorg?

Toch eist Mark Rutte dat mensen met minder zorg moeten leven. In het geval van de hoogbejaarde overlevenden is het duidelijk. Zij raken straks hun zorg kwijt, omdat de gemeentes ( die sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor de zorg ) het te duur vinden. Dus moeten de bejaarden weer zelf gaan koken en vooral zelf betalen voor de zorg. Velen hebben al 10 jaar niet meer gekookt en betalen voor eten binnen hun zorginstelling is ook niet te doen. Dat kost namelijk 10 euro per dag, bijna 300 euro per maand puur voor voeding. Dat kunnen deze mensen al niet betalen!

De bescherming die vele genoten valt weg. Hun hulp valt weg, allemaal weg genomen door de neoliberaal Mark Rutte. Ouderen die nog goed bij hoofd zijn, leven in angst. Hoe moet het nu als ze straks niets meer hebben? Onzekerheid veroorzaakt stress, wat niet goed is voor hun gezondheid. Zover is het dus gekomen at we anno 2015, ouderen in angst en vrees laten zitten omdat we niet bereid zijn om voor ze te zorgen. VVD en PvdA voeren een asociaal beleid dat alleen de rijken en de kapitalisten ten goeden komt. Met de BTW verhoging en de neoliberale aanvallen op de ouderenzorg moet toch duidelijk worden dat politiek rechts ( waaronder de PvdA )  zeer slecht is voor onze gezondheid!

Gaan we straks de richting van Amerika en Oost Europa op? Waar ouderen vereenzaam in vieze woningen, omdat ze niet meer de kracht hebben om die wekelijks schoon te maken. Niemand die naar hun opkijkt, allemaal omdat ze niet het geld hebben voor commerciële zorg. Is dit de toekomst van Nederland, een land dat ooit ouderen hielp en verzorgde? We zien in vooral Oost-Europese landen hoe slecht het gesteld is. Onder het stalinisme waren er verzorgingshuizen en hoe beperkt die ook waren, de ouderen hadden zorg. Nu, 25 jaar na de ondergang van de volksrepublieken, wonen veel alleenstaande bejaarden in kleine huizen zonder zorg. Ze moeten zich zelf redden want de verzorgingshuizen zijn of gesloten of geprivatiseerd. Wie geld heeft kan zorg krijgen, wie niet heeft pech gehad. Dat is de kille werkelijkheid van het kapitalistische systeem!In Amerika zie je dit al vaker. In Oost Europa is dit beeld al 
bijna standaard voor veel alleenstaande ouderen!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme