VNO/NCW: Bijstanders zijn labbekakken

Het orgaan van de kapitalisten in Nederland, het VNO/NCW, heeft weer eens duidelijk gemaakt hoe zeer ze mensen in de bijstand minachten. Hans de Boer, de grote kapitalistenbaas, maakt duidelijk dat iedereen die in bijstand zit, gewoon moet gaan werken. Zo nodig moet er flinke dwang gebruikt worden om die ''labbekakken'' aan het werk te zetten. Als opvolger van Bernhard Wientjes, laat Hans de Boer duidelijk zien hoe de kapitalistenklasse denkt over mensen zonder werk. Het bedrijfsleven vindt dat de overheid met dwang, mensen moet laten werken. Het liefst natuurlijk voor het minimumloon, zodat zij er flinke winsten aan overhouden!

De kapitalisten willen arbeiders geen vast contract geven. Want dan zitten ze vast aan mensen die ze anders makkelijk zouden kunnen ontslaan. Werkzekerheid bieden is geen taak van het bedrijfsleven, maar juist een kostenpost. Dus om mensen aan het werk te helpen, moeten de rechten van de arbeiders enorm verlaagd worden, opdat de kapitalisten zo geprikkeld worden om ze in dienst te nemen. Het ontslagrecht moet versoepeld worden en arbeiders moeten eraan wennen dat ze geen vast contract meer krijgen. Achter deze rechtse logica zit ook een strategie. Want geen vast contract brengt onzekerheid met zich mee. Arbeiders durven hierdoor minder te knokken voor hun rechten uit angst voor ontslag. In landen zonder arbeidersrechten zoals China, durven vele niet te protesten tegen de lage lonen en slechte arbeidsvoorwaarden. Daarnaast werkt de Chinese kapitalistenklasse nauw samen met de politie, die in naam van het proletariaat, het bedrijfsleven steunt tegen datzelfde proletariaat!


Hans de Boer en zijn VNO/NCW vinden het heel normaal om werklozen te pesten. Volgens deze elitaire types moeten de werklozen, maar gewoon werken. Dat houdt in dat ze maar gaan werken voor minimumloon en onder dwang. Het arrogante gedrag van deze club bewijst waarom revolutionair socialisten gelijk hebben. Terwijl de armoede stijgt, brullen de kapitalisten dat de overheid dwang moet gebruiken om mensen aan het werk te zetten. Wie niet wil werken mag ook niets krijgen. Als eigenaren van onze economie verdienen de kapitalisten miljarden euro's per jaar, terwijl 1,4 miljoen arbeiders het met minder dan 17.000 euro per jaar moeten doen. Een kleine 1300 groot kapitalisten hebben een samen een eigen vermogen van 100 miljard euro!

Na een stortvloed van kritiek moest de Boer zijn uitsprak uiteindelijk terug halen. Zelfs neoliberaal Mark Rutte, keerde zich tegen de uitspraken van de kapitalistenbaas. Het is niet zo dat de VVD zich uit gaat spreken voor arbeidersrechten, het is eerder zo dat ze niet in het openbaar bekend willen staan als een partij van elitaire types. Dat de meeste arbeiders dit beeld al van de VVD hebben is blijkbaar niet erg. Daarnaast wil Rutte een beeld van zich zelf neerzetten als een man van het volk, dus daar passen de rechtse opmerking van Hans de Boer niet in!

Revolutionair socialisten zijn niet verbaast dat de VNO/NCW met zulke uitspraken komt. Deze organisatie is het boegbeeld van het kapitalisme in Nederland, het vertegenwoordigd ook de bezittende klasse. De mensen die dankzij bezit, rijk geworden zijn. VNO/NCW is hun stem en dus hun vertegenwoordiging. Hans de Boer zegt wat veel kapitalisten denken, weg met de uitkeringen, wie niet wil werken moet maar in armoede leven. Dat de bazen van VNO/NCW een enorm salaris verdienen en in verhouding niet harder werken dan de modale arbeider doet er niet toe. Kapitalisten en hun directeurs zien zich als een speciale klasse, die gewoon recht hebben op meer geld en meer status!


VNO/NCW baas Hans de Boer vindt dat werklozen ''lui'' zijn!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme