The war on terror!

Sinds 2001 is het westen in oorlog met de radicale islamieten in het midden oosten. President George Bush van de Verenigde Staten gebruikte de aanslagen van 9/11 om een aanval te openen op de grondstoffen van het midden oosten. Het Amerikaanse kapitalisme was dolblij met de oorlogspolitiek van hun conservatieve president. Een oorlog met Afghanistan en Irak, zou best wel eens voordelig voor hun kunnen uitpakken. 

Het begon allemaal op 11 september 2001. Een dag die nooit vergeten zou worden. Op die vroege ochtend vlogen twee vliegtuigen in het World Trade Center in New York. De vliegtuigen waren gekaapt door islamitische radicalen, vermoedelijk lid van de terreur groep Al-Qaeda. Door de schade van de inslag stortte de twee symbolen van het wereldwijde kapitalisme in elkaar, 2.976 Amerikanen stierven die dag.

De conservatieve Amerikanen wouden wraak. Wraak op de islamieten, wraak op Al-Qaeda. Amerika begon een heksenjacht te openen en verklaarde het islamisme de oorlog. Doelwit nummer 1: AFGHANISTAN. Dit land stond sinds 1996 onder de alleenheerschappij van de Taliban. Deze islamitische groep voerde een streng theocratisch regime en had tot 2001 geen last gehad van het V.S imperialisme.

Vermoed werd dat de Taliban, Al-Qaeda leiders verborgen hield. Amerika eiste daarom dat deze leiders uitgeleverd zouden worden. Toen de Taliban dat weigerde besloot de V.S om het land binnen te vallen. De oorlog tegen de Taliban begon op 7 oktober 2001 viel de V.S Afghanistan binnen. Ze kregen daarbij steun van het Verenigde Islamitische Front voor de Redding van Afghanistan. Deze verzetsbeweging bevocht het theocratische regime van de Taliban al sinds 1996 en had de noordelijke provincies van het land in bezit.

Al snel was het Taliban regime verdreven. Ook Al-Qaeda was grotendeels verslagen. Toch was  de strijd nog niet gewonnen. De Amerikanen gaven de macht aan corrupte Afghaanse leiders die zich opstelde als marionetten van de V.S. De radicaal islamieten gaven de strijd niet op en begonnen een guerrilla oorlog tegen de bezettingsmacht. Sinds de invasie zijn nu 1.151 Amerikaanse soldaten gedood, + 6.500 Afghaanse soldaten van het nieuwe Afghaanse leger.   

In 2004 koos het land een nieuwe regering. Officieel was alles democratisch en eerlijk gegaan. Maar in werkelijkheid waren de verkiezingen zo corrupt als de pest. President Hamid Karzai had nauwelijks macht buiten de hoofdstad Kaboel en hij gedroeg zich als een aanhanger van de Amerikaanse politiek, wat hem niet populair maakte bij de islamitische bevolking.

Het kapitalisme kreeg van Hamid Karzai waar het om vroeg. De Afghaanse economie werd geprivatiseerd, onder het motto van ‘’vooruitgang’’. Toch bleven de meeste kapitalisten weg uit het land. Bang waren ze, bang voor de Taliban die nog altijd aanslagen pleegde en terreur zaaide, vooral tegen buitenlanders.

Ondanks dat er elke maand wel tien Amerikanen stierven bleven de conservatieven overtuigd dat hun strijd juist was. Terwijl de Taliban en de Amerikanen oorlogje speelde werden de Afghaanse burgers het slachtoffer van die oorlog. Sinds het begin van de oorlog in Afghanistan zijn duizenden burgers gedood. Vaak gebeurde dat door fouten van de luchtmacht die huizen bombardeerde. Dat maakte de buitenlandse troepen niet populair bij toch al diep gelovige Afghanen.

In 2003 was de strijd in volle gang. President George Bush besloot toen af te rekenen met een oude vriend/vijand. Sinds de eerste Golfoorlog was het Irak van Saddam Hoessein een doorn in het oog van de V.S geweest. De vader van George Bush had Irak niet veroverd tijdens de Golfoorlog. Dus besloot zoonlief om het werk van papa af te maken. Het begon allemaal met de leugen dat Saddam Hoessein nucleaire wapens zou bezitten. Die wapens zou hij doorverkopen aan Al-Qeada.

Deze beschuldiging was natuurlijk een grove leugen. Sinds 1990 was het Irak van Saddam totaal failliet. Het bezat niet eens de middelen om nucleaire wapens te maken. Toch eiste Amerika dat Irak wapeninspecteurs toeliet. Toen Saddam dat weigerde maakte de Verenigde Staten zich op om doelwit nummer 2 aan te vallen: IRAK.

De Verenigde Naties gaven geen steun aan de oorlog. Maar dat kon de Amerikanen niets schelen. Met hulp van hun Britse vrienden vielen ze op 20 maart 2003 Irak binnen. De Britse premier Tony Blair steunde de invasie van Irak volledig. Hij en zijn maat George Bush kregen echter flinke kritiek op hun oorlogspolitiek. Die kritiek kwam echter niet van de hypocriete westerse regeringen. Nee, die kritiek kwam van burgers, westerse burgers die niet wouden dat hun jongens en meiden sneuvelde voor twee gekken. Helaas steunde de meeste Europese regeringen de invasie, onder het motto ‘’wij brengen democratie naar Irak’’ 

Ondanks de protesten ging de oorlog in Irak en Afghanistan gewoon door. Saddam Hoessein’s regering viel en Amerika nam bezit van het land. Al snel kwam ook in Irak het verzet opgang tegen de Amerikaanse bezettingsmacht. Ook hier waren het meestal islamitische radicalen die de wapens opnamen tegen de Amerikanen.

De strijd tegen de Irakese opstadelingen duurt tot de dag van vandaag ( 2010 ) voort. 4.300 Amerikanen zijn gedood sinds de invasie in 2003. Verder zijn er 11.900 Irakese politie en legereenheden gedood. Maar vooral zijn het weer de burgers die moeten lijden onder het geweld. Volgens de ergste schattingen zijn er sinds 2003 meer dan één miljoen Irakese burgers gedood. De laagste schattingen zijn van de Irakese overheid. Die schatten dat er ongeveer 100.000 burgers gedood zijn.

Net als in Afghanistan werd ook de economie van Irak geprivatiseerd. Onder Saddam Hoessein was de economie grotendeels in handen van de staat. Maar nu de staat van Saddam weg was, moest de economie geprivatiseerd worden om buitenlandse investeerders te lokken. Dat was de leugen die verspreid werd door de nieuwe regering, die net zo corrupt als het regime van Hamid Karzai is.

De oorlog tegen het terreur is niets anders dan een oorlog om macht en geld. De oorlog in Afghanistan en in Irak zijn volledig nutteloos. Het Amerikaanse leger heeft in beidde landen ongeveer 5.000 soldaten verloren. Al die mannen en vrouwen zijn gedood omdat een conservatieve president wraak wou op islamitische radicalen. Het dodenaantal is nog niet stabiel, elke dag lopen soldaten de kans om gedood te worden. De strijd tegen het terreur is niet te winnen op de manier waarop de Amerikanen dat doen.

De mensen van het midden oosten zien niets in de Amerikaanse droom. Die droom is voor hun onbekend en vreemd. Ze vinden het ook oneerlijk dat hun economie nu verkocht wordt aan Amerikaanse kapitalisten. Ook haten ze hun eigen regeringen waarvan vele inzien dat die net zo fout zijn als de regeringen van de Taliban en Saddam Hoessein. Het Amerikaans imperialisme heeft de arbeiders van Irak en Afghanistan niets te bieden. Het enigste was ze willen is olie en geld. Dat is waar het kapitalisme op draait: hebzucht. Hebzucht heeft de eerste wereld oorlog uitgelokt en is verantwoordelijk voor heel wat oorlogen.

De islamitische opstandelingen winnen elke dag meer steun. Dat komt omdat de pro westerse regeringen niet in staat zijn om de burgers aan hun kant te houden. De islamieten beloven sociale gelijkheid en een kans om je te verzetten tegen het Amerikaanse imperialisme. Veel werkloze jongeren zien daar wel wat in. Als je elk gezin 1500 euro per maand zou geven, dan zouden ze nooit in de handen van Taliban lopen. Helaas kent het kapitalisme niet dat soort solidariteit. 

Wat is de oplossing voor al dit geweld? De Amerikanen moeten gewoon die landen verlaten. Als het volk van dat soort landen geen zin heeft in democratie, dan moet je hun ook geen democratie opdwingen. Democratie krijg je, als het volk een bepaalde manier van denken heeft bereikt. De mensen in het midden oosten zijn zo ver nog niet. Die leven in verhouding met ons, 300 jaar in het verleden. Ze lijken misschien wel modern, maar hun gedrag tegenover andersdenkende laat zien dat ze nog volgens middeleeuwse denkpatronen leven.

Wij kunnen hun niet dwingen om democratisch te worden. Dat lukt nooit met wapens en kapitalistische leugens. Als wij hun grondstoffen roven, hun dorpen platbombarderen en hun religie belachelijk maken, is het toch logisch dat ze ons westerlingen haten! Daarom hebben wij niets te zoeken in die landen. Helaas denken sommigen dat wij met onze moraliteit, in staat zijn om de volkeren van Irak en Afghanistan op te voeden.

In 2009 kwam Barack Obama aan de macht. Hij werd de eerste zwarte president van de Verenigde Staten. Men hoopte dat Obama een einde zou maken aan de oorlog en aan het geweld. Niets bleek waar, Obama volgt trouw de Bush doctrine en is niet bereid om zijn soldaten uit het midden oosten te halen. Het vertrouwen van al die Amerikaanse arbeiders in Obama is misplaatst. Ondanks zijn mooi woorden is en blijft Obama een trouwe volgeling van het kapitalisme en zal hij de oorlog in Irak en Afghanistan gewoon voort zetten.

Toch betekend dat niet, dat er geen verzet tegen die oorlog moet komen. Natuurlijk moeten wij ons verzetten. We kunnen niet toelaten dat grote multinational bedrijven de arbeidersklasse van Irak en Afghanistan uitbuiten. Maar daarom mogen we ons niet solidair verklaren met het islamitische verzet. Te veel linkse groepen en partijen steunen de islamitische radicalen in het midden oosten. Kijk maar naar de Socialist Workers Party in Groot Brittannië. Die steunde volop Hezbollah tijdens de Libanese Israëlische oorlog.

Je wint niets door die extremistische moslims te steunen. Het einddoel van Al-Qaeda is de wereldwijde islamitische republiek waarin geen plaats is voor; christen democraten, liberalen, socialisten, homoseksuelen en andere religies. Het is daarom heel belangrijk om ons ook tegen de reactionaire islamieten te verzetten. Want hun anti-imperialisme is niet gelijk aan het marxistische anti-imperialisme. Wij willen een midden oosten dat vrij is van westerse imperialisten en islamitische theocraten. Wij zijn niet tegen de Islam als religie, wel zijn wel tegen het islamisme dat als politiek systeem een theocratie wil stichten.

Religie is een privé zaak, dat mag geen invloed hebben op de politiek. Vrijheid is altijd de vrijheid van een andersdenkenden. Dat is iets dat westerse democraten en militante moslims nog moeten leren!George W Bush begon de oorlog tegen het ''terrorisme'' 
Een oorlog tegen zijn eigen creaties

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme