De samenwerking met islamieten, Het gevaar!

In 1994 beweerde een ideoloog van de Britse; Socialistische Arbeiderspartij ( SWP ) dat de trotskisten samen konden werken met de islamieten. Chris Harman beweerde in zijn boek dat trotskisten soms met moslim fundamentalisten kunnen samenwerken, maar nooit met de burgerlijke staat. Hiermee maken de trotskisten van de Internationale Socialistische Tendentie een grote fout. Want de politieke islam is geen bondgenoot van linkse socialisten.

De politieke islam of ook wel islamisme, is een theocratische ideologie. Een rechtse conservatieve opvatting die de heerschappij van de islam nastreeft. Veel west Europeanen maken zich grote zorgen over de invloed van de politieke islam. Vooral na 9/11 en de moord op Theo van Gogh is de haat tegen de islam toe genomen. Rechtse leiders zoals Geert Wilders keren zich fel tegen de Islam en schakelen alle moslims gelijk met terrorisme.

Revolutionair links is verdeeld als het om de islam gaat. De rol van de stalinisten is sinds 1990 uitgespeeld. Sociaal democraten zijn de laatste 20 jaar verrechtst en kiezen vaker de kant van de westerse bourgeoisie. De anti-stalinistische linkse socialisten zijn ook verdeeld. Er zijn trotskisten die fel tegen de politieke islam zijn, anderen vinden dat je met de moslim fundamentalisten kunt samenwerken. Één van die organisaties die vindt dat je kunt samenwerken met de politieke islam is de Internationale Socialistische Tendentie.

‘’The prophet and the proletariat’’ is een boek uit 1994. In dit boek beweert Chris Harman dat trotskisten moeten samenwerken met de islamieten, mede door het anti-imperialisme van verschillende moslim groepen. Hij vergeet echter dat het islamitisch anti-imperialisme alleen gericht is op het imperialisme van niet-moslim landen. Dat het islamitische Pakistan en Iran zich ook schuldig maken aan imperialistische politiek, doet de moslim fundamentalisten niets.

Wat is islamisme? Het islamisme is een rechtse ideologie. Een religieuze politieke overtuiging dat de islam over de wereld moet heersen. Het is de islamitische versie van het politieke Christendom en Jodendom. Veel christen democraten zeggen dat het islamisme ondemocratisch is en niet past binnen de democratie. Ze hebben daar gelijk in, maar dat komt alleen omdat diezelfde christenen, afstand genomen hebben van hun eigen theocratische leer. Want de radicale christenen van de Staatkundig Gereformeerde Partij willen nog steeds een theocratie stichten in Nederland. Deze christen fundamentalisten zitten al sinds 1918 in de Tweede Kamer.      


 Welke groepen in de wereld behoren tot de politieke islam?


Al-Qaeda, Arabisch voor; De Basis. Deze fundamentalistische groep is in 1988 gesticht door Osama Bin Laden.  Al-Qaeda wil een wereldwijd islamitisch kalifaat oprichten en iedereen onder de wil en wet van de islam brengen. De groep heeft vooral steun in Arabische landen. 

Hezbollah, Arabisch voor; Partij van God. Deze islamitische partij is in 1982 opgericht in Libanon, tijdens de oorlog met Israel. Hezbollah heeft veel steun onder arme mensen en dankt haar status aan Iran die veel geld doneert. Ook Syrië bewapent Hezbollah.

De Moslim Broederschap is een Egyptische organisatie die beweert op te komen voor een islamitische democratie. Maar westerse landen vragen zich af of de Moslim Broederschap zich zou houden aan democratische regels. De groep is duidelijk antisemitisch en theocratisch.

De Taliban, Afghaans voor; Studenten ontstond in 1994. De groep wil een theocratisch Afghanistan en keert zich fel tegen secularisme, vrouwenrechten en westerse normen en waarden. De Taliban ontstond uit de radicale vleugel van de islamitische beweging en bestuurde Afghanistan tussen 1996 en 2001.

De Islamitische Republiek Iran is sinds 1979 een islamitische theocratie. Maar met veel islamitische fundamentalisten heeft Iran een slechte relatie. Want in Iran heersen den sjiitische moslims, terwijl de rest van de islamitische wereld tot de soennitische islam behoort.


Stalinistische groepen hebben ook met de islam samengewerkt. Dat was te merken na de Iranese revolutie van 1979. De communistische partij in Iran steunde de islamieten en verzette zich niet toen die een regering samenstelde. Na 1980 werden de stalinisten opgejaagd en opgesloten. Seculiere mensen werden vervolgd en als ketters veroordeeld. Vrouwen moesten een hoofddoek dragen en werden tweedeklas burgers in het islamitische Iran.

Hedendaagse trotskisten zouden moeten leren van die fouten. Helaas denkt de Internationale Socialistische Tendentie, dat de moslim fundamentalisten bondgenoten zijn in de strijd tegen het imperialisme. Het kan ook zijn dat de IST probeert om door hun pro-islamitische houding, steun te winnen bij moslim arbeiders. De sociaal democratie heeft in de jaren 90 ook zo’n houding gehad. Daardoor worden leden van sociaal democratische partijen vaak neergezet als ‘’multiculturele theedrinkers’’ en ‘’moslim vriendjes’’.

De politieke islam is echter een vijand van iedereen die voor het socialisme strijd. Neem de Belgische groep; Sharia4Belgium. Die willen de sharia in België invoeren en een islamitische staat stichten. Via You-Tube maken ze filmpjes, waarin ze moslims oproepen om te strijden voor een islamitische republiek. Natuurlijk krijgen ze daardoor de woede van de burgerlijke democraten over zich heen. Ook de Vlaamse nationalisten brullen storm als Sharia4Belgium weer een filmpje op You-Tube zet.

Het islamisme is een rechtse ideologie. Hoewel anti-imperialistisch en soms ook antikapitalistisch zijn de fundamentalisten echt geen vrienden van arbeiders. Zo hebben moslims het islamitische bankieren uitgevonden. Islamitisch bankieren is bankieren volgens de regels voorgeschreven door de islam. Hieruit volgen een aantal essentialia die men in principe zal moeten navolgen. Overigens kunnen de precieze regels van gebied tot gebied verschillen. Daarom zijn banken vaak geneigd voor de strengere interpretatie te kiezen, zodat zoveel mogelijk klanten van de financieringsvorm gebruik kunnen maken. 
Het is eveneens verboden de sharia te "omzeilen" door middel van kunstmatige constructies. Wanneer partij A 10.000 euro leent aan partij B, en partij B belooft naast terugbetaling ook ieder jaar 6 % van het uitstaande bedrag aan A te schenken, dan wordt feitelijk hetzelfde bereikt als bij een bankrekening met 6 % rente. Weliswaar zijn zowel het lenen van geld als het doen van beloften en schenkingen toegestaan, maar dit mag niet op een zodanige manier geschieden dat het renteverbod wordt omzeild. Dit doet denken aan het substance over form beginsel en staat in het Arabisch bekend als hila.

Zowel eventuele investeringen als de structuur van de transactie zelf moeten voldoen aan de islamitische regels. Om dit goed in de gaten te houden hebben banken vaak hun eigen moslimgeleerden, moefti's, in dienst. Tevens zijn audits nodig tijdens de looptijd van de transactie, om te onderzoeken of nog steeds voldaan wordt aan de sharia. Het orgaan dat transacties toetst aan de sharia wordt aangeduid als de Sharia Supervisory Board. Westerse banken gebruiken soms het islamitische bankieren om klanten te winnen in Arabische landen.   

Trotskisten horen niet samen te werken met moslim fundamentalisten. Het is uitgesloten dat revolutionair socialisten samen optrekken met groepen die antisemitisch en theocratisch zijn. Natuurlijk kunnen socialisten en moslims samen demonstreren tegen het kapitalisme en imperialisme. Maar we moeten goed oppassen dat we niet gebruikt worden voor antisemitische propaganda. Als wij meedoen met een demonstratie moeten we ons fel verzetten tegen antisemitische en fundamentalistische uitspraken. Joden zijn niet de vijand, de vijand is de Staat Israël en haar Amerikaanse vrienden. Joodse arbeiders zijn ook slachtoffer van het kapitalisme, net zoals christelijke en islamitische arbeiders.  

In 2004 maakte de Internationale Socialisten in Nederland, een grote fout. Ze hielden een herdenking voor de gedode Palestijnse leider; Ahmed Yassin. Deze fundamentalistische moslim, was de oprichter van Hamas. Deze islamitische politieke partij bestuurt sinds 2007 de Gaza Strook. Andersdenkenden tolereert Hamas niet en Gaza wordt op strenge islamitische manier bestuurd. Yassin was al een oude man toen hij door het Israëlische leger werd vermoord. Zijn executie is fout, maar om een herdenkingsbijeenkomst te houden voor een theocratische leider is zeer contraproductief. De gehele kapitalistische media viel de Internationale Socialisten aan.

Moeten we dan nooit samenwerken met moslims organisaties? Natuurlijk niet. Maar we moeten duidelijk maken dat we tegen het islamisme zijn. Linkse socialisten moeten de reactionaire kant van de politieke islam blootstellen. De moslim arbeider moet inzien dat het islamisme ook slecht voor hem is. Dat hebben de volkeren van Iran, Afghanistan en andere landen al gemerkt. Het terreur van de Taliban, de aanslagen van Al-Qaeda en de intolerante houding van Hamas in Gaza.

Trotskisten moeten keer op keer erop wijzen dat het islamisme een vijand van de arbeidersklasse is. In feite komt het erop neer dat we laten zien dat het Christendom, de Islam en het Jodendom goddiensten zijn, die niets met de politiek te maken mogen hebben. Religies zijn privé zaken en wie religieuze dogma’s wil opdwingen aan volkeren is fout bezig. Of je nu christelijk of islamitisch bent.

Wat de Internationale Socialistische Tendentie doet is contraproductief. Samenwerken met moslim organisaties kan, zolang we duidelijk maken dat de politieke islam een gevaar is voor de moslim arbeiders. Als moslim organisaties niet openstaan voor kritiek van linkse socialisten dan is dat hun probleem! Na de Arabische revoluties in Egypte, Tunesië en Libië staat de politieke islam helaas sterk. Religieuze partijen domineren de parlementen van Egypte en Tunesië. Ook in Libië staan de islamitische krachten sterk. Veel arme mensen hopen dat de islamitische partijen zich sociaal zullen opstellen, maar de werkelijkheid zal keihard zijn. Verschillende politici hebben al duidelijk gemaakt dat ze niet zullen breken met de dictatuur van de markten. Ook de islamieten wensen een kapitalistische staat.

Op persoonlijke vlakte zullen de islamieten allerlei regeltjes invoeren om vrijheden te beperken. Homoseksuelen hoeven niet op vrijheid te rekenen, abortus blijft verboden en scheiding van kerk en staat kun je vergeten. Daarom moeten linkse socialisten zich verzetten tegen de politieke islam. Want die is reactionair, antimarxistisch, antifeministisch en verschrikkelijk theocratisch. Dat houdt niet in dat we de moslim arbeider in de steek moeten laten. We moeten de arbeiders van het midden oosten duidelijk maken dat de islamitische partijen geen alternatief bieden op de ellende.

De politieke islam staat op het zelfde niveau als de christelijke partijen ongeveer 100 jaar geleden. Ze zijn dogmatisch, theocratisch en zeer conservatief. De meeste christenen in Europa hebben het secularisme erkend, maar dat heeft bijna 100 jaar geduurd. Ook moslims kunnen in de toekomst het secularisme aanvaarden. Het islamisme is echter een intolerante ideologie, waar alle linkse socialisten tegen moeten strijden! De politieke Islam is een vijand van de arbeidersklasse, net zoals het politieke Christendom en Jodendom. Religie is opium van het volk en mag geen invloed hebben op de politiek!    Socialisten moeten niet samenwerken met fundamentalisten!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme