Het verraad van het Afrikaans Nationaal Congres en de Zuid Afrikaanse Communistische Partij aan de arbeiders van Zuid Afrika

Op 11 Februari 1990 kwam de anti-apartheid strijder Nelson Mandela vrij. 20 jaar lang zat hij opgesloten in een Zuid Afrikaanse cel omdat hij zich verzet had tegen het racistische regime dat sinds 1945 Zuid Afrika bestuurde. Met de vrijlating van Mandela kwam er een einde aan het apartheid regime. Het verboden: Afrikaans Nationaal Congres ( ANC ) werd legaal en ook de Zuid Afrikaanse Communistische Partij kreeg bestaansrecht.

De twee partijen maakte een alliantie met de Zuid Afrikaanse vakbonden en zo leek de droom van een democratisch socialistisch Zuid Afrika waar te worden. Bij de eerste verkiezingen won de alliantie een flinke meerderheid, de democratische socialistische droom kon uitgevoerd worden. Maar zover kwam het niet, Zuid Afrika werd nooit een socialistische staat. Wat ging er mis?  

Na de eerste vrije verkiezingen van 1994 kwam het ANC aan de macht. De partij beloofde gelijkheid en solidariteit. Nelson Mandela werd de eerste president van een niet racistisch Zuid Afrika. Maar in plaatst van democratisch socialisme in te voeren, begon het ANC juist een sociaal democratische koers te varen. De Zuid Afrikaanse Communistische Partij ( SACP ) deed nauwelijks iets om het ANC op haar reformistische politiek te bekritiseren. Mandela gebruikte juist de communisten, ondanks dat sommige westerse conservatieven dachten dat Mandela een communist was.

Het ANC liet haar revolutionaire karakter na 1994 als een steen vallen. De val van de Sovjet Unie en het anticommunistische ideologische offensief, zal wel de rede zijn geweest voor hun reformistische politiek. In 1999 trad Mandela terug en werd Thabo Mbeki de nieuwe Zuid Afrikaanse president. Mbeki behoorde tot de rechtse vleugel van het ANC en onder zijn leiding begon het ANC het sociaal kapitalisme om te toveren tot het neoliberale kapitalisme. De westerse wereld was daar zeer blij mee. Grote bedrijven hoefde dus niet bang te zijn voor het “linkse” ANC. De Zuid Afrikaanse Communistische Partij bleef het ANC steunen en deed helemaal niets om de kapitalistische koers van het land te bestrijden. De partij is een spreekbuis voor de regering geworden en doet nauwelijks iets dat tegen het ANC beleid is. 

De sociale ongelijkheid is gebleven. Blanke Zuid Afrikanen zijn meer welvarend en hebben hogere salarissen. Veel zwarte Zuid Afrikanen, die een meerderheid van de bevolking vertegenwoordigen, zijn arm en leven in krottenwijken ondanks 16 jaar ANC.

Ondanks de neoliberale koers bleven de zwarte arbeiders trouw aan het ANC. Mbeki werd voor een tweede termijn gekozen in 2004. Ondertussen groeide de misdaad en de corruptie, want de ANC leiders deden bitter weinig om de groeide criminaliteit tegen te gaan. Veel blanke Zuid Afrikanen verlieten het land. Ze zien niets meer in het ANC dat in hun ogen van Zuid Afrika een criminele natie gemaakt heeft. Racistische partijen spelen in op hun woede en creëren zo een beeld dat zegt dat, daar waar zwarten aan de macht komen; criminaliteit en armoede zullen heersen.  

De elite van Zuid Afrika zijn niet alleen de blanken. Ook zwarten hebben elitaire posities gekregen. Meestal zijn dat de oude garde van het ANC, die tussen 1945 en 1990 juist zo revolutionair waren. Hoe kwam het dat het ANC haar linkse idealen zo verraden heeft? Het antwoord: Reformisme. Het ANC dacht na haar overwinning dat ze beter een sociaal kapitalistisch systeem konden invoeren. Na de val van de Sovjet Unie in 1991, was het kapitalisme namelijk met een groot anticommunistisch offensief begonnen. Veel linkse partijen verloren na de val van de Sovjet Unie het vertrouwen in het socialisme.

Mbeki maakte er een bende val. Zuid Afrika kreeg onder zijn leiding een golf van criminaliteit over zich heen. Intolerantie ontstond ook, maar dit keer waren het de zwarten die intolerant waren tegen andere zwarten. In buurland Zimbabwe zorgde de autoritaire Robert Mugabe voor een humanitaire catastrofe. Mugabe onteigende de laatste blanke boerderijen en gaf hun grond aan de partij elite van zijn Zimbabwaanse Afrikaanse Nationale Unie partij. Die elite had geen enkel verstand van agrarische landbouw. De graanschuur van Afrika verviel in armoede. Hongersnood ontstond en veel Zimbabwanen vluchtte naar Zuid Afrika.

Daar werden ze echter niet met open arme ontvangen. Veel arme Zuid Afrikanen denken dat de Zimbabwanen hun banen inpikken en daarom gedragen veel arme zwarte burgers zich heel intolerant tegen de immigranten uit Zimbabwe. Vaak vallen kansarme jongeren de buitenlanders aan. Als wilde beesten slaan en schoppen ze er op los. De jeugd van Zuid Afrika reageert haar woede af op de buitenlanders, maar hun ware vijand is het kapitalistische ANC dat juist verantwoordelijk is voor de ellende in het land.

De communistische partij blijft anno 2010 nog altijd een hulpje in de alliantie van het ANC. Ook de Zuid Afrikaanse Vakbonden zijn helemaal afhankelijk van het ANC en gedragen zich als spreekbuizen voor het regime. Internationaal gezien is er weinig kritiek op de Zuid Afrikaanse Communistische Partij. Haar reformistische stalinistische bondgenoten, geven de partij bijna nooit kritiek. Zo zie je maar weer, de stalinisten zijn na 1991 helemaal afgedankt als politieke grootmacht.  

Ondertussen leeft 25 procent van het land van minder dan 1 dollar per dag. Die mensen leven in krottenwijken en zien niets terug van de welvaart die het land produceert. In 2011 zullen de wereldkampioenschappen voetbal in Zuid Afrika gehouden worden. Veel geld verwachten de groot kapitalisten te verdienen. Maar de gewone Zuid Afrikaan zal van dat geld weinig zien. De rijke blanke / zwarte elite zal dat geld voor luxe villa’s en mooie spulletjes gebruiken. Eigenaren van hotels zullen goede winsten draaien in de schaduw van de enorme armoede.

Het Afrikaans Nationaal Congres en de Zuid Afrikaanse Communistische Partij zijn het ultieme bewijs van verraad aan de linkse socialistische ideologie. Samen met andere klassenverraders binnen de sociaal democratie is het ANC een voorhoede van het linkse verraad aan het socialisme geworden. Dat de SACP zich niet meer revolutionair opstelt is begrijpelijk, de stalinistische ideologie is zo anticommunistisch als maar wat. Maar dat het ANC haar socialistische idealen in de wind geworpen heeft is meer dan reformisme, het is verraad aan al die arme zwarte arbeiders van Zuid Afrika.

Maar de alternatieven zijn er niet beter op. Het Congres van het Volk, ( Een afsplitsing van het ANC ) propagandeert ook de sociaal democratie, die willen het kapitalisme ook niet afschaven. De liberale; Democratische Alliantie, wil juist het klassieke kapitalisme, meer markt, minder sociale wetten en weinig overheidsregels. Veel blanken in Zuid Afrika zien wel wat in de Democratische Alliantie, vooral omdat de partij het zwakke criminaliteitsbeleid van het ANC streng bekritiseert.

Het is nu bijna 20 jaar gelden sinds de vrijlating van Nelson Mandela. Zijn droom is werkelijkheid geworden, maar vermoedelijk is Mandela blind voor de huidige stand van zaken. Hij is de ster van het ANC en blijft een populair icoon, maar echt kritisch over het ANC en haar kapitalistische politiek is Mandela niet, of hij laat het niet merken.

In 2008 kwam een nieuwe president aan de macht. Jacob Zuma won de verkiezingen met een populistische campagne. Hij beloofd meer sociale gelijkheid en hij zet het volk centraal in zijn thema’s. Zuma is echter ook controversieel, hij wordt beschuldigd van corruptie en vocht in verschillende rechtszaken tegen die beschuldigingen. In 2005 werd hij beschuldig van verkrachting, hij zou een 31 jarige vrouw verkracht hebben. Maar de rechtbank sprak hem daarvan vrij.

Jacob Zuma schijnt het economische beleid van Mbeki te willen voortzetten. Zo zien je maar weer dat de elite van het ANC haar elitaire posities niet wil opgeven. De armoede en de criminaliteit zijn een groot probleem en sommige blanken willen al terug naar de tijd van de apartheid. De enigste oplossing voor al die ellende in Zuid Afrika is een democratisch socialistisch systeem, gebaseerd op arbeiderszelfbestuur en een democratische planeconomie!
Het ANC voert sinds 1994
een neoliberaal beleid!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme