De DDR, een product van de Sovjet-Unie

Op 9 november 1989 ging de poort tussen oost en west Europa open. De gehate Berlijnse muur die de stad Berlijn sinds 1961 verdeelde werd opengebroken. De Duitse Democratische Republiek hield op te bestaan en in oktober 1990 werden beidde Duitslanden verenigd.

De DDR, was het kroonjuweel van het stalinistische systeem. In 1949 gaf Josef Stalin opdracht tot de oprichting van een stalinistische republiek in de sovjet bezettingszone in Oost Duitsland. Stalin wou dat er een tegenpool kwam tegen de Bondsrepubliek Duitsland die door de geallieerden was gesticht.

West Duitsland werd een parlementaire democratie, maar de Verenigde Staten hield enorm veel macht over bepaalde zaken. In het oosten van Duitsland werd de DDR een totalitaire staat, bestuurd door de stalinisten van de SED. Die partij werd in 1945 gesticht. Stalin wou dat de Oost Duitse SPD ging fuseren met de KPD. Sommige sociaal democraten en communisten waren fel tegen die fusie, maar Stalin’s wil was wet en Wilhelm Piek ( KPD ) en Otto Grotewohl ( SPD ) lieten de twee partijen fuseren. In West Duitsland kwam geen fusie tussen de KPD en de SPD, daar bleven de twee partijen felle  tegenstanders van elkaar.

In het begin was de SED nog geen marxistisch leninistische partij. De partij werd gesticht alleen op marxistische idealen, de leninistische partijstructuur werd niet toegepast. Maar de stalinisten domineerde de nieuwe partij al vanaf het begin. In 1949 scoorde ze een grote overwinning en de partij nam een marxistisch leninistisch partijprogramma aan. Meer dan 150.000 leden werden uit de SED gezet, waaronder heel wat sociaal democraten. Toen de Duitse Democratische Republiek ( DDR ) in 1949 gesticht werd, waren alle echte oppositie partijen geneutraliseerd. Ze mochten blijven bestaan, maar wel als deel van het Nationaal Front van het Democratische Duitsland, een front gedomineerd door de SED.

De koude oorlog tussen de BRD en de DDR  begon in 1950 tijdens de Koreaanse oorlog. De BRD steunde het kapitalistische regime in Zuid Korea en de DDR steunde het stalinistische regime in Noord Korea. In 1953 na de dood van Stalin, kwamen de Oost Duitsers in opstand tegen het stalinistische regime van Walter Ulbricht. Deze opstand werd al snel door de westerse media verheerlijkt als een anticommunistische opstand.

Walter Ulbricht was een keiharde stalinist. In de jaren 30 werd hij een leidend figuur binnen de Communistische Partij van Duitsland. Na de opkomst van het nazisme in 1933 vluchtte hij samen met andere partijleiders naar Moskou. Hij overleefde de stalinistische zuiveringen van 1934-1936 omdat hij zich helemaal pro Stalin opstelde. Hij kreeg daardoor het vertrouwen van de grote dictator en mocht een speciaal antifascistisch comité oprichten.

Dat comité werd het NKFD genoemd het National Komitee Freies Deutschland. Ook soldaten van de Duitse Wehrmacht werden lid, nadat ze door het sovjet leger gevangen genomen waren. Na 1945 werd Walter Ulbricht een hoge functionaris binnen de SED en in 1950 werd hij generaal secretaris van de partij. Ulbricht voerde een klassieke stalinistische koers, hij verheerlijkte Stalin, liet zelfs een stad in zijn naam bouwen. In 1953 kwamen de Oost Duitse arbeiders in opstand tegen het stalinisme. Ulbricht raakte in paniek en verklaarde dat deze opstand het einde zou betekenen voor de DDR. Maar de Sovjet Unie kwam hem te hulp en sovjet T-34’s maakte hard handig een einde aan de arbeidersopstand.

Ondanks veel propaganda bleven de Oost Duitsers vluchten naar West Duitsland. In 1961 waren 1,65 miljoen van hun gevlucht naar het westen. De anticommunistische media verheerlijkte die vlucht. Ze brulde dat deze burgers gevlucht waren voor de slechtheid van het communisme. In Oost Duitsland propagandeerde de stalinistische media, dat de gevluchte burgers carrièristen waren, machthongerige individualisten en klassenverraders. Beidde propagandadiensten hadden het mis. De Oost Duitsers vluchtte niet omdat ze anticommunistisch waren, maar omdat ze vrij wouden zijn. Zij begrepen dat de DDR niet het socialistische paradijs was en ze namen hun kansen in het relatief vrije westen.

Ja relatief, want echt vrij was de BRD ook niet. De VS zorgde er wel voor dat de regering van de BRD veel anticommunistische propaganda maakte. Ex nazi’s mochten gewoon bij de overheid blijven werken en veel SS soldaten werden nooit zo hard vervolgd als in de DDR. Ook zorgde de economische steun die de BRD kreeg van de VS voor een snelle herstelling van de West Duitse economie ( Wirtschaftswunder ). In 1956 was het West Duitse anticommunisme op een hoogte punt. Hun anticommunisme was zo groot dat de West Duitse regering besloot om de KPD in het westen te verbieden. Iedereen die zich pro marxistisch opstelde werd neergezet door de regering en de media, als een spion van de Sovjet Unie en de DDR.

Oost Duitsland liep ondertussen leeg. Haar economie bleef zwak, omdat de Sovjet Unie enorm veel grondstoffen eiste. In 1961 besloot de SED om een “antifascistische” muur te bouwen. Die muur moest de DDR beschermen tegen West Duitse neonazi’s en hun aanhang. Dat was het propaganda verhaal van de muur. In werkelijkheid werd de muur gebouwd om de Oost Duitsers te verhinderen om naar West Duitsland te vluchten.

Na de dood van Wilhelm Piek in 1960 werd Walter Ulbricht de machtigste man binnen de DDR. In 1963 lanceerde hij het Nieuwe Economische Systeem. Dit systeem moest er voor zorgen dat de planeconomie van de DDR meer efficiënt werd. Ondanks de enorme bureaucratie en het totalitaire systeem, lukte het Walter Ulbricht om de economie meer efficiënter te maken. Maar de hardcore stalinisten waren daar niet blij. De elite van de SED onder de leiding van Erich Honecker vonden dat de partij, niet de gewone arbeiders de economie moest besturen.

Honecker volgde daarbij de Brezhnev doctrine. Lenoid Brezhnev was sinds 1964 leider van de Communistische Partij der Sovjet Unie, nadat Nikita Khrushchev afgezet was als sovjet leider. Brezhnev was een neostalinist en helemaal geen voorstander van Khrushchev’s hervormingen. Na de Cuba crisis werd Nikita Khrushchev afgezet als sovjet leider en nam Brezhnev de macht over.

In de DDR kregen de neostalinisten onder Erich Honecker de steun van de SED elite. Die vonden dat de politiek van Walter Ulbricht te veel afweek van het “marxisme leninisme”. Het klinkt gek, maar Ulbricht was juist bezig om economische macht aan specialisten uit het volk te geven. Hiermee brak hij de klassieke stalinistische wet van: “Alle macht aan de partij”.

Hierdoor viel het doek voor Ulbricht. In 1971 moest hij gedwongen afstand doen als leider van de DDR. Hij behield wel zijn titel als voorzitter van de staatsraad en kreeg zelfs de titel: voorzitter van de SED, een ceremoniële positie. In 1973 overleed hij tijdens het wereld congres van de Wereld Federatie van de Democratische Jeugd. Met de dood van Ulbricht kreeg Honecker de macht die hij wou. Onder zijn regime versterkte de partij haar greep op de arbeiders. Vooral de Stasi ( Geheime Dienst van de DDR ) had overal haar spionnen. 1 op de 50 burgers was een spion voor de Stasi, de DDR had de beste inlichtingendienst van alle landen in de wereld. Zelfs de KGB en de CIA waren nog lang niet zo effectief als de Stasi.    

Het leven in de DDR was onder Erich Honecker niet veel beter dan onder Walter Ulbricht. Ondanks de matige hervormingen bleef de bureaucratische planeconomie ineffectief. Dat kwam niet doordat het systeem van plannen slecht was, dat kwam omdat de arbeiders van de DDR geen insprak hadden in het economische leven. De staat was eigendom van de SED elite en het was die elite die alle beslissingen wou nemen. Maar een kleine elite is niet in staat om een hele economie te runnen. Een planeconomie vereist democratische participatie van de arbeidersklasse, anders mislukt het volledig. Helaas hebben de leiders van de SED dat nooit begrepen. Ze begrepen niet dat socialisme zonder democratie ondenkbaar was.

Voor de arbeidersklasse werd het leven er niet beter op. Ze leefde in enorme krappe flatgebouwen en moesten vaak 10 jaar wachten voordat ze een huis konden kopen. Dat zelfde gold voor de auto-industrie. De DDR produceerde sinds 1957 de Trabant, een zeer simpele auto gemaakt van duroplast, een kunststof gebakken van katoenvezels gedrenkt in phenolhars. De Trabant werd de enigste auto die de DDR arbeiders konden kopen. Hoewel de DDR ook andere auto’s maakte, werd de Trabant het meest geproduceerd. Vaak moest men wel drie jaar wachten voordat een Trabant beschikbaar was ( Dit gelde natuurlijk niet voor de partij elite van de SED ). Meer dan 3 miljoen Trabants werden tussen 1957 en 1991 gemaakt.

Ondanks de enorme propaganda van het Honecker regime snakte veel DDR burgers naar de vrijheid. Oost Berlijners konden stiekem via de West Duitse TV zien hoe welvarend West Duitsland geworden was. Hoewel het SED regime het TV kijken naar West Duitse kanalen verboden had, hield bijna niemand zich er aan.

Ondertussen ging de Stasi onder Erich Mielke steeds efficiënter werken. In 1953 was deze keiharde stalinist leider geworden van het Ministerie voor Staatsveiligheid, dit ministerie kreeg al snel de beroemde naam: Stasi. Mielke was een overtuigde stalinist die de propaganda van de SED geloofde en keihard ondersteunde. Hij zag in elke tegenstander van de partij, een contrarevolutionair die het “socialisme” wou verwoesten. De Stasi gebruikte wrede methodes om haar slachtoffers tot bekentenis te dwingen. Psychologische martelingen werden vaak toegepast. Het slachtoffer kon dagen, zelfs maanden gemarteld worden totdat hij/ zij toe gaf aan de Stasi. 1 op de 50 DDR burgers werkte voor Erich Mielke’s geheime dienst, zo machtig was de organisatie!

De elite van de SED had het beste leven in de Duitse Democratische Republiek. Zij hadden de beste huizen, konden vaak op vakantie gaan en hadden toegang tot luxe artikelen ( Vaak uit het westen geïmporteerd ). De gewone arbeiders waren niet dom en wisten dondersgoed dat hun socialistisch paradijs een leugen was. Maar ze waren bang, bang voor de Stasi, bang om verraden te worden. Niemand vertrouwende elkaar in de DDR. Je buurman, je familie, ja zelfs je vrouw of man kon stiekem informatie doorgeven aan de Stasi.

Met de komst van Gorbatsjov in 1985 leek verandering in de lucht te hangen. Maar de SED onder Erich Honecker bleef keihard het stalinistische ideaal trouw. Toen de DDR in 1989 haar 40 jarig bestaan vierde, leek alles nog in orde voor de partij elite. Hun DDR had 40 jaar overleeft en een illusie in leven gehouden, maar nu zou iets gebeuren waar Erich Honecker en Walter Ulbricht nooit van zouden durven dromen.

Vier maanden na de viering van het 40 jarig bestaan van de Duitse Democratische Republiek begon het einde voor de SED. Al in 1988 bij de herdenking van Rosa Luxemburg wezen veel arbeiders op het feit dat Luxemburg een felle tegenstander geweest zou zijn van de stalinistische dictatuur. De SED voelde toen al dat de onvrede groter werd. In de zomer van 1989 ontstonden grote demonstraties tegen het regime. Die werden groter en groter, de SED raakte in paniek.

Om de situatie te redden besloot men Erich Honecker met pensioen te laten gaan. De hervormer Egon Krenz nam de macht over het Politiek Bureau der SED over. Maar zelfs het vervang van Honecker kon de roep om vrijheid niet in de weg staan. Op 9 november 1989 maakte het regime bekend dat een nieuwe reiswet van kracht was. Maar er werd niet gezegd wanneer die wet inging. De DDR burgers trokken die avond massaal naar de grens en het lukte hun om de grenswachters te overtuigen om de DDR grens met de BRD te openen. Daarmee was het einde van de Berlijnse muur bezegelt. Duizend Trabants reden naar het westen. Jongeren klommen op de gehate Berlijnse muur en riepen “Vrijheid” “Vrijheid” en families die elkaar jaren niet gezien hadden, konden eindelijk elkaar weer zien.  

De Socialistische Eenheidspartij van Duitsland viel toen helemaal uit elkaar. Tussen november en december zegden 600.000 partijleden hun lidmaatschap op. Wat overbleef besloot zich te hernoemen in de SED-PDS, PDS stond voor Partij van het Democratische Socialisme. De oppositie partijen die jaren lang een spreekbuis waren voor het SED regime kregen eindelijk hun vrijheid terug. De SPD en de CDU begonnen meteen met het gelijkschakelen van het socialisme met het stalinisme. Vooral de christen democraten verspreide de leugen dat het marxisme slecht en fout was en dat de DDR burgers nu vooral het kapitalisme moesten omarmen.

In februari 1990 veranderde de SED-PDS haar naam in gewoon PDS. De Partij voor het Democratische Socialisme nam volledig afstand van de marxistisch leninistische leer en besloot een democratisch socialisme na te streven. Maar de naamswijziging van SED naar PDS hielp niet veel. Bij de eerste democratische verkiezingen van maart 1990 kreeg de PDS slechts 16,1 procent van de stemmen in de DDR. Tegenwoordig is de PDS hernoemt in DIE LINKE en is meer een klassieke sociaal democratische partij. Wat DIE LINKE tegenwoordig verstaat onder socialisme is echter nog steeds niet duidelijk gemaakt.

Na de verkiezingen maakte de christen democraten een coalitie met de sociaal democraten. Die coalitie moest de DDR ontmantelen. De staatsbedrijven werden geprivatiseerd en alle DDR symbolen verwijderd van overheidsgebouwen. In oktober 1990 hield de Duitse Democratische Republiek op te bestaan en werd deel van de Bondsrepubliek Duitsland. Iedereen dacht dat het kapitalisme vrijheid en democratie zou brengen, maar dat was net zo´n illusie als de DDR zelf.

De eerste jaren na vereniging waren niet bepaald goed voor de ex DDR burgers. De beloftes van gelijkheid konden de christen democraten niet waar maken. Toen de staatsbedrijven geprivatiseerd werden verloren heel veel arbeiders hun beroepen. De BRD deed niets om al die arbeiders weer aan het werk te helpen. Ze moesten het maar zelf doen en dat waren ze niet gewend.

Het werd allemaal nog erger toen het neoliberalisme in de jaren 90 ingevoerd werd. Individualisme en het kapitalisme werden door de media verheerlijkt en neergezet als superior aan het collectivisme en het marxisme. De sociaal democraten lieten hun linkse idealen in de jaren 90 voorgoed vallen en accepteerde de vrij markt ideologie. Met hun verraad capituleerde politiek links en leek het groot kapitaal gewonnen te hebben.     

Was de DDR nu een socialistische staat? Ja zeggen de burgerlijke partijen, want socialisme staat gelijk aan een dictatuur. Ja, zeggen veel mensen: “Want de DDR was toch socialistisch? dat zeiden ze zelf en dat zegt de media toch ook?” Dat klopt, sommige oud stalinisten zoals Egon Krenz blijven tot de dag vandaag de Duitse Democratische Republiek verdedigen. Het is begrijpelijk dat mensen anticommunistisch worden bij het aanzien van een staat zoals de DDR. Wat ze echter niet weten en ook nooit geleerd hebben is het keiharde feit dat de DDR een product was van de stalinistische Sovjet Unie.

De Duitse Democratische Republiek was een illusie, een staat die nooit dat was waarvoor ze zich hield. Anticommunisten misbruiken dat feit, door te zeggen dat de DDR juist wel een socialistische staat was en dat socialisme, marxisme en de gehele communistische ideologie fout en slecht is. Ook linkse partijen zijn gaan geloven in die leugen. Sommigen zeggen dat het marxisme niet werkt omdat het altijd zal eindigen in een dictatuur. Als bewijs voor deze theorie wijzen ze dan weer naar de Sovjet Unie en naar Lenin en Stalin. Ze denken dat Lenin en Stalin gelijk van aard waren en dat Lenin begonnen is met de “communistische” dictatuur.

Maar zoals al gezegd, de DDR was een product van het stalinisme. Het land was opgericht door Stalin net als alle andere “Volksrepublieken” in Oost Europa. Of het stalinisme nu door de Sovjet Unie of door locale stalinisten is opgedwongen maakt niet uit. Alle zogenaamde “socialistische” staten die tussen 1945 en 1990 bestonden waren producten van het stalinisme. Nooit hebben de arbeiders enige macht gehad. Het waren altijd de partijbonzen van de communistische partijen, die alles bepaalde.

Het kapitalisme heeft Oost Duitsland weinig welvaart gebracht. Veel oude Oost Duitsers snakken naar de tijd toen de DDR hun werk en zekerheid bood. De rechtse politici snappen dat niet. Maar als je logisch nadenkt dan merk je dat de Oost Duitsers niet het totalitaire systeem terug willen, ze wensen slechts de sociale zekerheid terug. Dat was het enigste wat goed was aan de Duitse Democratische Republiek, ondanks het feit dat er nooit socialisme heerste.
Staatsemblem van de
Duitse Democratische Republiek 

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme