Politiek rechts in Nederland

De lakeien van het kapitalisme hebben ook een geschiedenis. Je kunt niet beweren dat alleen politiek links dat heeft. Politiek rechts heeft echter enkele voordelen als het gaat om geschiedenis. Zij hebben de kapitalisten achter zich. Rechtse partijen worden gesteund door het bedrijfsleven, de rijken en door de kerken. Hun geschiedenis zal ook verteld worden.

Van alle rechtse ideologieën is het liberalisme misschien wel de vreemdste. Ooit werd liberalisme namelijk gezien als een linkse ideologie. De conservatieven vonden de idealen van de liberalen links van aard. Vooral hun steun aan vrouwenrechten en persoonlijke vrijheid waren een doorn in het oog van de religieuze conservatieven.   

De burgerlijke politieke commentatoren zeggen dat Nederland slechts vier politieke rechtse partijen kent.

De VVD, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
De SGP, Staatkundige Gedeformeerde Partij
De PVV, Partij voor de Vrijheid
De DPK ( ex-TON ) Democratisch Politiek Keerpunt ( ex-Trots op Nederland )  

Voor ons revolutionair socialisten zijn echter ook de centrum partijen rechts, mede door hun steun aan het kapitalisme en neoliberalisme.

Centrum partijen zijn;

Het CDA, Christen Democratisch Appél
De CU, ChristenUnie
De D66, Democraten 66

Centrumlinkse partijen kun je tegenwoordig ook tot rechts rekenen. Dat klinkt heel vreemd en onlogisch, maar als je kijkt naar de economische politiek van de sociaal democraten dan zie je neoliberale politiek. Partijen zoals de PvdA en GroenLinks steunen volop de kapitalistische economie. De vraag is waarom ze dan nog steeds links genoemd worden? Vaak omdat men partijen ook beoordeeld op hun sociale standpunten en niet alleen op hun economische standpunten.  

Laten we kijken naar politiek rechts. Wat is een politiek rechts? Rechts betekend dat je staat voor een kapitalistische economie. Een economie waarin de productiemiddelen eigendom zijn van kapitalisten. Volgens de wetten van het kapitalisme zijn alle winsten dan ook eigendom van de kapitalisten.  

Rechts denken kent ook de volgende karakteriseer eigenschappen

-          Het geloof dat de overheid klein moet zijn
-          Dat de vrije markt economie de beste economie is
-          Dat vrijheid op ondernemerschap een grote vrijheid is
-          Een afkeer van regeltjes en staatsmacht
-          Geloof in het individualisme
-          Steun aan westerse regeringen

Wij revolutionair socialisten verdelen politiek rechts over de volgende ideologieën.

-          Klassiek liberalisme, neoliberalisme
-          Sociaal liberalisme, sociaal democratie anno 2012  
-          Liberaal conservatisme, christen democratie, sociaal conservatisme
-          Nationalisme, fascisme, nazisme
-          Islamisme

Het klassieke liberalisme komt overeen met het libertarisme een populaire ideologie bij veel rechtse mensen in de Verenigde Staten van Amerika. Het libertarisme is extreem antisocialistisch, antioverheid en steunt een volledige vrije markt economie. In deze economie draait alles om de vrijheid, pure kapitalistische vrijheid. De libertarische gedachte vindt dat hebzucht en drang naar geld en macht, toebehoren tot de menselijke natuur. Zij vinden dat de gemeenschap daarom heel individualistisch moet zijn. Voor hun is de vrije markt economie god en concurrentie is koning.

De dominante vorm binnen het rechtse denken in Europa is het neoliberalisme. Deze ideologie ontstond rond de jaren 80. De rechtse partijen vonden dat de arbeiders te veel rechten hadden en dat de overheid te veel geld uitgaf. Mede door de hoge schulden van veel landen besloten de rechtse partijen om over te gaan op een politiek van privatiseringen. Na 1990 kregen de rechtse partijen steun van de oude socialisten ( sociaal democraten ). Deze waren na de val van het stalinisme ( communisme genoemd ) totaal de weg kwijt. De neoliberalen konden dit uitbuiten en zorgde ervoor dat de voormalige arbeiderspartijen zich schuldig gingen maken aan neoliberale politiek.

In Nederland kreeg dat zijn vorm toen de neoliberale VVD in een regering met de sociaal democratische; PvdA stapte. Samen met de sociaal liberale D66 werd een regering gevormd op neoliberale basis. VVD, PvdA en D66 hebben tussen 1994 en 2001 veel privatiseringen doorgevoerd. Allemaal omdat het noodzakelijk was beweren ze!   

De dominante christelijke rechtse partijen tot de jaren 80 waren;

De Rooms-katholieke Staatspartij/Volkspartij van 1926 tot 1980
De Antirevolutionaire Partij van 1879 tot 1980
De Christelijk Historische Unie van 1908 tot 1980

De RKSP was de partij van de katholieken in Nederland. De partij was vaak in de regering als coalitiegenoot van de protestante; ARP. De RKSP was een strenge conservatieve partij die nadruk legde op monarchisme, katholicisme, anticommunisme en loyaliteit naar de Nederlandse staat.  De partij wou eenheid tussen arbeider en kapitalist. Dat bleek pure propaganda, want de katholieken steunde meestal de kapitalisten tegen de arbeidersklasse.
Wel stond de partij pal voor de grote gezinnen, want dat was heel goed volgens de Paus.

Naast de RKSP had Nederland de Antirevolutionaire Partij. Deze partij was protestants-christelijk van aard. De antirevolutionairen waren tegen de Franse revolutie, dus tegen de idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Net als de RKSP was de ARP streng gelovig en een voorstander van het Nederlandse koloniale imperialisme.

Gematigde christenen waren die van de Christelijk Historische Unie. Die waren ontstaan uit de ARP toen die besloot om te gaan samenwerken met katholieken en seculiere partijen. Daar hadden veel strenge christenen moeite mee. De CHU was in het begin streng christelijk, maar kreeg steeds meer een gematigd uiterlijk, vooral na de tweede wereld oorlog. In 1980 zou de CHU samen met de Katholieke Volkspartij fuseren tot het CDA.

De meest extreem christelijke partij in Nederland, blijft de Staatkundig Gereformeerde Partij. Deze rechtse theocratische partij is in 1918 opgericht en zal in 2018, 100 jaar bestaan. De SGP is een protestants-christelijke partij. Fel tegen het secularisme, socialisme, feminisme, homoseksualiteit en ook met de democratie hebben ze moeite. Hun enigste bron van waarheid is de Bijbel. Het is ook die Bijbel waar de SGP haar politiek op baseert. Vrouwen werden altijd gezien als tweederangsburger en mochten tot zeer recent ook geen bestuurlijke functie hebben bij de SGP.

Van alle rechtse partijen zijn alleen de liberalen seculier geweest. Voor de tweede wereld oorlog hadden die zich verenigd in de Vrijzinnige Democratische Bond. Anders dan de VVD tegenwoordig was de VDB een progressieve liberale partij, een soort D66. De partij was een voorstander van grote hervormingen binnen het kapitalisme. Ze vonden natuurlijk geen steun bij de christelijke partijen. De RKSP, de ARP en de CHU waren enorm conservatief en bleven trouw doen wat de bourgeoisie wou. Die waren conservatief en moesten niets weten van idealen zoals vrouwenrechten, sociale zekerheid en pensionen. Na de oorlog ging de VDB op in de Partij van de Arbeid. Maar in 1948 splitste zich de liberalen weer af van de PvdA en vormde de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.  

Nationalisme is ook een rechtse opvatting volgens ons. Dat hoeft niet want er zijn ook linkse nationalisten. Toch wordt nationalisme vaak gezien als een rechtse opvatting. Het idee van ‘’eigen volk eerst’’ staat haaks op het internationalisme van ons revolutionair socialisten.

Nederland kende veel nationalistische rechtse partijen zoals;

-          De Nationaal Socialistische Beweging, bestond van 1931 tot 1945
-          De Nationaal Socialistische Ned. Arbeiders Partij, bestond van 1931 tot 1941
-          Het Zwart ( later Nationaal ) Front, bestond van 1934 tot 1941 
-          De Centrumpartij, Centrumpartij 86 en Centrumdemocraten bestonden van 1981 tot 1998, de afdeling van de Centrumdemocraten in Gelderland bestaan nog wel!
-          Lijst Pim Fortuyn bestond van 2002 tot 2008      

Anno 2012 bestaan de volgende nationalistische partijen in Nederland

-          Nederlandse Volks Unie opgericht 1971, heropgericht 1996
-          Partij voor de Vrijheid, opgericht 2006  

Een gematigde nationalist was de populist; Pim Fortuyn. Hij werd beroemd toen hij zich tegen het neoliberale paarse kabinet keerde. Fortuyn gebruikte populistische thema’s en beweerde dat Moslims veel ellende veroorzaakte. Daar konden zich veel teleurgestelde stemmers in vinden. De Lijst Pim Fortuyn leek het goed te doen. Echter in 2002 vlak voor de verkiezingen werd Fortuyn vermoord door een dierenactivist. Zijn LPF ging door en won 26 zetels. Maar al snel bleek de LPF zeer onbetrouwbaar. De ministers van de partij maakte zo veel ruzie met elkaar, dat na 86 dagen de coalitie tussen VVD, CDA en LPF viel

De echte racistische nationalisten in Nederland waren de leden van de Centrumpartij, de Centrumpartij 86 en de Centrumdemocraten. Hans Janmaat was vele jaren het gezicht van het parlementair extreemrechts. Hij keerde zich tegen alle buitenlanders. Vooral tegen Moslims, Antilliaanse en Surinamers was Janmaat fel. Tijden de jaren 80 werd Hans Janmaat en zijn neonazi’s flink tegengewerkt door antifascistische groepen. Echter na de val van het stalinisme en de opkomst van populistisch rechts, werd hij meer geaccepteerd.

De Nederlandse Volks Unie is de extreem rechtse partij van Nederland in de 21ste eeuw. Deze volksfascistische partij werd in 1971 opgericht. Maar door het antifascisme van veel Nederlanders bleef de NVU een zeer zwakke partij. Uiteindelijk stierf de partij een eenzame dood eind jaren 80. Echter de val van het stalinisme en de neoliberale privatiseringen gaven de NVU nieuw leven. Neonazi jongeren vroegen de oude NVU oprichter om de partij her op te richten. In 1996 werd de NVU weer opgericht en strijd sindsdien tegen joden, moslims, socialisten, liberalen en alle vijanden van het ‘’blanke Nederlandse ras’’.

Toch is de grootste nationalistische partij in Nederland niet de NVU. Deze eer krijgt de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders. Deze nationaal conservatieve partij werd in 2006 gesticht toen Geert Wilders uit de VVD stapte. Wilders werd een felle tegenstander van het multiculturalisme en het islamisme. Het lukte hem om veel autochtone Nederlanders achter zich te krijgen. Hij en zijn PVV wonnen 22 zetels bij de verkiezingen in 2010. De PVV, VVD en CDA wouden een neoliberaal rechts kabinet beginnen. Geert Wilders begon goed aan de onderhandelingen. Bijna was alles besproken toen Wilders bekend maakte dat hij niet mee zou doen. Hij wou de ouderen niet belasten. Het werd een politiek drama. De bourgeoisie was woest, de PVV bleek dus toch zeer onbetrouwbaar!

Rond de zomer van 2012 begint de PVV uit elkaar te vallen. Hero Brinkman, de tweede man achter de PVV, verlaat de partij na veel conflicten met partijleider Wilders. Brinkman zoekt contacten met de conservatieve partij; Trots op Nederland. Samen besluiten ze om een nieuwe conservatieve partij op te richten volgens Amerikaans voorbeeld. De politieke partij; Democratisch Politiek Keerpunt wordt de jongste rechts conservatieve partij van Nederland.

Politiek rechts is aan de macht in de wereld. Het zou dom zijn om te beweren dat er landen zijn die links zijn. Linkse landen bestaan niet omdat nergens echte linkse partijen aan de macht zijn. Vaak zijn centrumlinkse partijen aan de macht samen met centrumrechtse partijen. Dat zorgt ervoor dat de politiek van een land gewoon kapitalistisch blijft.

Waarom is rechts zo machtig als het fout is? Rechts heerst omdat links zwak is. Politiek links is verzwakt door de fouten van de communisten, het verraad van de sociaal democraten en het nieuwe verraad van socialistische partijen die al hun principes opzij gooien voor regeringsdeelname. Ook heeft politiek rechts een machtige bondgenoot; de rijken van onze maatschappij. Met miljoenen euro’s worden neoliberale en conservatieve partij wereldwijd gesteund. De Republikeinse Partij van Amerika en de Democratische Partij van Amerika krijgen miljoenen dollars van de grote bedrijven om rechtse politiek te voeren. Zelfs sociaal democraten worden betaald om kapitalistische politiek te voeren.

Ook wint rechts de steun van arbeiders die denken dat rechts het wel beter weet dan links. Dat is vooral te danken aan enorme antisocialistische propaganda waar politiek rechts sinds de opkomst van het socialisme mee bezig is. Deze antisocialistische propaganda zie je vaak terug in rechtse bladeren zoals Elsevier. Daar beweren schrijvers dat de Socialistische Partij in Nederland een ‘’socialistische dictatuur’’ wil. Of ze zeggen dat marxisten allemaal aanhangers zijn van een ‘’communistische eenpartijstaat’’.

Politiek rechts is de vijand van de arbeidersklasse. Ze zijn de lakeien van het kapitalisme. Hun politiek is goed voor mensen die economisch bezit hebben. De klasse van de kapitalisten profiteert van hun politiek. Het beste voorbeeld van een rechtse partij als volledige lakei van de grote bedrijven is de Amerikaanse; Grand Old Party - Republikeinse Partij USA! Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme