De Russische conflicten met Georgië

De Republiek Georgië is anno 2012 een rechts land, waar een charmante leider de media en de staat bestuurd. Corruptie is groot en de armoede en sociale ongelijkheid ook. De president van Georgië is Mikheil Saakashvili, een nationalistische conservatief en een vriend van grote bedrijven en het Amerikaanse imperialisme. Met Rusland heeft deze Saakashvili veel conflicten. Met nationalistische propaganda en met het Sovjet verleden poogt hij zijn volk op om tegen Rusland te zijn.

Georgië was tot 1918 onderdeel van het Russische Imperium. Toen de Tsaar afgezet werd in februari 1917 zag de bourgeoisie van Georgië haar kans. Er was echter één groot probleem. De arbeidersklasse van het land stond niet positief tegen over de traditionele kapitalistische partijen. Echter de Sociaal Democratische Arbeiders Partij van Georgië was wel heel populair.

De mensjewieken domineerde de SDAPG. Ze besloten om de bourgeoisie te steunen in hun onafhankelijkheidsverklaring voor het land. Anders dan de bolsjewieken waren de mensjewieken tegen een socialistische revolutie. Ze waren voorstanders van een parlementaire democratie en een kapitalistische economie. In 1918 riepen de mensjewistische leiders de Democratische Republiek Georgië uit.   

Rusland werd in november 1917 een socialistische republiek. De bolsjewieken waren daar aan de macht gekomen. Aangezien de mensjewieken de contrarevolutie steunde werden ze in Rusland verboden. Sovjet leider Lenin besloot om een vredesverdrag met Georgië te tekenen. De mensjewieken gingen akkoord en beloofde dat ze de witte legers niet zouden steunen.

Later bleek dat dit niet helemaal klopte. Stiekem stond de regering van Georgië wel positiever tegenover de anticommunisten dan tegenover de bolsjewieken. In Georgië zelf werden de bolsjewieken tegengewerkt en ze mochten niet meedoen met de verkiezingen van 1919. Toch was dat geen rede om het land te bezetten. Sovjet Rusland had andere problemen, echter één man wou dolgraag dat Georgië deel van de nieuwe Sovjet-Unie werd; Joseph Stalin.  

Stalin was een Georgiër en hij wou dat zijn geboorteland een Sovjet republiek werd. In 1921 besloot hij om een slim plan te bedenken. Aangezien de bolsjewieken in Georgië het moeilijk hadden bedacht hij een plan om de Centrale Sovjet Regering ervan te overtuigen dat de Georgische arbeidersklasse om hulp vroeg tegen de mensjewistische regering. Stalin’s plan lukte, Lenin raakte overtuigd dat de arbeiders in opstand kwamen en de hulp van het Rode Leger nodig hadden.

De Sovjet invasie van Georgië in 1921, wordt door de huidige rechtse regering verheerlijkt als een ‘’bolsjewistische misdaad’’. Ook de socialistische partijen van Europa waren woedend toen hun mensjewistische vrienden omver geworpen werden. De Europese socialistische partijen keerde zich fel tegen Sovjet Rusland en noemde Lenin een Russische imperialistische tiran.  De bourgeoisie van Europa moet heel tevreden geweest zijn met het slimme spel van Joseph Stalin. Nu ook de socialistische partijen zich tegen Sovjet Rusland keerde stond het internationale kapitalisme nog sterker tegen de Sovjet-Unie!

In februari 1921 viel de Democratische Republiek Georgië, hun leger bleek niet bestand tegen het enorme Rode Leger van Sovjet Rusland. De bolsjewieken stichtte de Georgische Socialistische Sovjet Republiek. Maar waar Trotsky al bang voor was bleek werkelijkheid. De arbeidersklasse was helemaal niet blij met de zogenaamde ‘’bevrijding’’. Veel arbeiders kwamen onder invloed te staan van anticommunistische nationalisten. Deze zorgde voor een massieve opstand in augustus 1924.

10.000 mensen lieten de bolsjewieken vermoorden tussen 1921 en 1924 waaronder veel aanhangers van de contrarevolutie. Toch was Lenin niet blij met de manier waarop Stalin zijn werk deed in Georgië. Hij vond dat er pogingen gedaan moesten worden om de arbeiders over te halen om het socialisme te steunen. Met brut geweld was niets op te lossen. Helaas raakte Lenin eind 1922 ernstig ziek. Stalin gaf het bevel dat Lenin rust nodig had en dat alleen de communistische partij mocht bepalen wie hem zag. De zieke Sovjet leider werd geïsoleerd door zijn eigen partij. Tot zijn dood in januari 1924 leefde Lenin eenzaam!

De Georgische Socialistische Sovjet Republiek kende een korte periode van bloei. Tussen 1921 en 1930 had het land veel culturele vrijheden. Deze vrijheden werden zwaar beperkt toen Stalin volledig de macht overnam. Tijdens het grote terreur in de jaren 30 werden 150.000 mensen afgevoerd naar de concentratiekampen. Velen waren trouwe bolsjewieken die Stalin juist gesteund hadden in de jaren 20. 

Tijdens de tweede wereld oorlog stuurde Sovjet Georgië, 700.000 soldaten naar het front. 350.000 van hun werden gedood in wat de Grote Patriottistische Oorlog genoemd werd. Lavrentiy Pavlovich Beria was Stalin rechter hand sinds 1938. Hij was de Heinrich Himmler van de Sovjet-Unie. Een wrede man die leider werd van de beruchte NKVD. Net als zijn meester Stalin, was Beria een Georgiër. Hij en Stalin waren partners in crime. Samen waren ze verantwoordelijk voor heel wat leed in zowel Rusland als in Georgië.     

Na 1950 begon de centralistische macht van Moskou af te nemen. De locale Sovjet Republieken kregen meer te zeggen. Vooral na de dood van Stalin en de hervormingen van Nikita Sergeyevich Khrushchev. Deze laatste Sovjet leider begon aan een periode van liberalisaties waardoor de locale Georgische Communistische Partij meer macht kreeg. Helaas groeide de corruptie ook enorm. Van alle Sovjet republieken werd gezegd dat de bureaucraten van de Georgische Socialistische Sovjet Republiek het meest corrupt waren. Uiteindelijk kreeg ook Moskou te horen dat de corruptie enorm was in het land. De schaamte daarover was enorm. Want corruptie is in een ‘’arbeidersstaat’’ niet mogelijk, althans dat beweerde de Sovjet regering. Grappig is dat naast de planeconomie er ook een schaduweconomie bestond. Een kapitalistische schaduweconomie, waar de bureaucraten en de bewoners van Georgië mee bezig waren. Achter de rode vlag en de marxistische leer waren de staatsbureaucraten gewoon stiekem bezig met kapitalistische zakjes.

Een groot protest ontstond in 1978. Het nationalisme onder veel jongeren was gegroeid en men was woedend toen de Georgische Communistische Partij, besloot om de officele status van de Georgische taal te verwijderen. De landstaal was Georgisch, maar de partij wou dat verwijderen uit de grondwet. Veel Georgiërs waren woedend en trokken door de straten om te demonstreren. Moskou was geschrokken en gaf de Georgische stalinisten de opdracht om het Georgisch weer officieel tot landstaal te maken.

In 1985 werd de conservatieve stalinist; Jumber Patiashvili leider van de Georgische SSR. Hij was geen vriend van Gorbachev en hield niet van de hervormingen die Moskou doorvoerde. In 1989 kwam het tot grote confrontaties tussen nationalistische jongeren en de stalinistische overheid. Op 9 april van dat jaar werden twintig demonstranten vermoord door het Sovjet leger, dat het vuur opende op een vreedzame demonstratie. Hierdoor groeide de haat tegen de stalinistische overheid nog meer.

Op 28 oktober 1990 werden vrije verkiezingen gehouden. De anticommunistische coalitie van liberalen, conservatieven en anticommunisten wonnen de verkiezingen. In mei 1991 werd  president Gamsakhurdia, de eerste leider van de Republiek Georgië. Hij was echter een autoritair iemand die meteen jacht ging maken op politieke tegenstanders. Het volk werd woest en wou geen stalinistische dictatuur inruilen voor een kapitalistische dictator. De anti- Gamsakhurdia oppositie partijen verenigd zich en dwongen de autoritaire president om te vluchten naar de Tsjetsjeense Republiek in de Russische Federatie.

De separatisten in Abchazië wouden hun land losrukken uit Georgië. De nationalisten in Georgië waren daar niet blij mee. Nadat ze Gamsakhurdi hadden verjaagd kwam Eduard Ambrosis dze Shevardnadze aan de macht. Hij was een patriot en een voorstander van een verenigd Georgië. Hij stuurde het leger op de opstandelingen af. De Russische Federatie steunde echter de opstandelingen, wat tot een korte oorlog met Rusland leidde. De oorlog tussen Georgië en Rusland duurde slechts een kort jaar.

Die korte oorlog zorgde voor een vijandelijke sfeer tussen Rusland en Georgië. De Georgische nationalisten zeggen dat Rusland het nooit zal accepteren dat Georgië nu een vrij land is. Zij zeggen dat de Russen nog altijd woedend zijn dat ze Georgië verloren.

Shevardnadze werd een goede vriend van de VS en het kapitalisme. Maar zijn eigen volk vond hem steeds minder een man van Georgië. Vooral de nationalisten vonden het maar niets dat hij zulke goede vriendjes was met buitenlandse bedrijven. Een jonge nationalistenleider was Mikheil Saakashvili. Hij stichtte de Verenigde Nationale Beweging, een liberale nationalistische partij. Saakashvili speelde op de woede van het volk tegenover de kapitalistische elite, hij speelde het spel zo slim dat hij mensen overtuigde dat hij beter was dan Shevardnadze. Om alles nog nationalistischer te maken ging de Verenigde Nationale Beweging een oude middeleeuwse vlag gebruiken. Deze vlag was volgens Mikheil Saakashvili de echte vlag van Georgië en niet de mensjewistische vlag van 1918!

In 2003 leidde Mikheil Saakashvili de rozen revolutie tegen de regering van Shevardnadze. Die moest vluchten en de Verenigde Nationale Beweging won de verkiezingen. Daarop werd de vlag van Georgië vervangen door de middeleeuwse vlag. Mikheil Saakashvili beloofde alles te doen voor zijn volk. Maar de nationalisten leider bleek vooral gek te zijn op de neoliberale EU en de westerse wereld.

Rusland werd gehaat door Mikheil Saakashvili. Hij vond dat de Russen de grootste imperialisten waren. Dat liet hij duidelijk merken. Georgië koos altijd de kant van de Amerikanen en haalde de woede van de Russen over zich heen. Vooral met Vladimir Poetin waren de relatie bitter slecht. In 2008 wou Goergie laten zien dat ze sterk waren. Het werd tijd om de opstandige provincies Abchazië en Zuid Ossetië te bezetten. Rusland steunde sinds 1992 deze twee opstandige provincies. Een aanval van Georgië zou zeker tot oorlog leidden.

Dat was ook precies wat er gebeurde. De Russische overheid was woest toen Georgie de opstandige provincies aanviel. Rusland stuurde soldaten om zogenaamd de provinvies te helpen. Rusland deed alsof ze de separatisten wouden helpen. Maar de kapitalistische dictatuur rond Vladimir Poetin is er niet voor bevrijding van volkeren. Rusland wil macht en invloed en ze willen natuurlijk laten zien hoe sterk ze zijn.

De oorlog tussen Rusland en Georgië in 2008 duurde 9 dagen. Tijdens deze negendaagse oorlog stierven 200 burgers. 171 Georgische soldaten sneuvelde samen met 71 Russische soldaten. Maar de pogingen om Abchazië en Zuid Ossetië te veroveren mislukte. Een grote nederlaag voor Mikheil Saakashvili. Na de oorlog erkende Moskou de onafhankelijkheid van de opstandige separatisten. Alleen Rusland erkend de landen Abchazië en Zuid Ossetië.

Het jaar 2012 is aangebroken. President Mikheil Saakashvili zit nu bijna 9 jaar op de troon van zijn Republiek Georgië. Maar het volk begint boos te worden. Armoede en sociale ongelijkheid zijn er nog steeds. Ook is men het zat dat de president zo veel macht heeft over de media, die natuurlijk allemaal hem steunen. Veel buitenlandse journalisten merken dat ook Mikheil Saakashvili een autoritair karakter heeft. Tegenstanders worden gelijk geschakeld met Russische agenten. Wie niet nationalistisch denkt is een vijand van het volk.

Een echte linkse oppositie bestaat niet in Gerogie. Alle partijen zijn rechts en nationalistisch. Want niemand wil een ‘’smerige communist’’ genoemd worden door de pro- Mikheil Saakashvili media. De stalinisten in het land bestaan nog, maar zijn hulpeloos verdeeld in twee communistische partijen.

Wat heeft het kapitalisme allemaal voor verbeteringen gebracht? Niets! Er is vrijheid, maar die vrijheid is schijn. Armoede en sociale ongelijkheid zie je overal. Natuurlijk in niet in de hoofdstad waar de elitaire aanhangers van de president wonen. Toch stemt nog steeds een meerderheid van het volk op de nationalistische partij van Mikheil Saakashvili. Vrees voor Rusland is de oorzaak. Veel Georgiers zijn als de dood voor een tweede Russische bezetting. Dat wordt hun elk jaar duidelijk gemaakt als men de invasie van 1921 herdenkt. Communisten krijgen het dan extra zwaar. Het marxisme wordt vervloekt en gehaat door de media van het land. Ondertussen worden de Georgische groot kapitalisten flink rijk door de lage lonen en de lage belastingen!

President Mikheil Saakashvili zal nog wel een tijdje aan de macht blijven. Zolang hij de media bestuurd en het volk bang maakt voor een Russische invasie, wint hij elke verkiezing. Een arbeiderspartij is nodig tegen dit soort rechtse types. Een arbeiderspartij voor al die arbeiders die een zwaar leven hebben, dankzij de rechtse regering en haar president Mikheil Saakashvili!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme