Felix Dzerzhinsky, een monster?

De bourgeoisie noemt hem de vader van het ‘’communistische terrorisme’’. Velen trokken zijn standbeelden neer. Hij was het gezicht van de NKVD en latere KGB. In veel stalinistische landen werd zijn gezicht gebruikt door de geheime politie. Hij was en blijft in de ogen van veel mensen een monster, maar was hij dat echt?

Felix Dzerzhinsky was de leider van de Tsjeka, de Noodcommissie. Deze speciale noodcommissie was in december 1917 opgericht om een tegenwicht te bieden tegen het witte terreur van de contrarevolutie. Veel anticommunistische geschiedenisschrijvers beweren dat Lenin meteen de Tsjeka in leven riep om alle tegenstanders van het bolsjewisme monddood te maken. Dat is echter niet waar.

De Tsjeka werd in december 1917 opgericht als noodcommissie. Deze commissie moest de zwakke Sovjet staat beschermen tegen contrarevolutionaire aanvallen. Felix Dzerzhinsky kreeg de taak om alle vijanden van de revolutie op te sporen en uit te schakelen. De geschiedenis leert ons dat uit de Tsjeka, de stalinistsiche NKVD en KGB groeide. De meeste mensen zeggen dat de slechtheid en de wreedheid van de latere NKVD en KGB direct terug te vinden zijn in de slechtheid en wreedheid van Felix Dzerzhinsky.

Wie was Felix Dzerzhinsky? Hij werd in 1877 geboren in een rijk aristocratisch gezin. Hij woonde in wat nu Polen is en toen der tijd nog het Russische Imperium. Zijn vader was een leerkracht op het tsaristische gymnasium. De jonge Felix leerde drie talen te spreken. Hij sprak; Russisch, Hebreeuws en  Pools. Dankzij deze drie talen kon ook Felix het gymnasium op. Op deze elitaire school zat ook een toekomstige vijand van hem. De latere Poolse maarschalk; Piłsudski.

Twee maanden voordat hij zou slagen voor zijn examens werd hij uit het gymnasium gezet. Dzerzhinsky was lid geworden van een marxistische groep en dat werd niet getolereerd door de bourgeoisie van het Russische Imperium. In april 1896 werd hij lid van de Litouwse Sociaal Democratische Partij, ook was hij medeoprichter van de revolutionaire partij; Sociaal Democratie van het Koninkrijk Polen en Litouwen.

Tussen 1900 en 1917 werd Felix Dzerzhinsky vaak gearresteerd en gemarteld in tsaristische gevangenissen. Zijn haat tegen de tsaar en het kapitalisme groeide per jaar. Zijn ergste jaar was 1904 toen zijn vrouw in zijn armen stierf. Hij wou bijna zelfmoord plegen en was zeer depressief. De Russische opstand van 1905 veranderde dat. Felix ging weer aan het werk voor de revolutie. Hij vond een nieuwe vrouw en trouwde met haar in 1910.

Door zijn werk voor de wereldwijde revolutie werd Felix Dzerzhinsky gezocht door de tsaristische geheime politie. In 1912 kregen ze hem in Warschau te pakken. Voor zijn revolutionaire werk werd hij veroordeeld en ging de cel in. Daar werd hij weer gemarteld door de agenten van de tsaar. Toen de eerste wereld oorlog uitbrak, werd hij naar Rusland gebracht naar de Oryol gevangenis. Precies die gevangenis waar Stalin later meer dan 5.000 mensen zou opsluiten.

Dzerzhinsky maakte zich grote zorgen om zijn vrouw en zoon waar hij geen contact mee had. In zijn cel werd hij zo vaak mishandeld dat hij een afwijking eraan overhield aan zijn kaak en mond. In februari 1917 werd hij vrij gelaten. Hij had vijf jaar in de cel gezeten onder zeer slechte omstandigheden. Maar Dzerzhinsky was een man van doorzetting, hij wou de Poolse vluchtelingen opvangen en dan meteen terug naar Polen om de revolutie daar te leiden.  

Hij bleef echter in Moskou en werd daar lid van de Bolsjewistische Partij. Felix verklaarde dat de Bolsjewistische Partij de enigste echte sociaal democratische* partij was. Hij vond dat het een noodzaak was voor Poolse revolutionairen om zich aan te sluiten bij de partij van Lenin. Van 1917 tot aan zijn dood in 1926 werkte Felix Dzerzhinsky voor de Russische Communistische Partij. Zijn werk voor de Poolse Communistische Partij was zeer minimaal.

Lenin was onder de indruk van Dzerzhinsky. Voor hem was de doorzetter Dzerzhinsky een grote revolutionaire held. Hij vroeg Felix om leider te worden van de Tsjeka. Als geen andere wist Dzerzhinsky hoe wreed en meedogenloos de contrarevolutionairen waren. Hij organiseerde de noodcommissie ( Tsjeka ) in een sterk overheidsapparaat. De anticommunisten beweren dat de Tsjeka een sinistere bende van massamoordenaars was. Dat is een smerige leugen want Dzerzhinsky wou juist de doodstraf afschaven en hij was zeer bezorgd om het lot van kinderen die in de steek gelaten waren.

Waarom was de Tsjeka dan zo wreed, waarom steunde Dzerzhinsky dan Joseph Stalin? Dat zijn belangrijke vragen die mensen zullen stellen! Een antwoord op die vraag is heel simpel. Rusland van 1917 is niet het Nederland van 2012. In 1917 in Rusland leefde men nog volgens middeleeuwse patrones. Het mensenleven was niet veel waard. Vijanden van de revolutie waren in de ogen van Felix Dzerzhinsky tuig en slecht. Dat is heel zwart wit denken, maar zo dachten de meeste mensen in 1917. De Tsjeka was hard tegen de vijanden van de Sovjets omdat ze bang waren voor een nederlaag van de revolutie. Die nederlaag leek tussen 1917 en 1921 heel reëel. De anticommunistische legers kregen steun van 150.000 westerse soldaten. De Britse  oorlogsminister; Winston Churchil stuurde 40.000 Britse soldaten naar Rusland om de anticommunisten te helpen! De vijanden van het socialisme waren overal.

Is dat een rechtvaardiging voor het Rode Terreur die Felix Dzerzhinsky voerde? Ja en nee! Ja want er moesten handelingen genomen worden tegen de contrarevolutionairen. Nee, want de Tsjeka ging te vaak buiten haar boekje om en executeerde vele duizenden mensen.
Anders dan de latere NKVD en KGB leiders was Felix Dzerzhinsky zeer anti-elitair. Als men hem beter eten bracht dan zijn werknemers werd hij woest. Hij weigerde betere voeding te eten en hij sliep in zijn werkkamer, een eigen huis had hij niet. Hard tegen de vijanden van de revolutie was Felix Dzerzhinsky zeker. Hij liet geen traan om mensen die voor de vijand werkte. Toen anarchisten begonnen met aanslagen plegen tegen bolsjewistische leiders waar onder Lenin, begon de Tsjeka een heksenjacht op alle anachisten. Duizenden werden opgepakt, velen vermoord. 

Maar de Tsjeka was ook een instrument tegen bolsjewieken die dachten een beter leven te leiden dan de arbeidersklasse. Tussen 1917 en 1922 deed de Tsjeka ook onderzoek naar elitaire bolsjewieken en arresteerde hun. Voor Felix Dzerzhinsky waren dat ook verraders. Wie het lef had om als bolsjewiek beter te leven dan de normale arbeiders kon op een Tsjeka bezoek rekenen. Dat is de hele ironie, dat juist de latere NKVD en KGB de grootste verdedigers van de elitaire stalinisten werden.

In 1922 werd de Unie van Socialistische Sovjet Republieken gesticht. Vier socialistische landen vormde samen de USSR. De Tsjeka werd in dit jaar ontbonden. De burgeroorlog was voorbij, de revolutie had getriomfeerd. Het Staatspolitieke Directoraat werd de opvolger van de Tsjeka en kreeg veel minder bevoegdheden. Een grote operatie van de nieuwe OGPU, was de Trust Operatie! 

De OPGU riep een anticommunistische verzetsgroep in het leven. De Monarchistische Unie van Centraal Rusland, was een zogenaamde anticommunistische organisatie die tegen de Sovjet-Unie vocht. Via deze groep wou de OGPU contact zoeken met ondergrondse anticommunisten. Men merkte al snel dat veel aanhangers van de witte legers nog in Rusland waren na de burgeroorlog. De OGPU besloot om deze groep samen te brengen en te misbruiken.

Het lukte de Monarchistische Unie om belangrijke anticommunisten naar de Sovjet-Unie te smokkelen. Één van die types was Boris Savinkov. Deze Savinkov was een echte terrorist. Tijdens de jaren van de tsaar pleegde hij veel aanslagen in naam van de Socialistisch Revolutionaire Partij. Na de februari revolutie werd hij lid van de burgerlijke Russische regering, maar al snel geroyeerd uit de Socialistisch Revolutionaire Partij. Hij stichtte de Organisatie voor de Bescherming van het Moederland. Deze groep steunde de witte legers tijdens de burgeroorlog. Na de nederlaag van de witten vluchtte Boris Savinkov naar het buitenland.

Maar in 1924 lokte de OGPU via de Monarchistische Unie hem terug naar de Sovjet-Unie. Hij werd opgepakt en tot de doodstraf veroordeeld. Echter de Centrale Sovjet Regering besloot hem slechts 10 jaar cel straf te geven omdat hij de Sovjet-Unie erkende. De Trust Operatie was een enorm succes voor Felix Dzerzhinsky.       

Vladimir Lenin stierf in januari 1924. Vanaf dat moment begon de grote strijd in de Russische Communistische Partij tussen de bureaucratische bolsjewieken rond Stalin en de antibureaucratische bolsjewieken rond Trotsky. Felix Dzerzhinsky raakte in de invloedssfeer van Stalin. Die manipuleerde hem, want Stalin wist hoe graag Felix Dzerzhinsky een sterke centrale overheid zag. Aan het einde van zijn leven was Dzerzhinsky echter helemaal niet zo pro-Stalin. Hij minachtte de bureaucratie van de communistische partij en had intern veel kritiek op de zelfverrijking van veel bolsjewieken.

Op 20 juli 1926 kreeg Felix Dzerzhinsky een hartaanval en stierf. Net daarvoor had hij een toesprak gehouden van twee uur tegen de Verenigde Oppositie van Leon Trotsky. In zijn laatste toespraak was hij zeer fel tegen Trotsky, maar lichamelijk totaal kapot. Toen Joseph Stalin van zijn dood hoorde, noemde hij hem de ‘’ridder van de revolutie’’.

Na zijn dood werd de OPGU in 1934 omgenoemd in NKVD, het Volkscommissariaat voor Binnenlandse Zaken. De NKVD werd het terreur instrument in de stalinistische Sovjet-Unie. NKVD leider Lavrentiy Pavlovich Beria was van 1938 tot 1953 de schrik van Moskou. Honderden jonge vrouwen werden door hem verkracht en misbruikt. Nog eens miljoenen Sovjet burgers werden afgevoerd naar concentratiekampen. Ondertussen hing het portret van ijzeren Felix boven alle NKVD gebouwen. Het is geen wonder dat iedereen hem gelijkschakelde met het NKVD terreur.

Na de opkomst van de gematigde stalinisten in 1956 werd de NKVD weer hernoemt. Deze keer in KGB, het Comité voor Staatveiligheid. KGB leiders leefde niet gematigd zoals Felix Dzerzhinsky. Ze hadden het beste eten, de mooiste villa’s en beschermde de bureaucratie van de communistische partij. De stalinistische elite vereerde Felix Dzerzhinsky zonder te weten hoe woest hij geworden zou zijn als hij de KGB gezien zou hebben.

Felix Dzerzhinsky was geen monster, ook al denken veel mensen dat. Het is waar dat veel onschuldige mensen vermoord zijn door het Rode Terreur. Het is ook waar dat de Tsjeka wreed was tegen contrarevolutionairen. Maar persoonlijk was Felix Dzerzhinsky geen monster zoals Stalin en Beria. Ook was hij geen politicus, maar een organisator. Stalin wist hem te manipuleren met idealen over een sterke staat en een goed werkende bureaucratie. Felix stierf voordat hij de ellende kon meemaken die Joseph Stalin zou veroorzaken. Acht miljoen doden door hongersnood in 1932, waarvan drie miljoen kinderen. Kansarme kinderen waar hij zo veel moeite voor deed om hun een goed leven te geven.

Nee, Felix Dzerzhinsky was geen monster. Hij was een harde man en 100% loyaal aan de socialistische revolutie. We weten niet of zijn vriendschap met Stalin stand gehouden had als hij de stalinistische contrarevolutie had meegemaakt. Miscchien was hij wel opzij gezet en vermoord net als de meeste oude communisten. Het is dus heel goed mogelijk dat Felix Dzerzhinsky door zijn vriend Stalin opgepakt en gedood zou zijn. Alleen zijn dood in 1926 heeft dit voorkomen!


Felix Dzerzhinsky stierf voordat Stalin aan zijn terreur begon!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme