Vader was een klassenverrader, Zoonlief was Stalinist

Friedrich Ebert. Een naam die bekend is in de Duitse geschiedenis. Ebert was een sociaal democraat, een man die sinds 1895 zich inzette voor de arbeiders van Duitsland. De Duitse sociaal democratie begon haar bestaan in 1869 met de oprichting van de Sociaaldemocratische Partij van Duitsland ( SPD ). Oorspronkelijk wou deze partij de arbeiders bevrijden uit de klauwen van het Duitse imperialisme en kapitalisme.

Ebert behoorde tot de reformistische vleugel van de partij. In plaats van revolutie en arbeidersdemocratie, wou Ebert een burgerlijke democratie oprichten. Een democratie binnen het kapitalistische systeem. Hij werd in 1904 gekozen tot afdelingsleider van de SPD in Bremen. Een jaar later ging hij naar Berlijn waar hij tot 1912, voorzitter van de Berlijnse afdeling was.

Zijn verraad aan de arbeiders van Duitsland begon in 1914. In dat jaar begon de eerste wereld oorlog. Alle Duitse politieke partijen deden mee met deze imperialistische oorlog en vreemd genoeg ook de SPD. Friedrich Ebert steunde de keizer en zijn oorlogspolitiek. ‘’De arbeiders moesten zich patriottistisch opstellen en vechten voor keizer en vaderland’’. Daarmee pleegde hij verraad aan het marxistische socialisme, dat zich tegen elke imperialistische oorlog verzet.

Tot 1918 steunde de autoritaire SPD leider, de oorlog der kapitalisten en imperialisten. Pas in het laatste oorlogsjaar zag hij in dat Duitsland de oorlog nooit kon winnen. Hij besloot om samen met de Centrum Partij en linkse liberalen te pleiten voor vrede met de geallieerden. In januari 1918 ontstond een grote arbeidersstaking. Ebert diende als bemiddelaar tussen de imperialistische overheid en de arbeidersraden.

In oktober besloot Ebert om de monarchie verder te steunen. Maar de Duitse monarchie ging roemloos ten onder, toen keizer Wilhelm naar Nederland vluchtte. Ebert werd in november 1918, Rijkspresident van de nieuwe Weimar Republiek. Daarmee was hij het eerste sociaal democratische staatshoofd ter wereld. De revolutionaire sociaal democraten onder de leiding van Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht vonden hem niet de vertegenwoordiger van de arbeiders. Ze riepen daarom de Vrije Socialistische Republiek Duitsland uit.  

De novemberrevolutie bracht twee systemen aan de macht. Aan de ene kant de rechtse sociaal democraten, de conservatieven en de liberalen, die een burgerlijke democratie wouden. Aan de andere kant de revolutionaire sociaal democraten, marxisten en anarchisten die een socialistische democratie nastreefde. De burgerlijke partijen wouden een democratie gebaseerd op het parlementaire stelsel. Terwijl de radicale partijen een democratie wouden op arbeiders niveau via arbeidersraden.

Het leger was ook diep verdeeld. De officieren en generaals waren overtuigd conservatief en hadden een hekel aan socialisme en arbeidersdemocratie. Maar de soldaten waren wel vatbaar voor de idealen van de revolutie. De spanningen tussen antirevolutionairen en revolutionairen liep hoog op. Friedrich Ebert en de SPD werden bang. Ze zagen de rode vlaggen al in de straten hangen. Een socialistische revolutie was onacceptabel voor de SPD leiding.

Nationalisten en militaristen kregen van de SPD regering het bevel om de arbeidersopstanden neer te slaan. Het Freikorps werd gevormd. Deze paramilitaire club ging jacht maken op stakende arbeiders en aanhangers van de revolutie. Hiermee bevestigde Friedrich Ebert zijn verraad aan de arbeidersklasse, toen de leiders van de revolutie ( Luxemburg en Liebknecht ) op brute wijze door het Freikorps vermoord werden.

Drie jaar na de novemberrevolutie was de opstand der revolutionaire sociaal democraten neergeslagen. De sociaal democraten waren tevreden. Volgens hun hadden ze Duitsland beschermd van een ‘’communistische’’ dictatuur. De burgerlijke elite merkte dat die sociaal democraten best te gebruiken waren. De verhoudingen tussen de SPD en de rest der bourgeoisie partijen verbeterde. 

Friedrich Ebert bleef tot 1925 Rijkspresident. In dat jaar stierf de man die de arbeidersklasse verraden had voor de bourgeoisieklasse. Hij werd het boegbeeld voor alle sociaal democraten in de wereld. Het symbool van collaboratie met je politieke vijanden. Met zijn verraad begon de degeneratie der sociaal democratie in een kapitalistische ideologie!

Maar dit is niet het einde van het verhaal. De ironie heeft nog een bittere nasmaak. Want Friedrich Ebert had een zoon, Friedrich Junior. Deze zoon zou ook verraad plegen aan de arbeidersklasse, maar dan in naam van de Socialistische Eenheidspartij van Duitsland. Friedrich Junior werd in 1894 geboren. In 1910 werd hij lid van de Socialistische Arbeidsjeugd, de jongerenorganisatie van de SPD. Drie jaar later werd hij SPD lid. Tijdens de oorlog vocht hij als patriottistische soldaat tegen de vijanden van de Duitse monarchie. Na de oorlog ging hij werken voor verschillende sociaal democratische kranten.

Samen met andere SPD leiders werd hij in 1933 opgepakt door de nazi’s. Ze dwongen hem om het leger in te gaan. Tot het jaar 1945 deed hij werk voor de Wehrmacht, onder dwang. Na de oorlog werd Friedrich Junior gekozen tot SPD leider van de Duitse provincie; Brandenburg. De stalinisten van de Communistische Partij van Duitsland
( KPD ) wouden dat de SPD en de KPD fuseerde. Moskou ( Stalin ) had het bevel daar toe gegeven. Als zoon van de voormalige Rijkspresident was hij de ideale persoon om de beidde partijen van de ‘’arbeidersklasse’’ te verenigen.

Friedrich Ebert Junior verzette zich niet tegen de fusie. Hij kreeg een plaats in het centraal comité van de nieuwe Socialistische Eenheidspartij van Duitsland ( SED ). In 1949 werd hij zelfs gekozen in het SED politbureau, het machtigste orgaan van de Duitse Democratische Republiek.

Terwijl zijn vader zich altijd fel tegen de KPD had gekeerd bleek Junior zeer corporatief met de stalinisten. Hij werd burgemeester van oost Berlijn en zou dat tot 1967 blijven. Vier jaar later werd hij voorzitter van de SED fractie in de Volkskamer. Deze Volkkamer was officieel gezien het parlement van de DDR. Maar in feite lag alle macht in handen van het SED politbureau.

Net als zijn vader heeft Friedrich Ebert Junior macht gehad. Hij was lid van de SED, van het centraal comité en zelfs van het politbureau. Hij kon meebepalen over alle staatszaken van de DDR en is daarmee medeverantwoordelijk voor het leed dat deze partij bracht over de arbeidersklasse. Want zowel de SPD als de SED waren geen partijen van de arbeidersklasse.

In het westen heulde de SPD steeds vaker met de kapitalistische partijen ( CDU vooral ). Terwijl in het oosten, de SED met dwang en terreur een stalinistisch systeem afdwong op de arbeiders. In 1953 waren de oost Duitsers het stalinisme zat. Ze kwamen in opstand. De SED van Walter Ulbricht raakte in paniek, want 71 procent van de partijsecretarissen steunde de arbeiders. Ulbricht vroeg om hulp bij de Sovjet Unie en die stuurde meteen tanks en soldaten om de arbeidersopstand neer te slaan.

Friedrich Ebert Junior heeft zich schuldig gemaakt aan onderdrukking en steun aan een dictatoriaal regime. Net als zijn vader heeft hij een arbeidersopstand neergeslagen. Ook al was hij niet de leider van de DDR, toch heeft hij als lid van het politbureau der SED meebepaald om de opstand neer te slaan.

Na 1953 werden 71 procent van de partijsecretarissen ontslagen. Alleen de meest trouwe stalinisten mochten binnen de partij blijven. Onder die stalinisten was ook Friedrich Ebert Junior. Hij werd burgemeester van oost Berlijn en zelfs ereburger van de stad. Na de ondergang van de DDR werd hij verwijderd uit het register van ereburgers.
Waarom hebben mensen zoals Friedrich Ebert en zijn zoon Junior de arbeidersklasse verraden? Vader was altijd al een reformist geweest. Hij geloofde niet in een revolutie van de arbeiders en zag meer in een evolutie naar het socialisme via het kapitalisme. Een burgerlijke democratie zou de eerste stap naar het socialisme zijn, dat was het begin ideaal van het reformistische socialisme.

Friedrich Junior was tot 1945 lid van de SPD. Waarom heeft hij zich laten overhalen om lid van de stalinistische SED te worden? Terwijl hij altijd opgevoed was met reformistische idealen? Misschien voelde hij zich schuldig, omdat zijn vader de arbeidersklasse in 1918 verraden had? Misschien wou hij het weer goed maken met de ‘’erfgenamen’’ van Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht.

Hoe het ook was, Friedrich Ebert Junior heeft de kant van de klassenverraders gekozen,  net zoals zijn vader. De stalinisten van de SED gedroegen zich als een eigen elite. Zij hadden de beste huizen, de beste banen en hadden speciale winkels met luxe ( westerse ) artikelen. Junior heeft altijd al in deze elite geleefd. Zijn vader verdiende ook een goed salaris als Rijkspresident van het Duitse Rijk. Zowel vader als zoon genoten van het salonsocialisme. Beidde beweerde socialistisch te zijn, echter zo leven zoals de arbeiders wouden ze niet.

De sociaal democraten van de SPD overleefde de koude oorlog. Maar alleen door voordurende collaboratie met het kapitalisme. Met de val van de Berlijnse muur in 1989 was de degeneratie van de SPD voltooid. De partij was geen instrument van de arbeidersklasse meer. Het neoliberalisme werd de nieuwe ideologie der  sociaal democraten. De partijen van de bourgeoisie waren nu overtuigd dat de ‘’moderne sociaal democraten’’ aan hun kant stonden. 

In oost Duitsland bleef de SED tot 1989 de baas. Friedrich Ebert Junior heeft de ondergang van de DDR niet meegemaakt. Hij stierf in 1979. Tien jaar later kwam de arbeidersklasse eindelijk in opstand. Ze eiste vrije verkiezingen en toegang tot het westen. Eerst leek het regime van Erich Honecker ( Opvolger van Walter Ulbricht ) daar niet op in te gaan. Het 40 jarig bestaan van de DDR werd gevierd alsof er niets aan de hand was.


Maar de protesten werden groter. De massa’s gingen de straat op en eiste vrijheid. De elite van de SED zag dat ze er dit keer niet onderuit konden komen. Om te redden wat er te redden viel werd Erich Honecker uit de partij gezet. Het nieuwe partijbestuur onder Egon Krenz opende de grenzen. Vrije verkiezingen werden in mei 1990 gehouden. De stalinisten kregen slechts 16,1 procent van de stemmen. Met hun verkiezingsnederlaag kwam een einde aan de Duitse Democratische Republiek. De oosterse SPD en de oosterse CDU ( christen-democraten ) maakte een coalitie en lieten de DDR opgaan in de BRD.

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme