Het Witte Terreur

Velen zijn bekend met het rode terreur. De burgerlijke media zorgt er goed voor dat jongeren elke keer weer erop gewezen worden, hoe het rode terreur een zeer belangrijk onderdeel is van het ‘’totalitaire’’ communisme. Ze roepen dat communisme zonder terreur niet kan bestaan. Ze wijzen dan vooral op Stalin’s rode terreur in de Sovjet Unie en Mao’s rode terreur in de Volksrepubliek China. Iedereen kent de gruwelijke misdaden van deze twee tirannen. De meeste mensen zullen daadwerkelijk, de leugens van de bourgeoisie geloven en er heilig ervan overtuig zijn dat terreur alleen bij revolutionairen hoort

Dit document gaat echter niet het Rode Terreur doorvertellen. Dit document gaat niet de misdaden van de bolsjewieken, stalinisten, maoïsten en anderen revolutionairen aan het daglicht brengen. Nee, dit document verteld over het Witte Terreur. Het onbekende terreur van de contrarevolutie. Het terreur van de heersende bourgeoisie tegen al die mensen die in opstand kwamen tegen de ongelijkheid en de barbarij van het misdadige kapitalisme.

Het eerste witte terreur vond plaats tijdens de Franse Revolutie in 1794. Franse monarchisten begonnen jacht te maken op aanhangers van de Franse revolutie. Genadeloos werden de revolutionairen opgepakt en vaak vermoord. Ook de moorden op de leden van de Parijs Commune kan een voorbeeld van contrarevolutionair geweld zijn.

Na de val van Napoleon in 1815, ontstond weer een contrarevolutionair wit terreur. De benaming; wit terreur, kan afkomstig zijn van de Franse witte vlag die tussen 1815 en 1830 werd gebruikt als staatsvlag. De Republikeinse driekleur werd door koning Louis XVIII verboden. De monarchisten van Louis XVIII maakte tussen 1815 en 1830, jacht op iedereen die antimonarchistisch was.

Het grote witte terreur tegen linkse revolutionairen begon in 1918. In dat jaar begonnen de anticommunistische legers een burgeroorlog tegen de nieuwe Sovjet republiek in Rusland. De Witte Legers was anticommunisten, meestal onder leiding van tsaristische officieren. Deze anticommunisten waren felle tegenstander van het progressieve bolsjewisme, dat haaks stond op alles wat Rusland tot 1917 kende. Vrouwenrechten, legalisatie van homoseksualiteit, stemrecht voor iedereen, gratis onderwijs, afschaffing van het kapitalisme, vernietiging van de monarchie. Er waren genoeg redenen om de bolsjewieken te haten. 

Een belangrijk onderdeel van die haat was antisemitisme. Hoewel Lenin geen jood was, waren veel van zijn collega’s dat wel. De witte legers speelde goed in op de haat tegen joden in het tsaristische Rusland. Joden werden al snel slachtoffer van antisemitische acties. In Oekraïne werden 150.000 joden door de witte legers bij elkaar gedreven en vermoord. Net als de nazi’s gingen de witte legers selectief te werk. Joden en bolsjewieken werden vaak meteen opgepakt en vermoord. Maar ook vrouwen en kinderen hoefde niet op genade te rekenen. De witte generaal; Kolchak liet in Ekaterinburg meer dan 25.000 mannen, vrouwen en kinderen doden. De Kozakken gedroegen zich daarbij zeer wreed. In de Oral werden hele boeren dorpen door deze barbaren vernietigd. Duizenden dorpelingen werden uit hun huizen gejaagd en vermoord.

De wrede witte legers kregen hun wapens en steun van het imperialistische westen. Het westen was fel tegen Lenin en steunde daarom de contrarevolutionaire witte legers.    

Het westerse imperialisme stuurde zelfs soldaten naar Rusland om de witte legers te helpen. 150.000 soldaten uit 21 naties vochten met de witte legers mee tegen de bolsjewieken. 40.000 Britten stuurde oorlogsminister; Winston Churchil, naar het oosten om het bolsjewisme uit te roeien en om Britse zakeninteresses in Rusland te beschermen. Poolse en Tsjechische soldaten maakte zich schuldig aan heel wat misdaden. Zo werden meer dan 5000 mensen vermoord door Tsjechische legereenheden. In bezet gebied plunderden Poolse soldaten de huizen van arbeiders en arme boeren. Hun terreur stopte pas in 1921 toen de rode legers aan de winnende hand waren.

Het witter terreur heeft vermoedelijk net zo veel mensen vermoord als het rode terreur van de bolsjewieken. Hoeveel precies de Russische anticommunisten vermoord hebben zal wel nooit duidelijk zijn. Maar we kunnen met zekerheid zeggen dat het aantal zeker boven de 200.000 ligt.

Na de Russische burgeroorlog werd duidelijk dat communisten een gevaar waren voor de bourgeoisie. In Finland werden 8500 bolsjewieken vermoord en 11.000 revolutionaire Finnen opgesloten in concentratiekampen. In Hongarije werden 6000 joden en communisten door de contrarevolutie vermoord en 70.000 opgesloten in kampen. In Duitsland liet de SPD ( sociaal democraten ) toe dat anticommunistische milities, meer dan 15.000 revolutionairen lieten vermoorden tussen 1918 en 1921. 

Dankzij het witte terreur bleef de revolutie beperkt tot Rusland. In Europa heeft het witte terreur ongeveer 40.000 mensen vermoord. Veel communistische partijen werden verboden en hun leden opgesloten. In Bulgarije liet de rechtse Aleksander Tsolov Tsankov, de Bulgaarse Communistische Partij verbieden en begon een wit terreur tegen haar leden. 5000 communisten zijn tussen 1923 en 1926 vermoord door het regime van Tsankov.

Het witte terreur in China komt voort uit verraad. De Chinese Communistische Partij was in 1921 opgericht en op bevel van de Komintern ( Communistische Internationale ) ging de partij samen werken met de Kuomintang, de Chinese Nationalistische Partij. De oprichter van de Kuomintang ( KMT ) was zeer goed te spreken over Lenin. Dr. Sun Yat-sen had de KMT in 1919 opgericht en was een linkse Chinese nationalist. Hij had bewondering voor Lenin en zijn revolutie.

Dr. Sun Yat-sen stierf in 1925. Zijn opvolger werd de anticommunistische Chiang-Kai-Shek. Shek was een anticommunist en was een rechtse nationalist. Hij zorgde ervoor dat de KMT een rechtse conservatieve partij werd en liet de linkse idealen van Dr. Sun Yat-sen overboord zetten. In 1927 vond hij dat de alliantie met de Chinese Communistische Partij ( CCP ) verbroken moest worden. Communisten werden de doodsvijanden van de nationalisten.   

De leiding van de CCP werd opgepakt en gevangen gezet. Van de 50.000 CCP leden waren er in 1930 nog maar 10.000 in leven. 70.000 Chinezen liet Chiang-Kai-Shek tussen 1927 en 1930 vermoorden. De meesten waren of lid van de CCP of sympathisanten van de communisten. Wat overbleef van de Chinese Communistische Partij kwam in 1935 onder het bevel van Mao Zedong te staan. Hij en Chiang-Kai-Shek vochten tot 1949 een bloedige burgeroorlog. Uiteindelijk won Mao die oorlog en werd China een maoïstische Volksrepubliek. Chiang-Kai-Shek moest vluchten naar het eiland Taiwan, waar hij tot zijn dood leefde.

Spanje was in 1931 een republiek geworden. In 1936 won het linkse Volksfront de verkiezingen. Het Volksfront was een coalitie tussen burgerlijke socialisten, communisten ( stalinisten ) en leden van de progressieve burgerij. Deze burgerlijke linkse regering begon met het invoeren van linkse wetten en dat viel niet goed bij rechtse militairen in het Spaanse leger. Generaal Franco was een conservatieve Katholiek en stond zeer vijandig tegenover de socialisten en communisten. Hij besloot een opstand te leiden, tegen de republikeinse regering. 

De Spaanse burgeroorlog duurde van 1936 tot 1939. Door fouten in het linkse kamp wonnen uiteindelijk de contrarevolutionaire nationalisten van Franco. Op bevel van de nieuwe dictator, werden 200.000 antifascisten door de fascistische nationalisten vermoord. Tot 1975 is Spanje een fascistische dictatuur geweest. Een dictatuur die na de tweede wereld oorlog dankzij haar anticommunisme steun kreeg van het westen.

Na de tweede wereld oorlog ontstond een burgeroorlog in Griekenland. De conservatieve Griekse overheid vochten een burgeroorlog tegen de soldaten van het ‘’Democratische leger van Griekenland’’. Dankzij het Britse imperialisme won de overheid en kreeg Griekenland een autoritaire rechtse staatsvorm. 1190 communisten werden tijdens de burgeroorlog vermoord door anticommunistische bendes.

Het grootste witte terreur was misschien toch wel de nazi Holocaust. Tussen 1933 en 1945 werden 6 miljoen joden en 13 miljoen Sovjet burgers vermoord. Haat tegen joden en communisten zorgde ervoor dat de nazi’s, speciaal jacht gingen maken op deze twee groepen. Vaak werden ze daarbij ondersteunt door de anticommunistische bourgeoisie, die best bereid was om de nazi bezetter te helpen. 

Vanaf 1943 begonnen de nazi’s met het systematische vermoorden van joden. Speciale vernietigingskampen werden gebouwd. Daar moesten miljoenen joden en communisten vermoord worden. Doordat de oorlog in 1944 al slecht begon te lopen is het witte terreur in Duitsland nooit verder gekomen dan 6 miljoen joden en 13 miljoen sovjet burgers. Maar bedenk eens hoeveel miljoenen er vermoord zouden worden als Hitler de oorlog gewonnen had.

Het einde van de oorlog in 1945 was niet het einde van het witte terreur. Tijdens de Korea oorlog van 1950-1953 werden 100.000 revolutionairen Koreanen vermoord, door de anticommunistische Zuid Koreaanse overheid. De Verenigde Naties keek toe en deed niets.
Politiek links is in Zuid Korea nog altijd streng gecensureerd. Communistische partijen mogen niet bestaan en de tot 1987 was Zuid Korea een autoritaire rechtse dictatuur.

In 1960 hielp de CIA, de Congolese militair Mobutu aan de macht. Congo was in 1960 onafhankelijk geworden van België. Maar de CIA vreesde een linkse machtsovername, dus werd deze Mobutu aan de macht gezet. Voor het Amerikaanse imperialisme bleek Mobutu een trouwe bondgenoot. Hij stelde zich fel anticommunistisch op en steunde de buitenlandse politiek van de VS. In 1971 kreeg Congo de naam; Republiek Zaïre en Mobutu was de absolute alleenheerser. Hij werd steenrijk en leefde een leven in totale luxe. Het westerse imperialisme was zeer tevreden en Mobutu werd graag gezien in het westen. In eigen land voerde hij een schrikbewind. Zijn wit terreur liet 160.000 mensen vermoorden. De welvaart van het land kwam in de handen van Mobutu terecht en zijn oligarchie. 

Na de val van het stalinisme in 1991, was Mobutu niet meer nodig. Het westen merkte dat de misdaden van hun ‘’vriend’’ niet langer verduisterd konden worden. Daarom werd Mobutu in 1997 afgezet. De bourgeoisie koos een nieuwe president, maar de armoede en de enorme sociale ongelijkheid blijven rond spoken.

De Verenigde Staten van Amerika hebben zich ook schuldig gemaakt aan wit terreur. Net na de Russische revolutie, werden bekende revolutionaire Amerikanen opgepakt en veroordeeld tot gevangenisstraffen. Socialisten leider; Eugene Victor Debs, werd in 1918 opgepakt en veroordeeld tot 3 jaar cel. Zijn misdaad? HIJ WAS SOCIALIST en dat in een land dat zich vrij en democratisch noemt!!

Tijdens de Vietnam oorlog, bombardeerde de VS genadeloos Noord Vietnam. Tussen 1964 en 1973 zijn 1,5 miljoen Noord Vietnamezen vermoord door de terreur bombardementen. Ook werden aanhangers van Noord Vietnam door de anticommunistische Zuid Vietnamese regering vervolgd. 89.000 Zuid Vietnamese burgers zijn door hun overheid tussen 1955 en 1975 vermoord.

Het laatste grote witte terreur vond plaats in Indonesië. Daar kwam in 1965 de rechtse generaal; Suharto aan de macht. Deze rechtse generaal had een hekel aan het bestaansrecht van de Communistische Partij van Indonesië. Hij gaf daarom het bevel om de communistische partij te verbieden en al haar leden te vervolgen. Van de twee miljoen communisten in Indonesië werden 500.000 vermoord. Tot de dag van vandaag blijft het communisme een verboden ideologie in het land. Niemand mag zich communist noemen en het oprichten van communistische partijen wordt bestraft in dit zogenaamde ‘’democratische’’ land. De bourgeoisie brult altijd dat communisme slecht en ondemocratisch is. Dat communisten altijd terreur plegen en dat het rode terreur gewoon bij het communisme hoort. Communisme zonder terreur bestaat niet, volgens de burgerlijke kranten. Het witte terreur wordt doodgezwegen.

Al die duizenden linkse mensen, vermoord omdat ze voor een betere wereld vochten. Het klopt dat sommige stalinisten of maoïsten waren. Maar dat maakt ze niet slecht of fout. Deze mensen waren revolutionairen en vochten voor een wereld zonder uitbuiting en ongelijkheid. Ze werden vermoord omdat ze zich tegen de dictatuur van het kapitalisme keerde. Dat kapitalisme bestaat nog steeds en het zal altijd terreur plegen om aan de macht te blijven.

Het witte terreur bestaat nog steeds. Terreur is niet altijd moord of doodslag. Terreur is ook angst en leugens verspreiden. In het verspreiden van leugens is het witte terreur een ster. Anticommunisme hoort daar natuurlijk bij. In onze tijd willen rechtse regeringen enorme asociale bezuinigingen doorvoeren. De zwakkeren moeten betalen voor de fouten van de rijken.

In landen zoals China worden tegenstanders van de nieuwe bourgeoisie opgepakt en opgesloten. China beweert nog altijd ‘’socialistisch’’ en ‘’revolutionair’’ te zijn. Echter het land is geen socialistische natie want nationalisme en kapitalisme domineren het land. De Chinese Communistische Partij lijkt hedendagen ( 2011 ) meer op de Chinese Nationalistische Partij ( KMT ), die nog altijd op het eiland Taiwan zich bevind. Dat is de ironie van alles. Een wereld zonder kapitalisme wordt als onacceptabel neergezet. ‘’Mensen zijn hebzuchtig en willen alleen maar geld en persoonlijke rijkdom’’ brullen de rechtse krantenkoppen. Mijn vraag is, zijn we echt zo dom dat wij geloven dat de mensheid eeuwig een slaaf moet blijven aan een systeem van hebzucht, winst logica en uitbuiting?Trots staan de anticommunisten te poseren 
voor hun liggen lijken van geëxecuteerde bolsjewieken 

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme