Het land; Hongarije

Hongarije behoorde tot 1989 tot het stalinistische Oostblok. De elite van de Hongaarse Socialistische Arbeiders Partij domineerde sinds 1956 de Hongaarse politiek. Ondanks de eenpartijstaat was Hongarije niet een klassieke stalinistische natie. De reformistische stalinist Kadar, had na de opstand 1956 veel regels versoepeld. Daardoor verlangen nog veel Hongaren terug naar de Kadar tijd, toen de staat hun zekerheid bood.  

Het land kent een grote geschiedenis. Al in de middeleeuwen bestond de natie en werd bestuurd door verschillende vorsten. Uiteindelijk kwam Hongarije in de greep van Oostenrijk terecht. De Habsburger dynastie, bestuurde tot de komst van Frans Josef, het land met ijzeren vuist. In 1848 kwamen de Hongaren in opstand tegen het imperialistische regime van de Oostenrijkers. Na veel gevechten tussen rebellen en de monarchie werd in 1867 een compromis gesloten. De Hongaarse monarchie werd hersteld en werd onderdeel van de Habsburger dynastie. Keizer Frans Josef werd de eerste koning van Hongarije.

Het Oostenrijkse keizerrijk kreeg een nieuwe naam. Vanaf 1867 werd het land Oostenrijk-Hongarije genoemd, of ook wel de dubbel monarchie. Keizer en Koning Frans Josef en zijn vrouw Elisabeth ( Sissi ) genoten het vertrouwen van veel Hongaren. Ook de Hongaarse adel voelde zich sterk verbonden met de jonge Elisabeth die veel bewondering had voor Hongarije.

Na 1898 werd alles anders. Elisabeth werd in dat jaar vermoord en Frans Josef trok zich helemaal terug in zijn paleis. Terwijl de wereld om hem heen aan het veranderen was, bleef de oude keizer en koning vast houden aan de absolute monarchie en de regels van het Spaanse hofceremonieel.

In 1914 brak de eerste wereld oorlog uit. Oostenrijk-Hongarije viel de Balkan aan en probeerde de Servische nationalisten te vernietigen. Daardoor kregen ze ruzie met Rusland en heel Europa viel in een enorm conflict. In 1916 stierf de oude Frans Josef, sinds 1847 was hij de leider geweest van Oostenrijk, met zijn dood kwam er een einde aan de 19de eeuw en begon het tijdperk van revoluties en liberalisatie voor Hongarije.

Hongarije verklaarde zich in 1918 onafhankelijk. De Oostenrijkse koning ( Opvolger van Frans Josef ) werd afgezet en de eerste Hongaarse Republiek werd uitgeroepen. De liberale graaf Mihály Károlyi werd benoemd tot eerste president. Hij begon met het ontwapenen van het Hongaarse leger. Ook de politie werd ontwapend en hij gaf het bevel dat de Hongaren zich niet moesten verzetten tegen de legers van Servië en Tsjecho-Slowakije die Hongaars gebied innamen.

Hierdoor verloor hij heel veel steun onder de burgerij en veel nationalisten waren ook woedend. In februari 1919 had de regering alle steun verloren. Graaf Mihály Károlyi trad af toen de buitenlandse legers nog meer grondgebied gingen eisen. De enigste die nog steun genoten waren de communisten. Na de val van de burgerlijke regering grepen ze de macht onder Béla Kun.

Kun beloofde sociale gelijkheid en hij wou de verloren gebieden terug veroveren. Met steun van de sociaal democraten werd een socialistische regering gevormd. Het land werd hernoemt in de Hongaarse Sovjet Republiek. Het sovjet regime begon meteen met het invoeren van sociale vrijheden. Vrouwen kregen gelijke rechten en mochten abortus plegen en scheiden. Veel conservatieven werden woest en ze begonnen het socialistische regime tegen te werken. Ondertussen probeerde het Hongaarse rode leger de verloren gebieden terug te veroveren. Ondanks successen tegen Tsjecho-Slowakije, lukte het hun niet om alle verloren gebieden terug te krijgen. Hierdoor verloren de communisten nog meer steun.

Nadat anticommunisten een mislukte coup hadden gepleegd, voerde het sovjet regime het rode terreur in. 590 anticommunistische intellectuelen werden opgepakt en vermoord. Buiten de steden hadden de communisten toch al weinig steun, de boeren waren conservatief en zagen niets in de idealen van arbeidersmacht en de wereld revolutie. Enkele maanden na de sovjet revolutie viel het anticommunistische Roemeense leger Hongarije binnen. Béla Kun vluchtte naar Sovjet Rusland, waar hij door Stalin tijdens de grote zuiveringen vermoord zou worden.    

Na de val van de sovjet republiek kwamen de conservatieven aan de macht. Onder het regime van István Bethlen werden 70.000 aanhangers van de sovjet republiek opgesloten in concentratiekampen. Ongeveer 6000 communisten werden tijdens het witte terreur in Hongarije vermoord. Na de zuivering van communisten werd de monarchie hersteld. Echter in plaatst van een koning te benoemen, kwam er een regent aan de macht. Regent; Miklos Horthy voerde een rechts conservatief regime dat alle sociale vrijheden terugdraaide. Vrouwen werden weer tweedeklas burgers en linkse partijen werden verboden.

In de jaren 30 ontstond in Hongarije een fascistische partij genaamd; De Pijl Kruis Partij. Deze partij stond voor een fascistisch Hongarije dat haar grenzen van 1916 terug moest veroveren. De conservatieven die aan de macht waren sinds 1919 voelde daar niets voor. In 1940 werd de Pijl Kruis Partij verboden door de regering van Miklos Horthy.

Op 22 Juni, vielen de Duitsers de Sovjet Unie aan. Vijf dagen later verklaarde Hongarije de oorlog aan Stalin en koos kant aan de zijde van Adolf Hitler. Hongarije hoopte dat het haar verloren gebieden naar een Duitse overwinning terug kon krijgen. De Hongaren kregen van de Duitsers nieuwe oorlogswapens. De Hongaarse luchtmacht werd uitgerust met moderne BF-109’s. Hierdoor konden de Hongaren de strijd aangaan met sovjet jagers.

Toch was Hongarije niet voorbereid op een oorlog tegen de machtige Sovjet Unie. Het Hongaarse leger dat naar het oosten werd gestuurd leed flinke verliezen tegen het Sovjet leger. Eind 1943 trok Hongarije haar legers terug uit de Sovjet Unie. De divisies die het land gestuurd had in 1941 bestonden uit zwakke infanterieregimenten, ze bezaten geen tanks of zware wapens alleen oude lichte machinegeweren en standaard handgeweren.

Eind 1944 wou Hongarije vrede met de westerse grootmachten. Hitler liet het land daarop bezetten door het Duitse leger. De verboden Pijl Kruis Partij werd weer legaal en mocht de marionet van Hitler spelen. Regent Miklos Horthy werd door de Duitsers afgezet en de pro fascistische Ferenc Szálasi werd minister president. De Hongaren waren nu een pion van de Duitsers en deden alles dat hun opgedragen werd.

De Duitsers en hun Hongaarse bondgenoten waren te zwak om het machtige Sovjet leger tegen te houden. Steeds meer grondgebied viel in hun handen. Op 29 december 1944 bereikte ze de hoofdstad; Budapest. Na een maand van strijd viel de hoofdstad van Hongarije op 13 Februari 1945 in de handen van het Sovjet leger. Ongeveer 50.000 vrouwen en meisjes werden verkracht door de soldaten van het Sovjet leger. Zelfs de ambassades van neutrale landen werden aangevallen. Zweedse ambassade vrouwen werden ook verkracht zeggen sommige berichten.

Het plan was om van Hongarije een democratie te maken. Maar het land viel binnen de greep van Stalin’s imperium. De verkiezingen van 1947 gaven de Klein Aandeelhouders Partij de meerderheid in het parlement. De stalinisten van de Hongaarse Volkswerkers Partij lieten echter de verkiezingen links liggen en grepen met sovjet steun de macht. In 1949 werd de Volksrepubliek Hongarije uitgeroepen. De klassieke stalinist; Mátyás Rákosi, een oude aanhanger van Béla Kun, werd minister president. Hij introduceerde de planeconomie, die hij met dwang en terreur invoerde. 2000 antistalinisten werden vermoord en 100.000 werden opgesloten in gevangenissen.

Mátyás Rákosi viel echter in ongenade bij de sovjet leiding. Na de dood van Stalin in 1953 wou de sovjet bureaucratie af van die Stalin religie en al haar aanhangers. Rákosi werd vervangen door de gematigde stalinist; Imre Nagy, maar hij bleef binnen de partij. Drie jaar lang waren er flinke conflicten binnen de Hongaarse Volkswerkers Partij. Aan de ene kant de gematigde groep rond Nagy en Kadar en aan de andere kant de klassieke stalinisten van Rákosi.

In 1956 viel de bom. De arbeiders waren het zat. Wat begon als een studenten protest groeide uit tot een volksopstand tegen het stalinisme. De Hongaarse revolutie van 1956 gaf Nagy een signaal; de arbeiders willen vrijheid en democratie. Hij gaf toe aan hun eisen en wou vrije verkiezingen houden. De stalinisten echter waren niet bereid om toe te geven aan een democratie waarin ze al hun luxe zouden kwijt raken. Ook de Sovjet Unie was niet bereid om democratie toe te laten.

Met tanks en soldaten vielen ze Hongarije voor een tweede keer binnen. De arbeiders vochten dapper tegen de tanks van het Sovjet leger, maar ze waren slecht bewapend. Sommige arbeiders konden wapens krijgen van Hongaarse soldaten die de opstand steunde. Ook vonden ze wapens in de hoofdkwartieren van de gehate ÁVH, de geheime politie van Rákosi’s regime. Ongeveer 3000 arbeiders konden zich bewapenen en vochten ook terug. Maar het hielp niets, Nagy werd opgepakt en in 1958 opgehangen. De stalinisten gaven de macht aan János Kádár, een gematigde stalinist die genoeg pro Moskou was.

Tussen 1956 en 1989 leidde hij Hongarije. Zijn regime was autoritair, maar hij gaf meer vrijheden dan Rákosi en regent; Horthy ooit gegeven hadden. Kadar’s regime werd in het westen ook wel Goulash Communisme genoemd, omdat hij het stalinisme een typische Hongaarse kleur gaf. Voor sommige Hongaren was het regime van Kadar een gouden tijdperk. Inderdaad, de staat beschermde de arbeiders en niemand hoefde zich zorgen te maken over de toekomst.

Toch werd de roep om vrijheid steeds groter. In 1989 stierf Kadar en daarmee kwam ook een einde aan het stalinisme in Hongarije. De Hongaarse Socialistische Arbeiders Partij hernoemde zich in de Socialistische Partij van Hongarije en accepteerde het kapitalisme. De stalinistische kant van de partij hernoemde zich in de Hongaarse Communistische Arbeiders Partij en blijft tot de dag van vandaag het Kadar regime zien als het gouden tijdperk voor Hongarije.

Met de komst van de burgerlijke democratie en het kapitalisme ontstonden ook sociale problemen. Racisme keerde terug en extreem rechtse partijen profiteerde van de ingestorte economie. De transactie van een planeconomie naar een kapitalistische was zeer zwaar. Sommige werden enorm rijk, terwijl de meerderheid van de Hongaren  hun baan verloren met hun pensioenen. Dat veel snakken naar de tijden van Kadar is dus begrijpelijk.  

Schuldig aan deze kapitalistische rampspoed zijn de sociaal democraten ( Ex stalinisten ). Zij hebben de economie van het land verkocht aan het westerse kapitalisme. Het lef dat ze ook hebben door zich nog socialistisch te noemen is ook schandalig. De arbeiders van Hongarije hebben geen stem voor zichzelf. Aan de ene kant staan de oud stalinisten en aan de andere kant de kapitalistische sociaal democraten. Sommige arbeiders stemmen zelfs op ultra rechtse partijen, die meer vrije markt willen en nog minder sociale wetten. Ook dat is te begrijpen. Na 1989, verspreide het kapitalisme de leugen dat het socialisme mislukt was. Veel burgers hebben dat al die jaren geloofd. Ze dachten echt dat het liberalisme hun vrijheid zou brengen.

Nu in 2010 is Hongarije deel van de kapitalistische EU. Het land wordt overspoeld met westerse bedrijven die graag willen profiteren van de lagere lonen in het land. De rechtse sociaal democraten doen niets om het welzijn van de arbeiders te beschermen. De stalinisten zouden het nog beter doen dan die verraderlijke sociaal democraten. Het komt er weer op neer dat Hongarije en de rest van oost Europa geen arbeiderspartijen bezitten. Anticommunisme en het verraad van de sociaal democratie aan het socialisme dragen daar zeker aan bij.

Toch is er één voordeel uit deze burgerlijke democratie te halen. De Hongaarse regeringen van na 1989 hadden namelijk alle socialistische symbolen verboden. In een democratie is het echter normaal dat iedereen een mening mag hebben. Een rode ster is niet alleen een symbool van het stalinisme, het is ook een symbool van arbeiderseenheid en het oorspronkelijke socialisme. De Europese Unie oordeelde daarom dat Hongarije verplicht is om mensen toe te staan een rode ster te dragen. Dat was een flinke klap in het gezicht van de anticommunisten. Zij hadden de socialistische symbolen gelijk geschakeld met nazistische en fascistische symbolen. Gelukkig zag de EU in, dat een rode ster meer is dan wat Stalin en zijn boeven er van gemaakt hebben.

De strijd voor democratisch socialisme gaat verder in Europa. De arbeiders van Hongarije hebben in 1956 bewezen dat ze de macht hebben om het land te veranderen. Ze hebben niets te verliezen, ze hebben een wereld te winnen! Het embleem van de Volksrepubliek Hongarije
Dit embleem was in gebruik tussen 1957 en 1990 

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme