De oorlogsmisdaden van Stalin

Het zijn de lievelingsverhalen van de bourgeoisie, het neonazisme en anticommunisme. De misdaden van het sovjet regime. Vaak genoeg brullen de leden van de kapitalistische elite, neonazi’s en anticommunistische politici, dat het communisme verantwoordelijk is voor de oorlogsmisdaden van Joseph Stalin en de Sovjet regering. Hun leugen is echter gebaseerd op Stalin’s eigen anticommunisme, dat ook meteen de basis was voor zijn misdaden.

Joseph Stalin werd in 1924 leider van de Sovjet-Unie. Hoewel hij al sinds 1922 enorm veel macht bezat, was hij vanaf 1924 inofficieel de baas over de Sovjet-Unie. Toch was hij nog niet alleenheerser. Er waren nog genoeg bolsjewieken die tegen hem waren. In 1927 liet hij die bolsjewieken royeren. Een jaar later verklaarde Stalin dat elke kritiek op de Sovjet regering, verraad aan het marxisme leninisme zou zijn.

De stalinistische dictatuur zorgde ervoor dat de Sovjet-Unie zich industrialiseerde. Maar de mensenlevens die Stalin daarvoor offerde waren enorm. In 1934 begon het grote terreur, waarbij Stalin oude bolsjewieken, militairen en critici liet oppakken en afvoeren naar concentratiekampen in Siberië.

In 1939 vielen de legers van de Sovjet-Unie en Nazi Duitsland, Polen binnen. De sovjet propaganda machine liet de invasie afbeelden als een ’’bevrijding’’. De Poolse arbeiders zouden volgens de propaganda, blij zijn en de soldaten van het Rode Leger ontvangen als helden.

Maar de propaganda loog, de Sovjet regering liet meer dan 1,5 miljoen mensen deporteren naar arbeidskampen. In het bos van Katyn in oost Polen, liet Stalin 21,768 Poolse officieren en burgers vermoorden. Deze massamoord kan gezien worden als de eerste oorlogsmisdaad van de stalinistische Sovjet regering.  

Op bevel van Moskou mochten de communistische partijen wereldwijd geen kritiek geven op Hitler en het Derde Rijk. De Sovjet-Unie wou Adolf Hitler ten vriend houden en kritiek op de nazi’s door de communistische partijen zou slecht zijn voor de relaties met Berlijn. Zo kwam het dat de communisten veel kritiek hadden op de westerse geallieerden, maar niet op het Sovjet-Nazi pact.


De invasie van de Sovjet-Unie door Nazi Duitsland op 22 juni 1941, maakte een einde aan de vriendschap tussen Moskou en Berlijn. Stalin maakte een draai en keerde zich tegen zijn vroegere vriend. In de eerste maanden van de oorlog werden 3 miljoen Sovjet soldaten gevangen genomen. Stalin zou vele van hun na de oorlog gevangen zetten, omdat ze zich levend hadden overgegeven.

Finland wou wraak op Stalin. Die had in 1939 geprobeerde om het land weer in te lijven bij de Sovjet-Unie. De Finnen kozen de kant van de nazi’s en vielen de Sovjet-Unie aan. Als reactie daarop werden Sovjet partizanen opgericht. In bezet gebied vele deze partizanen de Finnen en hun Duitse bondgenoten aan. Niet alle soldaten waren hun doelwit. Ook burgers van Finse afkomst werden aangevallen.  Of deze misdaden tegen burgers incidenteel of doelgericht waren is onbekend.

Terwijl het Rode Leger zich terug trok in 1941, ruimde de wrede NKVD ( Stalin’s SS ) op. Verschillende dorpen werden in brand gestoken en politieke gevangenen, die jaren in NKVD gevangenissen zaten werden geëxecuteerd. In totaal wordt geschat dat tussen 10.000 en 100.000 mensen in Sovjet gevangenissen vermoord werden in de eerste oorlogsmaanden. Niet alle politieke gevangenen van Stalin konden vermoord worden. De panikeerde Sovjet soldaten waren niet in staat om iedereen te doden.

De slag om Stalingrad zorgde voor veel burger doden. Stalin weigerde de stad te evacueren. 40.000 burgers van Stalingrad werden gedood tijdens deze wrede slag. Stalin had de burgers kunnen redden als hij op tijd de stad had geëvacueerd, maar dat deed hij niet. Toen de Duitse legers de stad naderde waren alle 445.000 burgers nog aanwezig.

Stalin’s oorlogsmisdaden begonnen echter pas in 1944 goed op gang te komen. Na de Duitse nederlaag bij Stalingrad begon de Sovjet oorlogsmachine richting Berlijn te rollen. In ‘’bevrijde’’ gebieden werden collaborateurs opgepakt en gruwelijk vermoord. Sovjet soldaten werden al snel gevreesd. Vooral in de Baltische republieken gedroegen de sovjets zich wreed.

Deze landen waren in 1940 door de Sovjet-Unie bezet. De locale bourgeoisie werd onteigend en de economie werd gecollectiviseerd. Helaas kregen de arbeiders van de Baltische landen geen politieke vrijheid. De stalinistische bureaucratie liet duizenden Letten, Estlanders en Litouwers deporteren naar arbeidskampen. Toen de Nazi’s de Baltische republieken in 1941 ‘’bevrijden’’ waren veel mensen blij. Ze dachten dat de nazi’s hun kwamen bevrijden van het duivelse ‘’bolsjewisme’’. Het zou niet lang duren voordat men er achter kwam dat de nazi’s veel wreder waren dan de stalinisten.

Sovjet partizanen konden het niet goed vinden met de anticommunistische nationalistische partizanen die in de Baltische staten gesticht werden. In plaats van een verenigd front te vormen, vochten de sovjet en anticommunistische partizanen vaak tegen elkaar.  Ze hadden een gemeenschappelijke vijand, maar voor de anticommunistische nationalisten waren de Sovjet partizanen net zo slecht als de Duitsers.

De Sovjet partizanen zagen in de nationalisten tegenstanders van het communisme, klassenvijanden die in dienst van het burgerlijk nationalisme stonden. Beidde groepen hadden gelijk. De nationalisten wouden het kapitalisme en de bourgeoisie weer aan de macht helpen. Echter de aanhangers van de Sovjet-Unie wouden een stalinistische dictatuur opbouwen en de Baltische republieken weer deel van de USSR maken. Zo hadden beidde groepen genoeg redenen om elkaar te haten.

In 1945 bereikte de Rode Legers de Europese steden. Vooral in Oost-Duitsland ( Pruisen ) gedroegen de Sovjet soldaten zich zeer wreed. Duizenden vrouwen en meisjes werden verkracht. De angst voor de ‘’barbaarse’’ soldaten van Stalin zorgde voor enorm veel zelfmoorden. Hele gezinnen pleegde zelfmoord uit angst voor de wraak van de sovjet soldaat. De nazi propaganda bleef tot mei 1945 angst verspreiden. Vooral Duitse filmopnames van gedode vrouwen en kinderen zorgde voor heel wat anticommunisme en haat onder de leden van de Volkssturm, een paramilitaire organisatie bestaande uit oude mannen en jonge tieners.

Hoeveel vrouwen en meisjes verkracht zijn is niet duidelijk. Maar het aantal ligt tussen de 100.000 en de 2.000.000. Vooral tijdens en na de slag om Berlijn werden enorm veel vrouwen en meisjes verkracht door de soldaten van het Rode Leger. Waarom? Wat was het motief voor deze misdaad?

De nazi propaganda machine beweert dat Russische volkeren altijd barbaars zijn. Ze beweren dat Russen altijd vrouwen en meisjes verkrachten. Maar de oorzaak voor al die verkrachtingen in 1945, ligt niet in de aard van de Russische volkeren. De aard is te vinden in de sovjet propaganda en de stalinistische samenleving.

Na de Duitse invasie van de Sovjet-Unie, gedroegen zich de Duitsers enorm wreed. Vrouwen en kinderen werden door SS commando’s brutaal bij elkaar gedreven en vermoord. Hele dorpen werden vernietigd, vaak samen met hun bevolking. De nazi’s gedroegen zich als beesten en daar ligt een oorzaak van de diepe haat die de sovjet soldaat voelde voor de Duitser. De Sovjet soldaten hadden een ware haat tegen de Duitsers als volk ontwikkeld. Voor hun was elke Duitser een vijand, een vijand die genadeloos vermoord moest worden.

De stalinistische propaganda speelde daarop in. Toen de Rode Legers in Januari 1945 de oost Duitse provincies bereikte, riep de propaganda ‘’Sovjet soldaat, jij staat nu op Duitse grond. Dood aan de fascistische Duitsers, dood ze allemaal’’ Duitse vrouwen en meisjes waren in de ogen van Sovjet soldaten een oorlogsbuit. Ze vonden dat zij het recht hadden om deze vrouwen en meisjes te verkrachten.

Waarom deden alleen de sovjet soldaten dit? Waarom niet de geallieerden?
Dat komt voornamelijk omdat de geallieerden pas in 1945, de misdaden van de nazi’s met eigen ogen zagen. De Sovjet soldaten hebben de gruwheden van Hitler al vanaf 1941 meegemaakt. Ze hebben hun verwoeste dorpen gezien, de lijken van hun ouders, meisjes, grootouders en zo verder. De westerse geallieerden hebben nooit gevochten uit pure wraak, ook deden ze niet aan extreme antifascistische propaganda.

Een laatste oorzaak voor de misdaden van de Sovjet soldaten, is te vinden in het stalinistische politieke systeem. Tussen 1917 en 1928 was Sovjet Rusland een redelijk tolerant land. Homoseksualiteit was legaal en ook seks was niet meer taboe. Vrouwen hadden gelijke rechten en mochten scheiden, werken en waren niet meer afhankelijk van de man. Stalin draaide al die vrijheden in de jaren 30 terug. Hij introduceerde de sovjet familiepolitiek. Vrouwen werden weer tweederangsburgers. Homoseksualiteit werd verboden en ook seks werd weer taboe. Het werd gelijkgeschakeld met ‘’burgerlijke smerigheid’’. Dat zal wel komen omdat Stalin vroeger ooit priester wou worden. Hij had dus een bepaalde conservatieve houding tegenover seksuele vrijheid.

Na de val van het nazisme in mei 1945, begon het grote stalinistische terreur in de Baltische republieken. 90.000 mensen werden afgevoerd naar Siberische concentratiekampen. Baltische burgers die zich anticommunistisch opstelde, werden genadeloos opgepakt en gemarteld. Verschillende nationalistische partizanen bleven daarom doorvechten tegen de nieuwe bezetter.

Een bekende anticommunistische verzetsgroep waren de ‘’Woud Broeders’’. Deze groep Baltische vrijheidsstrijders vochten tussen 1944 en 1956 een partizanen strijd tegen het stalinistische Sovjet bewind. Sommige van deze nationalisten waren ex-Waffen SS soldaten, maar de meeste waren antinazistisch en hadden weinig tot niets te maken met het nazisme.

De ‘’Woud Broeders’’ vochten dapper, maar in 1956 gaf de laatste groep zich over. Na de val van het stalinisme in 1991, kwamen rechtse nationalisten aan de macht in de landen; Estland, Letland en Litouwen. Hun neoliberale agenda heeft voor een enorme kloof tussen arm en rijk geleid. Russen die in de Baltische republieken wonen, kregen geen staatsburgerschap.

De neoliberale nationalisten vinden dat alleen de burgers van Letland, Litouwen en Estland daarop recht hebben. Russen die tussen 1945 en 1990 in de Baltische republieken kwamen wonen, hebben geen recht op staatsburgerschap. Zo leeft de haat tussen Russen en de Baltische volkeren verder. De Baltische republieken eren hun Waffen SS soldaten, die tegen de Sovjet-Unie vochten. Soldaten die voor Stalin vochten worden niet meer geëerd. Erger nog ze worden door de nationalistische overheden neergezet als schurken en bezetters.

Is dit rechtvaardigheid? Hebben de nationalisten gelijk? Persoonlijk zeg ik van NEE. De hedendaagse Russen hebben niets te maken met de bezettingsmacht van 1945-1990.
Zijn de ‘’Woud Broeders’’ en de rechtse nationalisten dan fout? De ‘’Woud Broeders’’ zijn niet dat. Ze waren anticommunistisch omdat ze dachten dat het communisme hun landen kwam bezetten. Ze associeerde het met de stalinistische bezetting. Zij zagen namelijk wat de sovjet soldaten niet zagen. Zij zagen hoe hun landen bezet werden en hoe Stalin enorme misdaden pleegde. De huidige rechtse nationalisten zijn wel fout. Men kan tegenwoordig weten dat stalinisme geen communisme is. toch schakelen de rechtse nationalisten die twee met elkaar gelijk, met als doel het communisme in geheel zwart te maken!

De misdaden van Stalin tussen 1941 en 1945 zijn enorm. Van Oost-Duitsland tot China hebben sovjet soldaten vrouwen verkracht en vernielingen aangericht. Komt dat door het communisme? Nee! Dat komt door de stalinistische propaganda en de manier waarop men omging met seksualiteit. In de stalinistische Sovjet-Unie was seks taboe, men mocht er niet over spreken. Jonge Sovjet soldaten waren gehersenspoeld met haat en ook nooit les gehad in seksualiteit. Toen ze in 1945 opeens overal vrouwen zagen sloegen hun hormonen door. We praten hier over jongens tussen 17 en 25 jaar. Gevuld met haat en seksuele onrijpheid, zijn deze jongens als wilde beesten op vrouwen en meisjes afgegaan.

Wat valt hier uit te leren? Dat haat altijd leidt tot oorlogsmisdaden. Deze haat zie je terug in Afghanistan en in Irak. In deze landen plegen Amerikaanse soldaten sinds 2001 ook oorlogsmisdaden. Niet zo enorm veel als de sovjet soldaten in 1945, maar ze worden gepleegd. De oorzaken zijn vaak het zelfde, haat en macho gedrag. Haat tegen volkeren wordt in legers gekweekt. Het is een typische nationalistische truc. Het Amerikaanse leger is het mooiste voorbeeld van een hedendaagse macho cultuur. In dit leger worden jonge jongens helemaal volgestopt met nationalistische propaganda.

Zo deed Stalin het ook. Socialisme en communisme waren nauwelijks een onderdeel van de ‘’Grote Patriottische Oorlog’’ Wat zo noemde de Sovjet-Unie de tweede wereld oorlog. Alleen al die naam die ze de oorlog gegeven hebben, laat duidelijk zien dat Stalin geen communist was. Hij was een Russische chauvinist en hij is uiteindelijk verantwoordelijk voor de misdaden van de sovjet regering tussen 1941 en 1945. 
De moordenaar die 600.000 communisten
liet doden in de Goelag kampen!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme