Socialisme VS sociaal democratie

Tot 1917 was de sociaal democratie één woord voor de gehele socialistische beweging. Nu bijna 100 jaar later is het woord sociaal democratie totaal van bekentenis veranderd. Waar sociaal democraat vroeger een revolutionaire betekenis had, is het nu een woord voor verraad. De sociaal democratie, ooit de naam van het marxistische socialisme, toen een zeer gematigd socialisme en nu een vijand van het socialisme! 

Veel arbeiders weten dat de sociaal democratie niet deugd. Toch stemmen vele er nog op in de hoop de wereld iets socialer te maken. Een illusie want de sociaal democratische partijen van 2012 denken maar aan één ding ''Hoe zorgen we ervoor dat het kapitaal, tevreden blijft''. In die opzicht verschillen ze weinig met de neoliberale en conservatieve partijen. Soms beweert de burgerlijke media dat er nog keuzen is bij verkiezingen. De sociaal democraten zouden nog links zijn, de conservatieven spelen het centrum en de liberalen het rechter vlak. In werkelijkheid spelen alle drie ideologieën het rechter vlak. Er is slechts ongelijkheid over ''hoe men een kapitalistische economie onderhoudt''. De sociaal democratie heeft geen kritiek op het kapitalisme als systeem en vaak genoeg voeren sociaal democratische regeringsleiders asociale politiek! 


Het socialisme is door sociaal democratisch en stalinistisch verraad zeer verzwakt. Hoewel het hier en daar weer aan het groeien is, blijft het verraad van de sociaal democraten en stalinisten goed voelbaar. Dat merk je vooral in de media, waar kapitalistische presentatoren beweren dat socialisme ( marxisme ) leidt tot totalitair ''communisme'' en dat vooral Lenin schuldig is aan de opkomst van Stalin. Doordat dit beeld wordt verspreid in de media wordt de afkeer van het marxistische socialisme bij de mensen versterkt. Plus daarbij wordt de sociaal democratie nog neergezet als links en progressief. Door de sociaal democraten neer te zetten als ''democratisch'' links en ''goed'' links creëert men een illusie waar te veel arbeiders nog intrappen! 


Echte socialistische partijen bestaan nauwelijks. In Nederland is de Socialistische Partij van Emile Roemer een PvdA kloon geworden. Hun kritiek op het kapitalisme is beperkt tot ouderwetse kritiek die de oude sociaal democratie vroeger ook had. De alternatieve van de SP zijn sociaal democratisch, minder markt en meer overheid. Maar fundamenteel breken met het kapitalisme wil de SP blijkbaar niet!


In Duitsland staat het socialisme iets sterker. De linkse partij; Die Linke is een kruising tussen oude sociaal democraten en socialisten. Deze linkse partij is opgericht in 2007 na een fusie tussen de Oost Duitse; Partij van het Democratische Socialisme en de West Duitse; Electoraal Alternatief voor Werk en Sociale rechtvaardigheid. Die Linke vaart nog tussen sociaal democratie en socialisme in. Haar leiders tonen bereidheid om het kapitalisme gedeeltelijk te aanvaarden, maar de achterban van Die Linke toont een duidelijk anti-kapitalistisch geluid. Dat weerhoudt de antisocialistische; Christen Democratische Unie er niet van om de grootste leugens te verspreiden over het socialisme en Die Linke. De rechtse CDU van Angela Merkel brult dat Die Linke een anti-democratische partij is en dat socialisme altijd tot dictatuur leidt.  Deze smerige leugens leiden ertoe dat de gematigde leiders van Die Linke zich vaak proberen  neer te zetten als sociaal democraten en aanhangers van de Duitse grondwet! 


Sinds november 2012 heeft Nederland een Paars kabinet, waarin de Partij van de Arbeid zit. Deze PvdA is de officiële sociaal democratische partij van Nederland. Samen met Mark Rutte wil PvdA leider; Diederik Samsom keiharde bezuinigingen doorvoeren. Zo verhoogt kabinet Mark Rutte 2, de belastingen voor de mensen met een laag inkomen, moeten studenten gaan lenen in de toekomst en men verhoogt het eisen risico in de zorg naar bijna 400 euro. De liberalen en sociaal democraten brullen dat men MOET bezuinigen, maar in werkelijkheid wil men het kapitaal tevreden houden. Dit kapitaal eist namelijk miljarden aan euro's om hun geld honger te bevredigen! 


Door het kapitalisme te dienen staat de sociaal democratie lijnrecht tegenover de echte socialisten. In Nederland zijn de echte socialisten actief binnen de Socialistische Partij, maar ze hebben helaas geen leidende posten. De leiding van de SP is in de handen van ex-maoisten, die tegenwoordig sociaal democratisch denken en niet socialistisch. In België zijn de echte socialisten uit de Socialistische Partij - Anders gestapt. Onder leiding van Erik de Bruyn stichtte de echte socialisten de politieke partij; Rood - de Socialisten. Rood zal de strijd aangaan met de sociaal democratische; SP.A en de rest van de Belgische neoliberale partijen! 


In de landen Portugal en Spanje voeren de sociaal democraten wrede neoliberale politiek. In Spanje is de Spaanse Socialistische Arbeiders Partij het mooiste voorbeeld van sociaal democratisch verraad. Ondanks de naam; socialistische arbeiders partij is de PSOE juist een anti-arbeiders partij. Al tijdens de Spaanse Republiek van 1931 tot 1939, toonde de PSOE haar pro-kapitalistische houding. In 1936 kwam de partij met de Spaanse Communistische Partij aan de macht, maar van socialisme was geen spraken. Het Volksfront tussen sociaal democraten en stalinisten hield het kapitalisme in leven en hield het bij sociale hervormingen. Tijdens de burgeroorlog ging de Volksfront overheid zover dat men op bevel van Stalin, jacht ging maken op de echte socialisten van de Arbeiders Partij van de Marxistische Eenheid en op anarchistische groepen! 


Na de dood van dictator Franco werd Spanje weer een burgerlijke democratie. De PSOE zei het socialisme in 1979 voorgoed vaarwel en adopteerde de markt economie. Na de val van het stalinisme ging de verrechtsing verder wat ertoe leidde dat de PSOE vaak de koers van de conservatieve; Volkspartij volgde. De PP en de PSOE zijn beidde neoliberaal en rechts ingesteld!


In Portugal kon de Socialistische Partij in 1975 het socialisme invoeren, maar besloot dat niet te doen. Net als de rest van de sociaal democratie zag de PS geen heil in socialisme. Tegenwoordig vechten de Socialistische Partij en de conservatieve; Sociaal Democratische Partij om de macht in Portugal. Inderdaad, de conservatieven in Portugal noemen zich sociaal democratisch. Maar in werkelijkheid is de PSD de partij van de rechtse conservatieven, terwijl de Socialistische Partij de partij is van de sociaal democraten!


Wat voor rol spelen dan de echte socialisten in Spanje en Portugal? Nauwelijks een rol van betekenis. In Spanje zijn sommigen verenigd in de politieke  alliantie; Verenigd Links rond de Spaanse Communistische Partij. In Portugal heeft men in 1999 het Linkse Blok opgericht. Echter zowel Verenigd Links als het Linkse Blok lijden onder sociaal democratische beperkingen. Revolutionair socialistisch denkt de leiding niet en men heeft geen duidelijk socialistisch programma!


In het hoge noorden heerste de sociaal democraten al vele jaren. De Scandinavische sociaal democratie behoorde tot de meest linkse sociaal democraten. Na de tweede wereld oorlog bouwde de sociaal democraten een sterke sociale welvaartsstaat op in Noorwegen, Denemarken en Zweden. De populariteit van de sociaal democratie was enorm hoog en tot 1989 wonnen de sociaal democraten elke verkiezing met gemak. Maar ook hier leed men aan een grote handicap, het kapitalisme bleef bestaan. In de jaren 80 waren Scandinavische kapitalisten het zat. Men had genoeg van de hoge belastingen en de bureaucratische regeltjes van de regeringen. Veel bedrijven besloten om te vluchten naar landen zoals China en India. Hierdoor kwam ook de Scandinavische sociaal democratie onder invloed van het neoliberale denken!    


Ook dictatoriale partijen noemde zich sociaal democratisch en waren zelfs lid van de ''Socialistische'' Internationale. De Rassemblement Constitutionel Démocratique van de Tunesische dictator; Ben Ali werd in 1989 gesticht. In het zelfde jaar werd de partij lid van de sociaal democratische; ''Socialistische Internationale. Van 1989 tot 2011 was de RCD de heersende partij van Tunesië. Dictator Ben Ali beweerde dat zijn partij sociaal democratisch van aard was, in werkelijkheid steunde de partij het neoliberalisme! De ''Socialistische'' Internationale heeft de RCD pas in 2011 geroyeerd als lid na de Tunesische opstand! 


In Egypte heerste de Nationaal Democratische Partij van dictator Mubarak. Ook de NDP was lid van de ''Socialistische'' Internationale. Mubarak privatiseerde grote delen van de Egyptische economie en was een goede vriend van het Amerikaanse imperialisme. In januari 2011 kwam het Egyptische volk in opstand en eiste democratie en vrijheid. Het leger schoot 800 Egyptenaren dood voordat de militaire elite, Mubarak dwong om afstand te doen van de macht. De NDP werd geroyeerd uit de ''Socialistische'' Internationale maar niet omdat de partij jaren lang neoliberale politiek voerde! 


Tot de vijanden van het socialisme, behoren ook de ex-stalinisten in het oost blok. Na 1989 verklaarde veel stalinisten dat ze nu sociaal democraten waren. Uit de Poolse Verenigde Arbeiders Partij kwam de Democratische Linkse Alliantie voort. De Poolse ex-stalinisten bekeerde zich tot het neoliberale denken en samen met agrarische conservatieven bestuurde ze de Republiek Polen tussen 1989 en 1996. Hun neoliberale politiek zorgde ervoor dat de ongelijkheid snel toe nam. Uiteindelijk verloor de Poolse sociaal democratie alle geloofwaardigheid. Polen wordt sindsdien altijd bestuurd door rechtse christen democraten en antisocialistische conservatieven. Doordat het socialisme geminacht wordt door de heersende elite en in de media neergezet wordt als ''dictatoriaal en misdadig'' blijven echte socialisten zwak in het huidige Polen! 


In Hongarije en Bulgarije heerste ook ex-stalinistische partijen. De Socialistische Partij van Hongarije en de Bulgaarse Socialistische Partij zijn allemaal ontstaan uit de stalinistische kaste die de volksrepublieken Hongarije en Bulgarije bestuurden. Veel arbeiders vertrouwde de ex-stalinisten hun stem toe, maar in plaats van democratisch socialisme kreeg men neoliberaal afbraakbeleid van de ex-stalinisten!  


Nu in het jaar 2012 is de sociaal democratie een volledig onderdeel van de burgerlijke politiek geworden. Sociaal democraten dragen nette kleding, komen alleen nog tijdens verkiezingen onder het volk en gedragen zich heel salon-socialistisch. Neem bijvoorbeeld Wim Kok. Deze sociaal democraat was vakbond leider en ook PvdA voorman. Toen hij in 1994 minister president werd, draaide hij helemaal bij. De PvdA ging samen met de VVD en D66 neoliberale politiek voeren. Na zijn regeringsperiode ging Kok werken bij Shell, waar hij bonussen goedkeurt voor de directeuren. Deze Wim Kok die in 1977 nog streed voor de werknemers, geeft nu bonussen aan de leiding van een kapitalistisch bedrijf! 


Voor echte socialisten is het verraad van de sociaal democratie en het stalinisme bewijs genoeg om fel te zijn. Sociaal democraten zijn verraders en verdienen onze stem niet. Veel Nederlanders stemde op de PvdA tijdens de verkiezingen van 2012, alleen om bitter teleurgesteld te worden. Tijdens de Weimar periode in Duitsland had de Communistische Partij van Duitsland een mooie spreuk. Deze spreuk gaf heel goed aan hoe de sociaal democratie al vergaan was in de jaren 20 van de 20ste eeuw! WIE HEEFT ONS VERRADEN? SOCIAAL DEMOCRATEN 

Een verwijs naar het verraad van de SPD in 1918!


Vakbond leider; Wim Kok
voordat hij de arbeiders verkocht aan het kapitaal

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme