Het progressieve bolsjewisme

De burgerlijke geschiedenis schrijvers praten alleen maar negatief over de eerste jaren van de Sovjet-Unie. De periode 1917 tot 1927 wordt neergezet als de ''kalmte voor het communistische bloedpad''. Weinig geschiedenis schrijvers willen de werkelijkheid neerzetten, logisch ook want dan zouden arbeiders misschien erachter komen hoe progressief het bolsjewisme voor 1917 was. De kapitalistische elite wil liever niet dat mensen weten hoe democratisch en tolerant de bolsjewieken waren voordat de stalinisten alles vernietigde!

Bij het woord bolsjewisme, groeit al de afkeer. Het woord staat negatief in ons geheugen. Dat hebben we vooral te danken aan de fascistische en kapitalistische media. Sinds de Russische revolutie van november 1917 brult de contrarevolutionaire media leugens en haat. De fascistische media van Adolf Hitler gebruikte bijna nooit het woord ''communistische dictatuur'' zij gebruikte liever het woord; ''bolsjewistische dictatuur''.


Voor de liberaal bourgeoisie media was bolsjewistisch Rusland een doorn in het oog. Een revolutionaire vlam die hun macht en status bedreigde. Sovjet Rusland was een gevaar voor het imperialisme, racisme en kapitalisme dat de westerse wereld verspreidde. Lenin en zijn bolsjewieken moesten daarom gehaat worden door de westerse volkeren. De kerken bleken heel goede bondgenoten te zijn tegen het bolsjewisme. Want Lenin en zijn partij was seculier en atheïstisch. Dat de bolsjewieken hard tegen de Russische Orthodoxe Kerk waren, bleek perfecte propaganda. Hoewel de westerse kerken altijd hun neus op hielden voor de Russen en hun Orthodoxe Kerk, was men nu bereid om de Russische kerk te steunen tegen het ''godloze'' bolsjewisme.  


Tegen het secularisme van de bolsjewieken brulde de kerken vuur en vlam. Dat de kerk niet meer de politiek van het land bepaalde was een schande. Ook dat Russische Orthodoxe Kerk haar goud en land moest afstaan aan de staat was onacceptabel, brulde protestantse en rooms katholieke kerken. Maar wat de kerken het meest verafschuwde was de tolerantie van het bolsjewisme voor homoseksualiteit en het homohuwelijk. Dat die ''smerige'' homoseksuele mannen met elkaar mochten trouwen, dat was een grote misdaad vonden de kerken. Ook het idee dat vrouwen mochten scheiden en stemmen, onacceptabel brulde men!


Er was ook een andere maatregel waar de Russisch Orthodoxe Kerk en haar westerse bondgenoten fel tegen was. Tot 1917 werden joden geminacht, gehaat en vervloekt door de orthodoxe kerk. Joden waren ''tuig'' en ''misdadig'' omdat ze Jezus Christus vermoord zouden hebben. Echter Lenin keerde zich fel tegen het antisemitisme dat heerste in Rusland. Lenin vond het antisemitisme misdadig en verbood haat tegen joden. Daarmee was Sovjet Rusland het eerste land dat zich fel uitsprak tegen het antisemitisme. Later zou Joseph Stalin zich antisemitisch opstellen en de joden vervolgen in de stalinistische; Sovjet-Unie. Ook na Stalin zou de USSR nooit meer zo tolerant zijn voor joden als onder Lenin!


De Linkse Oppositie in de Sovjet-Unie heeft de progressieve vrijheden van het bolsjewisme, keihard verdedigd tegen de conservatieve contrarevolutie van de stalinisten. De zieke Lenin merkte al in 1922 het gevaar dat Stalin vertegenwoordigde. Maar na 1923 was Lenin een gevangene in zijn eigen lichaam en volledig onder de controle van Stalin. Leon Trotsky vormde in dat jaar de Linkse Oppositie in de Unie Wijde Communistische Partij om de strijd aan te gaan met het stalinisme. Helaas voor Trotsky was Stalin's machtsbasis te sterk geworden. Dankzij de mislukking van de internationale revolutie en de centralisatie van alle macht in de generaal secretaris kon Stalin winnen!


Tussen 1924 en 1930 draaide Stalin alle progressieve vrijheden van het bolsjewisme terug. Het stalinisme werd een conservatieve nationalistische ideologie, die waarde legt op;


- Slaafse trouwheid aan Joseph Stalin

- Familie politiek, de familie stond centraal en de vrouw stond weer onder de man
- Anti-homoseksualiteit, de stalinisten noemde het een ''ziekte''  
- Antisemitisme, Stalin wou vlak voor zijn dood alle joodse artsen uitmoorden  
- Groot Russisch chauvinisme, vooral na 1941 groeide het Russische nationalisme
- Verzoening met de kerken, vooral in de oorlog liet Stalin soldaten door priesters eren

In 1917 werd de wereld gedomineerd door Europese grootmachten  De grootste drie waren; Groot Brittannië  Frankrijk en Duitsland. Groot Brittannië had het grootste land imperium sinds de tijden van de Romeinen. Het Britse Imperialisme bestuurde grote delen van Afrika, Azië en Noord Amerika. In de Britse koloniale gebieden was de blanke bezetter wreed en onmenselijk. Hoewel men in eigen land meer tolerant was voor andersdenkenden was dat in de koloniale gebieden zeker niet het geval. Een mooi voorbeeld is Winston Churchill. Door burgerlijke democraten een held genoemd door zijn rol in de tweede wereld oorlog. Echter in 1917 was Churchill minister van oorlog in een conservatief-liberaal kabinet. In november 1917 trok  Rusland zich terug uit de oorlog. Churchill zag het gevaar dat het bolsjewisme vormde voor het Brise imperialisme en hij stuurde 40.000 Britse soldaten naar het oostfront om samen met de Witte Legers het bolsjewisme uit te rooien.


Het ''Zwartboek van het Communisme'' is een anticommunistische publicatie van misdaden die gepleegd zijn onder het ''communisme''. Het ''Zwartboek'' legt vooral nadruk op de stalinistische periode ( 1924-1991 ), maar schakelt Lenin gelijk met Stalin. Zo beweert het boek dat Lenin opzettelijk een burgeroorlog wou beginnen. Vraag is dan alleen, hoe komt het dat rond januari 1918 er nog niet gevochten werd? Er bestond geen Rode Leger van de bolsjewieken tussen november 1917 en februari 1918. Zo'n leger zou misschien wel nooit gevormd zijn als de Witte Legers ( met westerse steun ) niet waren begonnen met de burgeroorlog. Het ''Zwartboek van het Communisme'' verdraaid dus de feiten door te beweren dat Lenin begon met de burgeroorlog.


Ook het Rode Terreur begon pas in september 1918, bijna een jaar na de revolutie. Waarom heeft Lenin een jaar gewacht met het oppakken van zijn politieke tegenstanders? Antwoord; omdat hij zijn tegenstanders niet wou oppakken. Maar de burgeroorlog en het Witte Terreur van de anticommunisten lieten hem geen keus. Als hij niet zelf het slachtoffer geworden was van verschillende aanslagen op zijn leven, was het Rode Terreur misschien wel helemaal niet ontstaan. De Sovjet regering heeft tussen november 1917 en september 1918 slechts 22 mensen geëxecuteerd. De regering van de Verenigde Staten van Amerika vermoorde toen der tijd meer mensen.


In augustus 1918, pleegde de Witte Leger meer en meer aanslagen op bolsjewieken. Verschillende collega's van Lenin werden gruwelijk vermoord waar onder Moisei Uritsky en de leider van de Petrograd; Sovjet pers; Volodarsky. In de Baku ( Azerbeidzjan ) verloren de bolsjewieken hun meerderheid in de Sovjets. Ondertussen vielen 5.000 Britse soldaten de Baku binnen. De mensjwieken en de gematigde socialisten verwelkomde de Britse bezetters als ''bevrijders''. Onmiddellijk liet de Britse generaal; William Thomson alle bolsjewieken executeren. Doordat de mensjwieken en de anti-bolsjewistische oppositie zich pro-Brits opstelde, besloot Lenin hun te zien als vijanden van de revolutie! 


Maar dit soort feiten kennen de meeste mensen niet. Sinds 1917 wordt de leugen versteld dat de bolsjewieken puur gewelddadig waren en  eropuit waren om een wrede ''communistische dictatuur'' te stichten. Dat geloven de meeste mensen ook. Dat het Rode Terreur veel onschuldige mensen heeft vermoord ontkennen we ook niet. Maar we verwerpen het idee dat Lenin erop uit was om een dictatuur op te richten. Een dictatuur van een kleine elite bouw je meteen op na een staatsgreep. De revolutie van Lenin werd gesteund door het proletariaat en bijna een jaar lang heerste er geen terreur en waren de bolsjewieken tolerant. Het was de contrarevolutie die niet hield van de Sovjet democratie en al die vrijheden die men kreeg onder Lenin. Vrouwenrechten, het homohuwelijk, verbod op antisemitisme, scheiding tussen kerk en staat. Daar hielden de conservatieven, liberalen, monarchisten, mensjwieken en andere contrarevolutionaire groepen niet van.


Anticommunistische boeken zoals het ''Zwartboek van het Communisme'' willen ons niet waarschuwen voor de gevaren van het stalinisme. Ze willen ons zeggen dat elke poging om de wereld te veranderen zal leiden tot dictatuur. De kapitalistische heerschappij is absoluut en wie de wereld wil veranderen zal altijd moeten moorden en onderdrukken, althans zo brullen de anticommunisten. Dat de anticommunistische regimes ( waaronder wij ook stalinistische regimes verstaan ) verantwoordelijk zijn voor meer moord en onderdrukking verteld men niet. Dat Stalin 600.000 communisten vermoord heeft, verzwijgt men liever. De burgerlijke geschiedenis schrijvers praten liever over 20 miljoen mensen die stierven onder het Russische stalinisme. Want men moet het beeld levend houden dat het ''communisten waren die onschuldige Russische mensen doden''. Dat veel onschuldige communisten vermoord zijn door Stalin, moet verduisterd blijven. Want mensen moeten een beeld in hun hoofd hebben dat zegt; ''communisten zijn totalitair, communisten moorden, communisten plunderen en onderdrukken andersdenkenden'' 


Na de november revolutie in 1917 kreeg het Russische volk voor het eerst veel vrijheden. Het huwelijk was niet meer heilig. Men mocht gaan scheiden van elkaar en de vrouw was bevrijd uit de klauwen van het mannelijke chauvinisme. Alexandra Kollontai was de eerste vrouwelijke volkscommissaris van de Russische Socialistische Federatieve Sovjet Republiek. Kollontai was een voorstander van vrije liefde en hield niet van het traditionele huwelijks. Haar radicale feministische opvattingen waren niet geliefd bij de meer conservatieve bolsjewieken, zoals Joseph Stalin! 


Rond 1920 stichtte Kollontai een oppositie fractie in de communistische partij. Ze was een criticus van het Rode Terreur en vond dat de partij te autoritair werd. Haar fractie werd in 1921 verboden samen met alle andere fractie, maar de partij vond haar opmerkingen terrecht. In 1923 stuurde de opkomende stalinisten haar naar Noorwegen als ambassadeur. Hierdoor was ze min of meer verbannen naar het buitenland. Uiteindelijk zwichtte Alexandra Kollontai voor het stalinisme en erkende Joseph Stalin als haar meester. Het is tragisch dat zo'n dappere revolutionaire vrouw gezwicht is voor dat conservatieve, anti-feministische; stalinisme! 


Op het gebied van culturele vrijheden was Sovjet-Rusland tussen 1917 en 1927 heel tolerant en progressief. Het Russische Keizerrijk dwong de Russische taal en cultuur op andere niet-Russische volkeren. Lenin gaf het bevel om culturele vrijheden te geven aan volkeren binnen de nieuwe Sovjet Republiek. Neem bijvoorbeeld de islamitische religie. Die werd onderdrukt door de Russische Orthodoxe Kerk tijdens het Russische Keizerrijk. Lenin zag dat moslims bondgenoten konden zijn in de strijd tegen de Witte Legers. Uiteindelijk gaven de bolsjewieken de moslims veel culturele vrijheden. Echter dat hield niet in dat men opeens de Sharia wetgeving zou gaan steunen. In zijn achterhoofd wist Lenin dat de Islam net zo dogmatisch en anticommunistisch kon zijn als de Christelijke kerken. Maar in een tijd van burgeroorlog moest men soms tactische allianties maken!


Het bolsjewisme blijft een progressieve stroming. Na 1924 kreeg deze ideologie de naam leninisme. De stalinisten noemde zich marxisten leninisten, de trotskisten noemde zich bolsjewiek leninisten. Vladimir Lenin heeft zich nooit een leninist genoemd net zoals Marx zich nooit een marxist noemde. Daarom noemt USP-RSM zich ook revolutionair socialistisch. Want wij vereren geen leiders. Marx, Engels, Lenin en Trotsky zijn belangrijke mensen geweest  maar wij vereren ze niet als halve goden! 


In 1952 werd de naam van Unie Wijde Communistische Partij ( Bolsjewieken ) vervangen. Stalin vond dat de naam bolsjewieken geen nut meer had. De partij kreeg de naam; Communistische Partij van de Sovjet-Unie en zou tot augustus 1991 bestaan. Echter rond 1952 was er van de progressieve; Bolsjewistische Partij niets meer over. Lenin's hoofd was een icoon geworden, zijn idealen werden propaganda spreuken. Leeg van betekenis aangezien Stalin ze misbruikte voor zijn eigen dictatuur!Het centraal comité van de bolsjewieken
Let op hoeveel er vermoord werden 
door Stalin in de jaren 30!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme