Het verbod op arbeiders symbolen!

In de ''democratische'' landen Letland, Litouwen, Hongarije en Moldavië is het verboden voor communisten en socialisten om hun symbolen te tonen. Communistische symbolen zoals de rode ster en de hamer & sikkel zijn door de anticommunistische regeringen neergezet als symbolen van totalitarisme. Andere anticommunistische regeringen in Estland en Polen probeerde deze symbolen te verbieden. Dat is gelukkig niet gelukt. Echter in vier landen mag je Lenin niet afbeelden en ook alle symbolen die aan het socialisme en communisme verbonden zijn!

De republieken Letland, Litouwen, Hongarije en Moldavië waren tot 1990 stalinistische volksrepublieken. Letland en Litouwen werden in 1939 bezet door stalinistisch Rusland en moesten tot 1990 gedwongen deel uit maken van de USSR. Moldavië bestond tot 1940 helemaal niet en werd pas in dat jaar gesticht als stalinistische; Sovjet republiek. De Moldavische Socialistische Sovjet Republiek werd in 1990 de Republiek Moldavië en werd zelfs vele jaren democratisch bestuurde door de nu pro-kapitalistische stalinisten van de ''Partij van Communisten van de Republiek Moldavië''. Echter na de verkiezingen van 2009 kwamen anticommunistische ''democraten'' aan de macht, die daarop een wet door het parlement loosde die de rode ster en de hamer & sikkel verbood!


Letland en Litouwen waren 19 jaar eerder al begonnen met het verbieden van communistische symbolen. De anticommunisten die vaak goede baantjes hadden in de stalinistische Sovjet-Unie deden nu alles, om het communisme gelijk te schakelen met nazisme. Na 23 jaar het inderdaad gelukt om een nieuwe generatie op te voeden met het misselijke idee, dat communisten en nazi's net zo misdadig waren. Alsof een communist net zo graag mensen doodt als een nazi, een grotere leugen bestaat niet. Want Adolf Hitler heeft nooit 600.000 leden van zijn eigen partij vermoord. Wie trouw was aan het nationaalsocialisme ( nazisme ) van de NSDAP, hoefde niet bang voor de Gestapo te zijn! 


Echter de NKVD van Stalin maakte dolgraag jacht op communisten. Aanhangers van Leon Trotsky werden juist door hun trouwheid aan de communistische ideologie vermoord. Stalin moest 1/3 van de oorspronkelijke Bolsjewistische Partij uitmoorden om zijn contrarevolutie te beëindigen. De massamoord op communisten tussen 1934 en 1936 was de laatste fase in een meesterplan waar Stalin sinds Lenin's dood mee bezig was. Onder de slachtoffers van Stalin waren bekende communistische leiders uit 1917 zoals; Lev Kamenev, Grigory Zenoview, Nicolai Bukharin, Alexei Rikov en vele anderen. Met de moord op Leon Trotsky in augustus 1940, waren alle belangrijke eerdere Sovjet leiders vermoord door Stalin! 


Echter voor de huidige ''democratische'' regimes zijn alle communisten gelijkwaardig aan nazi's. De bezetting van de stalinisten wordt gezien als net zo wreed als de nazi bezetting. Het is begrijpbaar dat vele de communistische symbolen zien als bezetting symbolen. Echter Sovjet archieven laten zien dat de Baltische elite juist mee werkte met de stalinisten. Huidige anticommunistische politici hadden al carrière gemaakt in de Sovjet-Unie. Neem de eerste burgerlijke president van Letland; Guntis Ulmanis. Die werd in 1965 lid van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie en werkte tot 1989 als economische planner. Deze Ulamanis had dus een belangrijke positie, want economische planning was heel belangrijk voor de planeconomie van de USSR! Na 1989 koos Guntis Ulmanis voor het burgerlijke nationalisme en na de onafhankelijkheid van Letland, werd hij lid van de Letse Boeren Unie. Deze partij privatiseerde de economie en zorgde voor veel ellende onder de werkende klasse!


Ook in Hongarije werden communistische symbolen per wet verboden. Terwijl Hongarije nooit de hamer & sikkel als staats symbool gebruikte. Ook was de Volksrepubliek Hongarije geen Sovjet republiek. Maar de burgerlijke nationalisten die na 1989 de macht kregen over Hongarije, wouden zo snel mogelijk het stalinistische verleden van het land, gelijk schakelen met de communistische ideologie. Lenin moest boeten voor de misdaden van de Volksrepubliek Hongarije. Vooral de arbeidersopstand van 1956 wordt neergezet als een ''anticommunistische'' opstand, terwijl de opstandelingen van 1956 nooit beweerde het kapitalisme weer in te voeren. De held van de opstand; Imre Nagy was politiek gezien nog steeds een stalinist, die verantwoordelijk was voor het neerschieten van 300 demonstranten  Alleen omdat hij uiteindelijk koos voor het volk en zich voor een vrije democratie inzette is hij nu de held van de anticommunistische ''democraten'' geworden!


Rechtse conservatieven in het Europese Parlement willen zelfs dat alle Europese landen een verbod op communistische symbolen invoeren. Hoewel ze steun kunnen krijgen bij anticommunistische nationalisten, zullen de liberalen en sociaal democraten tegen stemmen. Ook de communistische fractie in het Europese parlement is elke keer fel tegen als de rechtse conservatieven weer op en verbod dringen. Men gebruikt de misdaden van Stalin en latere stalinisten om de communistische symbolen gelijk te schakelen met fascistische symbolen. Vreemd genoeg zijn de fascistische symbolen van Mussolini niet verboden in Italië. Ook de symbolen van Franco in Spanje mag je gewoon tonen. Dat terwijl Franco 200.000 anti-fascisten vermoord heeft! 


De anticommunistische hetze tegen communisten en revolutionair socialisten gaat door. In Duitsland brullen de conservatieven van de Christen Democratische Unie, dat communisten kleine kinderen eten. Inderdaad, bij demonstraties tegen de linkse partij; Die Linke staan CDU leden met borden waarop staat; ''communisten eten kleine kinderen''. Ook brullen ze dat Die Linke nog steeds een stalinistische partij voorstelt. Terwijl het de CDU was waar ex-nazi's na de oorlog een thuis vonden. Ook de media helpt het anticommunistische klimaat door steeds beelden van de DDR te tonen, wanneer iemand praat over het communisme. Meteen zie je de stalinistische DDR, zo wil de kapitalistische media het communisme afbeelden! 


Er is een groot verschil tussen communisten. Je hebt stalinisten, maoïsten, trotskisten, raden-communisten en ook christelijke communisten. Trotskisten en raden-communisten staan voor een socialistische raden-democratie. De stalinisten en maoïsten staan voor een ''volksdemocratie'' waarin één partij het voor het zeggen heeft. Alleen omdat de stalinisten en maoïsten het communisme misbruikt hebben, is het oneerlijk om de symbolen van het gehele communisme te verbieden. We gaan toch ook niet de Amerikaanse symbolen verbieden? Ondanks het feit dat de VS verantwoordelijk is voor het steunen van totalitaire rechtse dictaturen!


Wat ons ook zorgen maakt is de verheerlijking van pro-nazi nationalisten in de Baltische landen. Leden van de voormalige Letse en Estse Waffen SS worden niet gezien als oorlogsmisdadigers  Ze worden gezien als ''vrijheidsstrijders'' en mogen rondlopen met hun vlaggen. Mensen die de soldaten van het Rode Leger eren worden ''landverraders'' genoemd. Het is waar dat de soldaten van het Rode Leger een stalinistische dictatuur voort brachten. Maar we kunnen met zekerheid zeggen dat Adolf Hitler nooit de onafhankelijkheid van de Baltische republieken erkend zou hebben. Ze zouden deel geworden zijn van het Groot Germaanse Reich en totaal uitgemoord worden door de SS. De stalinisten waren totalitair, maar de Baltische republieken bleven bestaan en na Stalin's dood kregen ze veel meer bevoegdheden van Moskou. Het eren van de pro-nazi strijders die tegen de Sovjet-Unie vochten met de Waffen SS, zouden geen onafhankelijkheid van Hitler gekregen hebben. Zij waren fout en deden graag mee met het moorden van Sovjet burgers. 13 miljoen werden vermoord tussen 1941 en 1945! 


Revolutionair socialisten erkennen dat de bezetting van de Baltische republieken illegaal en fout was. Maar dat is niet de schuld van het communisme. De echte communisten waren al dood of leefde in de concentratiekampen van Stalin, toen de Baltische landen bezet werden. Het is fout om socialistische symbolen te verbieden puur omdat de stalinisten er misbruik van gemaakt hebben. Als men gaat denken zoals de anticommunisten dat doen, dan kun je in feite ook de burgerlijke symbolen gaan verbieden als ''totalitaire'' symbolen!Communistische symbolen worden steeds vaker
verboden in voormalige stalinistische landen!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme