Onze ''problemen'' met Marokkaanse en Turkse jongeren

''Marokkaans tuig mishandelen ouderen, jonge Marokkaanse jongens zijn asociaal''. Zo brult de burgerlijke media al bijna 23 jaar in Nederland. De problemen met jongeren in de grote steden worden neergezet alsof het een ''Marokkaans probleem'' is. Deze jongens in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar oud worden door hun achtergrond en religie neergezet als tuig en misdadig. Dit is een strategische zet van de rechtse media, om de werkende klasse te splitsen. Zo houdt het kapitalisme de mensen dom en boos. We hebben dit al eerder gezien. In 1933 greep Adolf Hitler de macht. Zonder de antisemitische cultuur en media berichtgeving was het de nazi's ooit gelukt om aan de macht te komen!

Met jongens van Marokkaanse afkomst heeft reactionair Nederland een probleem. Althans dat beweert de kapitalistische media, met de Telegraaf op de voorgrond. Van één miljoen moslims in Nederland worden vaak slechts 2000 jongens met een islamitische achtergrond genoemd, als veroorzakers van ellende en straatterreur. Meestal gaat het dan om jongens van Marokkaanse afkomst, die hier in Nederland geboren zijn!  


In de jaren 60 haalde het Nederlandse kapitalisme buitenlandse arbeidskrachten naar Nederland. Turkse en Marokkaanse arbeiders kwamen hier werken in de fabrieken. Men dacht dat deze gastarbeiders slechts enkele jaren in Nederland zouden verblijven. Dus stelde men geen eisen aan deze mensen. Ze werden vaak in slechte wijken geplaatst en leefde geïsoleerd van de ''blanke'' Nederlandse bevolking. Dit leidde ertoe dat deze allochtonen steun zochten bij elkaar en bij hun religie; de islam! 


Twintig jaar later waren de meeste gastarbeiders nog gewoon in Nederland. Ze hadden ondertussen kinderen gekregen die opgroeide in twee werelden. De eerste wereld was de wereld van hun ouders. Een conservatieve wereld, waarin strenge normen en waarden gelden. De vrouw wordt in de islamitische cultuur gezien als tweederangsburger en moet vaak gehoorzamen aan de man. De tweede wereld was de Nederlandse samenleving. Waar man en vrouw gelijk zijn, waar vrouwen rechten hebben en waar religie bekritiseert mag worden!


In de jaren 80 waren het nog niet de Marokkanen of de Turken die het centrum werden van afkeer. Het waren toe vooral de Molukkers die gezien werden als ''tuig''. Met de Molukse mensen waren de verhoudingen niet al te best. Deze groep komt van de Molukken ( huidig Indonesië ) en waren jaren in dienst van de Nederlandse koloniale machthebber. Na 1949 vluchtte veel Molukkers naar Nederland en werden hier slecht opgevangen. Hierdoor groeide haat en afkeer bij de jonge generatie Molukkers. Verschillende treinkapingen leidde ertoe dat veel Nederlanders zich racistisch opstelde, vaak zonder te weten wat voor onrecht de Molukkers was aangedaan! 


Na de jaren 80 verdwenen de Molukkers als ''grote boeven'' en werden de Antillianen, Marokkanen en Turken neergezet als ''gewelddadig'' en ''intolerant'' door de rechtse media. Het ging dan vooral om de criminaliteit onder jongeren. Cijfers zeggen dat jongens van 12 tot 18 jaar van Marokkaanse afkomst vaker in aanvaring komen met de politie en justitie. De Telegraaf is er dan als eerste bij om te berichten over de ''criminele'' mentaliteit die blijkbaar zou heersten bij deze jongens! 


Wat is nu waar en niet waar. Zijn Marokkaanse jongens echt tuig en crimineel? Niet meer dan de Nederlandse ''blanke'' jeugd, want die domineren alle zaken van justitie  Echter de media speelt in op de criminaliteit in deze groep. Men moet ook altijd net 2000 jongeren hebben van Marokkaanse ouders. Waarom gedragen jongens zich dan zo slecht? Waarom zijn ze asociaal en voelen ''blanke'' Nederlanders zich bedreigt door deze groep jongens?


Een antwoord daarop ligt in de opvoeding, de cultuur van Nederland en het dagelijkse racisme in de media. Voor een traditioneel Marokkaans gezin draait alles om de zoon/zonen. Jongens zijn heel belangrijk/speciaal voor deze gezinnen, want zij worden gezien als de kostwinnaar  Moeders voedden hun jongens dan vaak ook heel royaal op en geven hun vaak extraatjes. Het zusje of zusjes moeten het met minder doen, want de man is alles voor het gezin. Traditionele mannen voelen weinig voor de opvoeding van hun zoon/zonen. Dat is een vrouwen taak. Hierdoor missen jongens de vaderlijke invloed in hun opvoeding. Ze raken gewend aan het idee dat ze alles krijgen en mogen van moeder! 


Natuurlijk is niet elk gezin van Marokkaanse afkomst meteen streng traditioneel. Maar bij veel gezinnen uit die richting heerst nog wel traditionele opvattingen over opvoeding. Daarnaast denken ouders vaak van ''buiten huis ben ik niet verantwoordelijk voor mijn kind'' Dat hebben ze geleerd in hun eigen land. In de Arabische wereld zorgt de gemeenschap voor de opvoeding van kinderen en houdt de boel streng in de gaten. Maar in het individualistische Nederland wordt van je verwacht dat je zelf verantwoordelijkheid neemt voor je kinderen. Dat kennen echter veel traditionele gezinnen niet! Buiten huis is gemeenschap verantwoordelijk denken veel ouders.  


Doordat sommige ouders geen verantwoordelijkheid voelen voor het gedrag van hun kinderen buitenhuis, komen jonge pubers met misstappen ermee weg. Diefstal, mishandeling en asociaal gedrag. Het doet traditionele ouders weinig, want binnenhuis gedragen zich hun zonen wel. Dat is echter wel een medeoorzaak voor het asociale gedrag die enkele jongeren hebben van Marokkaanse afkomst. Het probleem dat enkele Nederlanders hebben met deze jongens heeft dus te maken met de volgende oorzaken:


- Traditionele opvoeding. Jongens zijn goden en mogen bijna alles van moeder

- Afwezigheid van vader bij de opvoeding, geen figuur van autoriteit gewend 
- Puberteit, rebels gedrag en stoer gedrag 
- Groepsmentaliteit, in een groep durf je meer te zeggen dan alleen 
- Geen straf van ouderen, want buitenhuis voelen die zich niet verantwoordelijk 

Daarnaast is er nog een heel belangrijke oorzaak; discriminatie. Door het gedrag van enkele jongens zet de rechtse media alle jongeren van Marokkaanse en Turkse afkomst neer als tuig. Zelfs Italiaanse werknemers bij McDonalds worden ''smerige Marokkaan'' genoemd door ''blanke'' Nederlanders. Jongeren van allochtoonse afkomst krijgen minder makkelijk een baan dan autochtonen, dat allemaal versterkt de frustatie en de woedde die veel jongens voelen. 


Het is natuurlijk geen rechtvaardiging voor asociaal gedrag. Maar een mix van al deze problemen leidt er uiteindelijk toe dat veel Marokkaanse jongens gewoon doe wat ze zelf willen en geen respect hebben voor anderen. Als je wordt opgevoed als kleine god, je kent geen autoriteit, je mag buitenhuis alles doen en je wordt geminacht door politie, school en maatschappij; dan kan zo'n jongen zich ontwikkelen tot een asociaal iemand, zeker in de puberteit. 


De kapitalistische media doet er nog een schepje boven op en zet de religie en de cultuur van de Marokkanen neer als ''minderwaardig'' hierdoor groeit woede en afkeer van de Nederlandse gemeenschap. Steun vinden Marokkaanse jongeren dan vaak alleen in hun traditie en geloof. Sommigen worden radicaal zoals Samir A en Mohammed B. Natuurlijk kunnen we niet alle schuld leggen bij de maatschappij en opvoeding. Het individu draagt ook verantwoordelijkheid! 


Interessant is dat jongeren van Marokkaanse afkomst weinig voelen voor het land Marokko. Hoe anders is dat bij Turkse jongeren die erg Turks nationalistisch kunnen worden. Neem bijvoorbeeld de Grijze Wolven, een Turkse extreem rechtse groep. De Grijze Wolven werken ook in Nederland en verspreiden haat tegen Koerden, seculiere linkse Turken en tegen iedereen die tegen de Republiek Turkije is. Hoewel de problemen met Turkse jongeren minder zijn dan met Marokkanen, groeit bij de Turken wel het Turkse nationalisme!


Rechtse bladeren zoals de Telegraaf willen dat de niet-islamitische bevolking van Nederland, een negatief beeld van de Marokkaanse en Turkse jeugd heeft. Men moet deze jongeren zien als ''minder'' en ''gevaarlijk'' zo kweek je een klimaat waarin haat groeit en de werkende klasse verdeeld blijft. Het kapitalisme heeft er meer dan ooit baat bij dat er verschillende bevolkingsgroepen elkaar minachten. Zo kon Adolf Hitler in 1933 de verkiezingen winnen. Toen waren de joden het grote gevaar voor de Duitse maatschappij!


Met kapitalistische politiek kun je deze jongens niet opvoeden. We moeten een andere maatschappij ontwikkelen. Een maatschappij waarin geld honger niet centraal staat. De gemeenschap moet zich ook bezig houden met de opvoeding, want niet alle ouders zijn daartoe in staat. Daarnaast moeten mensen van buitenlandse afkomst begrijpen dat in dit land andere normen en waarden heersen dan in hun thuisland. Het meest belangrijke is echter dat we stoppen met al die negatieve media aandacht richting jongeren van Marokkaanse en Turkse afkomst. Al dat negatieve nieuws over deze jongens versterkt alleen hun afkeer naar ons toe!


Natuurlijk moeten ook zij zich aanpassen. Het is niet zo dat alleen wij dat moeten doen. Asociaal gedrag mag niet getolereerd worden. Streng bestraffen kan best als jongeren denken dat ze boven de wet staan. Alleen dat moeten goede straffen zijn en geen zwakke taak straffen of enkel dagen arrest. Zekerheid op toekomst en werk heeft de gehele jeugd in Nederland nodig. Helaas biedt het kapitalisme deze zekerheid niet meer. Daarom is socialisme nodig. We moeten de oorzaken van criminaliteit en overlast van jongeren aanpakken en dat kun je niet doen door één groep neer te zetten als ''tuig'' en ''slecht''! 

Volgens veel Nederlanders zijn jongeren van Marokkaanse afkomst
''asociaal'' en ''slecht'' dat versterkt hun afkeer van onze maatschappij 

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme