Misdadig regime in Pyongyang verwijderd Marx en Lenin

Eindelijk heeft het misdadige regime in Pyongyang iets positiefs gedaan. De laatste twee portretten van Marx en Lenin zijn verwijderd van het partijgebouw van de ''Arbeiders'' Partij. Deze twee portretten waren de laatste afbeeldingen van Karl Marx en Vladimir Lenin in de ''Democratische Volksrepubliek'' Korea!

Noord Korea werd als stalinistische volksrepubliek opgericht in 1948. In de jaren 50 waren Karl Marx en Vladimir Lenin vaak te zien naast Kim Il Sung en natuurlijk Joseph Stalin. Maar na de dood van Stalin en de invoering van de Juche ideologie verdwenen Marx en Lenin uit het Noord Koreaanse straatbeeld. De huidige generatie jongeren heeft waarschijnlijk geen idee wie Marx en Lenin waren!


De propaganda machine van Kim Jong Il verwijderde alle verwijzingen naar het Marxisme Leninisme. Alleen bij het partijgebouw van de Arbeiders Partij van Korea ( WPK ), bleven de portretten van Karl Marx en Vladimir  Lenin hangen. Echter nu heeft de overheid besloten om de laatste portretten van deze grote revolutionairen te verwijderen. Niet dat het proletariaat van het land daar iets van zal merken! 


Wat Noord Korea nodig heeft is een revolutionaire arbeiderspartij, op een revolutionair democratisch socialistisch programma. De WPK is geen echte arbeiderspartij. Deze partij bestaat niet eens echt meer. Natuurlijk is de WPK nog wel zichtbaar, maar haar leden hebben nauwelijks macht. Alle macht ligt in de handen van de Nationale Defensiecommissie. Ook werd het laatste partijcongres in 1980 gehouden. Dat komt precies overeen met het moment waarop Kim Il Sung besloot om Kim Jong Il te benoemen tot zijn opvolger. De WPK speelt een propaganda rol in het huidige Noord Korea aangezien alle macht bij het militair en de Kim familie ligt! 

Het partijgebouw van de Arbeiders Partij van Korea
De bovenste foto laat het gebouw zien met de 
portretten van Marx en Lenin! 

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme