Atheïsten, vervolgt en gehaat!

Het zijn niet de moslims die in de Verenigde Staten van Amerika het meest gehaat worden anno 2012. Nee, het zijn de mensen die de christelijke religie afwijzen. Mensen die niet de Bijbel zien als leidende draad door hun leven. Mensen die niet naar de kerk gaan en niet doen wat de pastors en de dominees hun opdragen. Atheïsten, mensen die niet gevolgen worden het meest vervolgt en gehaat door de gehele VS. 

In het christelijke Amerika vormen atheïsten ongeveer 14% van de bevolking. Deze mensen krijgen elke dag te maken met de keiharde werkelijkheid. Amerika is niet seculier ook al lijkt dat wel. De Verenigde Staten van Amerika zweren op de Bijbel en kinderen moeten op school dit leren; I pledge allegiance to the Flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands, one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.


Ik zweer trouw aan de vlag van de Verenigde Staten van Amerika en de vlag voor waar de Republiek voor staat. Een natie onder God, onverdeelbaar met vrijheid en rechtvaardigheid voor iedereen. Dat moeten kinderen zweren als ze op school komen. Typisch Amerikaan nationalistisch, maar ook christelijke en met God wordt de christelijke God bedoeld. De zin; ''one nation under God'' werd in 1952 bij de tekst toegevoegd. De anticommunistische sfeer in 1952 leidde ertoe dat de christelijke dominantie over Amerika duidelijk moest worden. President Eisenhower wou dat kinderen loyaal waren aan de Amerikaanse staat en aan de christelijke God.


Sinds de jaren 80 zijn de conservatieven in de VS steeds meer het boegbeeld geworden voor rechts christelijk conservatisme. De Republikeinse Partij zet zich neer als een goede christelijke partij en beweert te strijden tegen atheistische invloeden in de Amerikaanse samenleving. Daarbij vergeten de Republikeinen dat hun almachtige ''founding fathers'' juist heel seculier dachten en geen christelijke dominantie over Amerika wouden. Als we de Grand Old Party ( Republikeinen ) vergelijken met Nederland, dan lijkt de GOP op een mix tussen de Partij voor de Vrijheid ( PVV ) en de Staatkundige Reformeerde Partij ( SGP ). Je mixt het kwaad van de Nederlandse politiek samen in één partij en je krijgt; de Amerikaanse Republikeinse Partij!


Waarom lijken de PVV en de SGP zo erg op de Republikeinse Partij? Bij de PVV is de Islam de grote vijand. Ook voor de Republikeinen wordt de Islam gezien als de vijand van de Amerikaanse samenleving. De PVV zegt voor westerse normen en waarden te vechten, dat beweren ook de Republikeinen. Geert Wilders is pro-Israël net zoals bijna alle Republikeinen. Maar er zijn ook verschillen. Wilders is voor het homohuwelijk en minder kapitalistisch dan de Republikeinen. Ook is Wilders heel seculier en een liberaal conservatief. De Republikeinen zijn niet liberaal en minachten alles dat naar secularisme ruikt! 


Dat brengt ons naar de SGP. De christen fundamentalisten van Nederland haten secularisme. Ze minachten vrouwen, haten homo's en vinden dat Nederland weer de Bijbel moet aannemen als enigste grondwet. Vrouwen mochten geen belangrijke functies hebben binnen de SGP, pas nadat de Nederlandse staat dreigde de subsidies voor de partij stop te zetten, draaide de SGP bij! 


Net als de meeste christenen in de VS zijn onze christen fundamentalisten erg pro-Israël en tegen de Palestijnen. Dat is zo hypocriet aangezien de christenen vroeger erg antisemitisch dachten. Tot 1968 waren veel protestanten ook erg racistisch en was het blanke ras volgens hun het betere ras. Misschien leeft die gedachten nog steeds bij de SGP want bij de Republikeinse Partij hebben zwarten mensen het niet al te best. De Republikeinen vinden dat zwarte mensen vooral ''uitkeringstrekkers'' zijn en niet willen werken. Natuurlijk zijn er ook zwarte conservatieven, maar de Republikeinse Partij is duidelijk tegen de zwarte cultuur!  


Maar atheïsten worden het meest geminacht. De rechtse conservatief; Bill O'Reilly noemde de Amerikaanse atheïsten zelfs fascisten, omdat ze zich tegen het kerstfeest keerde. Volgens O'Reilly willen atheïsten de christelijke identiteit van Amerika verwoesten. Vreemd dat de oprichters van Amerika in 1794, helemaal geen christelijke identiteit wouden. Hun VS moest seculier democratisch zijn, echter de VS van Bill O'Reilly moet en zal christelijk zijn! Fox News, de zender waar Bill O'Reilly bij werkt is een rechts christelijk bolwerk. Het is niet dat Fox News niet conservatief mag zijn, maar ze zijn vooral een propaganda kanaal voor rechtse  types en grote bedrijven! 


In de Amerikaanse rechtbanken zweert men de waarheid te spreken, men moet dat zweren op een Bijbel. Ook God speelt weer een rol, want men moet zweren op God. Dat gaat duidelijk tegen de seculiere grondwet in, maar voor christenen is de grondwet niet heilig. Vreemd dat rechtse conservatieven altijd beweren zo pro-grondwet te zijn zonder echt te weten dat de oprichters van de VS seculier dachten. Hoewel de ''founding fathers'' wel in een god geloofde waren ze geen aanhangers van een Christelijke USA!


Tijdens de jaren van de Rode Angst in de VS werden atheïsten gelijkgeschakeld met de stalinisten. Want een communist was een atheïst, atheïsten zijn dus communisten. Zo brulde de anticommunistische media toen. Tegenwoordig is het lastig voor atheïsten om voor hun mening uit te komen in de VS. Amerikanen zijn best intolerant als het om religie gaat. Wie de christelijke religie verwerpt wordt al snel anti-Amerikaans genoemd. Je mag katholiek, protestant, joods en zelfs islamistisch zijn, maar atheïsme is fout. De Amerikanen zeggen dat je zonder ( hun ) God geen leven hebt en dat je geen normen en waarden kent!


Een bekende Amerikaan die fel tegen de religie vocht was Christopher Hitchens. Hij was één van de weinige atheïsten die fel militant was tegen de kerken en de christelijke dominantie. Hitchens verwierp niet alleen het christendom, maar ook de religie in het algemeen. Hij noemde het nonsense en beweerde dat religie fout en slecht was. Hierdoor kreeg hij de woede van de Amerikaanse religieuze elite over zich heen. Maar dat weerhield hem er niet van om keihard terug te slaan. Hitchens gebruikte de autoritaire houding van de kerken en hun intolerantie tegenover andersdenkenden als wapen, maar ook de Bijbel gebruikt hij als bewijs dat de christelijke God fout was!  


Christopher Hitchens werd pas in de laatste vier jaar van zijn leven echt bekend. Tussen 2007 en 2011 groeide hij uit tot een ster van het Amerikaanse atheïsme. Hij ging de strijd aan en debatteerde overal met christenen, moslims en andere gelovigen. In 2010 kreeg hij kanker en werd steeds zwakker. Maar zijn geest bleef tot het laatste moment de religie afwijzen. Hitchens stierf in december 2011 aan kanker. Zijn lichaam doneerde hij aan de medische wetenschap!  


Wat is de houding van revolutionair socialisten tegenover atheïsme en religie. Karl Marx was een atheïst, net zoals Lenin en Trotsky. Moeten wij dus ook het atheïsme verspreiden? USP-RSM zegt dat atheïsme en religie privé zaken zijn. De staat, of nu kapitalistisch of socialistisch mag geen religie of atheïsme afdwingen. Wat stalinisten zoals Enver Hoxha gedaan hebben is misdadig. Niemand heeft het recht om tegen jou te zeggen dat je niet in een godheid mag geloven. Net zoals niemand tegen jou mag zeggen dat jij in een godheid moet geloven! 


Anticommunisten brullen vaak dat de bolsjewieken misdadigers waren, omdat ze de Orthodoxe kerk vervolgde in Rusland. We moeten echter niet vergeten dat tussen 1917 en 1922 de Orthodoxe Kerk aan de kant van de contrarevolutie stond. Kerkelijke leiders riepen mensen op om tegen de ''joodse'' bolsjewieken te vechten. De kerken verspreiden haat en waren vijanden van het proletariaat. Daarom moest men hard zijn en daarom zijn veel kerken verwoest! 


Na de burgeroorlog bleef de afkeer tegenover de religie bestaan. Tussen 1922 en 1926 werden 28 bisschoppen en 1200 priesters vermoord door de Sovjet-Unie. De bureaucratische bolsjewieken rond Stalin ( latere stalinisten ) hadden geen moeite om de anti-kerkelijke houding van Lenin te gebruiken om jacht te maken op alle gelovigen. Nadat Stalin macht had overgenomen maakte hij de boel af en voerde hij het staats-atheïsme in. Steunt USP-RSM de houding van de bolsjewieken? Ja en Nee. Ja, omdat de kerk een contrarevolutionair instituut was dat uitgeschakeld moest worden. Nee, want het doden van bisschoppen en priesters is fout en een misdaad. Wij vinden dat iedereen recht heeft op een religie, echter de instituties die zich religies noemen zijn meestal contrarevolutionair en werken voor de bourgeoisie!


Nederland behoort tot de meest niet-gelovige landen van de wereld. 46% van alle Nederlanders heeft geen geloof. Van die 46% is ongeveer 30% echt atheïstisch en verwerpt de religie. In de zuidelijke Europese landen is de religie nog wel duidelijk aanwezig. Landen zoals Spanje, Italië en Portugal zijn katholiek en hebben nog een duidelijke verbinding met de Rooms Katholieke Kerk. In het midden oosten is ongeveer 90% islamistisch en de laatste 10% is christelijk. Atheïsme in het midden oosten bestaan nauwelijks. Dat komt omdat het afwijzen van een godheid strafbaar is in enkele islamitische landen. In de Islamitische Republiek Iran kun je gedood worden als je Allah beledigd of verwerpt ( publiekelijk ).


In Rusland is de Russische Orthodoxe Kerk weer gegroeid na de val van het stalinisme. De enorme armoede en de sociale ongelijkheid versterkte de greep van de kerk over de Russen. In 2012 was de kerk weer in het nieuws toen de anti-Poetin rockband; Pussy Riot een kerk binnen ging en daar protesteerde tegen dictator; Vladimir Poetin. De kerk eiste strenge straffen voor het binnendringen van hun heilige kerk. De Russische dictator veroordeelde enkele leden van de rockband tot twee jaar dwangarbeid. Dit bewijst weer eens waarom de Russisch Orthodoxe Kerk een vijand is van het proletariaat. Wie het waagt om het gezag van de kerk uit te dagen wordt opgepakt en veroordeeld. Daarom moeten we deze instituties uitschakelen. Religie is niet de vijand van het proletariaat, de religieuze instituties zijn dat wel. 


Van het christelijke Amerika tot Rusland. De macht van de religieuze instituties blijft groot. Daar moeten revolutionair socialisten tegen vechten. Wij moeten deze instituties uitschakelen. Niet omdat we tegen religie zijn, maar omdat religie niet gebruikt mag worden om haat te verspreiden. De Russische Orthodoxe Kerk steunt de conservatieve dictatuur, net zoals ze de contrarevolutie in 1917 steunde. Daarom moeten we strijden tegen de kerk en tegen iedereen die de dictatuur van de bourgeoisie steunt!
Anti-God is anti-Amerikaans
Anti-Amerikaans leidt tot verraad
Verraders leidt tot burgeroorlog

Zo dreigen de radicale christenen in de VS
Atheïsten worden gehaat door veel Amerikanen 

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme