Undercover in de Bijstand; Arbeitseinsatz anno 2013

We Are Change Rotterdam heeft een ontluisterende documentaire gemaakt over de hedendaagse Arbeitseinsatz van uitkeringsgerechtigden door SoZaWe te Rotterdam. 


We brengen de ervaringen in beeld die bijstandsgerechtigden, dag in dag uit, onvrijwillig moeten ondergaan. Deze ervaringen staan haaks op de politieke papieren werkelijkheid van Den Haag en de gemeente Rotterdam. Thema's die aan de orde komen zijn onder andere; werkverdringing, intimidatie, slechte dienstverlening door SoZaWe en de wijze waarop de gemeente Rotterdam haar begrotingsgaten dicht onder andere binnen de Roteb.


Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme