Dwangarbeid in Amsterdam nog erger dan gedacht

Het Amsterdamse actiecomité Dwangarbeid Nee presenteerde tijdens het Amsterdamse vakbondscafé van 25 oktober een rapport met de lange titel “Rapport over arbeidsbemiddeling, vrijwilligerswerk en dwangarbeid in de gemeente Amsterdam. Een verslag van ervaringen met de ‘stille revolutie’ in de tweede helft van 2012 en in 2013. Op de spreekuren van belangenorganisaties, bij strijdorganisaties als Doorbraak en bij vakbonden komen schrijnende verhalen binnen over misstanden die heersen in de dwangarbeidsprojecten. Slechte werkomstandigheden, intimidatie, vernederingen, dreiging met stopzetting van de uitkering als men niet constant naar de pijpen van de werkmeesters danst, en vaak zelfs daadwerkelijke kortingen of stopzettingen van de uitkering voor de meest futiele ‘overtredingen’ van de zeer strenge regels. In dergelijke projecten leert men vaak niets en ze dragen dan ook op geen enkele manier bij aan de kansen op de arbeidsmarkt. Wel verdienen anderen aan de arbeid van uitkeringsgerechtigden.

Artikel op de website van Doorbraak.eu 


Enkele leuke weetjes over rechtse mensen die dwangarbeid steunen!

Mark Rutte:

1. Minister-president van Nederland. Zijn regeringbevoordeelt de rijken en benadeelt de armen. Dat gaat nog steeds door. Men wil nog steeds voor miljarden euro’s bezuinigen, onder meer op de sociale werkvoorziening en op de bijstand. En de banken en topmanagers worden ondertussen door de regering in de watten gelegd met miljarden euro’s steun. Stelen van de armen en doorgeven aan de rijken dus.Mark Rutte:

2. Deze man ontkent botweg dat er armoede is in Nederland. Hij moet het land besturen, maar kent de werkelijkheid niet. Hij heeft zelf een riant inkomen en nog nooit hoeven te leven van een bijstandsuitkering. Maar wij weten wat het is om weinig of zelfs geen geld te hebben.

3. Deze man is ooit door de rechter veroordeeld tot racisme. Vroeger, toen hij nog staatssecretaris was, adviseerde hij namelijk om alle ongeveer 25 duizend Somaliërs in Nederland via de gemeentelijke basisadministratie op te sporen en te controleren op fraude met bijstandsuitkeringen. De rechter verbood deze vorm van discriminatie, maar de jacht op mensen met een bijstandsuitkering gaat door. Daarbij zijn vooral “allochtone” werklozen verdacht, in de ogen van ambtenaren en bestuurders.


Jan-Jaap de Haan:

1. Deze wethouder van het gemeentebestuur van Leiden zorgt ervoor dat wie niet werkt ook niet eet. Leidse bijstandsgerechtigden worden door hem verplicht om wekenlang of zelfs maandenlang onbetaald werk te verrichten in het Participatiecentrum, hier in het gebouw van de DZB. Daarmee wordt het wettelijk minimumloon ontdoken en arbeidsrechten uitgehold. Wie die dwangarbeid weigert, wordt gekort op zijn uitkering, met straffen tot 100 procent korting voor een maand of meer.

2. Deze man is er verantwoordelijk voor dat mensen met een bijstandsuitkering voortaan geen fiets of computer meer krijgen als broodnodig extraatje in het kader van het minimabeleid. Zelf heeft hij een hoog maandinkomen, maar de armen moeten op een houtje bijten.

3. Deze man heeft werkloze kamerbewoners in Leiden bestolen. Hij heeft hun bijstandsuitkering gekort met meer dan 10 procent. Met dat geld betaalt hij nu het reïntegratiecircus waar mensen worden rondgepompt van uitkering naar onbetaald werk naar flexwerk naar werkloosheid naar onbetaald werk. Zo beschouwd betalen de werklozen via hun uitkering mee aan het dwangarbeidsysteem.


Bas van Drooge:

1. Deze man is de baas van de DZB. Onder zijn leiding is het dwangarbeidcentrum hier van de grond gekomen. Daar moeten werklozen schroeven, sponzen, shampoo, tandpasta en handschoenen inpakken. Verplicht en onbetaald, zonder arbeidscontract, zonder cao, zonder arbeidsrechten. Hij werkt mee aan het uithollen van het wettelijk minimumloon en aan het verrijken van bedrijven als C1000, Action en Lidl. Die maken winst over de ruggen van de werkende werklozen.

2. Deze DZB-directeur laat werklozen dwangarbeid verrichten onder het minimumloon. Zo ontstaat verdringing op de arbeidsmarkt. Bedrijven streven altijd naar een zo hoog mogelijke winst. De bazen maken liever gebruik van goedkopere arbeiders dan minder goedkope. Dus ze ontslaan arbeiders met een contract en minstens het minimumloon en vervangen die door werkende werklozen die geen contract hebben, dus rechteloos zijn gemaakt, en alleen maar een uitkering krijgen. Deze man zet dus een heleboel rechten op het spel waarvoor de arbeidersbeweging jarenlang heeft gevochten.

3. Deze man is baas van de sociale werkvoorziening. Een heleboel mensen in de WSW dreigen door de bezuinigingen ontslagen te worden. Ook hier bij de DZB. Het valt te verwachten dat ze geen baan bij een gewone baas zullen vinden. Want bazen nemen liever geen mensen aan met een arbeidsbeperking. Dus de WSW-ers dreigen werkloos te worden en in de bijstand terecht te komen. Dan zullen ze verplicht zijn om in een dwangarbeidcentrum als hier gratis te werken.


Emiel Gommans:

1. Deze man is een van de werkbegeleiders in het dwangarbeidcentrum. Vroeger hebben sommigen van hen in gevangenissen gewerkt, als bewakers. Nu houden ze werklozen in de gaten. Ze gaan met de werklozen om alsof het kleuters zijn, en alsof het mensen zijn die niet deugen en die onderdanig gemaakt moeten worden. Maar als deze man ook werkloos wordt, bijvoorbeeld door de bezuinigingen, en een bijstandsuitkering moet aanvragen, dan komt hij ook in het dwangarbeidcentrum terecht. Maar dan wel als werkloze. Dat moet hij niet vergeten.

2. Begeleiders als deze man verplichten de werklozen in het dwangarbeidcentrum om Nederlands te praten, ook met hun collega’s en met hun landgenoten. Praten ze bijvoorbeeld Arabisch, dan kunnen ze worden gekort op hun uitkering. Wat is dat voor onzin om mensen hun inkomen af te pakken, alleen maar omdat ze een keer een andere taal praten? Het lijkt wel een strafkamp, dat dwangarbeidcentrum!


Dwangarbeid bestaat, ook in Nederland!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme