Het kapitalisme door de tijd!

De rechtse premier van Groot Brittannië; Thatcher noemde het TINA, There Is No Alternative. Er is geen alternatief op het kapitalisme, dat bedoelde ze daarmee. Ze deed die uitspraak toen de USSR in elkaar stortte tussen november 1989 en december 1991. Ze wist niet dat haar eigen tijdperk ook ten einden kwam. Echter andere leiders zouden haar neoliberalisme voortzetten en ook beweren dat er geen alternatief was op de dictatuur van het kapitalisme. Vooral sociaal democraten gingen zo denken en onder Tony Blair in het Verenigd Koninkrijk en Wim Kok in Nederland, begon de sociaal democratie aan privatiseringen en markt hervormingen. De laatste fase in het grote sociaal democratische verraad. Het kapitalisme is een fout systeem omdat het nadruk legt op winsthonger, uitbuiting en drang naar geld. Ook is het een ondemocratisch en oneerlijk systeem waarbij alleen de eigenaren van bedrijven, recht hebben op alle winsten. Dat is waarom revolutionair socialisten zich verzetten tegen het kapitalisme!   

Het kapitalisme, ook wel de vrije markt economie bestaat nu ongeveer 200 jaar. Het systeem werd ingevoerd tijdens de industriële revolutie rond 1815. Het feudale tijdperk kwam ten einden, de macht van de adel en koningen moest plaats maken voor de macht van de kapitalisten. Een nieuwe laag rijken ontstond, de kapitalisten klasse ook wel bourgeoisie genoemd in het Frans. Oorspronkelijk werd met dit woord de midden klasse bedoeld, de klasse die tussen de adel en het werkende volk stond. Maar tijdens de industriële revolutie nam de bourgeoisie, de macht over van de adel en werd de heersende klasse van onze wereld!

De vroege kapitalisten waren echte geld wolven. Ze voelden niets voor hun arbeiders en bijna 150 jaar was de arbeider in hun ogen een pion in hun machtsspel. De kapitalisten verwierven rijkdom en status, ze leefde in de beste huizen en hadden toegang tot luxe artikelen. Arbeiders leefde in zeer slechte huizen en hadden bijna niets. Het is ook logisch dat sommige arbeiders besloten om terug te vechten. Arbeidersgroepen werden opgericht, maar meestal bloedig onderdrukt door de kapitalisten klasse die de staatspolitie gebruikt om stakingen en arbeidersbewegingen monddood te maken. Voor de arbeidersbeweging werd het socialisme de belangrijkste ideologie. Net als het kapitalisme vond het socialisme haar oorsprong in de industriële revolutie!

Het kapitalisme zorgde voor enorme groei, maar daarvoor werd een grote prijs betaald. Want de kapitalisten hadden grondstoffen nodig, die meestal niet aanwezig waren in de landen waar ze leefde. Dus kregen legers de opdracht om landen te veroveren in naam van de natie waarin de kapitalisten verbleven. De Russische revolutionair; Vladimir Lenin merkte dat het imperialisme van de westerse landen gekoppeld was aan het kapitalisme. De drang van landen zoals Groot Brittannië, Frankrijk en Duitsland om koloniale gebieden te bezitten, lag in de aard van het kapitalisme om grondstoffen te bemachtigen!

Een bekend geval van een machtshongerige kapitalist was Koning Leopold 2 van België. In 1885 kocht hij het Afrikaanse land Congo via manipulaties en grove leugens. Koning Leopold 2 wist de andere Europese imperialisten te overtuigen dat Congo zijn bezit was. De bloedige monarch noemde het land zelfs de Congo Vrijstaat ( État indépendant du Congo ). Van 1885 tot 1908 roofde de blanke slavendrijvers van Leopold het land leeg. Meer dan zeven miljoen zwarte arbeiders werden vermoord en vele anderen verminkt. Een populaire straf was het afhakken van armen en benen, als de zwarte arbeiders niet hard genoeg werkte. De criminele koning zag zich zelf als ''groot ondernemer'' en beweerde dat met zijn ''ondernemersvaardigheid'', hij het Afrikaanse land groot en welvarend zou maken. Pas in 1908 greep de Belgische staat in en werd de Congo Vrijstaat genationaliseerd. Tot 1960 bleef het land een kolonie van België! 

Socialisten verzette zich fel tegen het kapitalisme en imperialisme van de westerse landen. Maar ze kregen te maken van arrestaties en lange gevangenisstraffen. De kapitalisten klasse zorgde ervoor dat socialisten nauwelijks hun mening konden zeggen. In Duitsland zorgde de conservatieve kanselier; Otto von Bismarck voor anti-socialistische wetten, waardoor de Sociaaldemocratische Partij van Duitsland werd tegengewerkt. De SPD zou later het socialisme verraden en de arbeiders massaal in de steek laten!

Het kleine Koninkrijk der Nederlanden was ook enorm imperialistisch. Net als de Britten, Fransen, Duitsers en Belgen wouden de Nederlandse kapitalisten een grote rol spelen in de wereld markt. Naast Nederlands-Indië ( Indonesië ) bezat Nederland ook Suriname, een kolonie die in 1668 na vele conflicten met Groot Brittannië bezit werd van de blanke Nederlanders. In Suriname werden vooral zwarte arbeiders gebruikt als slaven. Tot het jaar 1877 draaide bijna alle plantages op slavenarbeid. De meeste blanke kapitalisten waren dan ook woedend toen de slavernij werd afgeschaft!

De grootste kapitalistische slachtpartij was de eerste wereld oorlog. Een resultaat van de enorme concurrentiestrijd tussen de Europese imperialistische grootmachten. Aan de ene kant het Britse imperialisme en het Franse imperialisme, aan de andere kant het Oostenrijk-Hongaarse imperialisme en het Duitse imperialisme. Oostenrijk-Hongarije was een machtig centraal Europees land en al vele jaren een absolute monarchie. Het Duitse Keizerrijk was in 1871 opgericht en het jongste imperialistisch land van Europa. Op 28 juli 1914 begon de eerste wereld oorlog, een bloedig wreed conflict dat 25 miljoen doden zou kosten!

Het Russische Keizerrijk koos de kant van de westerse geallieerden en viel de centrale machten ( Duitsland en Oostenrijk-Hongarije ) in de rug aan. De Russische invasie van Oost-Pruissen leek succesvol. Het Duitse Keizerrijk had niet met een Russische invasie rekening gehouden. Maar de Duitsers reageerde snel en het lukte hun om de Russen uit Oost-Pruissen te jagen. 300.000 Russische soldaten werden gedood, terwijl de Duisters maar 50.000 soldaten verloren. Dit lag vooral aan de aard van het tsaristische leger, dat slecht bewapend was en weinig gevechtsmoraal bezat.

De heersende klasse van Europa riepen de arbeiders op om de strijden voor God, Vorst en Vaderland. Vooral de eigenaren van de wapenfabrieken en oorlogsindustrie riepen op tot bloed en moord. Ook de leiders van de socialistische partijen deden hieraan mee. Deze pro-oorlog socialisten zouden de basis leggen voor de anti-revolutionaire sociaal democratie, die later zou degenereren in een kapitalistische ideologie. Dankzij de patriottistische propaganda van de kapitalisten en pro-oorlog socialisten, steunde de meeste arbeiders de eerste wereld oorlog!

In Rusland waren de arbeiders als eerste de oorlog zat. Tsaar Nicolaas werd omver geworpen en de arbeiders verenigde zich in arbeidersraden genaamd sovjets. Maar de Russische bourgeoisie moest niets weten van die arbeidersraden ( sovjets ) en besloot een eigen regering te stichten genaamd de Voorlopige Regering van de Russische Republiek. Deze kapitalistische regering beloofde de oorlog voort te zetten en het kapitalisme trouw te dienen. Lenin en zijn Russische Sociaal Democratische Arbeiders Partij wonnen de meerderheid in de sovjet van Petrograd en riepen alle sovjets op tot revolutie. Op 8 november 1917 werd de Voorlopige Regering afgezet en de sovjets namen bezit van Rusland. Echter de kapitalisten en hun bondgenoten sloegen terug door de Witte Legers op te richten en een bloedige burgeroorlog te beginnen!

In het westen duurde de eerste wereld oorlog nog tot 11 november 1918. De centrale machten konden de strijd niet meer aan. Duitsland en Oostenrijk-Hongarije waren verslagen en de westerse geallieerden gingen nu eisen stellen. Zo verloor Duitsland al haar koloniën en verloor zelfs grondgebied in Europa. Het Oostenrijk-Hongaarse Keizerrijk werd opgedeeld in verschillende landen, waaronder de Republiek Oostenrijk, Hongarije, Tsjecho-Slowakije en het Koninkrijk Joegoslavië. De westerse kapitalisten eisten ook enorm veel geld van de Duitse kapitalisten, die daar niet blij mee waren. Natuurlijk werd dit geld geroofd van de arbeiders waardoor de armoede in Duitsland enorm steeg. Zeker na 1929 toen de grote economische crisis, vele in de armoede dwong!

De verraderlijke SPD kreeg de macht en ondanks haar socialistische achtergrond bleek de partij pro-kapitalistisch. Dat was een voordeeltje voor de Duitse bourgeoisie, de sociaal democraten bleken betrouwbaar en niet bang om de kosten van de eerste wereld oorlog bij de arbeiders te leggen. Echter een nieuw gevaar bedreigde het internationale kapitalisme. Het gevaar van het communisme dat de Russische burgeroorlog gewonnen had!

Tussen 1917 en 1922 hadden de westerse landen veel moeite gedaan om de sovjets in Rusland te vernietigen. 200.000 soldaten uit 21 kapitalistische landen ( waaronder 40.000 Britten ) gingen naar het oosten om de anticommunistische Witte Legers te helpen. Maar doordat er geen eenheid was binnen de Witte Legers, groeide de macht van de sovjets die het Arbeiders en Boeren; Rode Leger hadden opgericht. Leider van dit leger was Leon Trotsky die met ijzeren discipline uit niets een leger wist op te bouwen. De westerse landen zagen dat de revolutie in Rusland veel invloed had op de arbeidersbeweging in hun eigen landen. Toen opstanden en stakingen ontstonden werden die 200.000 soldaten terug gehaald naar Europa, om een ''bolsjewistische staatsgreep'' te vermijden. De Russische burgeroorlog eindigde rond oktober 1922, hoewel kleine gevechten nog tot 1923 doorgingen. Japan was de laatste imperialistische grootmacht die zich uit Rusland terugtrok!

Het kapitalisme had Rusland verloren, een nederlaag die het anticommunisme versterkte. Sinds de revolutie begon waren de kapitalisten via hun kranten en politici bezig met het zwart maken van Sovjet Rusland en de nieuwe Unie van Socialistische Sovjet Republieken. Burgerlijke liberalen en conservatieven klaagde over de hardheid van Lenin, terwijl ze zelf verantwoordelijk waren voor het sturen van die 200.000 westerse soldaten. Verder steunde de liberalen en conservatieven de eerste wereld oorlog en daarmee het grootste terreur ( tot de tweede wereld oorlog ) tegen de mensheid. Het Rode Terreur was de reactie van de Sovjet overheid op het Witte Terreur van de kapitalisten en hun Witte Legers. Je kunt inderdaad zeggen dat de bolsjewieken wreed en hard waren, maar zonder die hardheid was de revolutie al rond 1919 afgelopen en zou Rusland het woord fascisme uitgevonden hebben en niet Italië! 

In het jaar 1929 kwam de grote economische crisis. De beurs in New York stortte in, duizenden bedrijven gingen failliet. Weer waren het de arbeiders die het zwaarst geraakt werden. Natuurlijk vielen er ook slachtoffers onder de kapitalisten, maar de arbeidersklasse moest bloeden. Grote bezuinigingen begonnen, dat was het bevel die de heersende klasse gaf aan haar lakeien in de regeringen. Ook probeerde het kapitalisme alles om het groeide communisme tegen te werken. In Italië werkte de Italiaanse kapitalisten nauw samen met de Nationale Fascistische Partij van Benito Mussolini. Deze dictator streefde een systeem na waarin arbeidersrechten niet bestonden en waarin één autoritaire leider zou heersen. Vakbonden werden verboden, Italiaanse socialisten en communisten werden vervolgt. Eind jaren 20 probeerde Duitse kapitalisten dit ook te doen met Adolf Hitler en zijn NSDAP!

Zonder het geld van de antisemitische Duitse kapitalisten was Hitler nooit zo machtig geworden. Zijn electoraat bestond uit rechtse militairen, antisemitische middenstanders en natuurlijk Duitse nationalisten. Hitler werd populairder dan de nationaal conservatieven, daarom steunde het kapitalisme uiteindelijk de NSDAP tegen de Communistische Partij van Duitsland. Door het verraad van de SPD en de opkomst van het stalinisme, was politiek links in Duitsland verdeeld en sektarisch. Sociaal democraten en stalinisten konden elkaar niet uitstaan en gaven Hitler min of meer vrij spel. Op 30 januari 1933, stierf de Duitse democratie en werd Hitler rijkskanselier!

Onder Hitler kreeg het Duitse kapitalisme een gouden tijdperk. Vakbonden werden verboden, stakingen ook. De SPD en KPD werden opgeheven en hun leden opgesloten in concentratiekampen. In enkele maanden was politiek links totaal vernietigd. Duitse bedrijven hoefde zich geen zorgen meer te maken over lastige vakbonden en linkse partijen. Hitler's nationaal-socialisme bleek eerder nationaal-kapitalisme. Er is maar één bedrijf dat de nazi's ooit genationaliseerd hebben en dat was de Duitse rijksspoorwegen! 

De tweede wereld oorlog begon in 1939, maar niet alle kapitalistische landen wouden meedoen. In de VS waren veel Amerikanen tegen de oorlog en wouden niet dat Amerikaanse soldaten weer gingen vechten voor een Europees conflict. Het Amerikaanse kapitalisme zag wel dat er geld te verdienen was aan de oorlog, maar kon niet om de anti-oorlog stemming heen. Dat veranderde op 7 december 1941. Door de Japanse aanval op Pearl Harbour draaide de stemming om. Wraak wouden de Amerikanen en de oorlogsindustrie speelde daar goed op in. Alle Amerikaanse Japanners werden opgepakt en opgesloten in kampen!

Stalin's rijk bleef tot 22 juni 1941 buiten de oorlog. Die was na Lenin's dood in 1924, leider geworden van de USSR. Stalin liet meer dan 14 miljoen arbeiders oppakken en afvoeren naar concentratiekampen. Daarbij werden nog eens 600.000 leden van de Unie Wijde Communistische Partij vermoord. Uiteindelijk waren alleen nog de stalinisten de baas. De arbeidersraden die in 1917 de revolutie begonnen werden spreekbuizen voor het wrede regime dat Stalin leidde. Het kapitalisme zou dat later ( en nog steeds ) tegen ons revolutionair socialisten gebruiken!

De Duitse inval in de Sovjet-Unie dwong Stalin om kant te kiezen naast de westerse kapitalistische landen. Vier jaar later op 8 mei 1945 was de oorlog voorbij. 55 miljoen mensen waren dood en veel landen lagen in puin. Stalin zag zijn kans om het stalinisme met geweld op te dwingen aan oost Europa. Het kapitalisme vreesde dit stalinisme zo erg dat men een heksenjacht opende op linkse mensen in de VS. Amerikanen die ook maar progressief dachten werden ''smerige communisten genoemd''. Vele verloren hun banen en konden niet meer hun mening zeggen. Angst heerste, de angst voor het ''Rode Gevaar''. De paranoia werd zo groot dat de VS nauwelijks meer een vrij land te noemen was. De anticommunistische hetze tegen linkse mensen is tegenwoordig nog steeds te voelen!

In 1959 verloor het kapitalisme weer aan land. Cubaanse nationalisten onder de leiding van de charismatische Fidel Castro wierpen de kapitalistische dictatuur omver. President Batista moest hals over kop vluchten naar de VS. In het revolutionaire Cuba werden kapitalisten onteigend en dat zorgde voor veel woede, vooral bij de Amerikanen. Fidel Castro riep in 1961 dat Cuba nu een ''socialistisch'' land was, hoewel dit socialisme eerder stalinisme was met Cubaans nationalisme. De VS voerde een handelsembargo in dat nog steeds actief is anno 2013. Ook probeerde de heersende klasse om Castro omver te werpen met geweld. Met 1500 anticommunisten probeerde de criminele CIA een invasie door te voeren. Dat mislukte en Fidel Castro werden het symbool van verzet tegen de VS en het kapitalisme!

Het jaar 1968 was een revolutie jaar. Veel jongeren kwamen in opstand tegen de heersende klasse en haar conservatieve dogma's. Politiek links werd hierdoor zeer populair, zeker het maoïsme dat in de jaren 70 veel aanhang had onder studenten. Het kapitalisme merkte dat haar oude conservatieve normen en waarden niet meer voldeden. Dus zocht men naar nieuwe methodes en bondgenoten. Die werden gevonden in de sociaal democratie, die bereid was om kapitalistische politiek te varen met een sociaal gezicht. Noodgedwongen ging het kapitalisme daarmee akkoord, omdat een sociaal kapitalisme de arbeiders weg held van radicale socialistische opvattingen! 

Maar de eigenaars van bedrijven vonden de hoge belastingen maar niets. De sociale zekerheid die men opbouwde in West-Europa was een doorn in hun ogen. In de jaren 80 gingen de kapitalisten terug naar hun oude opvattingen dat uitkeringen alleen maar voor luiheid zorgde. Ook ging de media werklozen neerzetten als luie mensen die niet wilden werken. Dit beeld werd dominant in de jaren 90, waardoor het neoliberalisme aan steun won. Bekende neoliberalen waren Ronald Reagan en Margaret Thatcher. Zij behoorde tot de beste politici van het kapitalisme. Ze waren rechts conservatief, 100% voor het kapitalisme en stonden pal voor de dictatuur van de rijken. Reagan was de godfather van het Amerikaanse conservatisme en wordt nog steeds vereerd door de Republikeinse Partij. Thatcher's regime was reactionair en fel antisocialistisch, ze werd dan ook gehaat door de Britse arbeidersklasse. Toen de ijzeren dame in 2013 stierf, waren veel arbeiders dolblij! 

Met de opening van de Berlijnse muur in november 1989 viel het stalinisme. Het kapitalisme verkocht het als een overwinning over het socialisme en communisme. In slechts twee jaar vielen bijna alle stalinistische regimes in de wereld, met uitzondering die van China, Vietnam, Laos, Cuba en Noord Korea. De Afrikaanse landen die zich baseerde op het stalinisme, werden ook kapitalistisch ook al bleven de ex-stalinistische partijen gewoon aan de macht. Politiek links kreeg te horen dat ze moesten capituleren voor de macht van de vrije markt economie. De markt was nu God en concurrentie was Koning geworden. Rechtse mensen noemde het TINA, There Is No Alternative, brulde de kranten van het kapitalisme! 

Het was de sociaal democratie en voormalige stalinistische partijen die capituleerde. Hierdoor verloren veel arbeiders het vertrouwen in een wereld zonder kapitalisme. Dit zou pas na 2008 veranderen, maar de jaren 90 werden een tijdperk waarin marktwerking overal opdook. Op het spoor, in de zorg, overal kwam markt heersen. Wie niet kon voldoen aan de eisen van de markt, die werd ontslagen. Werkte je te langzaam dan betekende dat verlies van tijd en dus verlies van geld, want tijd is geld onder het kapitalisme. Alles moest sneller en sneller gaan, de 24 uur economie betekend dat elk uur handel gedreven wordt!  

Arbeiders kregen te maken met loon kortingen en meer werk voor minder geld. Dit terwijl het salaris van kapitalisten en hun directeuren met meer dan 400% steeg tussen 1990 en 2010. Waar een eigenaar van een groot bedrijf al veel verdiende in 1990, was hij/zij nu een multimiljonair rond 2010. De welvaart groeide inderdaad, maar meestal alleen voor die personen die in bezit waren van bedrijven of veel aandelen hadden. Wie als socialist of communist probeerde tegen het systeem in te gaan kreeg als snel te horen dat het socialisme niet werkt en dat de Sovjet-Unie dat bewezen had. De dogma's van het kapitalisme werden helaas ook door een groot deel van de arbeidersklasse gelooft!

Het imperialisme veranderde van tactiek na de tweede wereld oorlog. Economisch imperialisme werd het nieuwe imperialisme. De kapitalisten gingen niet meer landen veroveren met koloniale legers, maar door bedrijven op te kopen. Vooral de Amerikanen gingen bedrijven opkopen en werden zo eigenaar van belangrijke sectoren. Neem bijvoorbeeld de auto industrie, die is in bezit van maar enkele grote ondernemingen. General Motors of Volkswagen zijn grote autobedrijven die veel kleinere autobedrijven in bezit hebben. De directeurs van dit soort bedrijven ''verdienen'' miljoenen euro's. Maar de top van de extreme salarissen worden nog steeds verdient in de bank wereld!

De banken zijn een belangrijk onderdeel van het kapitalistische systeem. Want alles dat om geld draait heeft een bank nodig. Als trouwe beschermers van het kapitalisme staan de banken klaar om het systeem te dienen. Maar als het gaat om uitbuiting en smerige praktijken zijn de banken net zo kapitalistisch als de rest. Ook tijdens de hypotheek crisis gedroegen veel banken zich asociaal door families uit hun woningen te zetten als ze hypotheek niet meer konden betalen. Het geld is voor de banken nog steeds alles en dat zal altijd zo blijven totdat ze genationaliseerd worden en niet meer onder controle van de kapitalistische klasse staan!

Aanhangers van het kapitalisme beweren dat het voor rijkdom zorgt. Inderdaad, het kapitalisme was nuttig vroeger. Maar die tijd is nu voorbij, het wordt tijd voor een alternatief. Zo'n alternatief bestaat en het heet socialisme. Helaas is het socialisme door sociaal democratisch verraad en stalinistische dictatuur erg onpopulair geworden. Dit is de schuld van rechtse sociaal democraten en totalitaire stalinisten die het socialisme nooit wouden bereiken. De sociaal democratie bekeerde zich volledig tot het kapitalisme, een sociaal democraat zal tegenwoordig niet meer de arbeiders steunen tegen het kapitalisme. Want een brave sociaal democraat moet ''regeringsverantwoordelijkheid'' tonen en ''compromissen'' sluiten met het kapitalisme!

In deze tijden van crisis willen de aanhangers van het kapitalisme opnieuw dat de arbeiders opdraaien voor de kosten. Studenten en ouderen merken het al. Vroeger konden studenten gratis reizen met het openbaar vervoer. Dat is nu afgeschaft, verder krijgen ouderen minder pensioen. Ondertussen worden wel 37 straaljagers gekocht met een waarde van 4,5 miljard euro. De rechtse premier van Nederland zet de aanval in, maar hij is niet alleen. Overal in de wereld willen rechtse politici de kosten van de crisis weer schuiven naar de werkende klasse. Liberalen, conservatieven en sociaal democraten willen dat de klasse die geen bezit heeft en haar arbeid moet verkopen, opdraait voor de fouten van het kapitalisme. Daarom is het kapitalisme misdadig en daarom moet het WEG!! 


De piramide van het kapitalisme:
Bovenaan staat het geld, 
daaronder de koningen en presidenten
weer daaronder de reactionaire religieuze leiders,
dan het militair en de heersende klasse! 
Arbeiders moeten de hele piramide dragen!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme