1300 super rijken tegen 1,1 miljoen armen

De rijken in Nederland zijn weer rijker geworden. Ondanks de stijging in armoede en het feit dat veel arbeiders hun banen kwijt raken, zijn de elite van de kapitalistische klasse weer rijker geworden dan vorig jaar. Charlene de Carvalho-Heineken is de rijkste persoon van Nederland. Ze bezit een eigen vermogen van maar liefst 7.200.000.000 euro, zonder dat ze er veel voor hoefde te doen. Doordat de beurskoers dit jaar weer wat omhoog durfde te klauteren, werden haar aandelen meer waard en groeide haar vermogen. Dit is typisch voor de super rijken, weinig werken en toch rijk worden. Ook worden vele rijk door de winsten die geproduceerd worden door arbeiders, die tegenwoordig echter te horen krijgen dat hun lonen te hoog zijn en het met minder moeten doen. Daarom vinden revolutionair socialisten dat super rijken zoals Carvalho-Heineken geen recht hebben op miljarden euro's. Een maximum financieel bezit van 500.000 euro voor iedere Nederlander is voldoende, plus een maximum inkomen van 60.000 euro per jaar. Zo kunnen we voorkomen dat een rijke elite ontstaat die zich zelf verrijkt ten kosten van anderen!

Samen bezitten de super rijken van Nederland een eigen vermogen van 113,1 miljard euro. Dit geld zou heel goed gebruikt kunnen worden om de armoede in Nederland voorgoed af te schaven. Maar nee, het ligt in de handen van een zeer kleine elite die zich het recht neemt om rijk te zijn. Via rechtse politici krijgen wij arbeiders te horen dat ze het geld verdient hebben. Echt waar? Hebben mensen zoals Charlene de Carvalho-Heineken het verdient om 7,2 miljard euro te bezitten, terwijl jan modaal met een jaarinkomen van 40.000 euro bruto moet rondkomen?


Er leven maar 1300 super rijken in Nederland. Je mag je pas super rijk rekenen als je eigen vermogen hoger is dan 30 miljoen euro. Maar 1300 mensen in Nederland bezitten meer dan 30 miljoen euro eigen vermogen. Ondertussen leven 1,1 miljoen mensen in armoede en hebben moeite om rond te komen. Ter vergelijking; We hebben 1300 super rijken met een eigen vermogen van 113,3 miljard euro en bijna 1,1 miljoen mensen die nauwelijks kunnen rondkomen. Natuurlijk ligt de schuld bij de armen, zullen rechtse mensen zeggen. Want dat zijn de ''luie'' mensen die leven op de kosten van de maatschappij. Werkelijk? Mensen die naar de voedselbank moeten vinden dat leuk? 


Veel mensen die in armoede leven willen wel werken, maar worden niet aangenomen. Vaak omdat ze niet de juiste diploma's hebben of ze zijn te oud voor een kapitalist. Wie 50+ is in Nederland heeft al nauwelijks meer kans op een vaste baan. Zekerheid op werk bieden de kapitalisten niet, dit is een pure tactische zet om de werkende klasse in onzekerheid te laten. Onzekere arbeiders durven namelijk niet snel in opstand te komen voor betere lonen en arbeidsvoorzieningen. Dankzij de crisis kan het kapitalisme ook wel bezuinigen op loonkosten, door arbeiders te ontslaan en de werklast te verhogen voor de achterblijvers!


Revolutionair socialisten zijn tegen enorme rijkdom voor individuen. Een maximum inkomen van 60.000 euro en een maximaal persoonlijk bezit van 500.000 euro steunen we. Want het is gewoon niet eerlijk dat een zeer kleine groep mensen zoveel geld in bezit heeft, terwijl erg veel mensen in armoede leven en nauwelijks kunnen rondkomen. Deze groep mensen is de laatste 20 jaar neergezet als ''lui'' en ''uitkeringstrekkers''. Doordat sommigen misbruik maakte van de sociale zekerheid, gebruikt rechts nu alle middelen om werkelozen het leven moeilijk te maken. Wie niet wil werken moet maar leven zonder inkomen. Met ''willen werken'' wordt bedoeld, het aannemen van ieder werk, anders verdwijnt je uitkering. Je gaat maar werken voor minimumloon brullen de rechtse politici van PvdA tot VVD. Heb je nog geen werk, dan wordt je al snel verplicht om dwangarbeid te verrichten door 20 tot 30 uur in te week te werken voor de overheid. Dit zonder CAO en vaak ter vervanging van betaalde arbeiderskrachten die ontslagen worden ( onder het motto van bezuinigingen )!


Waarom is er nauwelijks verzet hier tegen? Omdat het rechtse gedachtegoed de laatste 23 jaar enorm dominant is geworden. Politiek links is hierin meegegaan vooral de sociaal democraten van de PvdA. GroenLinks is een brave kapitalistische partij geworden, alleen de SP zet zich nog in tegen dwangarbeid. Helaas is ook de ''Sociaaldemocratische'' Partij niet van plan om het kapitalisme af te schaven. De partij van Emile Roemer wil juist een ''menselijker en socialer'' kapitalisme. Ook is de SP niet meer tegen de monarchie, de NAVO en blijkbaar ook niet tegen de Europese Unie. Wel vindt de SP dat er minder Brussel moet komen, maar biedt geen socialistische alternatieven op de neoliberale EU!


Ook de afwezigheid van een arbeiderspartij speelt een rol. Vroeger stonden partijen zoals de CPN en PSP klaar om te demonstreren. Ook de SP was veel meer gericht op actie dan tegenwoordig. De ondergang van het stalinisme en de verrechtsing van de sociaal democratie, gaf het rechtse gedachtegoed een dominante positie in onze maatschappij. Logisch want er bestaan geen socialistische media. Er is geen grote socialistische krant of een socialistische omroep. Nu is er wel een omroep in de bouw genaamd de Socialistische Omroep, maar het is de vraag of deze omroep wel 50.000 leden kan winnen. Wie denkt dat de VARA nog links van aard is, moet eens kijken naar de salarissen van VARA presentatoren!


De kapitalisten zelf doen weinig werk. Het zijn de goedbetaalde directeuren en managers die de boel besturen. Rechts zegt dat directeurs en managers niet willen werken voor minder dan 200.000 euro per jaar. Het zijn echter ook diezelfde mensen die brullen dat de lonen van arbeiders te hoog zijn en dat we met minder moeten leven. Ondertussen weigeren die lakeien van de kapitalisten om voor minder dan 200.000 euro te werken. Veel top directeurs halen makkelijk de 500.000 of 1.000.000 miljoen euro binnen aan salaris!


Revolutionair socialisten willen dat de werkende klasse hun directie en management kiest. Dit systeem van arbeiders zelfbestuur werkt. In Argentinië wordt sinds 2003, het Hotel Bauen bestuurd door het personeel. Het hotel dreigde in 2003 failliet te gaan en de eigenaar wou alle arbeiders ontslaan. Die pikte dat niet en namen het hotel over. Ondanks leugens van rechtse kranten en de dreigingen van de kapitalistische staat, bleven de arbeiders de dienst uit maken. Nu 10 jaar later blijft het hotel winst maken en draait beter dan ooit. Dit bewijst dat de werkende klasse best in staat is om hun eigen directie en management te kiezen, daarvoor zijn geen kapitalisten nodig!


Een democratische planeconomie is mogelijk, ondanks de leugens en onwaarheden die rechts en kapitalistisch links verspreiden. De dictatuur van het kapitalisme zorgt voor ongelijkheid en armoede. In Nederland is de armoede nog niet duidelijk te zien, maar elders in de wereld wel. Alleen al in Griekenland en Spanje groeit de armoede enorm snel, vooral de jeugd werkeloosheid. Velen moeten daar leven op een inkomen van net 800 euro netto, terwijl de uitkeringen daar niet hoger dan 600 euro netto per maand zijn. De prijzen zijn in Griekenland niet lager dan in Nederland!
Tijdens de Miljonair Fair kunnen de super rijken genieten
van de nieuwste luxe producten. Alleen al de toegangskaarten
kosten 500 euro per persoon. Een smerig elitair feestje voor de
super rijken, terwijl 1,1 miljoen Nederlanders in armoede leven!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme