Socialisten slaan terug in de VS

Al bijna 100 jaar lukt het de anti-socialisten om de Amerikanen te vergiftigen met leugens en onwaarheden over het socialisme. Dat begon nog voor de eerste wereld oorlog met de oprichting van de Socialistische Partij van Amerika ( SPA ). Na de ondergang van het stalinisme werd gebruld dat socialisten niets meer te zoeken hadden in de politiek. Niemand had gedacht dat een revolutionair socialist nog een verkiezing kon winnen in de VS. Maar in de stad Seattle is het gebeurd. Kshama Sawant van Socialistisch Alternatief is gekozen in de gemeenteraad, voor het eerst sinds 100 jaar zit een revolutionair socialist in de politiek van de VS!

Er zijn veel socialistische groeperingen in de VS. Maar door onderling sektarisme en het vijandige klimaat blijven deze groepen meestal klein. Het is lastig om je als socialist uit te geven in de VS. Er zijn drie categorieën Amerikaanse socialisten op te noemen:

1) De stalinistische socialist. Deze socialisten steunen vooral anti-imperialistische landen zoals Cuba en Noord Korea en noemen die dan ''socialistisch''. Meestal noemen ze zich nog communisten in plaats van socialisten. Het zijn deze stalinistische socialisten die het socialisme een slechte naam geven. Volgens rechtse zenders zoals Fox News behoren namelijk alle socialisten tot het stalinistische kamp! 

2) De sociaal democraat. Deze gematigde socialisten willen geen socialisme. Ze noemen zich soms nog democratische socialisten, maar hun economische ideologie is het sociaal kapitalisme en niet het marxistische socialisme. Sociaal democraten in de VS werken grotendeels binnen de Democratische Partij en proberen die om te vormen tot een sociaal democratische partij!

3) De democratisch revolutionaire socialist. Voor deze socialisten is de democratie onscheidbaar van het socialisme. Socialisme zonder democratie is voor hun net als mensen zonder zuurstof. Sommigen zullen zich liever democratisch socialistisch noemen en andere weer revolutionair socialistisch. Het verschil tussen de stalinistische socialisten en de democratisch revolutionaire socialisten, is dat de anti-stalinistische socialisten een samenleving zonder dictatuur en kapitalisme steunen. Terwijl de stalinisten juist wel landen en regimes steunen die dictatoriaal van aard zijn!

De stalinistische socialisten/communisten zijn verenigd in de volgende politieke partijen;

- Partij voor Socialisme en Bevrijding. Steunt Cuba en is positief over de Sovjet-Unie.
- Communistische Partij van de USA. Een gematigde stalinistische partij, steunt de Democraten. 

Sociaal democraten hebben de volgende organisaties: 

- Sociaal Democraten USA. De ex-SPA, nu een sociaal democratische vleugel van de Democratische Partij!
- Democratische Socialisten van Amerika. Ontstaan door een fusie van socialisten en sociaal democraten!

Democratisch revolutionaire socialisten verenigde zich in de volgende partijen/groepen:

- Socialistisch Alternatief. Een trotskistische organisatie verbonden aan het C.W.I 
- Socialistische Partij van de USA. Een deel van de oude SPA die weigerde het sociaal kapitalisme te aanvaarden in 1972.

Ondanks de ondergang van het stalinisme, bleef het socialisme taboe in de VS. Rechtse kranten en televisie programma's, bleven maar brullen dat socialisme zou leiden tot ''totalitair'' communisme. Vooral het in 1996 opgerichte; Fox News is behoorlijk anti-socialistisch en beweert soms glashard dat de neoliberalen van de Democratische Partij, in werkelijkheid geheime socialisten zijn. Dat allemaal omdat sommige Democraten bepaalde sociaal democratische overtuigingen hebben. Fox News vindt echter dat iedereen die het kapitalisme wil hervormen meteen een ''gevaarlijke'' socialist moet zijn!

Het was voor socialisten bijna onmogelijk om gekozen te worden in een gemeenteraad of een parlement. De anti-socialistische propaganda in de jaren 80 en de ondergang van het stalinisme, werd keer op keer gebruikt om de grootste leugens te vertellen. Zo kregen de Amerikanen het beeld dat socialisten stonden voor een slechte economie en een dictatoriale staat. Ook zouden socialisten het atheïsme verspreiden en religie verbieden, als ze aan de macht zouden komen. Vooral in de jaren 50 werd dit beeld verkocht via stripverhalen over een Amerika onder socialisme. Rechtse christelijke organisaties waren best bereid om de anti-socialistische overheid te helpen in het zwart maken van de socialistische ideologie!

Zo werden de Amerikanen bijna 100 jaar opgevoed met anti-socialistische gevoelens. Nog steeds brullen de lakeien van het kapitalisme deze leugens. Maar de economische crisis en de groeide armoede hebben voor een omslag gezorgd. Met de komst van het internet is het nu mogelijk om iedereen toegang te geven tot alternatieve media. Media die niet dat brult wat de kapitalisten eisen. Ook beginnen Amerikanen na te denken en vooral onder jongeren is het socialisme niet meer iets puur negatiefs. 

Een persoon die een vuist zou maken tegen het kapitalisme en dwars tegen de stroom in ging was Kshama Sawant. Geboren in India kreeg ze al snel te maken met het kasten systeem. Haar familie behoorde tot de middenstand kaste, niet rijk en ook niet arm. Er werd van Kshama Sawant verwacht dat ze ook een leven zou leiden zoals dat was voorgeschreven voor haar kaste. Maar ze weigerde om te leven volgens het kastenstelsel. In 1994 studeerde ze af aan de Universiteit van Mumbai. Een paar jaar later trouwde ze met een Amerikaan en verhuisde naar de VS!

Aanvankelijk een persoon met kennis over computers, besloot ze om een studie te volgen in de economie. Ze deed dit om het kapitalisme te begrijpen en een antwoord te krijgen op haar vraag waarom er zo veel mensen in armoede leefde. Dankzij haar studie economie, werd Kshama Sawant een anti-kapitalist en een socialist. In 2006 verhuisde ze naar Seattle en vier jaar later kreeg ze het Amerikaanse staatsburgerschap. Ze mocht nu deelnemen aan verkiezingen, die gedomineerd worden door de neoliberale Democratische Partij en de conservatieve Republikeinse Partij!

In Seattle werd ze lid van Socialistisch Alternatief, de Amerikaanse afdeling van het Comité voor een Arbeiders Internationale. Ze kreeg bekendheid toen ze zich ging inzetten voor Occupy, een beweging die ontstond om de misstanden bij grote ondernemingen aan de kaak te stellen. Kshama Sawant participeerde in die beweging en pleitte voor een socialistisch alternatief op de partijen van het kapitalisme. Ze zei dat er nood is aan een nieuwe beweging, die erop uit is om de macht van het kapitaal te breken. Als lid van een anti-stalinistische socialistische organisatie had Sawant geen moeite om fel terug te slaan tegen de rechtse media, die beweerde dat ze voor een stalinistische dictatuur stond!

Om een socialistisch geluid te geven in de gemeenteraad van Seattle, besloot Kshama Sawant om mee te doen met de verkiezingen. Een politieke zelfmoordactie brulde de rechtse kranten, omdat Seattle een stad is waar de Democratische Partij oppermachtig is. De progressieve vleugel van de Democraten heerste in de stad en daar kon je als socialist niet tegen op, althans dat zeiden velen. Kshama Sawant moet het opnemen tegen een veteraan van de gemeentelijke politiek. Richard Conlin was a 16 jaar gemeenteraad lid en had de steun van de gehele Democratische Partij achter zich!

Maar de Democratische Partij had veel gezichtverlies geleden. Veel arbeiders waren wakker geworden uit de illusies die de Democraten predikte. Als het ging om te kiezen tussen arbeid en kapitaal koos de Democratische Partij altijd voor het kapitaal, voor de kapitalisten. Dit werd weer zichtbaar toen het hele kapitalistische establishment zich achter Richard Conlin schaarde. Een rechts magazine beweerde zelfs dat Kshama Sawant helemaal geen professor in de economie mocht zijn. Omdat socialisten anti-kapitalistisch denken hebben ze geen recht op studies in de economie, brulde dit rechtse magazine!

Het werd een moeilijke strijd, financieel gezien had Richard Conlin bijna 100.000 dollar mee te besteden dan Kshama Sawant. Conlin kreeg bijna 210.000 dollar van rijke donateurs en kapitalistische ondernemingen. Kshama Sawant weigerde om geld aan te nemen van kapitalisten en vertrouwde volledig op de arbeidersklasse. Dankzij donaties van gewone mensen, lukte het haar om 110.000 dollar binnen te halen!

In de stad Minneapolis deed ook een lid van Socialistisch Alternatief mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Ty Moore, een jonge Amerikaan ging de strijd aan met de Democratische Partij en diens kandidaat; Alondra Cano. Moore had veel kritiek op het zogenaamde '''progressieve'' karakter van Cano, die gesteund werd door een lobby groep. Ty Moore weigerde elke steun van kapitalistische lobby groepen en voer op een onafhankelijk en duidelijke socialistisch profiel. Alondra Cano wist hem echter te verslaan, met 229 stemmen verschil!

Kshama Sawant en Richard Conlin gingen nek aan nek. In het begin leek de '''progressieve'' liberaal te winnen. Hij stond op 51% van de stemmen en Sawant op 49%. Maar nog niet alle stemmen waren gesteld en het werd zeer spannend. Op 16 november 2013 werd duidelijk dat Kshama Sawant met bijna 1700 stemmen voor stond. Richard Conlin besloot om te capituleren en gaf publieke toen dat hij verslagen was voor het eerst in 16 jaar tijd. Kshama Sawant heeft iets wonderbaarlijks gedaan, ze heeft een '''progressieve'' liberaal verslagen en bewezen dat socialistische idealen kunnen winnen in de Verenigde Staten van Amerika!

Wat Kshama Sawant ook anders maakt dan andere gemeenteraadsleden, zal haar weigering zijn om te genieten van een elitaire salaris. Gemeenteraadsleden in Seattle krijgen een salaris van bijna 104.000 dollar per jaar. Nog geen tien jaar geleden in 2003, was dat bedrag nog 71.000 dollar per jaar. Kshama Sawant weigert dit bedrag en zal leven op een modaal inkomen van ongeveer 40.000 dollar per jaar, zodra ze in de gemeenteraad zit. De rest van het geld zal gebruikt worden voor acties en sociale bewegingen. Socialistisch Alternatief in de VS, vindt dat vertegenwoordigers van het volk een modaal inkomen moeten verdienen!

In Nederland zou een revolutionair socialist ook steun kunnen winnen. Helaas is politiek links bij ons niet revolutionair socialistisch. De PvdA, GroenLinks en SP steunen het kapitalisme. De SP is dan wel een klassieke sociaal democratische partij, maar dat maakt haar nog niet meteen socialistisch. Revolutionair Socialistische Media vindt dat de SP geen socialistische partij meer is en daarom wordt de partij ook wel de ''Sociaaldemocratische'' Partij genoemd. De PvdA wil juist geld halen van zwakkeren en steunt volledig het neoliberale aanvalsplan van Mark Rutte. Nee, de partijen van de sociaal democratie willen geen socialisme!  Kshama Sawant versloeg veteraan Richard Conlin!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme