PvdA veroorzaakt angst en onzekerheid

De neoliberale Partij van de ''Arbeid'' veroorzaakt angst en onzekerheid met haar aanvallen op de kwetsbaren van onze samenleving. Volledig in de ban van bezuinigingen wil de rechtse PvdA de aanval openen op de uitkeringen van mensen met een arbeidshandicap. Staatssecretaris Jette Klijnsma ( Sociale Zaken en Werkgelegenheid ) wil dat 100.000 gehandicapten in 2026 een normale baan hebben. De Staatssecretaris heeft totaal geen realistisch beeld van hoe de neoliberale arbeidsmarkt anno 2013 functioneert. Kapitalisten nemen geen mensen aan die een beperking hebben, want dat kost geld en geld is wat kapitalisten zo min mogelijk willen uitgeven!

Jette Klijnsma wil vooral de aanval openen op jongeren met een arbeidshandicap. Daarvoor was de WAJONG in het leven geroepen. Het probleem is echter dat door de toenemende eisen van de arbeidsmarkt, veel meer jongeren met een handicap geen werk kunnen krijgen en daarom een WAJONG uitkering aanvragen. Nu zijn er in totaal ongeveer 240.000 jongeren met een WAJONG. De neoliberale overheid vindt dat zeker 140.000 daarvan gewoon kunnen werken. Misschien is dat inderdaad mogelijk, maar daarvoor moeten ''werkgevers'' zich openstellen voor WAJONG'ers. Tot nu toe is dat nog niet het geval. Veel kapitalisten zien juist kansen om goedkope arbeidskrachten te krijgen door jongeren met een WAJONG soms in dienst te nemen en dan beneden het minimumloon te laten werken. Er zijn gevallen bekend waar een WAJONG'er met een hoge opleiding minimumloon betaald krijgt, terwijl hij/zij wel 40 uur werkt en zich 100% inzet. Maar door zijn/haar beperking betaald de baas slechts minimumloon!


De kapitalisten beweren dat jongeren met een arbeidshandicap te langzaam zijn en daarom minder betaald moeten krijgen. Maar de werkelijkheid ligt anders. Het kapitalisme wil het liefste geen mensen in dienst, die niet aan de eisen van de arbeidsmarkt kunnen voldoen. Tegenwoordig moet je 36 tot 40 uur per week kunnen werken, sterke sociale vaardigheden bezitten en wat zeer belangrijk is, je moet een sociaal netwerk hebben opgebouwd. Kun je niet 40 uur werken, ben je sociaal zwak en heb je geen goede contacten in het bedrijfsleven, dan zijn je kansen op de arbeidsmarkt zwak. De kans dat je ooit modaal zult verdienen is ook klein. Natuurlijk is het best mogelijk om hoger op te klimmen, maar dit is niet meer zo makkelijk als vroeger!


Jongeren met een WAJONG kunnen door hun beperking vaak niet 40 uur fulltime werken. Een groot deel van de WAJONG'ern is autistisch ( niet allemaal ) en zijn in hun sociale vaardigheden beperkt. Hierdoor hebben ze geen sociaal netwerk en dus geen contacten met mensen die hun kunnen helpen om een baan te vinden. Jette Klijnsma wil dat 140.000 jongeren in de WAJONG een reguliere baan krijgen rond 2026. Heel leuk allemaal, maar gaat mevrouw daar ook voor zorgen? Of vertrouwt ze blind op de arbeidsmarkt en het kapitalisme? Gezien het neoliberale karakter van de PvdA, denken wij revolutionair socialisten dat mevrouw Klijnsma, gewoon denkt volgens bezuinigingslogica. Het gaat het puur om bezuinigingen en het verminderen van de uitgaven. Dat jongeren met een WAJONG straks in de bijstand komen is alleen maar goed voor de overheid. Want dan kunnen ze dwang gaan uitoefenen en hun arbeid opleggen. Dwangarbeid heet dat en vindt al op grote schaal in gemeentes plaats!


In november 2013, kwam Jette Klijnsma met een aanpassing op haar aanvalsbeleid. De NRC maakte bekend dat:


''Uit een, nog niet openbaar gemaakte, tekst van de zogenoemde ‘participatiewet’ blijkt dat er een overgangsregeling komt voor gehandicapten met een Wajonguitkering (nu zo’n 240.000 mensen): als ze na herkeuring deels arbeidsgeschikt worden bevonden, komen ze in de bijstand.


Als jongeren nog bij hun ouders wonen die werk hebben, of samenwonen met iemand met een salaris, zouden ze hun hele inkomen kunnen kwijtraken. In de wet staat nu dat ze tweeënhalf jaar aan de nieuwe situatie mogen wennen: ze krijgen bijstand alsof ze in hun eentje een huishouden voeren. Ook Wajongers die een aantal uren per week werken met een aanvullende uitkering, komen voorlopig niet in de bijstand terecht''


Het neoliberale kabinet Mark Rutte 2, moet dit echter nog goedkeuren. Ondertussen komt er kritiek van gemeentes die zich geen raad weten met de komende bezuinigingen. Vanaf 2014 wil de overheid de gemeentes verantwoordelijk stellen voor de zorg. Maar omdat dit allemaal in het kader van de bezuinigingen staat, krijgen de gemeentes maar 70% van het overheidsbudget. Gemeentes vrezen dat dwangarbeid meer zal plaats vinden. PvdA en VVD hebben daar geen problemen mee. De participatie-wet geld voor iedereen en eist dat iedereen moet werken. Kun je geen baan vinden, neemt het kapitalisme je niet in dienst? Dan moet je maar werken voor je bijstandsuitkering. Volgens neoliberale logica is de werkeloze schuldig dat hij/zij geen werk kan vinden. De echte schuldige is echter het kapitalisme wiens eisen te hoog zijn voor een grote groep arbeiders. Deze groep wordt veroordeeld tot een bestaan in armoede en dwangarbeid!


Hoe gaat de sociale zekerheid de nekslag krijgen?

1. door de kostendelersnorm hierdoor zal de bijstandsnorm per persoon lager zijn naarmate meer meerderjarige personen in de woning aanwezig zijn en zij ook met meer personen de kosten kunnen delen. Deze kostendelersnorm gaat, behalve in de bijstand, ook gelden in de AOW, Anw, IOAW, IOAZ en Toeslagenwet. De invoering betekent dat honderdduizend uitkeringsgerechtigden er honderden euro’s op achteruit zullen gaan.

Zo zullen bijvoorbeeld inwonende kinderen die voor hun ouders zorgen straks financieel gestraft worden voor die hulp. Hiervoor is nog meer controle nodig, waardoor NL het tweede DDR zal worden

2. Iedereen die een bijstandsuitkering aanvraagt, moet aantonen dat hij in de voorafgaande vier weken er alles aan heeft gedaan om werk te vinden. Wanneer deze zoektocht onvoldoende wordt aangetoond wordt het recht op een uitkering verloren.

3. Verplicht invoeren van een tegenprestatie voor alle bijstandsgerechtigden in alle gemeenten. De gemeenteraad wordt verplicht om bij verordening regels vast te stellen met betrekking tot de plicht tot tegenprestatie. Dit is in strijd met het verbod op dwangarbeid ( Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens -EVRM, dat NL mede-ondertekend heeft )

4. Wie zich naar het oordeel van de klantmanager niet gedraagt of slordig gekleed is, krijgt maximaal drie maanden geen uitkering meer.

5. Wanneer een belanghebbende zich misdraagt tegen medewerkers die de sociale zekerheidswetten uitvoeren, kan de gemeente of het UWV/SVB een uitkering voor maximaal drie maanden stopzetten.

6. Op het naar het oordeel van de uitkeringsinstantie niet voldoen aan de informatieplicht staat te beoordelen door gemeenten maximaal drie maanden inhouding van de uitkering.


Jette Klijnsma, neoliberaal en asociaal. 

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme