Lenin beeld slachtoffer crisis in Oekraïne

Een 60 jaar oud Lenin beeld is het slachtoffer geworden van anti-overheid protesten in Oekraïne. Pro-EU betogers onder invloed van rechtse anticommunisten trokken het beeld van de eerste Sovjet leider neer. De beelden doen denken aan 1990, toen demonstranten ook onder invloed van nationalisten, de symbolen van de Sovjet-Unie vernietigde. Dit conflict gaat echter niet over de Sovjet-Unie, maar over een crisis tussen een pro-Russische regering en een gedeelte van het volk dat fel anti-Russisch is!

Sinds de ondergang van de Unie van Socialistische Sovjet Republieken in december 1991, zit Oekraïne in een crisis. Het land wordt door corrupte ambtenaren bestuurd en de armoede is sinds de Sovjet periode flink opgelopen. 24 jaar nadat het kapitalisme weer ingevoerd werd, leven bijna 100.000 kinderen in bittere armoede. Daarnaast leven 1/3 van alle gezinnen van een zeer laag inkomen. Vooral ouderen hebben het moeilijk omdat niemand moeite voor hun doet. De pensioenen zijn bitterlaag, velen moeten rondkomen van nog geen 286 euro in de maand. Hierdoor moeten kinderen vaak de taak overnemen van bejaardenhuizen die na 1991 bijna allemaal failliet gingen. De neoliberale economie bracht armoede en enorme sociale ongelijkheid met zich mee!


Het huidige Oekraïne zit pal tussen de neoliberale Europese Unie en het imperialistische Rusland. Maar het gaat hier niet om een strijd tussen kapitaal en arbeid. Nee, het conflict gaat tussen twee grootmachten. De Europese Unie in het westen en de Russische Federatie in het oosten. Dit zie je ook in de demografie van het land. In het oosten wonen vooral Russisch sprekende mensen, terwijl die in het westen geminacht worden. De Russisch sprekende bevolking van Oekraïne kwam tijdens de Sovjet periode in het land wonen. Maar de ethische bevolking heeft dit nooit geaccepteerd. Rechtse nationalisten maken hier al jaren misbruik van door anti-Russische gevoelens op te roepen! 


Viktor Yanukovich is de president van de Republiek Oekraïne sinds 2010. Een stalinistische bureaucraat voor 1991, klom hij op tot leider van de Partij van de Regio's, de pro-Russische conservatieve partij van het land. Yanukovich is vooral populair in de oosterse regio's van het land, daar waar etnische Russen meer dan 50% van de bewoners uitmaken. De Partij van de Regio's weet vooral daar stemmen te winnen. Viktor Yanukovich is echter geen man zonder strafblad. In de jaren 60 werd hij als tiener opgepakt voor roof en geweldpleging. Tweemaal werd hij daarvoor opgesloten!


De oppositie tegen Yanukovich wordt geleid door Yulia Tymoshenko, een charismatische zakenvrouw die vice-president was onder de vorig president. Ze leidt de pro-Europese partij; Vaderland ( Batkivshchyna ), een liberaal conservatieve partij die gericht is op de Europese-Unie. Economisch gezien verschillen de Partij van de Regio's en de Vaderland partij niet erg veel van elkaar. Beiden zijn kapitalistisch en economisch conservatief, beiden steunen de kapitalisten en de dictatuur van de markten. Maar ze verschillen vooral op het idee waar Oekraïne bij hoort. Tymoshenko wil een Europees Oekraïne, terwijl Yanukovich meer toenadering tot Rusland zoekt!


Al jaren is Oekraïne verdeeld. De anti-Russische oppositie bestaat voornamelijk uit rechtse nationalisten en pro-Europese jongeren. Terwijl de pro-Russische regering zijn aanhang haalt uit Russische gezinnen en anti-westerse stalinisten. Oekraïne kent verschillende periodes van onrust. Zo was er in 2004 nog de Oranje Revolutie. Die ontstond toen de pro-Europese kandidaat en de pro-Russische kandidaat streden om de macht. Volgens de officiële uitslag won de pro-Russische kandidaat. Viktor Yanukovich was toen de pro-Russische kandidaat en werd uitgeroepen tot president. Maar de pro-Europese oppositie beweerde dat er fraude was gepleegd en duizenden gingen de straat op. Viktor Yushchenko en Yulia Tymoshenko beweerde dat Yanukovich niet democratisch gekozen was!


Het opperste gerechtshof oordeelde dat de stemmen opnieuw geteld moesten worden. Viktor Yushchenko bleek toen gewonnen te hebben en werd president. Yulia Tymoshenko werd zijn vice president en tot 2010 voer het land een pro-westerse koers. Maar dit hield niet in dat er veel veranderde voor de bevolking. Juist niet, de armoede bleef bestaan en de overheid deed daar niets tegen. Yushchenko bleef het kapitalisme gewoon dienen en ook zijn vice president wist als zakenvrouw, hoe ze het kapitalisme van dienst zo zijn!


De charismatische Yulia Tymoshenko is voor vele een icoon. Met haar blonde haren en jeugdig uiterlijk is ze de ideale kandidaat voor de aanhangers van de Europese-Unie in Oekraïne. Tymoshenko is nu 53 jaar oud, maar heeft weinig van haar charisma verloren. Toch is ze geen vriend van het arbeidersvolk. Deze zakenvrouw zet het geld voor de mensen. Dat bewees ze al vroeg toen ze op 30 jarige leeftijd, begon in de zakenwereld. In de jaren 90 leverde haar bedrijf Russisch gas aan Oekraïne, waardoor ze steenrijk werd. Als kapitalist had ze echter een bloedhekel aan de corruptie in het land. Ze was geen lid geweest van de stalinistische elite en had dus als kapitalist te maken met vriendjespolitiek en machtsmisbruik. Ze beweert dat haar bedrijf kapot gemaakt werd door de oneerlijke concurrentie van bedrijven die wel corrupt waren!


In de jaren 90 was Yulia Tymoshenko helemaal gemaakt, ze behoorde tot de top rijken van het land. Pas na 2005 zou dat veranderen toen ze de strijd aanging met de corrupte overheid en diens elitaire kapitalisten. Als idealist dacht ze dat het kapitalisme eerlijk hoorde te functioneren. Dit bewijst hoe weinig ze ervan wist. Het kapitalisme is niet eerlijk of menselijk. Er bestaat geen menselijkheid in een systeem dat draait op hebzucht en winst honger. Natuurlijk snapt Yulia Tymoshenko dit niet, door haar enorme rijkdom stond ze mijlen ver van de arbeiders. Zij kon alles kopen wat ze wou. Ze had een prachtig huis en de mooiste kleren, terwijl een heel groot deel van het arbeidersvolk in bittere armoede leefde!


Onder president Viktor Yushchenko koos Oekraïne de kant van het westen tegen Rusland. Dit werd duidelijk toen het land de kant koos van Georgië tegen Rusland, in de korte oorlog tussen de beiden landen. Woest over dit feit besloot Rusland om de gasprijs te verhogen, wat tot een politiek conflict leidde. Oekraïne moest meer gaan betalen voor gas, wat Tymoshenko inderdaad deed. Hierdoor werd ze door Viktor Yushchenko beschuldigd van verraad. De pro-Russische oppositie hoefde niet lang te wachten. Bij de verkiezingen van 2010 verloor Tymoshenko de race tegen Viktor Yanukovich. De pro-Russische Yanukovich en de Partij van de Regio's kwamen weer aan de macht, mede dankzij de steun van de pro-Russische; Communistische Partij van Oekraïne! 


De oude stalinisten waren bereid om deel te worden van een pro-Russische conservatieve regering. Premier Mykola Azarov stelde een kabinet samen uit stalinisten en conservatieven. Natuurlijk werd de economie niet genationaliseerd, de stalinisten deden alleen maar mee om zo de anti-westerse partijen buiten de regering te houden. Yulia Tymoshenko beweerde dat de verkiezingen in 2010 niet eerlijk waren, maar ze kreeg geen gelijk. In tegendeel de nu pro-Russische regering arresteerde haar voor machtsmisbruik en ze kreeg zeven jaar cel! 


Haar aanhangers beweren dat ze alleen maar in de gevangenis gezet werd om haar politiek uit te schakelen. Viktor Yanukovich herstelde de banden met Rusland en daar zijn de pro-Europese aanhangers van Tymoshenko niet blij mee. Dus kwam het in December 2013 weer tot onrusten in Oekraine. Hoewel armoede en sociale ongelijkheid vaak de oorzaak zijn voor de volkswoede, gebruiken de kapitalisten de EU en Rusland om die af te kaatsen van de werkelijke veroorzaker. Door het volk tegen elkaar op te zetten via Tymoshenko en Yanukovich blijft het kapitalisme buiten schot. Want de Europese-Unie is geen alternatief op de Russische Federatie!


Op 8 december 2013 verzamelde zich een woedende menigte anti-Yanukovich demonstranten voor het laatste Lenin beeld in Kiev. Dit beeld werd in de jaren 50 gemaakt en stond al 60 jaar op zijn plaats. De demonstranten zagen het beeld als een symbool voor ''Russische'' onderdrukking. Rechtse nationalisten hetze de menigte op en al snel werd het beeld van Lenin neergehaald. De anticommunisten sloegen met hamers op het beeld in en riepen anti-Russische leuzen. Dit terwijl Lenin niets te maken heeft met het imperialistische regime in het Kremlin!


Wat die pro-Europese demonstranten ook niet weten, is dat Lenin fel tegen groot Russisch chauvinisme was. Hij steunde de ontwikkeling van niet-Russische culturen. De anticommunisten minachten Lenin vanwege Stalin en diens Russisch chauvinisme. Maar daar is Lenin niet schuldig aan. Hij stierf 8 jaar voordat Stalin begon met het invoeren van de Russische taal en cultuur in de gehele USSR!


Met de vernieling van het laatste Lenin beeld willen de rechtse nationalisten aantonen dat Oekraïne niets met Rusland te maken heeft. Als ze denken dat wij revolutionair socialisten nu gekwetst zijn, hebben ze het mis. Ze kunnen een oud stalinistisch beeld van Lenin vernietigen, maar dat zal hem als revolutionair weinig doen. De nationalisten willen het volk afleiden van het keiharde feit, dat Oekraïne een corrupt boevennest is waarin twee elitaire leiders strijden om de macht. Het gaat helemaal niet om de mensen, het gaat om tot welke grootmacht Oekraïne wil behoren!


Revolutionair socialisten roepen de arbeiders op om niet mee te doen met dat pro-Europese of pro-Russische drama. Arbeiders hebben niets te winnen, ze verliezen alleen maar. Viktor Yanukovich en Yulia Tymoshenko behoren tot de elite van het land. Ze hadden al een goed leven in de jaren 90 en hebben nooit de armoede gevoeld waar 1/3 van alle gezinnen in terecht gekomen zijn. Sovjet Oekraïne was een stalinistische dictatuur, maar in vergelijk met de huidige Republiek Oekraïne leefde er geen 100.000 kinderen in bittere armoede!''Je kunt mijn standbeeld verwoesten, maar niet
mijn ideeën. Ik steunde nooit het groot Russische chauvinisme''
Dat zou Lenin zeggen! 

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme