Stalinisme en communisme!

Niet-communisten zien geen verschil tussen het stalinisme en de communistische ideologie. Voor hun is het communisme een totalitaire ideologie, mede door de ervaringen met Joseph Stalin in Rusland en Mao Zedong in China. Kinderen leren op scholen over de ''communistische'' Sovjet-Unie en de ''dictatuur van de communistische staat''. Het is begrijpelijk dat door deze opvoeding veel jonge werkers geen verschil zien tussen het totalitaire stalinisme en het democratische communisme! 

Tussen 1945 en 1991 heerste de koude oorlog. Het kapitalistisch democratische westen, stond tegen tegenover de stalinistische volksrepublieken. Deze volksrepublieken verklaarde ''socialistisch'' te zijn naar het voorbeeld van de Sovjet-Unie. Omdat ze zich op het marxisme leninisme baseerde, noemde de westerse landen deze regimes ''communistisch''. Dat had twee oorzaken. De eerste is puur anticommunisme, bedoeld om het communisme gelijk te schakelen met de misdaden van de oost blok leiders. Oorzaak twee is onwetendheid. Want bijna alle communistische partijen in west Europa stonden solidair met de ''communistische'' landen in oost Europa. Hierdoor leek het alsof alle communisten, aanhangers waren van dictatuur en onderdrukking! 


Stalinisme is echter geen communisme. Het is een totalitaire ideologie rond de persoon Joseph Stalin. Die kreeg in 1922 de leiding over de Russische Communistische Partij en bleef haar leider tot aan zijn dood in 1953. Stalin was een sluwe leider, die precies wist hoe hij corrupte staats-bureaucraten aan zijn kant kon krijgen. Met hulp van de rechtse oppositie binnen de Russische Communistische Partij, versloeg hij de linkse oppositie en nam in 1927 de macht volledig over!


Enkele jaren later begon Stalin aan het grote terreur en liet meer dan 600.000 communisten vermoorden. Daarnaast zouden 14 miljoen Sovjet burgers afgevoerd worden naar concentratiekampen. Deze kampen kregen de naam; Goelag en zouden van 1930 tot 1960 bestaan! De kampbewakers waren lid van de NKVD, de stalinistische geheime politie. Aanhangers van de linkse oppositie in de Sovjet Unie werden als eerste tussen 1927 en 1930 systematisch opgepakt en afgevoerd naar de kampen. Het waren vooral trotskisten die het wreedst behandeld werden. De aanhangers van Leon Trotsky werden door de NKVD als eerste gemarteld en geëxecuteerd.


Dat Stalin meer dan 600.000 communisten heeft vermoord doet de anticommunistische geschiedenis schrijvers niets. Zij verspreiden de leugen dat Stalin een communist was en dat hij een ''communistische'' dictatuur opbouwde. De vraag is dan altijd, waarom moesten dan 600.000 communisten sterven als het communisme een wrede ideologie is, gelijk aan het nazisme? Het antwoord is heel simpel, maar wordt niet ondersteund door de meeste westerse geschiedenis schrijvers. Stalin en zijn stalinisten waren namelijk anticommunistisch en moesten daarom de partij van Lenin uitmoorden. Ze wisten dat veel bolsjewieken hun regime niet zouden aanvaarden!


Waarom steunde buitenlandse communisten dan het stalinisme? Op die vraag moeten we kijken naar hoe communisten in Europa en in de wereld leefde. Toen het stalinisme opkwam rond 1924, was de wereld heel intolerant voor communisten en socialisten. Anticommunistische regeringen maakte jacht op alle aanhangers van de wereldrevolutie. In Hongarije werden 7000 communisten vermoord, in Finland stierven meer dan 10.000 aanhangers van de revolutie in concentratiekampen gebouwd door de anticommunisten! Het politieke klimaat was zeer anticommunistisch en dat dwong communisten tot isolement binnen hun eigen partij. Buiten de communistische partij waren communisten bloot gesteld aan discriminatie en aanvallen van contrarevolutionaire groepen. De staat deed meestal niets en keek vaak toe hoe rechtse groepen jacht maakte op linkse revolutionairen!


Het stalinisme werd steeds meer een religie binnen de communistische beweging. Tussen 1924 en 1930 werden alle anti-stalinistische communisten geroyeerd uit de Communistische Internationale. Wat na 1930 nog overbleef was loyaal aan Moskou en durfde geen kritiek te leveren op de stalinisten. Houdt dat in dat de communisten allemaal gewelddadig waren? Zoals de kapitalistische media beweerde? Antwoord: Nee, dat is weer één van de vele leugen. Men zegt dat het ''communisme'' meer mensen vermoord heeft dan het nazisme van Hitler. Dat is nogal oneerlijk als je bedenkt dat het stalinisme; 40 jaar had om verantwoordelijk te zijn voor de dood van 100 miljoen mensen. Het nazisme was in 12 jaar ( 1933-1945 ) verantwoordelijk voor 60 miljoen doden, inclusief 6 miljoen Joden en 13 miljoen Sovjet burgers werden door de nazi's vermoord. Bedenk eens hoe veel mensen vermoord zouden zijn geweest als de nazi's meer tijd hadden gehad? Maar zover denken de anticommunistische geschiedenis schrijvers niet. Die brullen dat het communisme wreder is dan het nazisme! Sommige landen zeggen zelfs dat communistische symbolen gelijk geschakeld moeten worden met nazi symbolen. Dan kun je het christelijke kruis er ook bij doen, want de christenen hebben ons 2000 jaar uitgemoord en onderdrukt!


Communisme is ook niet het ideaal dat iedereen gelijk betaald. Een mooi verzinsel van de anticommunistische media. Het idee dat iedereen onder het communisme gelijk betaald krijgt. Zelf in de stalinistische landen was er een groot verschil in loon. De partijbonzen van de communistische partijen in het Oostblok hadden een hoger inkomen en konden westerse artikels kopen. Zo reed de leider van de DDR in een Volvo en niet in een Trabant. De normale arbeiders moesten vaak tien jaar wachten voordat ze in een Trabant reden. Ook hadden de partijbonzen mooie woningen, terwijl veel arbeiders in krappe flats moesten gaan wonen!


Ondertussen werden mensen in het westen opgevoed met anticommunistische gevoelens. Vooral in Amerika kregen kinderen stripboeken met een duidelijke anticommunistische boodschap. Het bekendste anticommunistische stripboek heet; This Goodless Communism en is geschreven in 1961. In dit boek wordt verteld hoe Karl Marx overal gewelddadige revolutie wou doorvoeren. Dat hij het christendom afwees en geweld verheerlijkte. Dan komt Lenin in het beeld die als absolute leider de macht grijpt in Rusland. Stalin wordt neergezet als opvolger van Lenin', alsof hij die macht zomaar kreeg. Geen woord over de democratische arbeiders-raden van 1917 ( Sovjets ), geen woord over de flinke strijd van Trotsky tegen Stalin tussen 1923 en 1927. Nee, de communisten worden neergezet als vijanden van de democratie en de vrijheid. Er komt zelfs een moment waarop een communist in Amerika zegt dat  hij door Moskou is gestuurd om de democratie te vernietigen in de USA.


Er is een groot verschil tussen het stalinisme en communisme, zowel theoretisch als in de praktijk. Het stalinisme beweert loyaal te zijn aan het leninisme en aan het idee dat de arbeidersklasse een voorhoede partij nodig heeft. De stalinisten gaan ervan uit dat niet-communistische politieke partijen een gevaar zijn voor de arbeidersklasse. Volgens hun logica heeft alleen de arbeiderspartij het recht om te regeren. De anticommunisten beweren dat deze logica direct uit het leninisme vlooit, maar dat is niet maar! 


Lenin's werken praten inderdaad over een voorhoede partij van professionele marxisten. Maar de raden-democratie is waar Lenin echt in geloofde. Het verbieden van oppositie partijen was een resultaat van de burgeroorlog en niet een ideologische drijfkracht. De mensjewieken werden pas in 1920 verboden, de linkse sociaal revolutionairen waren zelfs coalitie partners van de bolsjewieken. Formeel werd slechts één politieke partij in Sovjet Rusland direct na de revolutie verboden. Deze partij droeg de naam; Zwarten Honderden. De gewelddadige contrarevolutionaire groep had tijdens het tsarisme, jacht gemaakt op joden, communisten en tegenstanders van de Russische monarchie! 


Na de Russische burgeroorlog stond alleen de Russische Communistische Partij nog overeind als machtsfactor. Doordat Stalin de positie van generaal secretaris kreeg kon hij zijn macht vergroten. Als Sovjet-Rusland een echte raden-democratie was geweest, dan was het Stalin nooit gelukt om aan de macht te komen. Helaas waren de arbeiders-raden onder gesteld aan de wil van de communistische partij. Lenin heeft dat in 1922 al gemerkt en deed nog pogingen om tegen Stalin te strijden. Maar in december 1922 moest hij zich terugtrekken door zijn ziekte en in maart 1923 raakte hij verlamd en stom! 


Lenin was naast Trotsky de enigste echte tegenstander van Stalin. De partijleden; Zinoview en Kamenev was juist bondgenoten van Stalin en tot 1926 steunde ze hem. Pas veel te laat merkte ze hoe Stalin hun vertrouwen had misbruikt om alle macht naar zich toe te trekken. Uiteindelijk zouden Trotsky, Kemenev en Zinoview slachtoffer worden van het stalinisme. Ook de rechtse bolsjewieken ( aanhangers van de Nieuwe Economische Politiek ) rond Nicolai Bukharin, zouden de stalinistische zuiveringen niet overleven! 


De meeste communisten die na 1924 lid werden van de communistische partijen, groeide op met een slaafde loyaliteit aan Moskou en aan Stalin. Ook nadat de Sovjet-Unie afstand nam van de persoon; Joseph Stalin, bleef het stalinisme bestaan. Het echte communisme heeft eigenlijk nooit de kans gehad om te bestaan. De oorzaken daarvoor ligt bij drie instanties. 


- Het stalinisme, dat beweerde het communisme na te streven

- Het kapitalisme, dat alles deed om de stalinisten neer te zetten als echte communisten
- De sociaal democratie, die arbeiders overtuigde dat sociaal kapitalisme beter is dan marxistisch socialisme! 

Deze drie groepen hebben ertoe geleid dat veel mensen geen verschil zien tussen het stalinisme en het communisme. Hoewel sommigen al weten dat de Sovjet-Unie geen echte communistische samenleving was, blijven de vooroordelen over het communisme bestaan. Een bekend vooroordeel is dat communisme niet kan werken, omdat mensen egoïstisch zijn en alleen aan zich zelf denken. Dat hebben de kapitalisten ons goed wijs gemaakt! 


De communistische partijen spelen ook nog een grote rol bij de afkeer die veel mensen hebben over het communisme. Als leden van communistische partijen kritiekloos de Sovjet-Unie blijven zien als ''socialistische heilstaat'' dan versterkt dat het beeld dat mensen hebben over het communisme. Communisten spelen dus zelf ook een rol bij het versterken van de anticommunistische hetze. Want het goedpraten van stalinistische misdaden doet de contrarevolutie alleen maar goed! 


Het is begrijpelijk dat jonge revolutionairen, idealen willen hebben. De  Sovjet-Unie leek een alternatief te vormen. Maar zelfs Lenin zag al in de eerste maanden van de Sovjet-Unie, dat bureaucratische misvormingen aan het optreden waren. Was hij niet gestorven dan hadden hij en Trotsky zeker een sterk front gevormd en was Stalin afgezet als generaal secretaris. 


Stalinisme was geen logische voortzetting van het leninisme. Het was een bureaucratische misvorming, gekopieerd door alle communistische bewegingen en helaas gesteund door de meerderheid van alle communisten. Waarom? Idealisme, naïviteit en de tijdsgeest! Want rond 1930 waren veel gemeenschappen erg anticommunistisch. Buiten de communistische partij werden communisten geminacht, ze mochten niet werken voor de overheid en de kapitalisten namen weinig communisten in dienst. Het was riskant om communist te zijn in tijden waar je geminacht werd als je anti-kapitalistisch dacht! 


Tussen 1968 en 1989 was het juist heel progressief om communist te zijn. In deze korte 20 jaar werden communisten geaccepteerd, omdat de gemeenschap zich losrukte uit de klauwen van conservatieven en religieus dogmatisme. Maar de progressieve jaren kwamen aan haar einde toen het stalinisme viel. Het kapitalisme lanceerde een groot offensief tegen de communistische ideologie en gebruikte de val van de Sovjet-Unie als ultieme overwinning. 


23 jaar na de val van het stalinisme is het nog steeds vreemd als je radicaal links bent. Mensen zijn meer a-politiek geworden, dat is gunstig voor het kapitalisme. Want hoe minder het klassenbewustzijn, hoe langer de kapitalistische elite aan de macht blijft. Sinds 2008 waait een economische crisis over de wereld heen. De kapitalisten geven het bevel aan hun lakeien om geld te roven van de werkende klasse om de markt dictatuur weer te stabiliseren. In Zuid Europa groeit het klassenbewustzijn, maar socialistische alternatieven zijn er helaas nog te weinig!


Daarom moeten arbeiderspartijen opgebouwd worden. De oude sociaal democratische en communistische partijen kunnen die rol niet meer spelen. Vooral de sociaal democraten niet meer, want die zijn helemaal bekeerd tot het kapitalistische denken. De communistische partijen zitten nog vast in de stalinistische leer of hebben bepaalde kapitalistische principes al overgenomen. 


De werkende klasse zal het communisme weer moeten ontdekken. Dat is lastig in een tijd waarin communisme door politici gelijk geschakeld wordt met nazisme. Vooral de rechtse conservatieven uit het Oostblok willen symbolen van het communisme gelijk schakelen met nazi symboliek. Zo lang arbeiders de leugens van de bourgeoisie geloven, zullen ze altijd vast zitten in het web van de contrarevolutie!Het stalinisme is dood, maar het communisme leeft voort!   


Zo wilden de stalinisten en de kapitalisten 
de communistische ideologie afbeelden.
Alsof Lenin en Stalin tot elkaar behoorde.
Een grote leugen!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme