Kritiek op Lenin

Voor aanhangers van Lenin is het lastig om kritiek te leveren op de man, waar vele loyaal aan zijn. De stalinisten doen het veel makkelijker dan trotskisten. In een stalinistische paritj is kritiek op Lenin ( en Stalin ) taboe. Wie het wel waagt wordt een ''contrarevolutionair'' genoemd en geroyeerd. In Stalin's tijd betekende kritiek op Lenin, verraad en werd je meestal gedeporteerd naar een Goelag kamp. De kapitalistische politiek heeft vooral kritiek op Lenin omdat hij een burgerlijke democratie verving door de Sovjet democratie. Men gebruikt het Rode Terreur ( 1918-1922 ) erg vaak om ''aan te geven'' dat Lenin en Stalin weinig van elkaar verschilde!

Hoe kijkt USP-RSM naar de kritiek op Lenin. Is alle kritiek op Lenin rechtvaardig of puur anticommunisme, bedoeld om verwarring te zaaien? Dit zijn de bekenste burgerlijke kritieken op Lenin;


1: Hij schafte het parlement van Rusland af

2: Hij voerde een wrede politiek tegen de rijkere boeren 
3: Hij steunde het Rode Terreur 
4: Hij verbood fracties binnen de communistische partij

Punt 1 is heel bekend en gaat om de afschaffing van de parlementaire democratie in Rusland. In februari 1917 werd de tsaar afgezet en ontstond een tijdelijke burgerlijke regering. Deze tijdelijke regering stond onder leiding van Alexander Kerensky en hij steunde de eerste wereld oorlog. Lenin was fel tegen die oorlog en poogde voor de Sovjet democratie ( Raden-democratie ). In november 1917 ( oktober volgens de toenmalige Russische kalender ) grepen de arbeiders-raden onder de leiding van de Bolsjewistische Partij de macht. De Oktober Revolutie was geen ordinaire staatsgreep van de bolsjewieken. Het was een besluit van de arbeidersraad van de stad; Petrograd om de revolutie te beginnen. 


Na de val van de tijdelijke regering werden nog burgerlijke verkiezingen gehouden voor het Russische parlement. Deze werden gewonnen door de Sociaal Revolutionaire Partij. De Bolsjewistische Partij won geen meerderheid. Volgens de wetten van de parlementaire democratie is het parlement de opperste wetgeving van een land. Maar Lenin vond dat de parlementaire democratie geen nut meer had nu de arbeidersraden de macht hadden over genomen. Dus werd het parlement na één dag afgeschaft. De parlementaire socialisten, liberalen en anticommunisten waren natuurlijk daar niet blij mee. Zij wouden geen Sovjet democratie en vele besloten om de wapens op te nemen. Het westen beloofde deze anticommunistische; Witte Legers te steunen tegen de bolsjewieken! 


Bij Punt 2 kunnen we de kritiek op Lenin begrijpen. Tussen 1917 en 1921 voerde de bolsjewieken de politiek van oorlogscommunisme. Dit oorlogscommunisme was wreed en hard. Het dwong boeren om hun graan af te staan aan de staat en dat wouden vele niet doen. Het resultaat van het oorlogscommunisme was hongersnood omdat boeren liever hun vee doodde dan het af te staan voor een lage prijs aan de overheid. Boeren die weigerde om mee te werken werden opgepakt door de Tsjeka ( geheime politie ) en vele werden dan ook vermoord! 


Dat brengt ons meteen bij Punt 3; het Rode Terreur. Veel burgerlijke democraten brullen dat de misdaden van Stalin terug te vinden zijn in de hardheid van de bolsjewieken. Het Rode Terreur wordt dan als voorbeeld genoemd. Bewijst het Rode Terreur dat Lenin een ''misdadige dictator'' was? De burgerlijke democraten zeggen van wel, maar ondertussen wordt Winston Churchill door hun vereerd als echte ''democraat''. Terwijl diezelfde Churchill 40.000 soldaten naar Rusland stuurde om de Witte Legers te helpen. Ook steunde Churchill de terreur bombardementen op Dresden tijdens de tweede wereld oorlog en hij was tegen de onafhankelijkheid van India. Dus Lenin wordt een misdadiger genoemd, maar Churchill is een held? Die logica is typisch voor burgerlijke democraten! 


Was het Rode Terreur van de bolsjewieken noodzakelijk? Ja en Nee. Ja omdat men actie moest ondernemen tegen de anticommunisten en Nee omdat het terreur te ver ging. Het Rode Terreur was zo wreed dat zelfs enkele bolsjewieken kritiek gingen geven op de manier waarop de Tsjeka ( geheime politie ) te werk ging. Er is echter wel verschil tussen het Rode Terreur en het Witte Terreur. Het Rode Terreur was gericht tegen de vijanden van de Sovjet staat en men ging niet systematisch te werk. Het Witte Terreur was gericht tegen joden en bolsjewieken, hier zat een duidelijk systematiek in. Zo werden 150.000 joden in Oekraïne uit hun huizen gehaald en dood geschoten door de antisemitische; Witte Legers!


In 1921 verbood het Congres van de Russische Communistische Partij alle fracties binnen de partij. Lenin heeft dit verbod ingevoerd en daardoor kon Stalin ( als latere generaal secretaris ) iedereen royeren die kritiek had op de partijkoers. Was dit een bewijs voor de ''misdadigheid'' van Lenin? Nee, maar het verbod op fractie vorming was een fout. Want Stalin heeft dankzij dit verbod later al zijn tegenstanders kunnen royeren. Waarom voer Lenin dan zo'n verbod in? Wou hij zijn macht vergroten binnen de partij? Nee, hij was bang voor splitsingen en verval. Er waren veel onenigheden en de partij was niet in eenheid. Lenin vreesde dat zonder eenheid de partij zou vervallen! Het verbod op fractie vorming leek misschien een goed idee tijdens de burgeroorlog, maar het zou later goed uitpakken voor de stalinisten! 


Dan is er nog de Nieuwe Economische Politiek. Dit economische systeem werd in 1921 ingevoerd en verving het oorlogscommunisme. De NEP hield in dat er weer een markt economie kwam in Sovjet Rusland. Tussen 1917 en 1921 had het land een economie waarin de staat alles bepaalde met dwang en hardheid. Dit oorlogscommunisme zorgde voor hongersnood en opstanden. Lenin merkte dat de boeren zich massaal tegen de revolutie zouden keren als men niet ingreep. Dus werd de NEP ingevoerd. Kleine boeren mochten weer zelfstandig worden en hun producten op de markt verkopen. Dit was natuurlijk niet-marxistisch om te doen. Dus de vraag is, was Lenin met de NEP fout bezig? 


USP-RSM zegt van wel. De NEP was economisch gezien best goed, maar het zorgde voor de groei van een bourgeoisie. Deze midden klasse profiteerde van de markt economie en kon zich verrijken ten kosten van de arbeidersklasse. De NEP versterkte ook de staats-bureaucratie waar Joseph Stalin zijn aanhang vandaan haalde. Een bureaucraat wou natuurlijk een beter leven dan een arbeider, zo was het altijd geweest in Rusland. Stalin beloofde deze elitaire bureaucraten hogere lonen en betere carrièremogelijkheden als ze hem steunde!  


Lenin heeft met het verbod op fracties veel kritische groepen binnen de partij monddood gemaakt. Was hij ervan op de hoogte wat er allemaal fout ging? Heeft Lenin een rol gespeeld in de opkomst van het stalinisme? De burgerlijke democraten zeggen van JA en wijzen naar zijn steun voor het  Rode Terreur en het verbod op fracties binnen de communistische partij. De mening van USP-RSM is niet zo zwart/wit! 


Lenin heeft fouten gemaakt, maar het is makkelijk om met de kennis van nu te oordelen over dingen die speelde rond 1921. In die tijd was er geen internet, geen tv en geen moderne communicatie. Lenin dacht volgens de tijdgeest van 1921. Ook burgerlijke democraten dachten anders dan ze bijvoorbeeld nu doen. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika, waar socialisten en communisten vervolgt werden tussen 1919 en 1921. In dit ''democratische'' land kregen socialisten gevangenisstraffen omdat ze tegen de eerste wereld oorlog waren. Ook werden ze ontslagen wegens hun socialistische opvattingen. In Rusland pleegde generaals in het Witte Legers enorme misdaden tegen communisten, door hun op te jagen en uit te rooien! Lenin zag dat de vijanden van de revolutie genadeloos waren, dus gedroeg ook hij zich genadeloos!


Een fout van Lenin was zijn vertrouwen in Stalin. Hij heeft namelijk Stalin vertrouwt en pas rond 1922 zag hij het gevaar in. Maar in maart 1923 was het gedaan met Lenin. Hij raakte verlamd en kon niet meer praten. Tot januari 1924 leefde de eerste Sovjet leider een zwaar bestaan. Gevangen in zijn zieke lichaam en volledig onder controle van Stalin.Want die bepaalde wat Lenin mocht lezen en wie hem kon bezoeken!


Lenin voelde weinig medeleven met mensen die tegen het socialisme/communisme waren. Zijn haat tegen de rijken, het kapitalisme en het tsarisme komt ook voort uit de moord op zijn boer en de vreselijke sociale ongelijkheid die heerste onder het tsarisme. Haat tegen deze ongelijkheid maakte Lenin ook blind voor de misdaden van zijn eigen Rode Leger. Dat is de tragiek van deze man!


Maar dat houdt niet in dat Lenin geen grote revolutionair is. Hij leidde de communistische partij tegen 21 buitenlandse imperialistische legers en was één van de eerste wereldleiders die stelling nam tegen het antisemitisme. Zijn idealen van een socialistische raden-democratie blijft de inspiratie bron voor USP-RSM. Maar we erkennen dat Lenin niet altijd juist was. Zijn zwart/wit visie wordt hedendaags niet meer begrepen. Want niet elke kapitalist is meteen een slecht mens. Voor Lenin was een kapitalist juist wel een slecht iemand, omdat Lenin alleen keek naar de economische kant van zo iemand en niet naar de menselijke kant. De klasse met bezit was volgens Lenin het kwaad en moest uitgeroeid worden. Hoewel dat logisch is gezien de vreselijke ongelijkheid in Rusland toen der tijd, is het verkeerd om ervan uit te gaan dat alle kapitalisten meteen slechte mensen zijn!


Vladimir Lenin was een revolutionair van zijn tijd. Revolutionairen van 2012 kunnen terug grijpen op zijn idealen, maar leven in een andere tijd. Een tijd waarin mensen makkelijker met elkaar kunnen praten en waar de gemeenschap toleranter is geworden. Het leninisme blijft een belangrijk onderdeel van de revolutionair socialistische ideologie en zal dat ook blijven voor USP-RSM!


Maar anders dan dogmatische leninisten en stalinisten erkent ook dit blog dat er fouten en misdaden zijn begaan onder Lenin. Daar draagt ook hij verantwoordelijkheid voor, net zoals Winston Churchill verantwoordelijkheid draagt voor het steunen van de antisemitische; Witte Legers en de terreur bombardementen op Dresden. Meer dan 150.000 Joden werden door de Witte Legers vermoord en 25.000 burgers stierven in Dresden. Toch is Churchill voor vele een held en zullen veel burgerlijke democraten hem neerzetten als een ''voorstander van de vrijheid van meningsuiting'' en Lenin niet!  
Lenin een heilig figuur in de religie
 van het marxisme leninisme ( stalinisme )

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme