De waanzin van het Libertarisme!

Gelukkig zijn ze klein in Europa en in Nederland. Maar helaas hebben ze een grote aanhang in rechts Amerika. Voor hun is het conservatisme en liberalisme niet rechts genoeg, nee de libertaristen willen een absolute vrije markt dictatuur. Zij beweren dat de staat een obstakel is en dat de sociale zekerheid volledig in de handen van kapitalisten moet komen. In dit bericht praten we over een artikel van Libertarian.nl en laten we zien hoe asociaal rechtse deze libertaristen zijn! 

''Natuurlijk dienen onethische gedrochten als de AOW en het wettelijk minimumloon te worden afgeschaft'' Zo begint Libertarian.nl met een artikel over het NCPN programma. De Nieuwe Communistische Partij van Nederland is een stalinistische partij en daarom wil Libertarian.nl gehakt maken van hun ''asociale'' standpunten!


Als de NCPN zegt; De kansspelbelasting moet omhoog want die is in Nederland zeer laag en levert slechts 0,2 procent van het totale inkomen van Nederland op. Hiermee kunnen ook witwaspraktijken worden tegengegaan. Dan brullen de libertaristen; Communisten willen anderen bestelen! Ze vinden dat de rijkere klasse geen extra belasting moet betalen! 


Want dat is het hele dogma van het libertarisme, geen belastingen, geen regels, geen sociale zekerheid en geen uitkeringen. Anarchisme van de vrije markt dictatuur. Wie belastingen wil verhogen wordt een ''dief'' genoemd. Wie sociale zekerheid nastreeft wordt een ''dictatoriaal type'' omdat je sociale zekerheden via de belastingen betaald! 


Ook vindt Libertarian.nl dat discrimineren goed is en dat het gewoon moet kunnen. Wie tegen het fascisme strijd wordt gelijk een ''dictatoriaal'' iemand genoemd. Vooral communisten krijgen er flink van langs. 


Dit schrijft Libertarian.nl; Mensen behoren het recht te hebben te discrimineren. Bestraffing van discriminatie en racisme staat gelijk aan het schenden van eigendomsrechten en het recht op vrije meningsuiting. Fascisme streng willen bestraffen komt neer op het gebruiken van het staatsapparaat om de politieke tegenstanders van het communisme te bestrijden. Dat riekt naar fascisme. Maar dat is eigenlijk een compliment voor communisten, aangezien in de 20ste eeuw de communisten meer dan honderd keer zoveel mensen de dood in hebben gedreven dan de fascisten hebben gedaan. Communisten haten het fascisme niet op ethische gronden, maar haten concurrentie.


Vooral de laatste zin is echt te gek voor woorden. Alsof communisten de fascisten haten puur uit concurrentie vrees. Het probleem van veel communisten was hun slaafse trouw aan Joseph Stalin en hun dogmatische houding. Maar er is een enorm groot verschil tussen de individuele communist en de fascist. Een fascist is meestal een mens vol met haat. Fascisten houden van geweld en terreur,  een communist niet. Het klopt dat stalinistische overheden zich schuldig hebben gemaakt aan terreur tegen andersdenkenden, maar individuele leden van westerse communistische partijen niet. Terwijl leden van fascistische partijen vaak opgepakt worden voor geweldpleging. Veel communisten hebben heldhaftig gevochten tegen het fascisme. Deze mensen worden door Libertarian.nl neergezet op gelijke hoogte met de fascistische knokploegen, puur omdat ze in hun naïviteit trouw waren aan het stalinisme. Met zo'n insteek kun je ook liberalen en conservatieven gelijk schakelen met de fascisten. Want liberalen en conservatieven steunde het westerse imperialisme!  

Betaalbare sport, recreatie en creatieve mogelijkheden op scholen en in de eigen wijk; Wil de NCPN, maar Libertarian.nl zegt: Aanbieders van sport, recreatie en creatieve mogelijkheden dienen zelf te bepalen in welke wijken zij hun diensten wensen aan te bieden en tegen welke prijzen. Scholen dienen zelf te bepalen of zij sport, recreatie en creatieve mogelijkheden wensen aan te bieden of niet

Volgens deze logica mogen scholen alles zelf bepalen. Welk lesmateriaal ze willen en welke kinderen er les mogen krijgen. Discriminatie op grond van afkomst mag dan ook, want elke overheidsregel is ''onderdrukking'' vinden de libertaristen!


Kleinere klassen en kleinere scholen in het hele onderwijs; Zegt de NCPN. Maar de libertaristen brullen dat scholen zelf moeten bepalen hoe groot hun klassen zijn. Klassen met 100 leerlingen is geen probleem. Dat sommige jongeren het onderwijs niet kunnen bijhouden is hun eigen schuld, althans volgens de libertarische logica!


Het libertarisme kent gelukkig weinig aanhang in Nederland. Maar in de Verenigde Staten van Amerika wint de Libertarische Partij soms wel 1% van de stemmen bij de presidentiële verkiezingen. Bij de laatste verkiezingen in november 2012, won de Libertarische Partij ongeveer 1,2 miljoen stemmen. Daarmee is de partij de derde partij van de Verenigde Staten van Amerika! 


De libertarische denken wil absolute vrijheid. Vrijheid om uit te buiten, vrijheid om te discrimineren en vrijheid om rijk en machtig te worden. Het resultaat van zo'n ideologie kunnen we al zien in bepaalde PC games. Het spel; Bioshock is een prachtig voorbeeld daarvan. In dit spel kom je terecht in een onderwater stad. Deze stad moest een libertarisch paradijs zijn. Er waren geen belastingen, geen overheid en de onzichtbare hand van de vrije markt domineerde iedereen!


Maar uiteindelijk draaide deze utopie uit tot een ware nachtmerrie. Uiteindelijk bleven nog maar twee kapitalistische bedrijven over, die alles deden om elkaar uit te schakelen. De arbeidersklasse werd onderdrukt door lage lonen en zeer slechte arbeidsvoorwaarden.  Vakbonden waren verboden en de oprichter van de stad werd steeds autoritairder, naarmate er meer en meer mensen in opstand kwamen tegen zijn libertarische onderwater stad!  


In Bioshock zien we wat er gebeurd als een gemeenschap volledig kapitalistisch wordt. De zwakkeren leven in armoede, terwijl de super rijken het beste van het beste hebben. Dit systeem willen de libertarische denkers en ze vervloeken iedereen die anders denkt. Hun leugens over het socialisme en communisme krijgen veel gehoor in rechtse kringen. Vooral rijke kapitalisten voelen wel wat voor een absolute vrije markt economie. Maar het overgrote deel van de heersende klasse weet dat ze geen politiek kunnen verkopen met libertarische idealen. Want de arbeidersklasse is niet zo dom als in Amerika. In Europa is men kritischer en niet standaard opgevoed met dogmatisch kapitalisme! 


Uiteindelijk lijken libertaristen veel meer op fascisten dan ze ooit zouden toegeven. Vooral omdat ze net als fascisten uitgaan van ''het recht van de sterkste''. Wie niet kan concurreren op de arbeidsmarkt moet maar in armoede leven. Wie zich zelf niet in de hand heeft moet maar vergaan. Op het gebied van dieren rechten zullen de libertarische denkers heel simpel zijn. Een dier is je bezit en je mag ermee doen wat je wilt. Dus ook dieren martelen, doden en verwonden is toegestaan, je dier is je bezit. 


Ook slavernij is geen probleem, want een slaaf is je bezit. Daarmee staan ze haaks op hun eigen propaganda, die de vrijheid van het individu propagandeert. De libertarische ideologie gaat uit van absolute ''vrijheid'' en duldt geen ''dwang''. Daarom is die ideologie populair bij rechtse mensen in Amerika. Want Amerikanen ( vooral in het zuiden ) worden opgevoed met een diepe minachting voor de overheid en regels. Libertarisch denken is zelfs bij sommige Amerikaanse arbeiders heel normaal. Vaak weten ze niet hoezeer ze de kapitalisten van dienst zijn met hun anti-overheid retoriek en hun afkeer van het socialisme, communisme en zelfs liberalisme!


De rechtse; Tea Party is een mooi voorbeeld van libertarische politiek. Deze groep van anticommunisten en anti-liberalen werd in 2008 opgericht. Tot de verkiezing van Barack Obama was er geen Tea Party. Maar de kapitalistische leiders ( die racistisch denken ) vonden het fout dat een ''zwarte'' president gekozen was. De Tea Party was een reactie daarop. Het ultraconservatieve; Fox News zorgde ervoor dat Obama neergezet werd als een ''gevaarlijke socialist'' en natuurlijk geloofde veel mensen de woorden van libertarische presentatoren zoals Glenn Beck. 


Glenn Beck was een Fox News presentator en verdiende tussen 2009 en 2010, meer dan 32 miljoen dollar. Hiermee kon hij later zijn eigen show beginnen vol met afkeer en haat tegen de Amerikaanse overheid, het liberalisme, het socialisme en natuurlijk met veel anti-Obama retoriek!


Maar het bedrijfsleven bleek niet zo blij met de rechts radicale; Tea Party. Hun afkeer van Obama was duidelijk gebaseerd op diens ras. Het kapitaal merkte opeens dat de hele wereld kritiek had op de Tea Party beweging. Glenn Beck werd ontslagen bij Fox News, maar met zijn 32 miljoen dollar zet hij de strijd tegen de liberale Amerikaanse overheid voort.  


De website; Libertarian.nl vertegenwoordigd het libertarisme in Nederland. Als je een website zoekt met veel anticommunisme, antisocialisme en anti-overheid dan moet je daar maar eens kijken. Voor revolutionair socialisten bieden libertaristen niets anders dan de absolute dictatuur van het kapitalisme. Zulke mensen willen alleen de vrijheid om te bezitten, dat is geen vrijheid volgens ons! 
In het computerspel; Bioshock vervalt de libertarische stad; Rapture. 
In deze stad was het kapitalisme absoluut en heerste twee machtige bedrijven. 
Uiteindelijk leidde de hebzucht van twee kapitalisten tot ondergang van de stad! 

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme