Anticommunistische hetze in ''democratisch'' Duitsland

In de moderne Bondsrepubliek Duitsland na 1990 lijkt anticommunisme iets uit het verleden. Een grote leugen want de kapitalistische dictatuur leeft gewoon voort. Een grote leugen van de heersende klasse is de ''neutraliteit'' van een democratische staat. De liberalen, christen democratische en sociaal democratische partijen beweren dat een democratie neutraal moet zijn en pluralistisch. Vooral met pluralisme hebben de burgerlijke Duitse heersers wat. Ze beweren voor eerlijkheid en tolerantie te zijn, maar ondertussen worden alle revolutionair socialisten gelijk geschakeld met dictatuur en onderdrukking. Waarom? Omdat alle ideologieën die zich op het leninisme baseren fout en slecht zijn volgens de anticommunistische hetze in de BRD! 

Na 1990 was het feest voor de aanhangers van het kapitalisme. De ondergang van de Duitse Democratische Republiek was het startsignaal voor een enorme vloedgolf aan anticommunistische leugens en aanvallen op de persoon Lenin, maar ook op die van Leon Trotsky!  


De Bundeszentrale für politische Bildung zegt het volgende over aanhangers van Leon Trotsky ( trotskisten ):


Der implizit erhobene Anspruch von Trotzkisten, einen authentischen, unverbrauchten und "besseren" Marxismus zu vertreten, ist schon deshalb unberechtigt, weil sich alle als Leninisten verstehen und damit auf ein Gewalt- und Unrechtsregime als Vorbild festgelegt haben. Zwar ragt Trotzki unter den marxistischen Theoretikern intellektuell heraus, die Mehrzahl seiner Schriften diente aber der Kritik an späteren "Fehlentwicklungen" des leninistischen Modells, die er selber aktiv mit in Lauf gesetzt hat. Zu einem erheblichen Teil handelt es sich um Rechtfertigungen für eigene Verbrechen: Als Kriegskommissar während des Bürgerkrieges 1918-20 befürwortete Trotzki den "revolutionären Massenterror" und war er für zahllose Kriegsverbrechen verantwortlich. Später betrieb er die "Militarisierung der Arbeit", bei der die Gewerkschaften zu Instrumenten der Kontrolle der Arbeiterschaft umgeformt und die Betroffenen einem weit schlimmeren Regime als im "Kapitalismus" ausgesetzt wurden; schon mehrfach verspätetes Erscheinen am Arbeitsplatz konnte zu Todesurteilen führen.


Wie Duits kan lezen, merkt hieruit dat de Bundeszentrale für politische Bildung een duidelijk dogmatische antileninistische houding heeft. De misdaden van de Bolsjewieken tijdens de burgeroorlog van 1917 tot 1923 worden gebruikt om aan te geven dat Lenin en Trotsky's opvattingen niet duigen. Het Rode Terreur van de Bolsjewieken wordt uit de kast gehaald om aan te tonen hoe ''misdadig'' Trotsky was en hoe hij een ''misdadig'' regime verdedigde. Met ''misdadig'' bedoelen ze het Sovjet bewind van Lenin. Dat is puur anticommunisme, bedoeld om Lenin en Trotsky verantwoordelijk te stellen voor de latere misdaden van Stalin! 


Dat de Bundeszentrale für politische Bildung zo dogmatisch antileninistsich denkt is zorgwekkend. Want dit orgaan van de Bondsrepubliek Duitsland is verantwoordelijk voor de politieke opvoeding van jongeren in de BRD. Door trotskisten gelijk te schakelen met stalinisten en ondemocratische ideologieën moeten jongeren het idee krijgen, dat elk verzet tegen het kapitalisme via het revolutionair socialisme, leidt tot dictatuur en onderdrukking. Zo wil de heersende klasse het zien. Geen woord trouwens over de misdaden van de Friedrich Ebert regering, die verantwoordelijk was voor de dood van 21.000 revolutionairen tussen 1918 en 1921. Nee, Friedrich Ebert wordt gezien als redder van de ''democratie'' want de burgerlijke parlementaire democratie wordt als beter gezien dan de raden democratie!


Ook over het marxisme zijn ze duidelijk;


Insofern weisen die Vorstellungen des Marxismus auch zentrale Elemente auf, welche ihn in Form und Inhalt für extremistische Absichten und diktatorische Systeme kompatibel machen. 


Volgens dit stukje bezit het marxisme dictatoriale overtuigingen en kan het marxisme goed gebruikt worden voor een totalitair systeem. De grootste onzin, maar wel handig materiaal om jongeren op te voeden met twijfel. Dat veel jongeren weten dat het kapitalisme niet eerlijk is, weet de heersende klasse. Maar zolang elk alternatief neergezet kan worden als ''ondemocratisch'' en ''fout'' blijven de jongeren zonder een richtlijn in hun zoektocht naar alternatieven op het kapitalisme! 


Het leninisme gelijk schakelen met dictatuur is wat de anticommunisten al sinds 1917 doen. Het Rode Terreur wordt dan altijd weer gebruikt om de ''misdadigheid'' van Lenin aan te duiden. Dat veel mensen vermoord zijn door het Rode Terreur is een feit. Dat Lenin en Trotsky dit gesteund hebben is ook waar. Maar zo steunde Winston Churchil ook de bombardementen op Dresden en was president; Truman voorstander van de Atoom bommen op Japan!


Het Rode Terreur moet gezien worden als reactie op het Witte Terreur. Dit Witte Terreur werd gesteund door types die de Bundeszentrale für politische Bildung als voorbeelden van de democratie ziet. Types zoals Winston Churchill, Friedrich Ebert en andere contrarevolutionaire leiders steunde de vervolging van revolutionaire groepen en organisaties. Het icoon van de anticommunisten in Duitsland, blijft Konrad Adenauer. Deze dictatoriale eerste Bondskanselier van Duitsland, liet ex-nazi's grotendeels met rust. Veel linkse activisten zijn door ex-nazi rechtbanken veroordeeld voor demonstraties tegen imperialisme en kapitalisme. Dat autoritarisme van Adenauer verzwijgen veel burgerlijke democraten liever!    


Toen de leidster van de Duitse partij; Die Linke zich wou inzetten voor het communisme, steeg de anticommunistische hetze weer hoog op. ''Die Linke, vijand van de democratie'' brulde de rechtse kranten, ''Die Linke = SED'' riepen de leiders van de christen democratie. Met SED werd de stalinistische; Socialistische Eenheidspartij van Duitsland bedoeld, die van 1949 tot 1989 de heersende partij was in de DDR. Die Linke ontstond uit de SED, maar wordt nog steeds geminacht door de politieke elite omdat ze het socialisme niet verworpen heeft!


Wij revolutionair socialisten kijken niet vreemd op van de leugens en onwaarheden die rechtse partijen verspreiden. Het toont aan hoe arrogant de heersende klasse is. Aan de ene kant brullen ze dat ze staan voor pluralisme en tolerantie voor iedereen.  In wekelijkheid is de heersende klasse alleen tolerant voor die opvattingen, die in lijn zijn met de kapitalistische markt economie en de parlementaire democratie. Wie niet zo denkt wordt een ''gevaar voor de democratie'' genoemd. Trotskisten worden door hun leninistische opvattingen neergezet als ''ondemocratisch'' en ''misdadig''. Als we zo zwart wit gaan denken dan dragen alle liberalen, conservatieven, sociaal democraten en andere kapitalistisch denkende groepen verantwoordelijkheid voor het kolonialisme, imperialisme en het Witte Terreur van de contra-revolutie. Die misdaden zijn heel wat brutaler en erger dan het Rode Terreur van de Bolsjewieken! ''Communisten eten kleine kinderen'' 
Vreselijke anticommunistische hetze van de 
Christen ''Democratische'' Unie tegen Die Linke!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme